Ile prądu zużywa kocioł elektryczny?

W zbiorowej świadomości utarło się przekonanie, że ogrzewanie elektryczne jest drogie, a nawet bardzo drogie, co więcej ceny prądu rosną i nic na chwilę obecną nie będzie hamowało tej tendencji wzrostowej. O tym, ile prądu zużyje kocioł elektryczny i w jakim stopniu ogrzewanie elektryczne obciąży kieszeń inwestora, decydować będzie jakość wybranych urządzeń, właściwy dobór ich mocy oraz racjonalne zasady użytkowania kotła elektrycznego c.o. i c.w.u. Firma Kospel przygotowała dla klientów całą gamę nowoczesnych rozwiązań i urządzeń, które pozwalają na optymalizowanie zarówno sposobu jak i kosztów ogrzewania.

fot. KOSPEL 

Kotły elektryczne Kospel

Podstawowym oferowanym modelem kotła elektrycznego jest EKCO.L3 bez naczynia wzbiorczego. Charakteryzuje go szeroki zakres mocy od 4 do 24 kWh i jest oferowany w 2 wariantach. Rozróżnienie dotyczy właśnie zakresu oferowanej mocy. To zresztą jest znak rozpoznawczy wszystkich pieców z firmowej oferty. Przy dokonywaniu wyboru należy pamiętać o tym, że piec elektryczny CO Kospel 12 kWh i więcej wymaga podłączenia do instalacji trójfazowej.

EKCO.L3 może współpracować z dowolną instalacją centralnego ogrzewania oraz z wymiennikiem ciepłej wody użytkowej. Panel sterowania umożliwia bowiem regulację temperatury wody w obiegu c.o. w szerokim zakresie 20-85 °C i tym samym bez przeszkód zasili zarówno systemy nisko jak i wysokotemperaturowe. Ponadto EKCO.L3 automatycznie moduluje moc grzałek w zależności od chwilowego zapotrzebowania na ciepło w ogrzewanych pomieszczeniach. Przy zastosowaniu zaworu dzielącego trójdrogowego z siłownikiem ten model pieca można przekształcić w dwufunkcyjny i połączyć go z wymiennikiem ciepłej wody użytkowej. EKCO.L3 posiada bardzo wysoką sprawność na poziomie 99,4%. Co rzecz jasna gwarantuje energooszczędność.

Model EKCO.LN3 to przykład nowoczesnego kotła elektrycznego, który posiada 5 litrowe naczynie wzbiorcze chroniące instalację centralnego ogrzewania przed nagłym wzrostem ciśnienia, ponieważ jest w stanie przejąć zwiększoną objętość wody. Doposażenie EKCO.LN3 w sterownik pokojowy (koniecznie beznapięciowy) umożliwi sterowanie temperaturą w pomieszczeniach tak, aby osiągnąć bez problemu poziom komfortu cieplnego i jeszcze bardziej zoptymalizować sposób ogrzewania oraz obniżyć jego koszty.

Kocioł elektryczny c.o. model EKCO.MN3 to jedno z najbardziej zaawansowanych urządzeń grzewczych w ofercie Kospel. Kocioł wyposażono w sterownik pogodowy, który automatycznie reaguje na temperaturę zewnętrzną i dostosowuje do niej temperaturę w instalacji. W komplecie z EKCO.MN3 inwestor otrzymuje dwa czujniki przewodowe wewnętrzny i zewnętrzny. Ten zewnętrzny najlepiej jest umieścić od strony północnej budynku, aby silna operacja słoneczna nie skutkowała przekłamanymi danymi o temperaturze. EKCO.MN3 można sterować zdalnie dzięki opcjonalnemu modułowi C.MI Moduł C.MG3 daje możliwość sterowania dodatkowymi obiegami grzewczymi – przykładowo podłogówką.

Kocioł EKD.M3 posiada w jednej obudowie elementy całej kotłowni. Ten dwufunkcyjny kocioł ma już wbudowany wymiennik o pojemności 130 litrów oraz naczynia wzbiorcze c.o. i c.w.u. o pojemności 12 litrów, również posiada sterownik pogodowy. To doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy chcą lub są zmuszeni oszczędnie gospodarować miejscem na domową kotłownię.

Wszystkie wymienione wyżej modele kotłów będą doskonale współpracować z instalacjami fotowoltaicznymi czy buforami ciepła. Jednak optymalizowanie kosztów ogrzewania, jak już wspomniano, zawsze należy rozpocząć od właściwego doboru mocy i zestawu dobrych praktyk związanych z użytkowaniem instalacji c.o. i c.w.u.

fot. KOSPEL 

Jak dobrać moc kotła elektrycznego?

Moc musi być wystarczająca, aby ogrzać budynek o danej kubaturze. Jak przeprowadzić wszystkie wyliczenia? Obliczenie zapotrzebowania energetycznego dokonuje projektant lub audytor energetyczny. Zakładają one między innymi całkowitą powierzchnię oddawania ciepła przez budynek, wartość współczynników przenikania ciepła przez ściany, okna, stropy itp., stopień wentylacji pomieszczeń, zdolność akumulowania ciepła przez budynek. Jeśli nie posiadamy obliczeń projektanta ani nie wykonaliśmy audytu, możemy dobrać moc kotła jedynie orientacyjnie. Dobieramy ją wtedy według metrażu budynku, jeśli tylko wysokość pomieszczeń nie przekracza 2,6m. W wyższych pomieszczeniach obliczenia mocy dla kotła dokonujemy mnożąc metraż pomieszczenia przez jego wysokość, a potem dzieląc otrzymany wynik przez 2,6. Dopiero dla tak otrzymanego wyniku metrażu w pomieszczeniu wyliczamy moc.

Dla domów budowanych w latach 90. ubiegłego stulecia i młodszych za moc bazową można przyjąć 70W/m2 powierzchni. Kluczowe znaczenie ma tu szczelność budynku. W starych domach, które nie przeszły termomodernizacji może być to nawet 120W/m2. Nowoczesne budynki energooszczędne to z kolei tylko 35-40W/m2. Dlatego rozważania nad ogrzewaniem elektrycznym i jego kosztownością warto tak naprawdę rozpocząć od przeanalizowania stanu technicznego budynku. Każdy piec elektryczny centralnego ogrzewania od firmy Kospel posiada możliwość regulacji swojej mocy roboczej. Nawet jeśli budynek nie przeszedł termomodernizacji przed montażem kotła, to po jej wykonaniu można zmniejszyć zadaną moc maksymalną pracy urządzenia i cieszyć się jeszcze niższymi rachunkami za prąd.

fot. KOSPEL 

Wybierając kocioł elektryczny warto skorzystać z kalkulatora doboru kotła Kospel. Można w nim również zobaczyć prognozowane zużycie energii na cele grzewcze w oparciu o wpisane dane.

Dobre praktyki przy ogrzewaniu elektrycznym

Zmniejszanie temperatury w pomieszczeniach podczas nieobecności w domu może obniżyć zużycie prądu. Każdy stopień Celsjusza w górę, to około 6% wyższy koszt ogrzewania. Warto więc unikać również samego przegrzewania pomieszczeń, co będzie korzystne także dla ludzkiego zdrowia. Wietrzenie wnętrz jest niezbędne, ale zawsze należy robić to przy wyłączonym ogrzewaniu i pamiętać o tym, aby zbyt mocno ich nie wychłodzić.