Dopiero opadły emocje związane z zeszłorocznym sukcesem pustaka TERMOton P+W 44 a ZCB Owczary idzie za ciosem. Na rynku pojawia się kolejny innowacyjny produkt tej firmy. Jest nim  Pustak Ceramiczny TERMOton P+W 25 DIAMENT, który tak jak jego poprzednik również rozpoczyna swoją rynkową przygodę od zbierania laurów. Pustak, który zostanie zaprezentowany w trakcie targów Budma zdobył już Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Nowoczesna ceramika – tradycyjna metoda
Najnowszy pustak ZCB Owczary odpowiada na zapotrzebowanie rynku w zakresie nowoczesnej ceramiki budowlanej przeznaczonej do wznoszenia ścian dwuwarstwowych. Nie bez znaczenia ma tutaj określenie nowoczesnej. Technologia muru dwuwarstwowego jest znana od dawna i można ją uznać za tradycyjną. Jednak obecnie od producentów ceramiki budowlanej szczególnie wymaga się aby ich produkty charakteryzowały się idealnymi parametrami cieplno-wilgotnościowymi, akumulacyjnymi, izolacji akustycznej, paroprzepuszczalności oraz parochłonności.
– Nasz pustak odpowiada na wymagania stawiane tego typu produktom zarówno w Polsce jak i w całej Europie. Nasze doświadczenie i niezależne badania dowodzą, że klimat w budynkach wzniesionych w technologii dwuwarstwowej, z nowoczesnej ceramiki budowlanej jest dużo bardziej korzystny niż w wypadku innych technologii – mówi Rafał Stępień, prezes ZCB Owczary – Za zastosowaniem naszego pustaka w budownictwie przemawiają również argumenty ekonomiczne. Wszystko to dzięki najlepszym parametrom termoizolacyjnym – dodaje.

 

pustak termoton

 

Surowiec i konstrukcja – klucze do sukcesu
TERMOton P+W 25 DIAMENT charakteryzuje się niespotykanym dotychczas w Polsce współczynnikiem przewodnictwa cieplnego na poziomie ʎ=0,170 W/mK. Takie parametry udało się osiągnąć dzięki jednoczesnemu zastosowaniu dwóch sposobów poprawiania jego izolacyjności cieplnej. Pierwszy to skład masy, czyli opracowanie takiej mieszanki surowcowej, która pozwoli na uzyskanie, po wypaleniu czerepu ceramicznego, odpowiedniej sieci mikroporów skutecznie polepszających współczynnik przewodnictwa cieplnego. Drugi natomiast to zastosowanie takiego kształtu wyrobu, który maksymalnie wydłuży drogę strumienia ciepła przenikającego z jednej powierzchni pustaka na drugą. Chodzi o formowanie ścianek wewnętrznych o grubościach rzędu 3-4mm przy jednoczesnym specyficznym kształcie – bardzo zbliżony wygląd do plastrów miodu. Tylko połączenie tych dwóch metod skutkuje otrzymaniem wyrobu o takich parametrach a co za tym idzie energooszczędności, uzyskaniu mniejszych rachunków za ogrzewanie w budynkach z niego wznoszonych i ekologiczności.

System z najniższym współczynnikiem oporu
Jednak sam pustak to nie wszystko, ZCB Owczary daje inwestorom kompleksowy system pozwalający na wznoszenie „najcieplejszych” ścian z ceramiki budowlanej na rynku. W skład Systemu Ściany TERMOton Diament wchodzą:
– ultraciepły pustak ceramiczny TERMOton P+W 25 DIAMENT;
– zaprawa tradycyjna ciepłoochronna;
– ramka do zaprawy murarskiej TERMOton.
Oprócz opisywanego wyżej pustaka na szczególną uwagę w systemie zasługuje „Ramka do Zaprawy Murarskiej TERMOton”. Wykorzystanie jej w trakcie wznoszenia ściany w omawianym systemie ściennym daje dodatkowe korzyści związane z zmniejszeniem oporu cieplnego „U” ściany.
Ramka służy do nakładania równej warstwy zaprawy ciepłochronnej z systemem rozdziału spoiny, niwelującym mostek termiczny. Ramka ma długość około 1m, szerokość ramki to wymiar odpowiadający grubości ściany w tym przypadku to 25cm. W środku ramki, wzdłuż jej osi zainstalowano listwę o szerokości 6 cm. Ogranicza ona zużycie zaprawy oraz powoduje, że wzdłuż środkowej osi muru powstaje pusta luka w zaprawie, która niweluje tym samym mostek termiczny do minimum.
– Pierwszym krokiem do obniżenia kosztów wznoszenia budynków z ceramiki ZCB Owczary była możliwość murowania bez spoiny pionowej. Pozwoliło to zaoszczędzić nawet do 90 proc. kosztów zaprawy. Wprowadzenie Ramki do zaprawy murarskiej TERMOton spowodowało kolejne oszczędności – mówi Rafał Stępień.
Dzięki zastosowaniu pustaka DIAMENT i Ramki do Zaprawy Murarskiej współczynnik oporu cieplnego „U” ściany TERMOton DIAMENT wynosi U=0,680 [W/m2K] – bez uwzględnienia ocieplenia czyli warstwy zewnętrznej ściany. Dotychczas spotykane parametry dla tego typu ścian to wartości od U=0,810 [W/m2K] do nawet U=1,10 [W/m2K].

 

ramka termotonRamka do zaprawy murarskiej

 

Nowoczesne produkty dzięki inwestycjom
System ściany TERMOton DIAMENT i Pustak Ceramiczny TERMOton P+W 25 DIAMENT to produkty, które bezapelacyjnie potwierdzają dobrą decyzje ZCB Owczary w sprawie uruchomienia w zeszłym roku nowego parku maszynowego do przerobu surowca i produkcji pustaków.
– Nasze linie produkcyjne są jednymi z najnowocześniejszych parków maszynowych w europie. Ciągłe unowocześnianie i automatyzacja produkcji pustaków ceramicznych w ciągu kilku ostatnich lat pozwoliło na obniżenie kosztów ich wytwarzania – mówi Rafał Stępień – W związku z tym ich ceny są porównywalne a nawet niższe od innych produktów budowlanych – dodaje.

Więcej szczegółów na temat produktów Zakładu Ceramiki Budowlanej Owczary można znaleźć na stronie: www.owczary.pl

 

26-341 Mniszków, Owczary 28c, woj. łódzkie
tel. 447561074,