System KOMTRAX™, czyli jak kontrolować maszynę
Stanowiący wyposażenie standardowe niemal wszystkich maszyn Komatsu bezprzewodowy system KOMTRAX™ umożliwia monitorowanie maszyn Komatsu zawsze i wszędzie za pośrednictwem internetu.
– W krajach, w których transmisja danych KOMTRAX™ jest dozwolona i jeżeli system jest aktywowany w maszynie, dane te są regularnie pobierane poprzez łącze satelitarne lub sieć komórkową, a dostęp do nich uzyskuje się za pośrednictwem typowej przeglądarki internetowej – wyjaśnia Tomasz Rudny z Komatsu Poland Sp. z o.o.

 

komtraxrys. Komatsu

 

Śledzenie ruchów maszyny
Stały dostęp do danych poszczególnych maszyn i całej floty ma szereg zalet. Poprzez ciągłe śledzenie lokalizacji maszyn pozwala np. zapobiegać ich nieuprawnionemu użyciu lub kradzieży.
– Jest to możliwe dzięki interaktywnej mapie KOMTRAX™, pozwalającej na monitorowanie i organizowanie pracy sprzętu wyposażonego w ten system. Na liście maszyn jest prezentowana aktualna lokalizacja każdej z nich, nawet jeżeli urządzenie pracuje w innym kraju Europy. Dane z KOMTRAX™ mogą być również importowane do istniejących już aplikacji zarządzania lub być bezpośrednio zgrywane do arkuszy kalkulacyjnych do dalszych analiz – wyjaśnia Tomasz Rudny.
Wykres danych o przemieszczaniu się maszyny umożliwia też szybką
reakcję na każdy ruch sprzętu, zwłaszcza ten nieoczekiwany. Podsumowuje wszystkie stany alarmowe maszyny, a podczas jej transportu informuje o jego postępie poprzez wysłanie wiadomości na pocztę e-mail bądź bezpośrednio do systemu KOMTRAX™, potwierdzając dokładny czas dostawy.
Aby zminimalizować ryzyko nieuprawnionego użycia sprzętu możliwe jest też
np. ograniczenie pola pracy maszyny bądź blokada silnika. Dzięki temu
sprzęt pracuje wyłącznie w wyznaczonym przez właściciela miejscu i czasie.

 

śledzenie ruchów maszyny komatsufot. Komatsu

 

Optymalizacja kosztów eksploatacji maszyny
– Dzięki temu, że system KOMTRAX™ dostarcza szczegółowych informacji o poszczególnych maszynach i całej ich flocie, jest też doskonałym narzędziem pozwalającym na redukowanie kosztów i maksymalizowanie wydajności pracy – mówi Tomasz Rudny.
System informuje np. kiedy silnik został uruchomiony bądź wyłączony, jaki był całkowity czas jego pracy, dostępne są też dane o statusie licznika motogodzin, raporty z zestawieniami dotyczącymi czasu pracy silnika, przebytych odległości,
częstości załadunku i wykorzystywanych trybów roboczych. Tak szczegółowe informacje pozwalają na skuteczne zarządzanie wydajnością maszyny, zwiększanie jej rentowności i redukcję kosztów eksploatacji.
W przypadku większych maszyn system pozwala na sprawdzanie różnicy między czasem pracy silnika oraz całkowitym czasem przy danej pracy.
– Praca silnika na biegu jałowym staje się widoczna, co pozwala wyraźnie
zobaczyć, jak wydajnie pracuje maszyna. Daje to możliwość wprowadzenia
zmian oszczędzających paliwo. Ponadto wykres zużycia paliwa ułatwia
wyliczanie ogólnych kosztów dla danego miejsca pracy i planowanie
terminów dostaw paliwa – podkreśla Tomasz Rudny.
W przypadku maszyn napędzanych silnikami spełniającymi normy EU Stage IIIB/EPA Tier 4 Interim istnieje możliwość otrzymywania komunikatów
zawierających status wskaźnika Eco i wskazówki dotyczące oszczędzania energii, na podstawie których można określać potrzeby w zakresie szkolenia operatorów.

 

maszyna komatsu kontrola komtraxfot. Komatsu

 

Planowanie obsługi technicznej
Obok możliwości monitorowania pracy maszyny i oszczędzania paliwa oraz energii, KOMTRAX™ znacznie ułatwia też obsługę techniczną urządzeń, a tym samym – pozwala na wydłużenie okresu trwałości użytkowej maszyny. System informuje na przykład, jakie problemy mogą pojawić się podczas przeglądu okresowego.
-Dzięki temu można odpowiednio wcześniej zabezpieczyć potrzebne części, szybciej wykonać naprawę i zwiększyć gotowość maszyny – podkreśla Tomasz Rudny.
Takie rozwiązanie umożliwia też wyeliminowanie konieczności kosztownych napraw. Filtr cząstek stałych Komatsu Diesel Particle Filter (znajdujący się w maszynach spełniających normę emisji spalin EU Stage IIIB) przesyła do systemu KOMTRAX™ dane o liczbie i czasie trwania cykli regeneracji. System monitoruje temperaturę cieczy chłodzącej, a gdy ta przekroczy dopuszczalną wartość, generuje ostrzeżenie. KOMTRAX™ przesyła także wszystkie ostrzeżenia, jakie widoczne są dla operatora maszyny, wraz z czasem ich wystąpienia i trwania. Dostępne są również wszystkie informacje o warunkach pracy, np. o ciśnieniu w układzie hydraulicznym, obciążeniu maszyny czy czasie pracy na biegu jałowym, dostępne w formie przejrzystych raportów miesięcznych i rocznych. Właściciel maszyny otrzymuje też wczesne sygnały ostrzegawcze o potencjalnym przeciążeniu lub niedociążeniu maszyn, co pozwala wyeliminować ryzyko niewłaściwego doboru urządzenia do danego zadania.

 

schemat komunikacji systemu komtraxrys. Komatsu

 

KOMTRAX™ na smartfonie i tablecie
W czerwcu tego roku firma Komatsu Europe International NV wprowadziła bogatą w funkcje aplikację mobilną, która pozwala właścicielom zobaczyć najważniejsze informacje dotyczące posiadanej maszyny z systemu KOMTRAX™ na smartfonach lub tabletach Apple.
– Nowy KOMTRAX ™ App daje właścicielom dostęp do aktualnych informacji w dowolnym miejscu i czasie w ujęciu dziennym, tygodniowym lub miesięcznym. Są to m.in. dane dotyczące lokalizacji i ruchów maszyn, czasu pracy i bezczynności, zużycia paliwa, analizy wykorzystania maszyny. System wysyła też powiadomienia o ostrzeżeniach z opisami i oznaczeniami czasowymi – mówi Tomasz Rudny.
Aplikację KOMTRAX ™ App można uzyskać za pośrednictwem linku m-komtrax.eu. Jest ona dostępna w ośmiu językach (angielski, francuski, niemiecki, włoski, japoński, portugalski, rosyjski i hiszpański).

Ze szczegółową ofertą firmy Komatsu można zapoznać się na stronie: www.komatsupoland.pl

 

05-070 Sulejówek, ul. Trakt Brzeski 72 , woj. mazowieckie
tel. 227830062,