Już w niedalekiej przyszłości nieruchomościami o największej wartości będą budynki energooszczędne i pasywne. Dlatego coraz większe rzesze inwestorów decydują się na wznoszenie domów i obiektów użyteczności publicznej zgodnie z nowoczesnymi zasadami. Stają oni wówczas oko w oko z wyborem odpowiedniego systemu grzewczego i wentylacyjnego, który pozwala na ekstremalne obniżenie kosztów eksploatacyjnych. W kwestii wyboru takiego systemu musimy mieć świadomość, że taniej a wręcz darmowej energii możemy poszukiwać w najbliższym otoczeniu naszej nieruchomości.
Jednym z najbardziej unikatowych i jednocześnie sprawnych rozwiązań są płytowe gruntowe wymienniki ciepła umożliwiające pozyskanie naturalnego, zmagazynowanego w ziemi: ciepła – zimą i chłodu – latem. Urządzenia te, sprzężone z mechanicznymi centralami wentylacyjnymi, wyposażonymi w odzysk ciepła wywiewanego powodują znaczne ograniczenie kosztów ogrzewania, zapewnienie zdrowego powietrza zimą i latem oraz zapewnienie pożądanego chłodu w okresie letnich upałów.
Urządzenia tego typu w swojej ofercie posiada firma Pro-Vent. W zależności od konfiguracji mogą one efektownie pracować zarówno w budynkach o mniejszej jak i większej kubaturze.

 

gruntowe wymienniki ciepla rekuperatoryfot. Pro-Vent

 

Rekuperator i gruntowy wymiennik ciepła – oszczędność i poprawa mikroklimatu
Rozwiązaniem proponowanym przez firmę Pro-Vent dla mieszkalnych budynków energooszczędnych i pasywnych jest GEO-SYSTEM, którego zasada działania polega na wykorzystaniu ciepła i chłodu magazynowanego w gruncie, optymalnym gospodarowaniu powietrzem wentylacyjnym oraz energią w budynku. Stosując go, użytkownicy uzyskują komfortowy mikroklimat pomieszczeń przy jednoczesnych bardzo niskich kosztach eksploatacyjnych. System działa jako uzupełniające źródło ciepła, dzięki czemu inwestor może instalować główne źródła energii o mniejszej mocy.
GEO-SYSTEM powstał w wyniku długoletnich badań prowadzonych przez producenta, firmę Pro-Vent. Składa się z wysokosprawnego, bezprzeponowego gruntowego wymiennika ciepła PROVENT GEO oraz instalacji wentylacyjnej z centralą z rodziny urządzeń MISTRAL. GEO-SYSTEM, w każdym indywidualnym przypadku projektowany jest z uwzględnieniem konstrukcji budynku, jego bezwładności cieplnej, zapotrzebowania na chłód poszczególnych pomieszczeń, optymalnej organizacji powietrza, minimalnych potrzeb wentylacyjnych dla okresu zimowego i innych.

Jak działa i jak zbudowany jest gruntowy wymiennik ciepła?
Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT GEO pozwala na obróbkę powietrza wentylacyjnego poprzez pozyskiwanie zawartego w gruncie chłodu latem i ciepła zimą. Dzięki innowacyjnej konstrukcji może efektywnie pracować na głębokości zaledwie 0,9 m a jego modułowa budowa pozwala na instalowanie układów o wydajności od 200 do 30 000 m3/h.
Zasada działania wymiennika PROVENT GEO jest bardzo prosta. Polega ona na zasysaniu powietrza poprzez czerpnię gruntową, następnie przetransportowanie go do wymiennika, gdzie zależnie od jego temperatury następuje grzanie lub chłodzenie.
Wymiennik PROVENT GEO należy do grupy urządzeń bezprzeponowych. Oznacza to, że powietrze transportowane przez wymiennik ma bezpośredni kontakt z gruntem. Cecha ta powoduje wysoką sprawność urządzenia a powietrze obrabiane zyskuje odpowiednie właściwości: zostaje zminimalizowana zawarta w nim ilość bakterii i grzybów, zimą poprawia się jego wilgotność a latem zmniejsza.
Bezprzeponowy przepływ powietrza w wymienniku płytowym umożliwia odprowadzenie bezpośrednio do gruntu kondensatu powstającego w procesie schładzania powietrza. Takie rozwiązanie zapobiega rozwojowi grzybów i pleśni wykorzystując stabilizujące działanie naturalnej flory gruntu.
Dzięki innowacyjnej konstrukcji wymiennik zapewnia minimalizację strat ciśnienia transportowanego powietrza oraz ukształtowanie jego strugi w taki sposób, że wymiana ciepła następuje z maksymalną skutecznością.

 

gruntowe wymienniki ciepla rekuperatoryfot. Pro-Vent

 

