Farmy fotowoltaiczne w Polsce – inwestycja, która się opłaca

Fotowoltaika - innowacyjne źródło energii odnawialnej

Choć czerpanie energii odnawialnej wprost ze słońca, jak i powstawanie coraz większej ilości elektrowni słonecznych na świecie nie jest niczym nowym, to farmy fotowoltaiczne w Polsce nadal stanowią innowacyjną formę pozyskiwania energii. Dlatego technologia oparta na jej naturalnym źródle w dalszym ciągu mnoży wiele pytań i wymaga klarownych odpowiedzi, wspartych praktycznym zastosowaniem.

Od dłuższego czasu na świecie obserwowany jest dynamiczny wzrost inwestycji w elektrownie słoneczne. Dzięki temu wiele krajów, zwłaszcza w Europie, osiągnęło samowystarczalny poziom zapotrzebowania energetycznego, mającego swoje źródło właśnie w ekologicznej energii odnawialnej czerpanej prosto ze słońca. Nie dziwi zatem fakt, że ten trend dotarł również do Polski. Obranie kierunku w stronę inwestycji opartych na odnawialnym źródle energii jest szczególne istotne, gdyż pozwala na zmniejszenie szkodliwych emisji CO2, co ma szczególnie duże znaczenie z uwagi na fakt, że polska energetyka aż w 80% jest energetyką węglową, czyli dwukrotnie bardziej emisyjną niż podobne elektrownie naszych międzynarodowych sąsiadów. Zatem jeśli sytuacja w najbliższym czasie nie ulegnie zmianie, wzrost opłat za emisję CO2 stanie się nieunikniony, uderzając szczególnie w rodzimą gospodarkę przemysłową, a co z tym związane – również w nas samych. Dlatego inwestycja w farmy fotowoltaiczne w Polsce stanowi kluczowe ekonomiczno-ekologiczne rozwiązanie umożliwiające produkcję jak największej ilości dobrej energii.

Farmy fotowoltaiczne – realna szansa zmiany na lepsze

Instalacje fotowoltaiczne umiejscawia się zazwyczaj na odpowiednio oświetlonych dachach bądź częściach działek, na które nie pada cień. Ogniwa fotowoltaiczne zbierają energię pochodzącą ze słońca i przekazują ją do falownika, w którym prąd stały z paneli fotowoltaicznych przekształcany jest w prąd zmienny. Taki sposób wytwarzania i gromadzenia energii nie bez przyczyny cieszy się szczególnym zainteresowaniem wśród osób prywatnych, powodów jest naprawdę mnóstwo. Jeden z nich stanowi fakt, że domowe mikroinstalacje fotowoltaiczne w połączeniu z elektryczną formą ogrzewania, osiągają wzrost mocy nawet do 10kWp w bezpieczny dla środowiska sposób pozwalając obniżyć opłaty za prąd przy jednoczesnej możliwości gromadzenia energii elektrycznej kWh w czasie trwania okresu letniego. Inwestycja w mniejsze instalacje fotowoltaiczne wiąże się także ze znaczną poprawą jakości powietrza dla lokalnej społeczności, gdyż powstanie wielu małych solarnych elektrowni w jednym miejscu „ odciąża „ lokalną elektrownie węglową. Nie bez znaczenia pozostaje również korzystanie ze słońca jako źródła energii umożliwiającego darmowe ładownie coraz bardziej popularnych samochodów elektrycznych. Ekologiczna „jazda za darmo” pozwala na całkowite odejście od paliw kopalnych w motoryzacji oraz na korzystanie z wygodnych i całkowicie nieszkodliwych dla środowiska rozwiązań jakim są przydomowe stacje ładowania.

fot. Great Solar sp. z o.o.

Inne rozwiązanie – stworzone z myślą o działaniu na skalę globalną – stanowią farmy fotowoltaiczne. To rodzaj dużej inwestycji, która generuje znacznie więcej mocy w porównaniu z panelami fotowoltaicznymi stosowanymi na osobisty użytek. Jednak różnica nie tkwi tylko w mocy. Farmy fotowoltaiczne zajmują również o wiele więcej powierzchni, zatem wyprodukowana energia umożliwia oddziaływanie na znacznie większą skalę.

