Stając przed wyborem instalacji grzewczej musimy brać pod uwagę fakt, że nowoczesne budownictwo, spełniające wymogi budownictwa niskoenergetycznego nie zaleca stosowania tradycyjnych systemów ogrzewania takich jak np. grzejniki konwekcyjne, które są mało efektywne zarówno pod względem ekonomicznym jak i zapewnienia komfortu cieplnego. Przeciwstawia się im takie instalacje jak ścienne ogrzewanie fazowe, które jest synonimem zdrowia, komfortu, energooszczędności i ekologii.
Jednak, aby zrozumieć zasady działania takiego ogrzewania należy najpierw omówić krótko sposób, w jaki ogrzewa tradycyjny grzejnik. Otóż urządzenia grzewcze oparte na konwekcji potrzebują powietrza jako nośnika energii. Następuje zjawisko cyrkulacji, powietrze ogrzane unosi się a nagrzewane jest chłodniejsze powietrze, znajdujące się niżej. Cyrkulacja powietrza powtarza się aż do momentu wyrównania temperatur. Dopiero w następnym etapie ogrzewane są przedmioty oraz osoby, znajdujące się w pomieszczeniu.
– System ogrzewania fazowego FERIS nie jest zależny od powietrza znajdującego się w budynku i od jego temperatury. Ogrzewanie fazowe wytwarza promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie podczerwieni, które ogrzewa bezpośrednio elementy mieszkania oraz ludzkie ciała, przenikając przez powietrze, które ogrzewane jest pośrednio od uprzednio podgrzanych ciał stałych – tłumaczy Marcin Dziedzic z firmy FERIS, twórca marki FERIS – Dzieje się tak, dzięki zjawisku przemiany fazowej, która zachodzi wewnątrz elementów grzewczych – dodaje.
W przypadku zastosowania układu FERIS ilość wody w układzie hydraulicznym budynku redukowana jest do 80%. Woda nie ogrzewa pomieszczeń a jej zadaniem jest jedynie dostarczenie ciepła do paneli podtynkowych lub ściennych. Panele  charakteryzują się innowacyjną konstrukcją. Każdy z nich składa się z dwóch części: kolektora, przez który przepływa woda kotłowa oraz emiterów o dużej przewodności cieplnej w których zachodzi reakcja przemiany fazowej.
W skład systemu ogrzewania fazowego wchodzą podtynkowe panele grzewcze, naścienne panele grzewcze wielofunkcyjne wymienniki ciepła oraz piec elektrodowy. System FERIS jest w pełni kompatybilny z istniejącymi rozwiązaniami i współpracuje z każdym źródłem ciepła (pompy ciepła, kolektory słoneczne, kominek z płaszczem wodnym, ogrzewanie elektryczne, kocioł gazowy, olejowy oraz na paliwa stałe).

 

zbiornik akumulacyjny wielofunkcyjny kocioł elektryczny wielofunkcyjny wymiennik ciepłarys. 1. Zbiornik akumulacyjny / rys. 2. Wielofunkcyjny kocioł elektryczny / rys. 3. Wielofunkcyjny wymiennik ciepła / rys. FERIS

 

Ogrzewanie fazowe – wysoka efektywność
Jednym z najważniejszych argumentów przemawiających za stosowaniem ogrzewania fazowego jest fakt, że eliminuje ono zjawisko „zimnych ścian”. W systemach tradycyjnych niską temperaturę ścian trzeba kompensować poprzez podwyższanie temperatury powietrza. Natomiast system FERIS ogrzewa również przegrody zewnętrzne. Dzięki temu temperatura przegród nie odbiega zbytnio od temperatury powietrza.
Ogrzewanie wszystkich elementów, przedmiotów oraz ciał ludzkich wpływa bezpośrednio na odczuwalną temperaturę powietrza oraz mniejsze straty ciepła w przypadku pomieszczeń często wietrzonych. W systemie ogrzewania fazowego, przy temperaturze w pomieszczeniu 18 C, odczuwany jest taki sam komfort cieplny jak w wypadku ogrzewania tradycyjnego, podgrzewającego powietrze do temperatury 21 st. C.
W związku z innowacyjną konstrukcją, system ogrzewania ściennego FERIS znacznie szybciej reaguje na zmiany parametrów, wymuszających ich pracę (temperatura i strumień czynnika). W konsekwencji tego, w krótszym czasie dostosowują swoją wydajność do chwilowego zapotrzebowania na ciepło. Zapotrzebowanie na ciepło w konkretnym pomieszczeniu może zmieniać się niezależnie od innych pomieszczeń. Zmiany te mogą być spowodowane zarówno warunkami zewnętrznymi (np. zmiana nasłonecznienia), jak również pojawianiem się wewnętrznych zysków ciepła (np. obecność ludzi czy włączenie sprzętu biurowego).
– Wszystkie wymienione cechy powodują, że system ogrzewania fazowego jest nie tylko efektywny, ale również tani. Z naszego doświadczenia i analiz wynika, że nasz system jest w stanie ogrzać dom o powierzchni 250m2, wraz z ciepłą wodą użytkową za jedyne 250zł miesięcznie – stwierdza Marcin Dziedzic.