Gruntowny wymiennik ciepła – gdzie poszukiwać i jak wykorzystać darmową energię?
GWC PROVENT GEO latem, w okresie upałów  jest w stanie ochłodzić czerpane powietrze z poziomu 25 – 35 do 13 – 16 st. C. Uzyskanie temperatury takiego rzędu jest warunkiem niezbędnym do stworzenia korzystnego mikroklimatu w obiekcie wentylowanym w zakresie temperatury i optymalnej wilgotności powietrza. Dodatkowo w okresie upałów z powietrza przepływającego przez wymiennik wykrapla się pewna ilosć zawartej w nim pary wodnej i powietrze jest częściowo osuszane. Mniejsza wilgotność powietrza latem polepsza odczucie komfortu w wentylowanych pomieszczeniach.
Natomiast zimą, przy założeniu temperatury powietrza na poziomie -20 st. C wymiennik będzie podgrzewał je do ok. +2 st. C. Dodatkowo w odróżnieniu od okresów letnich, cechą charakterystyczną dla wymiennika PROVENT GEO jest zdolność dowilżania powietrza.
Praktyka pokazuje, że powietrze wychodzące dowilżane bywa do wartości ponad 90% aż do końca grudnia. Jest to bardzo pożądana cecha, bowiem znacząco poprawia parametr wilgotności powietrza w budynku podczas chłodów.
Naturalnie stała temperatura ok. 10 st. C, która gwarantuje stabilną pracę GWC znajduje się na ok. 7 m w głąb ziemi. Posadowienie wymiennika na takiej głębokości byłoby kłopotliwe, nie tylko ze względu na prace ziemne, ale również ze względu na występowanie wód gruntowych. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej izolacji urządzenia już na głębokości 0,9 m uzyskuje się swoistą symulację warunków istniejących w rzeczywistość ponad 6,1 m niżej. Dzięki temu producent gwarantuje efektywną pracę urządzenia a jego instalacja nie sprawia kłopotów. Wymienniki PROVENT GEO można instalować zarówno na terenie otwartym jak i pod posadzką budynku.

 

gruntowy wymiennik ciepla fot. Pro-Vent

 

Centrala wentylacyjna z rekuperatorem – efektywna gospodarka powietrzem
Gruntowe wymienniki ciepła najlepiej sprawdzają się w przypadku pracy wraz z centralą wentylacyjną. Nie inaczej jest w przypadku Geo-System gdzie urządzenie PROVENT GEO współpracuje z centralami z rodziny MISTRAL. Dzięki tym urządzeniom  powietrze po „obróbce” w wymienniku gruntowym transportowane jest do budynku i zainstalowanej tu centrali wentylacyjnej. Następnie systemem kanałów i anemostatów rozdzielane jest do poszczególnych pomieszczeń. Natomiast zużyte powietrze w budynku usuwane jest na zewnątrz. Zastosowanie w centralach rekuperatorów przeciwprądowych pozwala na odzyskiwanie ze zużytego powietrza do 94 % ciepła .
Jedną z najbardziej efektywnych central wentylacyjnych w ofercie firmy Pro-Vent jest urządzenie MISTRAL PRO. Zastosowano w niej rekuperator przeciwprądowy, który dzięki innowacyjnej konstrukcji charakteryzuje się bardzo wysoką sprawnością w odzyskiwaniu ciepłą na poziomie 85 – 94 proc. Jego efektywność najbardziej widoczna jest zimą, kiedy to większość tradycyjnych rekuperatorów może zamarzać. Dzieje się tak, ponieważ zimne powietrze wpływające do rekuperatora powoduje zamarzanie kondensatu z wilgotnego powietrza usuwanego z budynku. Negatywnym efektem tego zjawiska jest spadek sprawności urządzenia. Dlatego w tradycyjnych rekuperatorach stosuje się wstępne nagrzewnice powietrza, które zużywają dodatkową energię. W wypadku rekuperatorów MISTRAL PRO nagrzewnica jest urządzeniem opcjonalnym, ale gdy współpracują one z gruntowym wymiennikiem powietrza jest całkowicie zbędna. Dodatkową ochronę przeciwzamrożeniową stanowi funkcja rozmrażania recyrkulacyjnego realizowana poprzez okresowe pobieranie ciepłego powietrza z holu domu. Funkcja ta włącza się na 15 minut średnio co 80 – 100 minut.
Centrale MISTRAL PRO sterowane są poprzez zastosowane, dedykowane oprogramowanie, które umożliwia automatyczną pracę wentylatorów, układu rozmożeniowego, by-passu wymiennika ciepła, sterowanie dodatkowymi elementami zewnętrznymi. W przypadku współpracy centrali z GWC oprogramowanie staje się szczególnie przydatne, ponieważ w zależności do pory roku i panujących warunków zewnętrznych pozwala na optymalne dostosowanie wydajności wentylacji. Rozbudowana automatyka sterująca pozwala na uruchomienie wielu dodatkowych funkcji i dostosowanie pracy centrali wentylacyjnej do warunków struktury instalacji.

Oszczędność, efektywność, zdrowie i ekologia
Gruntowe wymienniki ciepła PROVENT-GEO w połączeniu z centralami wentylacyjnymi, wyposażonymi w rekuperatory:
– zmniejszają straty ciepła zimą poprzez maksymalny odzysk ciepła do 96%;
– zapobiegają nadmiernej suchości poprzez dowilżanie powietrza zimą w sposób naturalny wilgocią zawartą w gruncie;
– zapobiegają duszności poprzez dostarczanie pożądanego chłodu w porze letnich upałów;
– działają antybakteryjnie poprzez znaczące zmniejszenie liczby drobnoustrojów w nawiewanym powietrzu;
– w przypadku zastosowania centrali wentylacyjnych z pompą ciepła mogą być głównym źródłem energii cieplnej;
– charakteryzują się najniższymi kosztami eksploatacyjnymi.

Ze szczegółową ofertą firmy  Pro-Vent można zapoznać się odwiedzając strony: www.pro-vent.pl oraz www.wymiennikgruntowy.pl

 

47-300 Dąbrówka Górna, ul. Posiłkowa 4a, woj. opolskie
tel. 774 404 498, 782 176 321,