Coraz liczniej pojawiające się farmy fotowoltaiczne w Polsce stanowią nieocenione źródło wsparcia dla przedsiębiorców czy sieci elektroenergetycznych, które odpowiadają za cały system zaopatrzenia kraju w energię. Fotowoltaiczny wzór technologicznych rozwiązań w postaci farm opartych na pozyskiwaniu energii ze słońca stał się także podstawą do budowy w Polsce klastrów energetycznych, które na danym terenie mają zapewnić maksymalną samowystarczalność energetyczną, stając się jednocześnie atrakcyjnym miejscem dla wielu inwestorów. Podjęcie takiego kroku to nie tylko sposób na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa energetycznego czy skuteczne zadbanie o proekologiczny wizerunek miejsca, w jakim żyjemy. Bez wątpienia znacząco umocni również państwową gospodarkę. Obecnie najwięcej energii produkowanej w Polsce pochodzi z paliw konwencjonalnych lub importu, jesteśmy więc zależni od dostawców oraz narzucanych cen. Oczywistym jest, że w miarę rozwoju gospodarczego i technicznego zapotrzebowanie w źródło energii nieustnie wzrasta. Polska ma ogromny potencjał w rozwijaniu OZE, warto więc inwestować w takie rozwiązania, mając na względzie zarówno o aspekt ekonomiczny, jak i ekologiczny. Doskonałą odpowiedzią na potrzeby obejmujące tak rozległe obszary życia stanowią właśnie farmy fotowoltaiczne, których ciągły rozwój możemy zaobserwować także w Polsce. Wykorzystywanie alternatywnych źródeł energii zamiast paliw kopalnych jest najbardziej efektywnym sposobem na ograniczenie emisji szkodliwych gazów do atmosfery. Z całą pewnością zastosowanie takiego rozwiązania przekłada się zarówno na skalę lokalną, jak i globalną.

fot. Great Solar sp. z o.o.

Polskie farmy fotowoltaiczne na tle Europy

Wdrożona przez Unię Europejską norma nazwana „3×20” mająca na celu zmniejszenie emisji CO2, a tym samym zmniejszenie zużycia energii wytwarzanej przez urządzenia o 20%, nie ominęła także Polski. Krajowe normy obniżenia emisji CO2 na rok 2020 przyjmują 15%, a dotychczasowa realizacja wynosi 11%, tak więc Polska niestety w dalszym ciągu pozostaje w tyle za państwami takimi jak Norwegia, Austria czy Niemcy. Obecny wzrost fotowoltaiki, ujmujący zarówno instalacje prywatne, jak i przedsiębiorstwa, jasno pokazuje, że Polska jest krajem z ogromnym potencjałem mogącym czerpać z w pełni z naturalnego źródła energetycznego, jednak wiele jest jeszcze do zrobienia. Dlatego powstawanie farm fotowoltaicznych w Polsce jest właściwym ruchem, który może przyczynić się do wielu zmian.

Wydaje się, że główną przyczyną zahamowania wzrostu udziału alternatywnych źródeł energii w bilansie krajowym jest brak konsekwentnej polityki państwa wobec OZE oraz narzucanie ograniczeń z w zakresie inwestycji w elektrownie wiatrowe. By zrealizować cel 15% udziału energii z OZE w 2020 roku niezbędna jest całkowita transformacja polityki energetycznej w kraju. Realnym sposobem, który pozwoli uniknąć wysokich kar oraz umożliwi zmiany jest uruchomienie aukcji OZE i dynamiczna budowa zarówno małych systemów, jak i farm fotowoltaicznych w Polsce. Pochodząca z województwa Podkarpackiego firma Great Solar sp. z o.o. chcąc wesprzeć popularyzacje zielonej energii odnawialnej na obszarze kraju jako czołowy importer i dystrybutor wysokiej jakości technologii OZE proponuje wiele rozmaitych rozwiązań, zarówno indywidualnych jak i komercyjnych instalacji słonecznych znacząco wpływających na powstawanie farm fotowoltaicznych.

fot. Great Solar sp. z o.o.

