Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

Niezbędny „układ oddechowy” nowoczesnego i energooszczędnego budynku mieszkalnego

Najważniejszym celem wentylacji budynków jest dostarczenie do strefy przebywania ludzi odpowiedniej ilości powietrza oraz zawartego w nim tlenu zapewniającego komfortowe, higieniczne warunki pobytu oraz pracy użytkowników budynku. Tradycyjny, niekontrolowany system wentylacji naturalnej (grawitacyjnej), którego efektywność jest ściśle uzależniona od zewnętrznych warunków pogodowych (temperatura powietrza otaczającego, prędkość wiatru) w praktyce nigdy nie pozwala na pełne zrealizowanie założonych celów.

Systemy wentylacyjne i ich wpływ na zdrowie ludzi oraz bezpieczeństwo konstrukcji   
– Szczególny problem z dostarczeniem odpowiedniej ilości powietrza wentylacyjnego za pomocą wentylacji naturalnej obserwuje się w okresach przejściowych tj. wiosna, jesień, kiedy ze względu na wysoką wilgotność powietrza zachodzi w budynku potrzeba zwiększonej krotności wymiany powietrza – mówi Marcin Orłowski, Zastępca Dyrektora Handlowego ds. Dystrybucji Sieciowej firmy Frapol.
Według statystyk, w zamkniętych pomieszczeniach przebywamy przez ok. 70% naszego życia. Stąd tak kluczowe jest zapewnienie prawidłowej ilości oraz jakości powietrza dostarczonego zarówno do pomieszczeń pracy, jak i odpoczynku. Uczucie znużenia, zmęczenia, bóle głowy oraz częste kłopoty zdrowotne spowodowane są często zbyt dużym stężeniem dwutlenku węgla w powietrzu, którego nadmiar może wykazywać działanie toksyczne dla organizmu. Instalacja wentylacji mechanicznej umożliwia skuteczną wymianę powietrza wewnątrz obiektu, powodując wzrost stężenia tlenu oraz spadek stężenia dwutlenku węgla do akceptowalnego poziomu.
– Głównym źródłem wilgoci w budynkach są: wilgotne powietrze zewnętrzne, metabolizm żywych organizmów (ludzi, roślin) oraz domowe czynności (pranie, mycie, gotowanie itp.) wykonywane przez domowników i „produkujące” bardzo duże ilości pary wodnej – mówi Daniel Satoła, Product Manager ds. Systemów Wentylacji Frapol.
Z punktu widzenia zdrowia, komfortu cieplnego oraz bezpieczeństwa konstrukcji, wilgotność względna powinna znajdować się w przedziale 30-60%. W przypadku przekroczenia tych wartości istnieje wysokie prawdopodobieństwo rozwoju pleśni, grzybów oraz chorobotwórczych bakterii, na których szkodliwe działanie szczególnie podatne są dzieci oraz osoby starsze.
Z praktycznego punktu widzenia jedynie wentylacja mechaniczna gwarantuje utrzymanie wilgotności względnej powietrza w bezpiecznych granicach.
– Warto pamiętać o tym, że wilgoć mająca kontakt z otaczającymi przedmiotami zawsze dąży do zachowania równowagi termodynamicznej, oznacza to, że zbyt wilgotne powietrze kondensując na ścianach i innych powierzchniach może spowodować zawilgocenie elementów konstrukcyjnych oraz wyposażenia pomieszczeń – podkreśla Marcin Orłowski.

 

wentylacja mechaniczna frapolOnyX Dream 400

 

Buduję z głową, buduję energooszczędnie – wymagania techniczne stawiane budynkom
Zasadniczo rozróżnia się trzy główne rodzaje energii zużywanej przez budynek:

● Energia użytkowa [kWh/m2] – zapotrzebowanie energii na ogrzewanie, wentylację oraz przygotowywanie ciepłej wody użytkowej – świadczy ona o wielkości strat ciepła generowanych głównie przez konstrukcję oraz system wentylacji budynku.
● Energia końcowa [kWh/m2/rok] – roczna ilość energii zużywana do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Uwzględnia ona w sobie zużywaną energię użytkową oraz sprawności systemów centralnego ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz wentylacji. Praktycznie jest to ilość energii zużywanej przez budynek, za którą płacimy rachunki.
● Energia pierwotna [kWh/m2/rok] – określa całkowitą efektywność budynku. Uwzględnia obok energii końcowej nakłady nieodnawialnej energii pierwotnej na dostarczenie do budynku nośnika energii (paliwa).

