Kocioł podajnikowy na pelet SAS BIO COMPACT
Nowy kocioł SAS BIO COMPACT to kocioł na biomasę – pelet drzewny wyposażony w automatyczny system podawania paliwa. Dedykowany dla domów jednorodzinnych o niewielkiej powierzchni użytkowej – dostępny w dwóch mocach: 10 kW oraz 12 kW. BIO COMPACT to kotły o klasie efektywności energetycznej A+ i wysokiej sprawności 91,1 ÷ 91,8%, którą uzyskują dzięki zastosowaniu kanałów spalinowych w postaci płomieniówek (rury) oraz paneli ceramicznych umieszczonych bezpośrednio nad paleniskiem.

Kotły wyposażone zostały w samoczyszczący palnik peletowy SAS MULTI FLAME z funkcją pracy automatycznej – automatyczne rozpalanie paliwa przy pomocy zapalarki elektrycznej i automatyczny ruszt ruchomy oczyszczający palenisko nadmuchowe, a także mechaniczne zabezpieczenie przed cofaniem płomienia do zasobnika paliwa – dwa ślimaki transportowe rozdzielone kanałem przesypowym. W kotłach ze sterownikiem TECH ST-550 zPID w palniku wprowadzono  dodatkowo nowe rozwiązania konstrukcyjne m.in. fotokomórkę (czujnik ognia) oraz system kontroli przepływu powietrza (AIR FLOW CONTROL). Fotokomórka pozwala na stałą kontrolę obecności płomienia oraz sterowanie m.in. procesem rozpalania w oparciu o bezpośredni obraz stanu paleniska. Zastosowany wentylator nadmuchowy wraz z systemem kontroli przepływu powietrza (AIR FLOW CONTROL) pozwalają na precyzyjną regulację ilości powietrza, a w razie potrzeby dodatkowo korektę dawki paliwa.
Zarówno elementy palnika, jak i kotła wykonane są ze stali nierdzewnej, odpornej na zanieczyszczenia i wysoką temperaturę.

 

sasfot. SAS

 

BIO COMPACT – idealny kocioł do małego domu
Kocioł podajnikowy BIO COMPACT świetnie sprawdzi się w domach o niewielkiej powierzchni użytkowej od 90 do 150 m2. Kocioł dostępny jest w wymiarach: 1000 x 990 x 1430 mm dla kotła o mocy 10kW oraz 1000 x 990 x 1520 mm dla kotła o mocy 12kW.  Kompaktowe wymiary umożliwiają montaż i eksploatację nawet w bardzo małej kotłowni.

Regulacja i sterowanie kotłami podajnikowymi
Kotły podajnikowe SAS posiadają zaawansowane technologicznie sterowniki z kolorowym wyświetlaczem oraz możliwością bezpłatnej, samodzielnej aktualizacji oprogramowania, pobierając aplikację ze strony producenta. Zastosowany układ sterowania umożliwia modulację mocy kotła w zakresie 30-100%, co jest bardzo istotne w sytuacji zmiennego zapotrzebowania na ciepło. Regulator kotła steruje pracą jego podzespołów, a także całej instalacji grzewczej. W standardzie kotły SAS spełniające wymagania klasy 5 posiadają regulator sterujący pracą instalacji z dwoma obiegami mieszającymi (grzejnikowy/podłogowy) oraz wbudowany moduł ETHERNET do zdalnej kontroli pracy kotła oraz całej instalacji z dowolnego miejsca na świecie.

Automatyczny system odpopielania SAS – bezobsługowe usuwanie popiołu
Kocioł BIO COMPACT, a także inne kotły peletowe SAS można dodatkowo wyposażyć w automatyczny system usuwania popiołu. Jak działa ten układ i jakie korzyści przynosi inwestorowi? Mechanizm ruszt ruchomych usuwa powstały w procesie spalania popiół, który następnie jest automatycznie dostarczany do popielnika za pomocą spirali transportowej oraz leja zasypowego. Lej jest skonstruowany w taki sposób, aby użytkownik miał możliwość zdemontowania go w celu okresowego oczyszczenia komory paleniska. Częstotliwość wybierania popiołu z komory jest zależna od jakości paliwa oraz obciążenia cieplnego budynku – system gwarantuje od 1 do nawet 3 miesięcy automatycznego usuwania popiołu z kotła. Technologia pozwala na dostosowanie układu odpopielania do rodzaju spalanego paliwa, a także ilości powstającego popiołu.

