Na współczesnych placach budów w coraz większym zakresie stosuje się fabrycznie przygotowane komponenty domów. Dzięki temu, że powstają one w fabryce, znacząco ogranicza się zakres prac wykonywanych ręcznie, często w niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Ten proces nie omija także i więźby dachowej, a jej przemysłowe wytwarzanie przynosi inwestorowi wiele korzyści.

 

fot. MiTek Industries 

Więźba prefabrykowana – producent daje gwarancję
Jednoznacznie określona gwarancja – to argument, który skłania wielu inwestorów do tego, aby postawić na więźbę prefabrykowaną. Producent jest w tym przypadku zarówno projektantem, jak i tartakiem, hurtownią okuć, sprzedawcą impregnatu oraz cieślą w jednym. Odpowiada więc całkowicie za końcowy wyrób. Gdy cieśla lub firma budowlana wykonuje konstrukcję przez kogoś zaprojektowaną, z powierzonych przez inwestora materiałów, często problematyczne jest ustalenie, kto odpowiada za produkt, co staje się szczególnie kłopotliwe w przypadku wad materiału czy trudności z zamontowaniem konstrukcji. Takich problemów nie ma, gdy zdecydujemy się na więźbę prefabrykowaną.

 

fot. MiTek Industries 

Więźba prefabrykowana – cena bez niespodzianek
Koszty realizacji inwestycji to czynnik, który w znacznej mierze determinuje nasze decyzje dotyczące wyboru konkretnych rozwiązań. Jak wygląda to w przypadku więźby dachowej? Cena wykonania dachu z prefabrykowanych wiązarów dachowych jest o wiele niższa, a oszczędności sięgają nawet kilkunastu tysięcy złotych.
– Inną kwestią jest też precyzyjne określenie kosztu już na początku, ponieważ inwestor kupuje gotowy produkt. Gdy oddzielnie wynajmujemy cieśli, kupujemy tarcicę i materiały pomocnicze, możemy oszacować koszty tylko w przybliżeniu – podkreśla Bogusław Węgrzanowski z firmy Mitek Industries. – Tego ryzyka nie ma w przypadku więźby prefabrykowanej – dodaje.
Obok ukrytych kosztów i związanych z tym niemiłych niespodzianek, zaletą wykonania dachu z prefabrykowanych wiązarów jest też obniżenie kosztu całej inwestycji. Trudno to przecenić zwłaszcza w domach parterowych, gdzie zastosowanie więźby prefabrykowanej pozwala na rezygnację z drogiego stropu betonowego. Zważywszy na fakt, że koszt jego wykonania i inne związane z tym wydatki (np. konieczność wykonania wewnętrznej ściany nośnej czy ławy fundamentowej) mogą wynieść nawet kilkanaście tysięcy złotych, oszczędności inwestora są już mocno odczuwalne.

 

fot. MiTek Industries 

Wysoka jakość drewna
Z mocy prawa producenci więźby prefabrykowanej podlegają certyfikacji i regularne poddawani są okresowym kontrolom uprawnionych organów. Co to oznacza dla inwestora? Otóż ma on pewność, że dach jego domu zostanie wykonany z drewna, które jest zgodne ze wszystkimi obowiązującymi normami, to znaczy surowca suszonego i przesortowanego pod względem wytrzymałości. Warto też pamiętać, że zakład przemysłowy, który masowo wykonuje więźbę prefabrykowaną, ma z pewnością swoją sprawdzoną i zaufaną sieć dostawców drewna, co nie tylko minimalizuje ryzyko wad surowca, ale i ewentualne przestoje wynikające z przerw w dostawach.

 

fot. MiTek Industries 

Błyskawiczna realizacja inwestycji i równe połacie dachowe
Więźba prefabrykowana w całości produkowana jest w fabryce, co ma swoje daleko idące konsekwencje. Przede wszystkim pozwala to uniezależnić się od kapryśnej pogody i tym samym przyspieszyć moment, w którym budynek zostanie ukończony.
– Fabrycznie przygotowane elementy są dostarczane w określonym dniu na plac budowy i montowane w całość, co zazwyczaj trwa 1 lub 2 dni. W przeciwieństwie do starej metody wykonywania więźby, drewno nie jest składowane tygodniami na placu budowy, co eliminuje ryzyko jej kradzieży czy uszkodzenia. Łatwiej też dzięki temu utrzymać porządek – podkreśla Bogusław Węgrzanowski.
Co istotne – proces prefabrykacji więźby i wycinanie poszczególnych elementów odbywa się za pomocą specjalistycznych pił, zwykle sterowanych komputerowo, a nie ręcznie – jak ma to miejsce w przypadku starszych metod. Zapewnia to dokładność i precyzję oraz równe połacie dachowe do pokrycia. Z kolei dzięki bardzo szczegółowym wyliczeniom zminimalizowana jest ilość odpadów, co oczywiście przekłada się na obniżenie ceny całej inwestycji.

 

fot. MiTek Industries 

Projekty ze stropem betonowym i ułożoną na nim więźbą ciesielską z wielu względów przegrywają w nowoczesnym rozwiązaniem, jakim jest więźba prefabrykowana. Producent odpowiada tu i za jakość surowca, za projekt oraz za jego wykonanie, co daje inwestorowi gwarancję, że dach powstanie na czas, a jego cena nie zaskoczy.

Wykaz dostawców – producentów wiązarów w technologii Mitek Industries – www.dachymitek.pl

59-220 Legnica, ul. Poznańska 29K , woj. dolnośląskie
tel. 076-8628988,