Grzanie i chłodzenie – innowacyjne technologie
– Wśród urządzeń opartych na odnawialnych źródłach energii, w centrum naszej uwagi są pompy ciepła – w tej kategorii urządzeń posiadamy najbogatszą ofertę na polskim rynku. Lecz nasza koncepcja sięga o wiele dalej – zawsze poszukujemy właściwego rozwiązania, które będzie dopasowane do indywidualnych rozwiązań efektywnie wykorzystując energię – mówi Adam Koniszewski, Key Account Manager w firmie Glen Dimplex.
Niskotemperaturowe pompy ciepła są idealne do systemów w nowym budownictwie mieszkaniowym, biurowcach czy instalacjach przemysłowych. Wysokotemperaturowe pompy ciepła adresowane są natomiast do starszego budownictwa, obiektów zabytkowych czy sakralnych.
– Pompy ciepła Dimplex spełniają najbardziej wymagające oczekiwania dotyczące energooszczędnej instalacji średniej i dużej mocy. Dzięki temu, że nasza oferta dla profesjonalistów jest niezwykle bogata, może sprostać najbardziej wygórowanym wymaganiom dotyczącym systemu grzewczego lub grzewczo-chłodzącego – podkreśla Adam Koniszewski.

 

Zintegrowany system do ogrzewania i chłodzenia
Dla zapewnienia doskonałego klimatu, obok efektywnej instalacji grzewczej, coraz ważniejsze staje sie także chłodzenie pomieszczeń. Dimplex oferuje do wszystkich systemów pomp ciepła innowacyjne rozwiązania ogrzewania i chłodzenia jednym systemem.
– Zimą pompa ciepła pracuje jako efektywne urządzenie grzewcze, natomiast latem wypełniona wodą instalacja grzewcza służy do chłodzenia. W przypadku rewersyjnych pomp ciepła Dimplex serii SI 30-75TER+, SI 130TUR+ (solanka/woda) oraz LA 35-60TUR+ (powietrze/woda), ciepło odpadowe powstające w trybie chłodzenia może być wykorzystywane dalej. W ten sposób oprócz przyjemnego klimatu, otrzymujemy bezpłatne ciepło służące np. do podgrzewania wody użytkowej lub basenu – wyjaśnia Adam Koniszewski.

 

system do ogrzewania i chłodzeniaZintegrowany system do ogrzewania i chłodzenia na przykładzie rewersyjnych pomp ciepła powietrze/woda typu LA35-60TUR+ marki Dimplex (www.dimplex.pl).
Oznaczenia: 1 Sterownik pompy ciepła do ogrzewania i chłodzenia. 2 Chłodzenie dynamiczne za pomocą konwektorów nadmuchowych z przyłączem kondensatu – odpowiednie do pomieszczeń mieszkalnych z wysokim obciążeniem termicznym lub pomieszczeń wykorzystywanych przemysłowo. 3 Termostaty przełączające z trybu grzewczego na tryb chłodzący. 4 Ciche chłodzenie wykorzystujące istniejące powierzchnie grzewcze (chłodzenie podłogowe, sufitowe lub ścienne). 5 Pokojowa stacja klimatyczna do regulacji temperatury zasilania przy chłodzeniu cichym poprzez pomieszczenie referencyjne. 6 Czujnik punktu rosy podłączony do sterownika chłodzenia – odpowiedzialny za przerwanie pracy urządzenia przy wystąpieniu ew. skropleń we wrażliwych miejscach systemu rozprowadzania chłodzenia. 7 Ogrzewanie podłogowe – przyjemne ciepło w porze zimowej. 8 Ciepło odpadowe powstałe w trybie chłodzenia, które może być wykorzystane do ogrzewania basenu. 9 Efektywne przygotowywanie ciepłej wody w trybie chłodzenia przy wykorzystaniu ciepła odpadowego. 10 Rewersyjna pompa ciepła powietrze/woda typu LA35-60TUR+ marki Dimplex do montażu zewnętrznego.

