Zabezpieczenie głębokich wykopów krok po kroku

Bezpieczna realizacja złożonych projektów, jakimi są głębokie wykopy, w dużej mierze zależy od odpowiedniej oceny sposobu ograniczenia ryzyka. Opracowanie właściwej koncepcji, wybór rodzaju obudowy i sporządzenie jej projektu przyczyniają się do zapewnienia bezpieczeństwa realizacji samego wykopu, jak i pobliskich obiektów.

Przed rozpoczęciem prac należy przeprowadzić kompleksową analizę warunków geologicznych, hydrotechnicznych i strukturalnych. Na podstawie tej oceny można dobrać odpowiednie metody zabezpieczenia, uwzględniające specyfikę danego terenu, głębokość wykopu oraz rodzaj wykorzystywanych maszyn i narzędzi.

Bezsprzecznie ochrona głębokich wykopów wymaga zastosowania specjalistycznych technologii. W ofercie spółki Geotechnika Południe znajdziemy szeroką gamę tego typu rozwiązań, m.in.:

 • ściany szczelinowe
  do ich realizacji spółka wykorzystuje głębiarkę hydrauliczną Bauer GB 50 oraz Bauer MC32 wraz z urządzeniami peryferyjnymi, w tym dźwigami budowlanymi Sennebogen HD.
 • ściany berlińskie
  Geotechnika Południe wykorzystuje w tym wypadku palownicę Bauer RTG 16 oraz Bauer BG20H wraz z urządzeniami towarzyszącymi.
 • ścianki szczelne z grodzic
  w tym wypadku firma korzysta m.in. z palownicy RTG R16T.
 • palisady
  rozwiązanie wykorzystuje technologie pali zbrojonych CFA, VDW lub mikropali iniekcyjnych. Jeśli wymaga tego sytuacja, palisady są rozpierane lub kotwione przy użyciu wiertnicy Comacchio MC 8.
 • kotwy i gwoździe gruntowe
  wiertnica Comachio MC8, z której w tym wypadku korzysta Geotechnika Południe, posiada podwozie oscylacyjne umożliwiające prowadzenie prac budowlanych z platformy roboczej o zróżnicowanym nachyleniu.
 • żelbetowe pale CFA
 • przesłony gruntowe

Pamiętać należy również o zabezpieczeniu głębokiego wykopu przed wodą. Monitoring, zarówno manualny, jak i zautomatyzowany, to także istotny aspekt, który pozwala na ciągłe śledzenie ruchów ziemi, poziomów wód gruntowych i innych czynników wpływających na stabilność wykopu.

Zabezpieczenie ścian wykopów – przykładowe realizacje Geotechniki Południe

Geotechnika Południe oferuje nowoczesne technologie z zakresu zabezpieczenia ścian wykopów, wzmocnienia podłoża gruntowego, posadowienia obiektów budowlanych oraz stabilizacji fundamentów i skarp. Spółka doradza także, które rozwiązania wybrać, tak aby zmniejszyć koszty, przy jednoczesnym zachowaniu jakości. Poniżej przedstawimy przykłady wykonanych przez Geotechnikę Południe realizacji, przeprowadzonych  z użyciem specjalistycznych technologii.

Wśród zleconych spółce Geotechnika Południe pracach znajduje się przebudowa i rozbudowa ośrodka wypoczynkowego Salamandra w Kościelisku. Projekt zakłada kompleksową realizację konstrukcji oporowej, mającej za zadanie zabezpieczenie istniejącego budynku oraz wykopów, które posłużą przy rozbudowie obiektu. Na zewnętrznych ścianach umieszczone zostały automatyczne pochyłomierze, dzięki czemu można kontrolować przemieszczenia konstrukcji. Prowadzony jest stały monitoring geodezyjny budynku. W koszach zbrojeniowych pali zostaną umieszczone inklinometry, które pozwolą na rejestrowanie przemieszczeń palisady. W tym wypadku, palisada będzie wykonana w technologii pali CFA 600 i 800, za pomocą palownicy BAUER BG 20H oraz samojezdnej pompy SCHWING SP 2800. Zostanie wykorzystana również koparka DOOSAN DX 255. Konstrukcja będzie wzmocniona za pomocą trzech poziomów kotew, z uwagi na fakt, iż wykopy zlokalizowane obok palisady osiągną głębokość nawet do 10 metrów. W celu wzmocnienia fundamentu istniejącego budynku, przy narożniku budowli Geotechnika Południe zastosuje iniekcję wysokociśnieniową Jet Grouting.

