Lider Budowlany: Objęcie stanowiska Prezesa Zarządu to wielka odpowiedzialność, ale jednocześnie wielkie wyróżnienie. Tak ważną funkcję może sprawować tylko osoba o odpowiednim doświadczeniu zawodowym. Pańska kariera jest dowodem na to, że jest Pan właściwą osobą na tym stanowisku.
Leif Gustafsson: Przez wiele lat pracowałem w tak znakomitych firmach jak Stena Recycling International, YIT Szwecja oraz ABB. Zajmowałem tam stanowiska menadżerskie i z wielkim zaangażowaniem oddawałem się moim obowiązkom, zdobywając doświadczenie w kwestii kierowania przedsiębiorstwem, dbania o jego rozwój oraz wizerunek. Moje dokonania zostały zauważone i docenione, dlatego w styczniu tego roku zostałem wybrany na Prezesa Grupy Cramo.

 

maszyny budowlane do wynajęciafot. Cramo

 

Lider Budowlany: Powstanie firmy datuje się na rok 1953. Od tamtego czasu bardzo się ona zmieniła. Na czym te zmiany polegają?
Leif Gustafsson: W początkowych latach działalności było to niewielkie przedsiębiorstwo funkcjonujące tylko na lokalnym rynku w Finlandii. Z czasem zaczęło się powiększać, obejmując rynki pozostałych krajów skandynawskich. A w ciągu ostatnich 12 lat przekształciło się w międzynarodową korporację, która działa już w 15 krajach Europy, m.in. Czechach, Słowacji, Litwie oraz w Polsce. Nastąpił znaczny wzrost obrotów z 59 mln EUR do 668 mln EUR w 2015 roku. Obecnie jesteśmy wiodącą organizacją na rynku wynajmu maszyn budowlanych. Zmieniła się również wizja firmy, która obecnie brzmi: „Być wzorem do naśladowania dla całej branży wynajmu”. Zmiany były zatem znaczące i przyniosły firmie ogromny sukces.

Lider Budowlany: Sukces nadaje prestiż firmie, jednocześnie stawiając przed nią nowe wyzwania. Co jest obecnie największym wyzwaniem dla Cramo Group?
Leif Gustafsson: Największe wyzwanie to być silną firmą wynajmującą, zarówno na poziomie lokalnym jak i globalnym. Sytuacja globalna ulega szybkim zmianom, co ma przełożenie na sektor budowlany, a to z kolei bezpośrednio oddziałuje na naszą sytuację. Musimy ciężko pracować nad tym, aby utrzymać pozycję lidera.

 

wynajem maszyn budowlanychfot. Cramo

 

Lider Budowlany: Jak zatem sprostać temu wyzwaniu i utrzymać silną pozycję na rynku?
Leif Gustafsson: Dziś nie możemy już podejmować decyzji na podstawie własnego wyczucia. Podejmowanie kluczowych decyzji musi mieć solidną podstawę opartą na tak zwanych „twardych” danych. Żadne działania nie mogą być podjęte bez wcześniejszej obserwacji sytuacji na rynku. Dlatego tak istotne znaczenie ma dla nas gromadzenie i szybka analiza informacji dotyczących zachowań klientów. Inwestujemy także w szkolenia pracowników – bez nich firma nie byłaby w stanie odpowiednio funkcjonować i spełniać oczekiwania konsumentów.

Lider Budowlany: Pod jakim kątem obserwuje się klienta? Na co zwraca się szczególną uwagę?
Leif Gustafsson: Podstawą są dla nas informacje w zakresie obsługi klienta. Musimy wiedzieć na jaki sprzęt będzie największe zapotrzebowanie, jakie maszyny okażą się niezbędne do pracy naszym użytkownikom. Opierając się na takiej podstawie możemy być bardziej elastyczni i szybciej reagować na zmieniające się potrzeby odbiorców. Zależy nam na zapewnieniu Dobrego Dnia w Pracy klientowi i wszystkim pracującym na budowie.

 

maszyny budowlane do wynajęcia maszyny budowlane do wynajęciafot. Cramo

 

Lider Budowlany: Wspomniał Pan również o inwestowaniu w kadry. Jak do tego tematu podchodzi Zarząd Grupy Cramo?
Leif Gustafsson: Ponownie przyjrzeliśmy się naszym podstawowym wartościom i dokonaliśmy głębokich zmian w kulturze organizacyjnej. W firmie globalnej, każdy członek zespołu musi widzieć w jakim kierunku zmierza przedsiębiorstwo. Na naszej liście priorytetów ważne miejsce zajmuje zatem inwestowanie w rozwój pracowników i zatrudnianie nowych talentów. W branży wynajmu to ludzie są decydującym elementem, który daje rzeczywistą przewagę nad konkurencją. Dlatego na bieżąco inwestujemy w szkolenia i podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników. Chcemy, żeby każdy oddział był ciekawym miejscem do pracy, przyciągającym tych najbardziej utalentowanych.

Ze szczegółową ofertą firmy Cramo zapoznaj się na stronie: www.cramo.pl

02-801 Warszawa, Puławska 405, woj. mazowieckie
tel. 225440745,