 

Chłodzenie aktywne
Przy użyciu rewersyjnych pomp ciepła powietrze/woda, grunt/woda, Dimplex daje możliwość ogrzewania i aktywnego chłodzenia jednym urządzeniem.
-Rewersyjne pompy ciepła zapewniają niezawodne i łatwe do regulacji chłodzenie budynku przy minimalnych kosztach inwestycyjnych. W obiegu chłodniczym pompy ciepła można uzyskać temperaturę zasilania wody lodowej 7-20°C przy temperaturze zewnętrznej ponad 15°C. Zasada działania systemu jest stosunkowo prosta – w porze zimowej pompa ciepła pracuje jako efektywne urządzenie grzewcze pobierające energię z dolnego źródła ciepła, ale dzięki odwróceniu procesu pompa ciepła staje się agregatem chłodniczym. – mówi Adam Koniszewski. – Powstające w trybie chłodzenia ciepło odpadowe może być również wykorzystywane dalej, w ten sposób oprócz doskonałego klimatu, otrzymujemy bezpłatne ciepło, które może być wykorzystane do przygotowania ciepłej wody, ogrzewania basenu lub zaopatrywania dodatkowych odbiorników ciepła – dodaje.

 

pompy ciepła aktywne dimplexZasada działania rewersyjnych pomp ciepła na przykładzie pomp ciepła powietrze/woda typu LA35-60TUR+ marki Dimplex w trybie ogrzewania (www.dimplex.pl).  
Oznaczenia: 1 Sprężarka przenosi krążący w zamkniętym obiegu czynnik chłodniczy do wyższego poziomu ciśnienia, dzięki czemu wzrasta temperatura gazowego czynnika chłodniczego. 2 Wymiennik ciepła po stronie gorącego gazu obiegu chłodniczego umożliwia zasilanie pojedynczych odbiorników ciepła na wyższym poziomie temperatury. 3 Do przygotowywania ciepłej wody użytkowej dysponuje sie w trybie grzania wyższymi temperaturami zasilania. 4 Zaopatrywanie dodatkowych odbiorników ciepła (np. basenu). 5 Zawór czterodrożny kieruje jeszcze gorący czynnik chłodniczy do systemu grzewczego. 6 W skraplaczu zostaje to ciepło przekazane wodzie grzewczej, czynnik chłodniczy schładza sie i skrapla. 7 Woda grzewcza opływa konwektor wentylatorowy i oddaje ciepło powietrzu w pomieszczeniach. 8 System grzewczy jest opływany wodą grzewczą i oddaje ciepło do pomieszczenia. 9 W zaworze rozprężnym następuje obniżenie ciśnienia i temperatury czynnika chłodniczego. 10 Wentylator zasysa powietrze zewnętrzne przez zimny parownik i pobiera w ten sposób nową energię z powietrza zewnętrznego. 11 Ciepło otoczenia jest przekazywane czynnikowi chłodniczemu, który sie ogrzewa i paruje.

 

 

chłodzenie aktywne dimplexZasada działania rewersyjnych pomp ciepła na przykładzie pomp ciepła powietrze/woda typu LA35-60TUR+ marki Dimplex w trybie chłodzenia (www.dimplex.pl).
Oznaczenia: 1 Sprężarka przenosi krążący w zamkniętym obiegu czynnik chłodniczy do wyższego poziomu ciśnienia, dzięki czemu wzrasta temperatura gazowego czynnika chłodniczego. 2 Wymiennik ciepła po stronie gorącego gazu obiegu chłodniczego umożliwia wykorzystanie ciepła odpadowego w trybie chłodzenia. 3 Przygotowywanie ciepłej wody następuje w trybie chłodzenia za pomocą ciepła odpadowego. 4 Ciepło odpadowe można dodatkowo wykorzystać do innych odbiorników ciepła (np. basenu). 5 Zawór czterodrożny kieruje niewykorzystane ciepło czynnika chłodniczego do oddania go do powietrza zewnętrznego. 6 W razie potrzeby wentylator zasysa powietrze zewnętrzne przez skraplacz, żeby odprowadzić ciepło, które nie może być wykorzystane. 7 Za pomocą skraplacza oddawane jest niewykorzystane ciepło odpadowe do powietrza zewnętrznego, czynnik chłodniczy schładza sie i skrapla. 8 W zaworze rozprężnym następuje obniżenie ciśnienia i temperatury czynnika chłodniczego. 9 W parowniku zimny czynnik chłodniczy schładza wodę lodową. 10 Ochłodzona woda lodowa opływa konwektor wentylatorowy i odbiera ciepło z powietrza. Niskie temperatury zasilania prowadza do przejścia przez punkt rosy i przez to do osuszania powietrza pomieszczenia. 11 System rur ułożony w elementach budowlanych jest opływany schłodzoną woda lodową, obniżając temperaturę powierzchni, która działa jak wymiennik ciepła odbierający ciepło z pomieszczenia. Temperatury zasilania są tak regulowane, że nie dochodzi do wytrącania wilgoci.