– Z szeregu przeprowadzonych analiz wynika, iż budynek wyposażony w instalację wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła cechuje blisko 40% niższy wskaźnik zużycia energii użytkowej oraz końcowej aniżeli w obiektach wyposażonych w wentylację naturalną – co bezpośrednio przekłada się na wysokie roczne oszczędności w zakresie ogrzewania, wentylacji oraz przygotowywania ciepłej wody – mówi Marcin Orłowski.
Przykładowo rekuperatory Onyx firmy Frapol, zainstalowane w budynku Sky Tower we Wrocławiu odzyskują ok. 3.5MW energii rocznie. Każdy apartament obsługiwany jest przez podwieszaną centralę wentylacyjną – rekuperator, której integralnym składnikiem jest przeciwprądowy, płytowy wymiennik ciepła. W wymienniku ciepła zanieczyszczone powietrze wyciągane z pomieszczeń ,,brudnych” (łazienki, kuchnie), cechujące się dużymi pokładami energii, na drodze konwekcji przekazuje ciepło do świeżego, przefiltrowanego strumienia powietrza, które następnie poprzez system kanałów wentylacyjnych jest transportowane do pomieszczeń.   
Dodatkowo w wyniku coraz to bardziej rygorystycznych warunków technicznych, jakim muszą odpowiadać budynki oraz ich wyposażenie techniczne –stosowanie systemu wentylacji mechanicznej staje się koniecznością w celu spełnienia w/w wymagań technicznych.

 

wentylacja mechaniczna frapol wentylacja mechaniczna frapol

 

Wentylacja domu – nowoczesny, inteligentny system sterowania  
Komfort przebywania wewnątrz pomieszczeń i dobre samopoczucie mieszkańców to jedno. Innym aspektem, który trzeba uwzględnić dobierając systemy wentylacyjne, jest prostota sterowania oraz możliwość wywierania realnego wpływu na pracę rekuperatora poprzez dostosowywanie jej do aktualnych warunków pogodowych oraz potrzeb użytkowników.
Również w tym obszarze firma Frapol wychodzi naprzeciw klientom – w ostatnim czasie poszerzyła swoją ofertę o nowy model mikroprocesorowego sterownika, który jest przystosowany do współpracy z kompaktowymi centralami wentylacyjnymi i rekuperatorami, stanowiąc nowoczesną i wygodną alternatywę dla układów sterowania wentylacji mechanicznej.
Na czytelnym, kolorowym ekranie dotykowym sterownika użytkownik może sprawdzić wszystkie parametry pracy rekuperatora, kontrolować wydatki powietrza systemu wentylacyjnego w zakresie 25-100%, a także sterować temperaturą w pomieszczeniach według parametrów powietrza nawiewanego lub usuwanego.

 

wentylacja mechaniczna frapol

 

– Sterownik FRAPOL daje też możliwość monitorowania jakości powietrza – jego temperatury, wilgotności, stężenia CO2 oraz dostosowywania pracy instalacji do bieżących warunków na podstawie tych danych. Możliwa jest nie tylko współpraca sterownika z gruntowym wymiennikiem ciepła, kanałowymi wymiennikami ciepła, ale także z okapami kuchennymi, centralami alarmowymi, systemami przeciwpożarowymi i innymi instalacjami w budynku – podkreśla Daniel Satoła.
 Obok podstawowych pięciu programów pracy („postój”, „praca ciągła”, 3 tryby własne), może też zostać uruchomiony specjalny, okresowy tryb pracy, np. na czas nieobecności właścicieli w domu, na czas użytkowania kominka, okapu kuchennego, przewietrzania czy w przypadku przebywania w pomieszczeniu większej niż zwykle liczby osób. Sterownik obsługuje także procedury bezpieczeństwa, które zapewniają bezawaryjną pracę centrali rekuperacyjnej – automatycznie zatrzymuje pracę centrali po otrzymaniu sygnału alarmowego, uruchamia czyszczenie i odszranianie wymiennika (automatycznie lub manualnie), zapewnia ochronę przeciwzamrożeniową nagrzewnicy.