 

ścienne ogrzewanie fazoweSchemat systemu ściennego ogrzewania fazowego / rys. FERIS

 

System ogrzewania fazowego – zdrowie i komfort
Układ FERIS jest nie tylko synonimem komfortu cieplnego i znaczących oszczędności. Dzięki jego zastosowaniu możemy spowodować, ze nasze mieszkanie czy dom staną się przyjaznym środowiskiem pod względem zdrowotnym.
– System ogrzewania fazowego powoduje, że cyrkulacja powietrza radykalnie się zmniejsza. W związku z tym zmniejsza się również możliwość unoszenia się w powietrzu cząstek kurzu i alergenów – mówi Marcin Dziedzic.
Nie bez znaczenia jest również możliwość zredukowania temperatury w pomieszczeniach, ponieważ przy temperaturze powietrza powyżej 22-24°C wzrasta istotnie ryzyko podrażnienia błony śluzowej. Wykazano, że ogrzewania niskotemperaturowe powodują w mniejszym stopniu podrażnienia oczu, choroby gardła i błony śluzowej, niż ma to miejsce w przypadku ogrzewania tradycyjnego.
System ogrzewania fazowego ogrzewa całą powierzchnię pomieszczeń, również ściany, stropy i podłogi. Dlatego tworzy on barierę dla rozwoju pleśni i grzybów.
Rezygnacja z ogrzewania tradycyjnego na rzecz fazowego powoduje również to, że w pomieszczeniach łatwiej może być utrzymywana ujemna jonizacja powietrza. Jony ujemne zawiera w sobie powietrze powodujące poprawę samopoczucia oraz uczucie świeżości. Natomiast bakterie i kurz zawierają jony dodatnie.
Ujemna jonizacja wpływa korzystnie na nasze samopoczucie i naszą sprawność psychofizyczną – jest to powszechnie uznane i wyjaśnione naukowo zjawisko. W pomieszczeniach z ogrzewaniem grzejnikowym wzrasta liczba jonów dodatnich, co powoduje odczucie duszności i wysuszenia dróg oddechowych. Naturalnym dla człowieka jest powietrze zjonizowane ujemnie zapewniające jednocześnie komfort cieplny.  

 

podtynkowy panel grzewczy ścienny panel grzewczyrys. 1. Podtynkowy panel grzewczy / rys. 2. Ścienny panel grzewczy / FERIS

 

Wielofunkcyjny wymiennik ciepła FERIS – ciepła woda na czas!
Bardzo ciekawym elementem oferty firmy FERIS jest również wielofunkcyjny wymiennik ciepła FERIS.
– Urządzenie to rozwiązuje wiele dotychczasowych problemów oraz kwestii sprawnie działającej i funkcjonującej kotłowni, a do tego zapewnia dodatkowe oszczędności eksploatacyjne – mówi Marcin Dziedzic – Dzięki wymiennikowi FERIS inwestor zyskuje kilka urządzeń w jednym, tańszą i sprawniejszą kotłownię, a przede wszystkim komfort użytkowania systemem centralnego ogrzewania oraz ciepłą wodę użytkową, której nigdy nie zabraknie – dodaje.
Wielofunkcyjny wymiennik FERIS można stosować z każdym źródłem ciepła dostępnym na rynku (kotły gazowe, stałopalne, kominki z płaszczem wodnym, kolektory słoneczne, pompy ciepła). Pracuje on jednocześnie w dwóch trybach – ciśnieniowym oraz przepływowym. Urządzenie jest dwufunkcyjne, produkuje ciepłą wodę na potrzeby centralnego ogrzewania C.O. oraz w trybie przepływowym ciepłą wodę użytkową C.W.U.
Najważniejszą cechą wymienników ciepła FERIS jest możliwość magazynowania przez nie nadwyżek ciepła, które produkuje kocioł stałopalny czy kolektory słoneczne przy dostarczaniu odpowiedniej temperatury dla C.O. i C.W.U. Dzięki temu wytwarzana energia jest wykorzystywana w późniejszym czasie: np. kiedy w nocy kocioł wygaśnie z braku paliwa lub pogoda nie pozwala na działanie kolektorów słonecznych, energia cieplna nie jest tracona. Nagromadzona temperatura utrzymuje ciepło w grzejnikach do rana i zabezpiecza C.W.U. dla wstających domowników. Przy zastosowaniu wymienników ciepła FERIS można obniżyć częstotliwość włączania się jednostki grzewczej (kotła lub solarów) do 50 proc.
Ilość nagromadzonej energii i możliwość zabezpieczenia odpowiedniej ilości energii cieplnej zależy od wielkości wymiennika. W odróżnieniu od tradycyjnych zasobników, wymiennik Feris gwarantuje wysoką wydajność, nawet do – 960 l/h C.W.U. non stop, bez czasu oczekiwania na ciepłą wodę.

Otwórz salon FERIS – buduj nowoczesną świadomość o ogrzewaniu fazowym
W związku z rozwojem sieci sprzedaży i dystrybucji Systemu FERIS na terenie całej Polski firma FERIS zaprasza do współpracy osoby lub podmioty, zainteresowane tworzeniem Salonów (Oddziałów) Firmowych na terenach poszczególnych województw. Sieć sprzedaży FERIS to sieć niezależnych właścicieli punktów dystrybucyjnych w całej Polsce, którzy prowadzą dystrybucję produktu pod marką FERIS. Partnerem może zostać każdy przedsiębiorca / osoba, która posiada środki finansowe niezbędne do rozpoczęcia działalności w obrębie sieci.

Więcej szczegółów na temat ogrzewania fazowego oraz systemu FERIS można znaleźć na stronie: www.feris.tech

 

05-400 Otwock , ul. Władysława Reymonta 67 , woj. mazowieckie
tel. 601 437 122, 601 446 848 ,