 
Chłodzenie pasywne
Podczas pasywnego chłodzenia, będący do dyspozycji niski poziom temperaturowy dolnego źródła ciepła zostaje przeniesiony poprzez wymiennik ciepła do systemu grzania. Sprężarka pompy ciepła nie jest używana, pozostaje „pasywna” i może być wykorzystana do przygotowywania ciepłej wody.
-Pasywne systemy chłodzenia ze względu na określoną wydajność chłodniczą projektuje się do obiektów o niskim zapotrzebowaniu na chłód. Natomiast przy dużym zapotrzebowaniu na chłód, chłodzenie pasywne może współpracować z chłodzeniem aktywnym, kompensując tym koszty eksploatacyjne – informuje Adam Koniszewski.

 

chłodzenie pasywne dimplexZasada działania chłodzenia pasywnego z równoległym przygotowaniem ciepłej wody użytkowej na przykładzie pomp ciepła solanka/woda typu SI6-130TU marki Dimplex (www.dimplex.pl).
Oznaczenia: 1 Sprężarka przenosi krążący w zamkniętym obiegu czynnik chłodniczy do wyższego poziomu ciśnienia, dzięki czemu wzrasta temperatura gazowego czynnika chłodniczego. 2 W skraplaczu ciepło jest przekazywane do wody grzewczej. Czynnik chłodniczy zostaje schłodzony i skroplony. 3 W zaworze rozprężnym następuje obniżenie ciśnienia i temperatury czynnika chłodniczego. 4 Sondy gruntowe wykorzystują stały poziom temperatury głębszych warstw gruntu jako dolne źródło ciepła służące do przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz jako źródło mocy chłodniczej do chłodzenia pasywnego. 5 W parowniku energia środowiska pobrana przez sondę gruntową zostaje przekazana do czynnika chłodniczego. Czynnik chłodniczy ogrzewa się i paruje. 6 W równoległym trybie pracy oba systemy, centralny układ przygotowania ciepłej wody użytkowej i układ chłodzenia pasywnego są oddzielone hydraulicznie poprzez zawory przełączające. 7 Schłodzona woda przepływa przez konwektor wentylatorowy, który pobiera ciepło z powietrza w pomieszczeniu (chłodzenie dynamiczne). 8 Schłodzona woda przepływa przez system rur ułożonych w podłodze, ścianie lub suficie i w ten sposób obniża temperaturę powierzchni danego elementu (ciche chłodzenie). 9 Zawory przełączające kierują wodę przez pasywny wymiennik ciepła, co powoduje jej ochłodzenie. 10 Odebrane ciepło z pomieszczeń chłodzonych zostaje przekazane w wymienniku ciepła do obiegu solanki i odprowadzone do gruntu.

 

Chłodzenie aktywne i pasywne – rewersyjne pompy ciepła solanka/woda     
W przypadku pomp ciepła solanka/woda istnieje możliwość łączenia pasywnego i aktywnego chłodzenia w jednym systemie. Zaletą takiego rozwiązania jest to, że na początku okresu chłodzenia relatywnie niskie temperatury solanki mogą być wykorzystywane do chłodzenia budynku, podczas gdy sprężarka pompy ciepła pozostaje wyłączona. Jeśli obciążenie chłodnicze wzrasta tak, że nie może ono już zostać pokryte przez sondy gruntowe, to zostaje włączona sprężarka i budynek będzie aktywnie chłodzony.
– To przełączenie prowadzi zwłaszcza na początku sezonu chłodniczego do oszczędności energii elektrycznej, ponieważ w tym przypadku sprężarka pompy ciepła nie pracuje – pozostaje ona pasywna. Ponadto następuje regenerowanie gruntu wskutek ciepła doprowadzonego w okresie letnim, a na początku okresu grzewczego dostępne są znowu wysokie temperatury solanki do ogrzewania budynku – podkreśla Adam Koniszewski. – Prowadzi to do wysokiej sprawności systemu i wysokich rocznych współczynników efektywności. Tym samym zmniejszają się koszty eksploatacji budynku – dodaje.