 

wentylacja mechaniczna frapolOnyX Sky 800

 

Systemy wentylacyjne szyte na miarę
XXI wiek „technologią stoi”, nikogo więc nie dziwi możliwość regulacji ogrzewania domu lub podlewania ogrodu za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Również praca sterownika FRAPOL może być odgórnie regulowana przez główną centralę BMS budynku inteligentnego za pomocą protokołu komunikacji Modbus RTU. Opcjonalnie możliwy jest też zdalny dostęp z dowolnego miejsca na świecie, w tym za pomocą urządzeń mobilnych.
Sterownik daje użytkownikowi możliwość stworzenia własnego harmonogramu pracy urządzenia na każdy dzień tygodnia z podziałem każdego dnia na strefy czasowe. Praca wentylacji mechanicznej budynku może dzięki temu zostać dostosowana do trybu życia użytkowników, zapewniając ekonomiczną oraz prawidłową pracę systemu wentylacji mechanicznej.

 

wentylacja mechaniczna frapolOnyX Passiv 350

 

W obliczu nieprzerwanie zwiększających się kosztów mediów ciepła oraz wzrostu stężenia szkodliwych związków w powietrzu zewnętrznym inwestycja w energooszczędny system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła powinna stać się powszechnie stosowanym systemem instalacyjnym zapewniającym nie tylko oszczędność energii lecz przede wszystkim bezpieczeństwo użytkowników oraz konstrukcji budynku.

Ze szczegółową ofertą firmy można zapoznać się na stronie: www.frapol.pl

Kontakt z ekspertami firmy Frapol:

Marcin Orłowski
Zastępca Dyrektora Handlowego ds. Dystrybucji Sieciowej
[email protected]

Daniel Satoła
Product Manager ds. Systemów Wentylacji
[email protected]

47-300 Dąbrówka Górna, ul. Posiłkowa 4a, woj. opolskie
tel. 774 404 498, 782 176 321,


Liczba odwiedzin: 485 | Data publikacji: 2016-09-08

Skontaktuj się z firmą


Chcesz zamówić produkt usługę tej firmy lub zapytać o więcej szczegółów?
Skorzystaj z formularza kontatowego poniżej:

Podobne artykuły


Nowoczesne systemy wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem...
Alergie, uczulenia, astma, nowotwory to plaga XXI...
Gdyby wyłączyć muzykę i wyciszyć gwar ludzkich...
06.06.2016 | Grzejniki
Fakt, że wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła...
Troska o efektywność energetyczną budynków przekłada się...
Pleśń, grzyby, suche powietrze... nikomu nie trzeba...
Wciąż dozwolona w polskim prawie budowlanym wentylacja...
Termomodernizacja istniejących i powstających energooszczędnych domów wprowadza...
Dzisiejsze budownictwo mocno zmierza w kierunku budownictwa...
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, potocznie nazywana...
01.03.2021 | Stolarka otworowa
Współczesne budownictwo nieustannie zmierza w kierunku coraz...
Elementem, który ma kluczowe znacznie dla właściwego...
Straty z tytułu wentylacji w bilansie cieplnym...
03.06.2020 | Domy ekologiczne
W naszym kraju budownictwo murowane jest uświęcone...
Fakt, że słowo energooszczędność jest dziś jednym...
05.05.2020 | Domy prefabrykowane
Współczesny rynek budowlany oferuje tak wiele technologii...
Katalogi z projektami domów obejrzane, rozmowy przy...
Dom jest naszym azylem, dlatego chcemy czuć...
27.01.2020 | Natryski pianki
W dobie drożejących cen energii nikt nie...
„Energooszczędność” – to słowo, które na dobre...
14.03.2018 | Ogrzewanie
Inwestycja w montaż rekuperatora oznacza istotne zmniejszenie...
23.06.2017 | Ogrzewanie
Pompy ciepła to jedne z najbardziej efektywnych...

Firmy z tej branży


Szukasz innej firmy z Twojej okolicy, która działa w tej branży? Poniżej przedstawiliśmy wybrane firmy z tej branży.
woj. pomorskie
woj. śląskie
woj. mazowieckie
woj. mazowieckie
woj. wielkopolskie
woj. małopolskie
woj. mazowieckie
woj. pomorskie
woj. zachodniopomorskie
woj. opolskie
woj. wielkopolska
woj. mazowieckie

Słowa kluczowe: wentylacja mechaniczna, odzysk ciepła, wentylacja budynku
porozmawiaj
z ekspertem
Chcesz porozmawiać z ekspertem?
Zostaw swój numer a oddzwonimy