Obciążniki betonowe – zastosowanie

W zależności od miejsca posadowienia rurociągów, betonowe obciążniki siodłowe stabilizują systemy przed siłą wyporu lub drganiami i wibracją rur przemysłowych, które w sposób ciągły lub okresowy mogą destabilizować liniowość i spadki rurociągów. Obciążniki dociążają gazociągi instalowane w wodzie lub gruncie nawodnionym narażonym na podtopienia lub zmiany poziomu zwierciadła wody. Zapewniają stały przepływ surowca i zabezpieczają konstrukcję w sytuacji chwilowego braku przepływu lub konserwacji linii.

fot. WBM Zbigniew Mikołajczyk

Obciążniki siodłowe są szczególnie funkcjonalne do zabezpieczeń rurociągów w trudnym terenie. Wytwórnia Betonu Mikołajczyk realizuje indywidualne zamówienia na obciążniki betonowe wedle dokumentacji wykonawczej lub rysunków własnych. Prefabrykaty wykonane są metodą wibrowaną w formach stalowych nieodkształtnych z zastosowaniem szkieletu zbrojenia stalowego. Parametry jakościowe oferowanych obciążników takie jak wodoodporność, szczelność, antykorozyjność, weryfikowane są przez producenta we własnym zakładowym laboratorium technicznym. Materiał poddawany jest także stałej zewnętrznej kontroli jakości przez certyfikowane laboratorium zewnętrzne LABTECHNE. Atutem firmy jest także własna flota transportowa, pozwalająca na sprawne dostarczenie materiałów do miejsca inwestycji.

Prefabrykowane obciążniki siodłowe z Wytwórni Betonu Mikołajczyk

Wytwórni Betonu Mikołajczyk oferuje prefabrykowane betonowe obciążniki siodłowe dla średnic od DN150 do DN2000. Szeroki przekrój dostępnych modeli możliwy jest dzięki nowoczesnej infrastrukturze. Producent dysponuje w pełni zautomatyzowanymi węzłami betoniarskim o łącznej wydajności ok. 150 m3/h. Pozwala to zapewnić seryjność i powtarzalność jakościową produktu oraz stałość dostaw w zależności od indywidualnego zapotrzebowania inwestora. Przykładowo dla obciążników o szerokości 1000 mm dzienna wydajność produkcji wynosi 500 szt.

fot. WBM Zbigniew Mikołajczyk

Żelbetowe obciążniki siodłowe Wytwórni Betonu Mikołajczyk spełniają wszelkie normy jakościowe wymagane dla konstrukcji dociążających rurociągi przemysłowe. Obciążniki wykonywane są ze stabilizowanego mechanicznie betonu w klasie wytrzymałości na ściskanie C35/45 wedle normy PN-EN206+A1:2016-1. Niska nasiąkliwość poniżej 6% podawana zgodnie z normą PN-EN 1917:2004. Wysoka mrozoodporności F150 według PN-B-06265:2018-10. Klasa ekspozycji betonu to XC4, XA1 zgodnie z normą PN-EN 206:2014 dla materiału narażonego na cykliczne działanie wody i kontakt z gruntem i wodą gruntową. Grubość otuliny betonu to 40 mm. Produkt posiada gładkie powierzchnie. Zbrojenie wykonano prętami siatki ze stali żebrowanej. Zgodnie ze standardem konstrukcji obciążniki betonowe wyposażono w ucho transportowe z pręta stalowego ocynkowanego ogniowo o średnicy 16 mm. Uchwyt wytrzymuje obciążenia większe lub równe co najmniej podwojonej masie obciążnika. Wnętrze obciążnika, stykające się z gazociągiem wyłożone jest matą syntetyczną z geowłókniny (płaski geosyntetyk). Pozwala to na bezpieczne osłonięcie strefy przepływu surowca i wyrównanie odciążeń.
Obciążniki betonowe do rurociągów przemysłowych to jeden z rodzajów prefabrykatów realizowanych na zamówienie. W podobnej ofercie zamówić można także:

• płyty odciążeniowe nośne przeznaczone do odciążania nawierzchni nad gazociągami, ropociągami, na miejsca skrzyżowania dróg,

• podwaliny, czyli „fundamenty pośrednie” pod ekrany akustyczne oraz ściany obiektów handlowych i przemysłowych,

• płyty drogowe zbrojone i elementy ścian oporowych.

fot. WBM Zbigniew Mikołajczyk

Wytwórnia Betonu Mikołajczyk – nasz beton to klasa sama w sobie!

Wytwórnia Betonu Mikołajczyk działa na polskim rynku od 1973 roku. Sukcesywne rozszerzanie pól działalności możliwe jest dzięki wdrażaniu nowoczesnych technologii i produkcji opartej o wysoką jakość oferowanego budulca. Zakres usług firmy obejmuje również:

fot. WBM Zbigniew Mikołajczyk

• Produkcję betonu towarowego wszystkich klas wg normy PN-EN 206-1, w skali wytrzymałości od C8/10 do C55/67 i konsystencjach od S1 do S5.

• Produkcję mieszanek betonów specjalnych stabilizujących grunt, wodoszczelnych, mrozoodpornych. Posypki cementowo-piaskowe, chudziaki.

• Prefabrykaty – fundamentowe bloczki i pustaki szalunkowe, ścienne pustaki Alfa i nadproża, stropy Filigran, Teriva.

• Elementy drogowe (płyty, krawężniki, bruk, palisady, korytka) i mała architektura betonowa.

• Wykonawstwo specjalistycznych robót budowlanych (w tym instalacje wod-kan, przygotowanie gruntu, rozbiórki, brukarstwo, niwelacje terenu, wykopy, stabilizacja terenu, roboty drogowe, prace fundamentowe).

Szczegółowe informacje o pełnej ofercie produktowej i usługowej Wytwórni Betonu Mikołajczyk dostępne są na stronie www.firmamikolajczyk.pl

56-300 Milicz, Sławoszowice, ul. Szosowa 2a, woj. dolnośląskie
tel. 71 383 30 38,