Estigo zajmuje się kompleksową obsługą inwestycji budowlanych, również tych związanych z energią odnawialną. Zakres oferowanych usług obejmuje nie tylko obsługę formalno-prawną, ale również projektowanie, pomoc w rozwiązywaniu problemów z zakresu ochrony i inżynierii środowiska czy pozyskiwanie nieruchomości pod inwestycję.
Na rynku jako Estigo firma istnieje od 2010 roku, a jej zespół tworzą specjaliści, którzy mogą pochwalić się wieloletnim doświadczeniem w branży. Obecnie w skład grupy Estigo wchodzi również kilka spółek celowych utworzonych dla inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii.
Na swoim koncie firma ma już m.in. takie realizacje, jak np. prace projektowe dla farmy wiatrowej Gizałki, obejmujące kompleksowy projekt dla budowy 18 turbin wiatrowych (ukończone na początku 2011 roku) czy prace projektowe dla budowy 4 turbin wiatrowych na terenie gminy Oborniki Śląskie (sierpień 2012).
 

biuro obslugi inwestycji estigofot. sxc.hu

Farmy wiatrowe i elektrownie fotowoltaiczne
Firma Estigo wyspecjalizowała się w obsłudze inwestycji związanych z budową farm wiatrowych oraz elektrowni fotowoltaicznych, gdzie świadczy usługi doradztwa oraz pomaga uzyskać wymagane pozwolenia, uzgodnienia i opinie (w tym również decyzje środowiskowe), wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
Wstępny etap projektu inwestycyjnego rozpoczyna się od opracowania koncepcji, rozplanowania instalacji, sprawdzenia możliwości dojazdu, odbioru mocy itp. Etap kolejny obejmuje przygotowanie i opracowanie kart informacyjnych przedsięwzięcia, analizy środowiskowe, raporty oddziaływania na środowisko, tj. opracowania, których celem jest przeanalizowanie wszelkich możliwych wpływów ze strony inwestycji na poszczególne elementy środowiska, co pozwala na wybór wariantów do dalszych prac projektowych i szczegółowych analiz.
Firma zrealizowała już projekty dla farm wiatrowych o łącznej mocy 81 MW. Obecnie prowadzi proces obsługi formalno-prawnej budowy zespołu 19 turbin wiatrowych, gdzie przeprowadza procedurę uzyskania decyzji środowiskowej (planowany termin jej uzyskania to październik 2013 roku). Firma prowadzi również obsługę inwestycji elektroenergetycznych, budowy linii napowietrznych oraz ziemnych, w szczególności w zakresie pozyskania zgód na ustanowienie służebności przesyłu.
 

biuro obslugi inwestycji estigofot. sxc.hu

Od „green field” do dzierżawy – pozyskiwanie lokalizacji pod inwestycje
Ważnym obszarem działalności Estigo jest obsługa formalno-prawna inwestycji, która rozpoczyna się od wyszukania odpowiedniej lokalizacji (np. na farmy wiatrowe, elektrownie fotowoltaiczne oraz innego rodzaju inwestycje związane z pozyskiwaniem terenu np. obiekty handlowe, stacje paliw). Etap kolejny to doradztwo formalno-prawne przy pozyskiwaniu danej nieruchomości i podpisywaniu umów dzierżawy, najmu itp. Zakres oferowanych usług obejmuje również doradztwo w zakresie inwestycji związanych z budową elektrowni fotowoltaicznych oraz farm wiatrowych. Firma zajmuje się również pozyskiwaniem gruntów pod inwestycje, takie jak linie światłowodowe czy linie energetyczne.
Obecnie Estigo prowadzi prace nad 14 lokalizacjami elektrowni fotowoltaicznych w południowej, centralnej oraz południowo – wschodniej Polsce oraz dwa projekty farm wiatrowych i jednej elektrowni wodnej małej mocy. Projekty są obecnie na etapie uzgodnień branżowych i uzyskania warunków przyłączeniowych. Zakończenie pierwszych projektów planowane jest na czwarty kwartał 2013 roku.

Ze szczegółową ofertą oraz dotychczasowymi realizacjami firmy można zapoznać się na stronie: www.estigo.pl

40-286 Katowice, ul. Floriana 18/1, woj. śląskie
tel. 603711922,