Rosnąca popularność zielonych dachów to w dużym stopniu efekt długoletnich działań edukacyjnych, wspomnianego już wzrostu świadomości ekologicznej oraz naturalnego dążenia do poprawy jakości życia. Istotną rolę w tej kwestii, odgrywają również przepisy prawa budowlanego, które skutecznie skłaniają inwestorów do stosowania takich rozwiązań.

Zielone dachy z keramzytem to pójście o kolejny krok dalej, bo pozwalają one na realizację bardzo śmiałych i nietuzinkowych wizji. Dostępne obecnie na rynku systemy dachów zielonych opierają się zazwyczaj o podobny zestaw materiałów, a w projektach dominują dachy płaskie, z mało wymagającym zazielenieniem i minimalistycznie ukształtowaną powierzchnią. Dążenie do zwiększania ilości zielonych dachów (zwłaszcza w zabetonowanych miastach) sprawia, że rosną też oczekiwania inwestorów, dla których płaski, mało różnorodny dach z niewielką ilością roślin to zdecydowanie za mało. Wymagające, intensywne formy zazielenienia, nasadzenia w postaci drzew i krzewów, a także swoboda w kształtowaniu terenu (skarpy, pagórki, elementy małej architektury, nawierzchnia o różnych funkcjonalnościach) – to wymagania, przed jakimi stoją dziś firmy oferujące zielone dachy. Keramzyt jako lekkie kruszywo do zadań specjalnych wychodzi tym oczekiwaniom naprzeciw, otwierając nowe możliwości w zakresie kształtowania powierzchni dachów.

fot. Leca Polska

Zielone dachy z keramzytem

Keramzyt to lekkie kruszywo ceramiczne, które powstaje w procesie wypalania specjalnego rodzaju glin pęczniejących. Efektem produkcji są twarde, niezwykle trwałe granulki o spieczonej powierzchni zewnętrznej i porowatym wnętrzu. Keramzyt dostępny jest w różnych frakcjach, w postaci okrągłej, łamanej oraz jako mieszanka kruszywa okrągłego z łamanym. Struktura budowy, użyty surowiec oraz technologia wytwarzania mają decydujący wpływ na cechy i własności użytkowe keramzytu. Na zielonych dachach najważniejsze walory keramzytu to mały ciężar objętościowy, relatywnie wysoka wytrzymałość mechaniczna, odporność chemiczna (w tym na kwasy humusowe, nawozy i środki ochrony roślin), trwała i stabilna struktura, znakomite zdolności retencyjne i drenażowe, duża termoizolacyjność i mrozoodporność.

Dodatkowo należy podkreślić, że keramzyt jest kompatybilny z praktycznie każdym materiałem czy substancją, które są używane przy budowie i utrzymaniu zielonych dachów. Dzięki temu Leca® KERAMZYT na zielonym dachu sprawdzi się pod dowolnym zazielenieniem, terenem rekreacyjnym, ciągiem komunikacyjnym, parkingiem czy drogą pożarową lub dowolną kombinacją wymienionych powierzchni.

fot. Leca Polska

Architektura bez ograniczeń

Zielone dachy z keramzytem pozwalają na realizację śmiałych wizji architektów, bez obaw o to, że konstrukcja zostanie przeciążona.

Lekkie kruszywo Leca® to trwałe i wytrzymałe wypełnienie, które jest w stanie sprostać wyzwaniom, przed jakimi stoi współczesna architektura. Jednym z nich jest projektowanie nowych inwestycji mieszkaniowych na obszarach zwartej zabudowy miejskiej. Deweloper jako przedsiębiorca, którego głównym celem jest realizacja rentownej inwestycji budowlanej, dąży najczęściej do wybudowania maksymalnej ilości mieszkań na powierzchni posiadanej działki. I takie właśnie zadanie trafia do projektanta, który musi spełnić oczekiwania inwestora w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. A te precyzyjnie określają m.in. minimalną wielkość powierzchni biologicznie czynnej i ilość miejsc postojowych, co ma decydujący wpływ na możliwości zabudowy. Dlatego bardzo często stosowanym rozwiązaniem są zespoły budynków wielorodzinnych z trzech lub czterech stron otaczające przestrzeń, która tworzy rodzaj dziedzińca. Uzyskana w ten sposób powierzchnia pozwala na zlokalizowanie tam miejsc postojowych w postaci podziemnych garaży, nad którymi wykonuje się zielone dachy dające powierzchnię biologicznie czynną i teren rekreacyjny dla mieszkańców.