Fundament przedsiębiorstwa stanowi gruntowna wiedza specjalistów z branży elektrotechniki, energetyki i mechaniki, która w połączeniu z ogromnym potencjałem firmy bazującym na innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych zyskuje nieustannie coraz większe grono kontrahentów. Wykonywane na najwyższym poziomie liczne realizacje przedsiębiorstwa Great Solar sp. zo.o. zarówno we współpracy z firmami jak i klientem indywidualnym umacnia pozycje marki na Polskim rynku fotowoltaicznym oraz pozwala poszerzać wyznaczony przez markę kierunek jakim jest misja tworzenia systemów fotowoltaicznych najwyższej jakości.

Nieustanny rozwój fotowoltaiki na terenie kraju sprawił, że coraz częściej możemy napotkać rozlegle zielone przestrzenie wyposażone w specjalne instalacje słoneczne. Największa naziemna farma fotowoltaiczna w Polsce znajduje się w miejscowości Czernikowo koło Torunia. Na obszarze ponad 24 tyś kilometrów kwadratowych zostało zainstalowanych około 16 tyś paneli o łącznej mocy 3,7 MW, które umożliwiają produkcję 3.5 Gwh energii elektrycznej rocznie. Tak ogromne zasoby energetyczne z powodzeniem są wstanie pokryć ok. 1600 gospodarstw domowych.

Doskonale radzą sobie także mniejsze obszary na terenie kraju, jak choćby gmina Uhruska na Lubelszczyźnie, która zbudowała własną farmę fotowoltaiczną dzięki przyznanemu dofinansowaniu z Unii Europejskiej. Ponadto właśnie w Polsce ma ruszyć budowa największej w Europie Środkowej elektrowni fotowoltaicznej, którą zaplanowano we Wschodniej Wielkopolsce. Nowa elektrownia solarna o mocy wytwórczej 600MW ma powstać na terenie zdegradowanym działalnością górniczą, która spowodowała znaczne obniżenie poziomu wód gruntowych w tamtym obszarze. Tak więc śmiało można stwierdzić, że pomału doganiamy inne kraje Europy, a farmy fotowoltaiczne w Polsce coraz prężniej się rozwijają.

fot. Great Solar sp. z o.o.

Farmy fotowoltaiczne – świat zmienia się na Twoich oczach

Choć energia słoneczna jest tzw. energią czystą, to nie możemy zapomnieć, że tak duże instalacje w postaci farm fotowoltaicznych mają zasadniczy wpływ na otoczenie. Nie ulega wątpliwości, że tego rodzaju technologiczny postęp stwarza możliwość zadbania o środowisko wręcz na globalną skalę. Jednocześnie biorąc pod uwagę potrzeby człowieka, szczególnie kiedy w obecnych czasach wszelkie źródła energetyczne coraz bardziej drożeją, a co z tym związane – ponosimy coraz większe koszty. Najbardziej zauważalne zmiany zachodzące w zakresie inwestowania w energie odnawialne są widoczne głównie w przypadku instalacji indywidualnych, liczących aż 75% realizacji. Warto podkreślić, że tradycyjny dom jednorodzinny potrzebuje 3-4 kilowatów prądu, więc inwestycyjna w solarne panele przy ciągłym wzroście cenowym wydaje się być najbardziej rozsądnym i opłacalnym rozwiązaniem.

fot. Great Solar sp. z o.o.