Chłodzenie aktywne – rewersyjne pompy ciepła powietrze/woda
Rewersyjne pompy ciepła powietrze/woda wykorzystują niewyczerpane powietrze zewnętrzne do grzania i chłodzenia. W zakresie limitów pracy jest zatem konieczne tylko obliczenie maksymalnego obciążenia chłodniczego, a nie całkowitego zapotrzebowania na energię w sezonie chłodzenia w celu wymiarowania dolnego źródła ciepła dla gruntowych rewersyjnych pomp ciepła.
– Poprzez obieg chłodniczy pompy ciepła, przy temperaturze zewnętrznej powyżej 15 °C, mogą być wytwarzane temperatury zasilania pomiędzy 8 °C a 20 °C i rozprowadzane za pomocą systemu rurociągów w całym budynku – informuje Adam Koniszewski.

 

pompy ciepła powietrze wodaSystem z zastosowaniem rewersyjnej gruntowej pompy ciepła typu SI130TUR+ marki Dimplex (grzanie, chłodzenie aktywne i pasywne) (www.dimplex.pl).

 

rewersyjne pompySystem z zastosowaniem rewersyjnej powietrznej pompy ciepła typu LA60TUR+ marki Dimplex (grzanie, chłodzenie aktywne) (www.dimplex.pl).
Oznaczenia do rys. 5 i 6: 1 Rewersyjna gruntowa pompa ciepła Dimplex SI 130TUR+ (grzanie, chłodzenie pasywne i aktywne) 1A Rewersyjna powietrzna pompa ciepła Dimplex LA 60TUR+ (grzanie i chłodzenie aktywne) 2 Zasobnik buforowy c.o. Dimplex serii PSW gromadzący wodę grzewczą w trybie grzania i wodę lodową w trybie chłodzenia. Wysoka sprawność systemu zapewnia również rozwiązanie hydrauliczne w połączeniu zasobnika buforowego w układzie szeregowym, eliminując straty temperaturowe, które powstają w wyniku wymiany ciepła w połączeniu równoległym. Warto podkreślić, ze 1K straty temperaturowej przyczynia sie do 2,5% większego zużycia energii przez sprężarkę 3 Basen – ciepło odpadowe powstałe w trybie chłodzenia wykorzystane do ogrzewania basenu 4 Konwektory wentylatorowe Dimplex SmartRad SRX – niskotemperaturowe ogrzewanie i dynamiczne chłodzenie 5 System ogrzewania powierzchniowego – niskotemperaturowe ogrzewanie i ciche chłodzenie 6 Podgrzewacz c.w.u. Dimplex serii WWSP – ciepło odpadowe powstałe w trybie chłodzenia zostaje wykorzystane do podgrzewania wody użytkowej 7 Wymiennik pośredni pasywnego chłodzenia Dimplex serii WTU (dotyczy systemu z rewersyjną gruntową pompą ciepła) 8 Zawór 4-drogowy zapewniający wysoką sprawność wymiany ciepła dzięki zachowaniu przeciwprądowego przepływu przez pompę ciepła w trybie grzania i chłodzenia 9 System regulacji Dimplex – w zależności od specyfiki systemu i indywidualnych potrzeb, przy pomocy funkcyjnych modułów rozszerzających: EWPM, LWPM 410 (rozszerzenie sterownika pompy ciepła za pomocą magistrali KNX/EIB), NWPM (rozszerzenie do zdalnej komunikacji za pomocą siec Ethernet).

 