Kotły peletowe SAS wyposażone w automatyczny system odpopielania zapewniają domownikom bezobsługowe usuwanie popiołu, tym samym znacząco podnosząc komfort użytkowania instalacji centralnego ogrzewania. Należy jednak regularnie kontrolować stan zapełnienia zewnętrznego popielnika i dokonywać jego okresowego opróżniania. Wywóz popiołu z kotłowni jest jednak bardzo łatwy – producent wyposażył skrzynkę na popiół w uchwyt transportowy, zestaw kółek skrętnych oraz pokrywę górną, dzięki czemu nie ma problemu z usunięciem popiołu na zewnątrz budynku oraz opróżnieniem pojemnika. Co ciekawe, pozostały po spalaniu paliwa popiół możemy wykorzystać jako ekologiczny nawóz na trawniki i rabaty kwiatowe (pelet drzewny to najbardziej czysty rodzaj paliwa).

Obsługę systemu automatycznego odpopielania SAS zapewnia w standardzie zarówno sterownik TECH ST-550 zPID, jak i  RecalArt MultiFun.
Układ automatycznego usuwania popiołu jest dodatkowym wyposażeniem kotła, więc jego instalacja musi być zgłoszona w trakcie zamawiania kotła, ponieważ nie ma możliwości jego późniejszego dokupienia i montażu. Możliwość zastosowania automatycznego systemu odpopielania w danym typie kotła poprzedza konsultacja z Działem Technicznym ZMK SAS. Klient musi również mieć na uwadze to, że wyposażenie kotła w ten system zwiększa jego wysokość o ok. 250 do 300 mm, a obok kotła należy wygospodarować miejsce na skrzynkę na popiół.

Wymień stary piec na nowy kocioł – dofinansowanie wymiany ogrzewania
Kocioł BIO COMPACT spełnia wymagania klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 w zakresie sprawności cieplnej, granicznych wartości emisji zanieczyszczeń, restrykcyjnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa oraz wymogi ekoprojektu (EcoDesign) określone Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe. Dzięki temu może brać udział w programach dofinansowania zakupu kotła. W jaki sposób możemy uzyskać dofinansowanie wymiany ogrzewania?

W zależności od województwa – programy dofinansowania wymiany ogrzewania przebiegają nieco inaczej. Wiele jednak funkcjonuje na podobnych zasadach – finansuje je Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowanie wymiany ogrzewania mogą uzyskać tylko właściciele domów jedno- i wielorodzinnych, posiadający palenisko węglowe jako główne źródło ciepła oraz ciepłej wody użytkowej w budynku i którzy chcą je zastąpić ekologicznym systemem grzewczym: piecem na biomasę lub paliwa gazowe, nowoczesnym piecem węglowym, źródłem ciepła wykorzystującym odnawialne źródła energii bądź uzyskać podłączenie do sieci ciepłowniczej. Biorąc udział w programie, należy złożyć wypełniony wniosek o dofinansowanie w urzędzie gminy lub miasta (dostępny na stronie internetowej), w którym podajemy rodzaj systemu grzewczego, na jaki chcemy wymienić stary piec, np. kocioł podajnikowy na pelet BIO COMPACT. Po otrzymaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania, możemy rozpocząć wymianę instalacji. Ważne jest to, że należy najpierw uzyskać decyzję urzędu, a następnie, po podpisaniu umowy – wykonać wymianę ogrzewania na nowy kocioł. Samorządy nie przyznają dotacji na już zrealizowaną inwestycję.

Więcej na ten temat przeczytasz na stronie: www.sas.busko.pl

28-100 Busko-Zdrój, Owczary, ul. Przemysłowa 3, woj. świętokrzyskie
tel. +48 41 378 46 19,