fot. Leca Polska

Prawie typowa realizacja

Przykładem realizacji zielonego dachu z keramzytem jest zespół budynków wielorodzinnych w Warszawie. W tym przypadku dach garaży sięgał pierwszego piętra otaczających budynków. Aby dopasować się do istniejącego ukształtowania terenu z dbałością o funkcjonalność i estetykę, przewidziano skarpy, ściany oporowe i schody. Skalę trudności wyznaczały: wysokość skarp i głębokość przestrzeni wymagających wypełnienia, które dochodziły do 3,5 m. Dlatego kluczowe było opracowanie sposobu ich wykonania i wybór najodpowiedniejszego materiału. Podstawowymi kryteriami doboru rozwiązania były: możliwie najmniejszy ciężar i parcie na ściany oporowe, trwałość i niezmienność w czasie, odporność na czynniki atmosferyczne i agresywne środowisko oraz stabilność konstrukcji. Po analizie materiałów i rozwiązań wybrano Leca® KERAMZYT 8-20 mm, który oprócz wcześniej wymienionych, niezbędnych cech jest znakomitym wypełnieniem pod różnorakie nawierzchnie przepuszczalne i zielone, ponieważ posiada unikalną zdolność do magazynowania wody, a jednocześnie skutecznie odprowadza jej nadmiar

fot. Leca Polska

Inny sposób zagęszczania

Zazwyczaj stosowana całkowita grubość warstwy keramzytu na zielonych dachach wynosi kilkadziesiąt centymetrów – w takim przypadku zagęszcza się go przy użyciu lekkich zagęszczarek płytowych warstwami po około 30 cm. Tym razem było inaczej, bo docelowa grubość miała wynosić kilka metrów. Dlatego, w porozumieniu z działem technicznym Leca, zaproponowano nieco inne rozwiązanie. Leca® KERAMZYT układano warstwami po około 60 cm, które wyrównywano i przykrywano geowłókniną separacyjną i ok. ośmioma centymetrami piasku – dopiero wtedy całość zagęszczano. Użyto w tym celu wydajnej zagęszczarki płytowej o ciężarze roboczym 400 kg. Zastosowanie takiej metody ułatwiło i przyspieszyło zagęszczenie kilkumetrowej warstwy keramzytu, jedynie minimalnie zwiększając całkowity ciężar wypełnienia, z jednoczesnym zachowaniem jego wszystkich walorów technicznych i użytkowych.

fot. Leca Polska

Wysoki nasyp

Podobną metodę jak na zielonym dachu z keramzytem zastosowano przy wykonywaniu skarp nasypu, z tą tylko różnicą, że kolejne warstwy Leca® KERAMZYTU 8-20 mm układanego na skarpach zawijane były w wytrzymałą geotkaninę, tworząc układ „materacy” położonych jeden na drugim. Duży kąt tarcia wewnętrznego keramzytu, jego mały ciężar i zdolności drenażowe w połączeniu ze wzmocnieniem geotkaniną zapewniły stabilność nasypu i minimalne parcie na konstrukcję obiektu.

fot. Leca Polska

Leca® KERAMZYT – nie tylko zielony dach

Opisany powyżej przykład to jedynie skromny wycinek ze wszystkich dotychczasowych realizacji z zastosowaniem lekkiego kruszywa Leca®. Od wielu lat setki tysięcy metrów sześciennych tego materiału działają skutecznie i niezawodnie, a keramzyt na zielonych dachach to tylko jedna z możliwości jego wykorzystania. Równie często stosuje się go jako wypełnienie nasypów drogowych, izolacje podłóg na gruncie, drenaże oraz w wielu innych przypadkach.

fot. Leca Polska

Obok trwałości i niezmienności w czasie parametrów Leca® KERAMZYTU, warto podkreślić jego dotychczas mało doceniany walor, czyli możliwość ponownego użycia. Keramzyt odzyskany podczas rozbiórki lub przebudowy obiektu, w którym był zastosowany, można wykorzystać ponownie jako pełnowartościowy materiał przy innej realizacji.

Więcej informacji na stronie: www.leca.pl

83-140 Gniew, ul. Krasickiego 9, woj. pomorskie
tel. +48 58 772 24 10,