aktywne chłodzenieSystem z zastosowaniem gruntowej pompy ciepła typu SI50TU marki Dimplex  z rewersyjną powietrzną pompą ciepła typu LA60TUR+ marki Dimplex (grzanie, chłodzenie aktywne i pasywne) (www.dimplex.pl).
Oznaczenia: 1 Rewersyjna pompa ciepła Dimplex powietrze/woda serii LA 60TUR+ (grzanie i chłodzenie aktywne). 2 Pompa ciepła Dimplex solanka/woda serii SI 50TU (grzanie i chłodzenie pasywne). 3 Zasobnik buforowy c.o. Dimplex serii PSW gromadzący wodę grzewczą w trybie grzania i wodę lodową w trybie chłodzenia. Wysoka sprawność systemu zapewnia również rozwiązanie hydrauliczne w połączeniu zasobnika buforowego w układzie szeregowym, eliminując straty temperaturowe, które powstają w wyniku wymiany ciepła w połączeniu równoległym. Warto podkreślić, ze 1K straty temperaturowej przyczynia sie do 2,5% większego zużycia energii przez sprężarkę. 4 Basen – ciepło odpadowe powstałe w trybie chłodzenia wykorzystane do ogrzewania basenu. 5 Konwektory wentylatorowe Dimplex SmartRad SRX – niskotemperaturowe ogrzewanie i dynamiczne chłodzenie. 6 System ogrzewania powierzchniowego – niskotemperaturowe ogrzewanie i ciche chłodzenie. 7 Podgrzewacz c.w.u. Dimplex serii WWSP – ciepło odpadowe powstałe w trybie chłodzenia wykorzystane do podgrzewania wody użytkowej. 8 Wymiennik pośredni pasywnego chłodzenia Dimplex serii WTU. 9 Zawór 4-drogowy zapewniający wysoką sprawność wymiany ciepła dzięki zachowaniu przeciwprądowego przepływu przez pompę ciepła w trybie grzania i chłodzenia. 10 Sterownik kaskadowy WPM Econ Plus – sterowanie kaskadą pomp ciepła do 28 sprężarek. 11 System regulacji Dimplex – w zależności od specyfiki systemu i indywidualnych potrzeb, przy pomocy funkcyjnych modułów rozszerzających: EWPM, LWPM 410 (rozszerzenie sterownika pompy ciepła za pomocą magistrali KNX/EIB), NWPM (rozszerzenie do zdalnej komunikacji za pomocą sieci Ethernet).

 

Regulacja systemów grzewczych, chłodzących i wentylacyjnych
Pompy ciepła Dimplex wyposażone są w innowacyjny system regulacji, który udostępnia dostęp nie tyko do wszystkich funkcji instalacji grzewczej, za jego pomocą można nadzorować również instalację chłodzącą, przygotowywania ciepłej wody, a także pracę centralnej instalacji wentylacyjnej Dimplex.
– Dzięki aplikacji „HeatPumpApp” użytkownik ma do nich ciągły dostęp. Do obsługi instalacji za pomocą aplikacji „HeatPumpApp”, niezbędny jest smartfon oraz moduł funkcyjny NWPM do zdalnej komunikacji przez siec Ethernet lub moduł ZWPM, aby uzyskać zdalny dostęp do centrali wentylacyjnej serii ZL podłączonej do instalacji wykorzystującej pompę ciepła – komentuje Adam Koniszewski.

 

systemowe ogrzewanie i chłodzenieRegulacja systemów grzewczych, chłodzących i wentylacyjnych dzięki aplikacji „HeatPumpApp” (www.dimplex.pl).

 

„SG-READY”
Wszystkie obecnie oferowane pompy ciepła Dimplex posiadają znak „SG-Ready”. Oznacza on, że układ regulacji pompy ciepła jest już przygotowany do współpracy z inteligentnym systemem zarządzania sieciami elektroenergetycznymi (Smart Grid), wykorzystującymi odnawialne źródła energii.
– Firma Dimplex wraz z innymi producentami pomp ciepła uczestniczyła w procesie tworzenia pierwszego wspólnego standardu komunikacji, umożliwiającego wykorzystanie zmiennych taryf energii elektrycznej do zasilania pomp ciepła. Standard ten umożliwia racjonalne wykorzystanie energii elektrycznej wytwarzanej lokalnie nawet w zakresie pojedynczego gospodarstwa domowego – podsumowuje Adam Koniszewski.

 

rewersyjne pompy ciepła"SG-Ready" współpracy z inteligentnym systemem zarządzania sieciami elektroenergetycznymi (Smart Grid) (www.dimplex.pl).

 

Glen Dimplex został założony w 1973 roku i obecnie jest największą na świecie firmą produkującą elektryczne urządzenia grzewcze. Jest również liderem we wdrażaniu innowacyjnych technologii w technice grzewczej, a także zajmuje uznane miejsce w branży wentylacyjnej oraz AGD. Filozofią działalności grupy jest budowanie silnych i energicznych firm, które działają zgodnie z najwyższymi standardami wydajności, jakości i etyki z naciskiem kładzionym na spełnianie potrzeb klienta. Strategia ta pozwoliła zamienić niewielką firmę, zatrudniającą w 1973 roku 10 osób, w międzynarodową grupę, która obecnie osiąga roczny obrót sięgający 2 mld Euro i zatrudnia aż. 8,5 tys. osób.

Ze szczegółową ofertą firmy można zapoznać się na stronie: www.dimplex.pl

 

60-650 Poznań, ul. Obornicka 233, woj. wielkopolskie
tel. 618425805,