Właściwa maszyna do cięcia rur nawojowych (stalowych) usprawnia proces wytwarzania rolet i doskonale sprawdza się także do bram rolowanych. Cała praca odbywa się płynnie, a ostateczny produkt charakteryzuje się doskonałą jakością.

Nowe Centrum do Cięcia i Montażu Rur Nawojowych

Najnowsze Centrum do Cięcia i Montażu Rur Nawojowych produkcji Rol-Pas jest przeznaczone do nawojowych rur stalowych o długości od 2 do 6 metrów oraz średnicy od 40 do 100 mm. Ta maszyna do cięcia rur nawojowych wyposażona jest w magazyn na maksymalnie 16 sztuk rur z podajnikiem rolkowym, piłę taśmową, podajnik taśmowy odbiorczy i stanowisko montażowe. Centrum posiada także rynnę zsypową na materiały cięte, spychacz ciętych profili do rynny zsypowej oraz pojemnik na odpady poniżej 0,4 m.

– Nie jest to zwykła maszyna do cięcia rur stalowych – mówi Aleksandra Gawryś z firmy Rol-Pas, od 13 lat zajmującej się produkcją specjalistycznych maszyn, linii produkcyjnych oraz stanowisk pracy dla producentów osłon okiennych i drzwiowych. – Centrum pozwala nie tylko na automatyczne cięcie stalowych rur nawojowych, ale także na podawanie ich do stanowiska montażowego.

fot. Rol-Pas | Widok na magazyn podawczy rur, piłę taśmową, stanowisko operatora oraz stanowisko montażu silnika w rurze nawojowej

Niezawodne sterowanie

Centrum sterowane jest za pomocą wygodnego panelu dotykowego, na który przesyłany jest plik zleceń produkcyjnych. Szczegółowe zlecenia cięcia można wprowadzić ręcznie lub przesłać do pamięci maszyny przez sieć internetową.

Urządzenie wyświetla jakie rury będzie ciąć w trakcie danego zlecenia, a także ich kolejność, co jest pomocne dla operatora i ułatwia odpowiedni załadunek.

fot. Rol-Pas

Tryb automatyczny lub ręczny

Nowa maszyna do cięcia rur stalowych może pracować w dwóch trybach – ręcznym albo automatycznym. Tryb ręczny służy do wykonywania cięć spoza przesłanych zleceń, natomiast automatyczny opiera się na wcześniej przygotowanym pliku ze zlecaniami cięć. W trybie automatycznym operator wybiera sposób załadunku rury – może zapełnić cały magazyn (cykliczny tryb załadunku) lub podawać pojedyncze rury (tryb ciągły załadunku).

– Jeśli rury zostały wstawione na magazyn, to ich podawanie odbywa się bez potrzeby ingerencji pracownika – wyjaśnia Aleksandra Gawryś. – Gdy określona rura dociera na koniec magazynu, następuje jej zrzucenie na podajnik, który przekazuje ją następnie na stanowisko cięcia.

Po wyczerpaniu się rur w magazynie, maszyna zatrzymuje się. Należy wtedy go uzupełnić, po czym następuje uruchomienie i dalsze cięcie według zlecenia.

fot. Rol-Pas | Magazyn podaje rury do piły taśmowej

Od załadunku do cięcia

Maszyna do cięcia rur stalowych gwarantuje płynną pracę. Dzięki temu urządzeniu otrzymujemy produkt cechujący się doskonałą jakością za sprawą dokładnego cięcia.
– W przypadku pierwszego cięcia danej rury, maszyna może wykonać cięcie wyrównawcze i dopiero po tym kroku przejść do cięcia zleconego odcinka – wyjaśnia Aleksandra Gawryś.

