Gotowa więźba dachowa – najlepszy wybór

Tradycyjnie materiał na więźbę dachową przywożony jest na plac budowy bezpośrednio z tartaku. Następnie cieśle, stosując narzędzia ręczne, wykonują całą konstrukcję, w mniej lub bardziej korzystnych warunkach pogodowych. Często także na placu budowy wykonywano impregnację drewna. Dziś to rozwiązanie ustępuje prefabrykowanej więźbie z drewna. Liczne korzyści sprawiają, że jest to obecnie jedyny słuszny wybór, jeśli zależy nam na budowie dachu o doskonałej jakości. Cena gotowej więźby dachowej to dodatkowa korzyść, w porównaniu z więźbą wykonywaną na placu budowy ręcznie.

– Prefabrykacja pojawiła się początkowo w krajach Europy Zachodniej, dziś już znana i stosowana jest powszechnie – mówi Bogusław Węgrzanowski, dyrektor w firmie Mitek Industries Polska Sp. z o.o., wiodącego dostawcy technologii dla zakładów produkujących gotową więźbę dachową.

fot. MiTek Industries

Prefabrykowana więźba to komplet elementów, które zostały docięte sterowanych komputerowo centrach obróbczych, a następnie połączone płytkami kolczastymi.

Coraz większa grupa inwestorów decyduje się na zakup gotowej więźby, w tym zwłaszcza wiązarów dachowych. Stoi za tym kilka ważnych argumentów.

fot. MiTek Industries

1. Gwarancja dobrej jakości materiału

Na jakość dachu przekłada się bezpośrednio zastosowany materiał. Inwestor zazwyczaj nie posiada wiedzy w zakresie surowca drzewnego, dlatego z chęcią korzysta z zakupu z fabryk więźby, które są wyspecjalizowane w tym zakresie. Zakłady produkujące gotową więźbę dachową posiadają stałych sprawdzonych dostawców drewna lub same produkują materiał na swoje potrzeby. Zarówno zakupem, jak i obróbką, zajmują się tu specjaliści.

– Dodatkowo, przy wiązarach łączonych płytkami kolczastymi prawnie wymagana jest unijna certyfikacja – wyjaśnia Bogusław Węgrzanowski. – Zakłady podlegają pod regularne inspekcje organów kontrolnych. Jednym z zakresów ich pracy jest zbadanie jakości używanego surowca, w tym jego zgodności z obowiązującymi normami.

fot. MiTek Industries | Magazyn surowca w zakładzie wiązarów.

2. Jasno określona odpowiedzialność za produkt

Gotowa więźba dachowa rozwiązuje jeden z trudnych problemów, jakim jest odpowiedzialność za dach.

– Tradycyjnie inwestor sam kupował drewno, okucia, a często także impregnat – wyjaśnia Bogusław Węgrzanowski. – Z kolei więźbę wznosiła firma budowlana lub cieśla/dekarz. Trzecią partią jest biuro architektoniczne, które wykonywało projekt. W efekcie mamy tu do czynienia z rozmytą odpowiedzialnością, jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy. Nikt wówczas nie odpowiada kompleksowo za całość.

Zupełnie inaczej jest w przypadku prefabrykowanych wiązarów. Tutaj projektant, tartak oraz cieśla to jedna i ta sama firma, która odpowiada za efekt końcowy.

fot. MiTek Industries | Kompletne konstrukcje przed wysyłką na plac budowy.

3. Dokładność wymiarów – równe połacie dachu

Równe i dokładnie powtarzalne elementy gotowej więźby dachowej zapewniają dokładnie pasujące do pokrycia połacie dachowe.

– Tym, co przemawia na rzecz prefabrykowanych dachów jest sposób ich obróbki oraz wynikająca z tego najwyższa dokładność wymiarów – dodaje Bogusław Węgrzanowski. – Wycinanie elementów ręcznymi narzędziami w różnych warunkach atmosferycznych nie zapewni takiej dokładności jak pracujące pod dachem, elektronicznie sterowane piły. Ich producenci gwarantują często dokładność wymiarów do 0,5mm.

fot. MiTek Industries | Dach z prefabrykowanych wiązarów.

4. Czas wznoszenia więźby

Gotowa więźba dachowa wpływa również na przyspieszenie prac na placu budowy.

– Wykonanie konstrukcji dachu z elementów dowiezionych z fabryki jest bardzo szybkie – tłumaczy Bogusław Węgrzanowski. – Czasami wystarczy jednodniowe „okno pogodowe” i dach jest gotowy.

fot. MiTek Industries

Ma to szczególnie duże znaczenie jesienią, kiedy przy szczycie prac dachowych mamy do czynienia z problemem krótkich dni oraz kapryśnej pogody.

fot. MiTek Industries | Więźba nawet nie dotyka ziemi - jest montowana prosto z samochodu.

5. Cieśla – ginący zawód

– Omawiając przyczyny popularności gotowej więźby, nie sposób pominąć faktu, że cieśla staje się zawodem deficytowym – mówi Bogusław Węgrzanowski. – Od lat brak jest chętnych do nauki i wykonywania tego zawodu, a szkolnictwo zawodowe zostało niezwykle ograniczone. Poza kilkoma regionami kraju, gdzie zawód ten jest tradycyjnie popularny, odczuwany jest od dawna pogłębiający się deficyt fachowców w branży.

fot. MiTek Industries | Automatyczna prasa do wiązarów.

6. Dokładne odzwierciedlenie projektu konstrukcji

Zakłady produkujące gotową więźbę dachową posiadają własne zaplecze projektowe i specjalistyczne oprogramowanie.

– Projekt obejmuje nie tylko obliczenie elementów drewnianych konstrukcji dachu, ale także niezbędnych łączników oraz stężeń – dodaje Bogusław Węgrzanowski.

fot. MiTek Industries

7. Eliminacja ryzyka kradzieży materiału oraz porządek na budowie

Wiązary prefabrykowane są dostarczane na plac budowy i zazwyczaj tego samego dnia montowane. Eliminuje to ryzyko kradzieży tarcicy z placu budowy czy też uszkodzenia materiału. Przy gotowych elementach nie ma odpadów, zatem łatwiej jest utrzymać porządek na placu.

fot. MiTek Industries

8. Koszt gotowej więźby dachowej

Kumulując wszystkie zyski, jakie otrzymujemy dzięki wykorzystaniu prefabrykowanych wiązarów, dochodzimy do momentu, w którym zdecydowanie można stwierdzić, że cena gotowej więźby dachowej jest o wiele atrakcyjniejsza niż tradycyjna budowa dachu.

– Eliminując ewentualne problemy, przyspieszając prace montażowe i to bez potrzeby udziału deficytowych specjalistów, a także dodając do tego najwyższą jakość i brak reklamacji, można dojść do wniosku, że prefabrykowane dachy to bezpieczeństwo inwestycji oraz minimalizacja kosztów – podsumowuje Bogusław Węgrzanowski.

fot. MiTek Industries

Adresy zakładów prefabrykowanych wiązarów – www.dachymitek.pl

Filmiki wyjaśniające zagadnienia związane z prefabrykowaną więźbą dachową: www.youtube.com – Mitek Industries

59-220 Legnica, ul. Poznańska 29K , woj. dolnośląskie
tel. 076-8628988,