Spółka została zaangażowana również w prace związane z zabezpieczeniem ścian wykopów oraz wzmocnieniem podłoża dla nowego kompleksu biurowego Grupy Zasada S.A. w Krakowie. Wnikliwa analiza lokalnych warunków gruntowych poskutkowała decyzją o wykonaniu zabezpieczenia wykopu w technologii ściany szczelinowej oraz wzmocnienia podłoża w technologii pali CFA. Ściana szczelinowa została wykonana przy użyciu sprzętu Bauer GB 50, z wykorzystaniem betonu C30/37 na bazie cementu CEM V o niskoemisyjnych parametrach. Wzmocnienie podłoża wykonano za pomocą palownicy RTG 16T. W palach dodatkowo zastosowano zbrojenie koszowe, które pełni funkcję przenoszenia obciążeń od spodziewanych sił wyporu działających na płytę denną. Prace zrealizowane zostały z zachowaniem minimalnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko.

Aktualnie prowadzona jest również rewitalizacja Dolnych Młynów 10 w Krakowie, na zlecenie NOHO Investment. Ten ważny historycznie obszar miasta przechodzi rewolucyjną przemianę – powstanie tu nowoczesny kompleks apartamentowo-usługowy, wraz z pięciogwiazdkowym hotelem. Zaangażowana w ten niezwykły projekt Geotechnika Południe w pierwszym etapie wykorzystała zaawansowaną metodę Jet grounding przy użyciu Kotwiarki MC8 Comacchio – innowacyjny proces, oparty na zasadzie wysokociśnieniowej iniekcji strumieniowej jet-grouting oraz wzmacniania gruntu. Aktualnie spółka skupia się na instalacji ściany szczelinowej, która nie tylko pełni funkcję zabezpieczenia głębokiego wykopu, ale także stanowi docelową konstrukcję ścian zewnętrznych obiektu. Do realizacji posłuży głębiarka hydrauliczna Bauer GB 50 oraz Bauer MC32. W następnym etapie firma skupi się na konstrukcjach żelbetowych, co umożliwi dalszą rozbudowę struktury, jednocześnie dając solidne podstawy dla przyszłego kompleksu.

Z kolei w ramach projektu dla renomowanego inwestora Pawo Group S.A., Geotechnika Południe prowadzi kompleksowe prace przy budowie nowoczesnego obiektu biurowo-handlowo-usługowego w Krakowie. W pierwszym etapie wykonano ściany szczelinowe na długości około 150 metrów obwodu i grubości 40 centymetrów. Ma to kluczowe znaczenie dla zabezpieczenia ścian wykopu. Kolejne działania obejmują montaż stalowego rozparcia na ścianie szczelinowej oraz wykonanie i sprężenie kotew gruntowych na dwóch poziomach. Zwieńczeniem projektu będzie estetyczne wykończenie ściany, m.in. poprzez eliminację ewentualnych przecieków pomiędzy poszczególnymi sekcjami. Tempo robót jest zgodne z oczekiwaniami inwestora, pomimo iż spółka musi mierzyć się ze  znaczącym utrudnieniem logistyki na budowie, wynikającym z ograniczonej powierzchni działki przewidzianej pod inwestycję.

Więcej informacji na temat wyżej wymienionych realizacji można znaleźć na stronie firmy w zakładce Aktualności.

Skuteczne zabezpieczenie głębokich wykopów, opierające się w dużej mierze na kompleksowej analizie ryzyka i wykorzystaniu nowoczesnych technologii, jest kluczowe dla zapewnienia sukcesu projektu oraz minimalizacji potencjalnych zagrożeń. Przestrzeganie tych zasad to nie tylko wymóg prawnie regulowany, ale przede wszystkim gwarancja bezpieczeństwa i trwałości inwestycji. Poszukując doświadczonego wykonawcy usług geotechnicznych, warto zapoznać się z ofertą spółki Geotechnika Południe.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://geotechnika.net/

31-302 Kraków, ul. Pod Fortem 2G/LU2 , woj. małopolskie
tel. +48 122 683 139,