Jednak nie możemy zapominać również o mniejszych mieszkańcach tej planety jak ptaki, owady czy nietoperze. Dlatego warto zakładać farmy fotowoltaiczne w Polsce szczególnie w miejscach mało zurbanizowanych, aby w jak najmniejszym stopniu ingerować w naturalne otoczenie środowiska oraz dać szansę na rozwój słabiej rozwiniętym terenom w naszym kraju. Jedno jest pewne: dzięki elektrowniom słonecznym wytwarzającym energię odnawialną świat zmienia się na lepsze niemal na naszych oczach. Nie pozostaje nam nic innego jak zweryfikować swoje dotychczasowe negatywne przyzwyczajenia i zadbać zarówno o planetę, jak i o siebie samych. Pojawiające się farmy fotowoltaiczne w Polsce bez wątpienia wyznaczają kierunek, w jakim powinniśmy nieustannie podążać w najbliższej przyszłości.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.greatsolar.eu

37-403 Jastkowice, ul. Brandwicka 9A, woj. podkarpackie
tel. +48 601 051 593,


Liczba odwiedzin: 1116 | Data publikacji: 2020-04-08

Skontaktuj się z firmą


Chcesz zamówić produkt usługę tej firmy lub zapytać o więcej szczegółów?
Skorzystaj z formularza kontatowego poniżej:

Podobne artykuły


Optigruen - Solar15 to zielony dach retencyjny...
22.07.2020 | Energia ekologiczna
Fotowoltaika Bruk-Bet Solar to rozwiązanie dla klientów...
18.02.2020 | Oświetlenie
Kierunki zmian, jakie stają się udziałem współczesnych...
06.12.2013 | Ogrzewanie
W ogrzewaniu budynków wielkokubaturowych bardzo dobrze sprawdzają...
Kończą się czasy dymiących kotłów na węgiel,...
06.06.2021 | Energia ekologiczna
Dylemat dotyczący wyboru odpowiedniego systemu grzewczego niejednokrotnie...
Zarówno w przypadku renowacji posesji, jak też...
10.03.2021 | Energia ekologiczna
Fotowoltaika to niewątpliwie hit ostatnich lat. Energia...
09.03.2021 | Energia ekologiczna
Zainteresowanie domowymi elektrowniami słonecznymi rośnie w Polsce...
09.03.2021 | Energia ekologiczna
W Polsce nie istnieją żadne przepisy prawne,...
03.03.2021 | Oświetlenie
Szybkość, z jaką technologia LED stała się...
01.03.2021 | Ogrzewanie
Ekologiczne ogrzewanie to dziś nie tylko moda...
Inwestycja w nową instalację grzewczą – niezależnie...
04.02.2021 | Energia ekologiczna
Inwestycja w odnawialne źródła energii (OZE) to...
16.12.2020 | Energia ekologiczna
Od kilkunastu lat branża OZE w Polsce...
26.11.2020 | Ogrzewanie
Inwestycja w energooszczędne pompy obiegowe oraz naczynia...
04.11.2020 | Energia ekologiczna
Profesjonalne firmy i instalatorzy fotowoltaiki, oferując klientom...
28.09.2020 | Izolacje
Energooszczędność to słowo, które w XXI wieku...
10.08.2020 | Energia ekologiczna
Gdy szukamy najbardziej wydajnego, autonomicznego i opłacalnego...
14.07.2020 | Energia ekologiczna
Znaczny przyrost firm działających w branży fotowoltaiki...
24.06.2020 | Energia ekologiczna
Jeśli jeszcze kilkanaście lat temu panele fotowoltaiczne...
22.06.2020 | Energia ekologiczna
Niezależność energetyczna to dziś dla wielu jedyny...

Firmy z tej branży


Szukasz innej firmy z Twojej okolicy, która działa w tej branży? Poniżej przedstawiliśmy wybrane firmy z tej branży.
woj. mazowieckie
woj. lubelskie
woj. pomorskie
woj. lubelskie
woj. pomorskie
woj. warmińsko-mazurskie
woj. mazowieckie
woj. mazowieckie
woj. podkarpackie
woj. mazowieckie
woj. małopolskie
woj. małopolskie

Słowa kluczowe: great solar, solar, great, energia odnawialna, oze, fotowoltaika, panele solarne, energia ze słońca, tania energia, instalacje fotowoltaiczne, instalacje, farmy fotowoltaiczne w Polsce,
porozmawiaj
z ekspertem
Chcesz porozmawiać z ekspertem?
Zostaw swój numer a oddzwonimy