Zautomatyzowane kotły
Współcześnie produkowane kotły z podajnikiem (na miał węglowy, groszek czy ekogroszek) są tak konstruowane, że pozwalają na bardzo łatwą obsługę oraz racjonalne i ekonomiczne prowadzenie procesu spalania. Niewiele mają one wspólnego z piecami starego typu na węgiel, których obsługa pochłaniała mnóstwo czasu i energii. Proces palenia w nowoczesnych kotłach ogranicza się do czyszczenia popielnika oraz uzupełniania opału w zbiorniku. Przy prawidłowej eksploatacji, zgodnie z wytycznymi producenta, tego typu kotły będą niezawodnie służyć przez wiele lat.  
Na rynku jest wielu producentów oferujących różne kotły na paliwa stałe. Koniecznie trzeba jednak upewnić się, że wybrane przez nas urządzenie spełnia wszystkie standardy ekologiczno-energetyczne i posiada niezbędne dopuszczenia i certyfikaty, jakie posiadają np. kotły oferowane przez firmę Stalbud. Co istotne, obok oferowanych przez tego producenta standardowych kotłów, istnieje także możliwość wykonania urządzeń nietypowych, skonstruowanych pod potrzeby konkretnego klienta.

 

AkalAkal

 

Kotły z automatycznym dozowaniem paliwa typu AKAL
Nowoczesne, stalowe kotły wodne typu AKAL firmy Stalbud to kotły centralnego ogrzewania z automatycznym dozowaniem paliwa (podajnik tłokowy – szufladowy) o płynnie regulowanej mocy, spalające w sposób ciągły miał węglowy, groszek lub groszek energetyczny (ekogroszek). Kotły są przystosowane do pracy w otwartych systemach centralnego ogrzewania. Paliwo umieszczone w zasobniku na bocznej ścianie kotła dostarczane jest do komory spalania przy pomocy automatycznie sterowanego podajnika. Całym procesem spalania kotła steruje mikroprocesorowy regulator temperatury. Możliwość precyzyjnego dozowania ilości paliwa pozwala na płynną regulację mocy kotła w szerokim zakresie. Ponieważ kotły oferowane są w kilku typoszeregach, nie ma problemu, aby dobrać rozwiązanie o mocy i sprawności odpowiedniej do danej powierzchni ogrzewania.

 

akalAkal

Obsługa kotłów obejmuje jedynie uzupełnianie paliwa w zasobniku i usuwanie popiołu z popielnika. Co jakiś czas niezbędne jest też okresowe czyszczenie kanałów wymiennika konwekcyjnego z sadzy.
W kotłach typu AKAL o mocy do 38 kW można palić awaryjnie w szczególnych przypadkach, jak np. zanik energii elektrycznej lub awaria podajnika. Palenie odbywa się wówczas w sposób tradycyjny (bez użycia podajnika) poprzez zamontowanie na ten czas dodatkowych ruszt żeliwnych w komorze paleniskowej.
Kocioł typu AKAL posiada  świadectwo badania na „znak bezpieczeństwa ekologicznego”, świadectwo zgodności w zakresie efektywności energetycznej, a także spełnia kryteria standardu energetyczno-ekologicznego. Badania oraz atesty zostały wykonane w instytucie chemicznej przeróbki węgla w Zabrzu.

 

KWM-SGRKWM-SGR

 

Kotły z dodatkowym rusztem wodnym
Nieco inaczej odbywa się podawanie paliwa w kotłach centralnego ogrzewania KWM-SGR firmy Stalbud. Proces ten również przebiega automatycznie, a paliwo umieszczone w zasobniku na bocznej ścianie kotła dostarczane jest do palnika retortowego przy pomocy automatycznie sterowanego podajnika ślimakowego, co gwarantuje utrzymanie stałej mocy kotła. Możliwość precyzyjnego dozowania ilości paliwa pozwala na płynną regulację mocy kotła w szerokim zakresie.
Całym procesem spalania steruje mikroprocesorowy regulator temperatury.
Podobnie jak w przypadku kotłów AKAL, również tu obsługa ograniczona jest do minimum, czyli do dokładania paliwa do zasobnika, usuwania popiołu i okresowego czyszczenia kanałów wymiennika konwekcyjnego z sadzy.
KWM-SGR to stalowe kotły wodne, z regulowanym procesem spalania, opalane węglem typu groszek energetyczny (ekogroszek), a także dobry jakościowo miał węglowy. Przystosowane są do pracy w otwartych systemach centralnego ogrzewania.

 

KWM-SGRKWM-SGR

W kotłach typu KWM-SGR o mocy do 38 kW również można palić awaryjnie, co sprawdza się w przypadku zaniku energii elektrycznej lub gdy np. podajnik ulegnie awarii. Na ten czas trzeba zamontować dodatkowe ruszta żeliwne w komorze paleniskowej.
Również kotły typu KWM-SGR firmy Stalbud spełniają wymagania przepisów prawa energetycznego do obrotu towarowego. Posiadają badania emisyjno-energetyczne i uzyskały certyfikat ekologiczny oraz certyfikat zgodności wg kryterium efektywności energetycznej. Posiadają charakterystykę techniczną i etykietę wyrobu, która dostarczana jest do klienta razem z kotłem.

Ze szczegółową ofertą kotłów można zapoznać się na stronie: www.producent-kotlow.pl

 

63-300 Pleszew, ul. Grunwaldzka 1, woj. wielkopolskie
tel. 627428949, 603598371,