Rura przy pile jest stabilnie dociskana przez system naprowadzający oraz zestaw siłowników pneumatycznych zainstalowanych bocznie i odgórnie w stosunku do rury, za taśmą piły. Piła taśmowa automatycznie tnie profile na określone zleceniem długości, następnie podajnik odbiorczy taśmowy transportuje pocięte kawałki do wysokości zderzaka zsypowego, który zrzuca je do rynny przy stanowisku montażu. Stąd operator pobiera rurę oraz po uruchomieniu docisku pneumatycznego, montuje silnik, po czym odkłada gotowy element na wózek transportowy. Na tym etapie rura jest również oznaczana za pomocą drukowanej etykiety, co pozwala łatwiej ją zidentyfikować na kolejnych etapach produkcji.

fot. Rol-Pas | Stanowisko montażu silnika w rurze nawojowej

Maszyna do cięcia rur stalowych (nawojowych), która identyfikuje odpad

Urządzenie pozwala w skuteczny sposób zidentyfikować odpad oraz elementy, które jeszcze przydadzą się w dalszej produkcji. Po pierwszym cięciu, rura przekazywana jest za pomocą taśmociągu do magazynu odbiorczego, skąd trafia na stanowisko montażu silnika. Z kolei wszelkie pozostałości trafiają albo do miejsca, gdzie czekają na kolejną turę załadunku (są to odpowiednio długie odcinki, które można jeszcze wykorzystać) albo do pojemnika na odpady (rury zbyt krótkie).

– Jeżeli odpad z cięcia jest dłuższy niż 0,4 m, to przekazywany jest na sam koniec podajnika i zderzak zrzuca go do rynny. Natomiast w przypadku, gdy odpad z cięcia właściwego jest krótszy, to następuje automatyczne zrzucenie go do pojemnika na odpady znajdującego się przy obudowie maszyny – dodaje Aleksandra Gawryś.

fot. Rol-Pas | Podajnik taśmowy transportujący ucięty odcinek i stanowisko montażu silnika

Wszystko pod kontrolą

Program do obsługi tej maszyny do cięcia rur nawojowych jest przejrzysty i zrozumiały dla operatora – okienko testów na wyświetlaczu służy do kontroli poprawności działania napędów i czujników oraz pomaga zdiagnozować awarię lub niewłaściwe działanie urządzenia.

fot. Rol-Pas

– Centrum wyposażone jest w kolumnę świetlno-dźwiękową, która sygnalizuje pracę urządzenia, jak również alarmy – wyjaśnia Aleksandra Gawryś. – Dodatkowo magazyn rur posiada kurtynę bezpieczeństwa, która automatycznie zatrzymuje maszynę po przerwaniu wiązki przez człowieka. Na podobnej zasadzie w trakcie pracy obudowa piły musi być zamknięta – maszyna nie będzie pracować z otwartą obudową klatki piły.

fot. Rol-Pas | Kolumna sygnalizacyjna ostrzega użytkowników o uruchomieniu pracy piły i ewentualnych alarmach

fot. Rol-Pas | Bezpieczeństwo pracy piły gwarantują odpowiednie czujniki i awaryjne przyciski

Bezpieczeństwo i precyzja dzięki czujnikom

Centrum do Cięcia i Montażu Rur Nawojowych wyposażono w zespół barier bezpieczeństwa, czujników i wyłączników krańcowych, dzięki którym maszyna działa niezawodnie oraz jest bezpieczna dla użytkownika. Ta maszyna do cięcia rur stalowych (nawojowych) powstała z myślą o komforcie i bezpieczeństwie.

– W osłonie przecinarki taśmowej zainstalowaliśmy odpowiedni czujnik, dzięki któremu centrum nie zostanie uruchomione, gdy otwarta jest osłona piły – mówi Aleksandra Gawryś. – Poza tym rozwiązaniem znajdziemy tu inne czujniki, jak również awaryjne przyciski bezpieczeństwa w kilku strategicznych miejscach w urządzeniu.

fot. Rol-Pas | Piła taśmowa zamknięta w klatce to bezpieczna praca operatora

Z pełną ofertą firmy można zapoznać się na stronie: www.rol-pas.pl

39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 9 Lok. A14, woj. podkarpackie
tel. (017) 586 48 86, (017) 717 32 81,