Zuel – dlaczego warto?

Zakład usług elektrycznych Zuel istnieje na rynku od 1991 roku. Jego siedzibą jest Toruń. Firma świadczy szeroką gamę usług w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych, energetycznych i teleinformatycznych. Dokonuje obsługi prac kontrolno-pomiarowych, remontów instalacji oraz zgłoszeń awarii. Zuel wykonuje usługi elektryczne w Toruniu i okolicach, przyjmuje zlecenia od firm oraz klientów indywidualnych. Specjalizacją zakładu jest wykonanie i remont instalacji w obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

Fachowcy z uprawnieniami

Atutem firmy Zuel jest wykwalifikowana kadra fachowców, którzy nastawieni są na ciągły rozwój i podwyższanie swoich kompetencji. Elektrycy posiadają wszystkie niezbędne uprawnienia, sprzęt, a przede wszystkim wieloletnie doświadczenie w budowie i usuwaniu usterek instalacji elektrycznych i energetycznych.

fot. ZUEL 

Budowa instalacji elektrycznych

Firma Zuel oferuje wykonanie instalacji w budownictwie o charakterze ogólnym, ale również w obiektach bardziej specjalistycznych, na przykład w budynkach użyteczności publicznej, budynkach o specjalnym przeznaczeniu lub zabytkowych. Zakład usług elektrycznych z Torunia wykonuje montaż instalacji eklektycznych od zacisków wyjściowych linii wewnętrznej zasilającej w złączu, po gniazdka, wypusty oświetleniowe i odbiorniki energii eklektycznej wewnątrz budynku. Inwestor, poszukujący fachowego elektryka w Toruniu, doceni to, że pracownicy firmy Zuel szczególnie zadbają, aby każdy przewód był odpowiednio zabezpieczony na wypadek zwarcia, a urządzenia o dużej mocy, wymagające samodzielnego zasilania, zostało wyposażone w oddzielne obwody. Usługi firmy mogą obejmować również wykonanie systemu oświetlenia terenu, instalacji odgromowej, telefonicznej, domofonowej i RTV.

fot. ZUEL 

Fachowcy firmy Zuel podejmą się nietypowych zadań. Zaletą dla inwestorów, którzy poszukują rozwiązań w zakresie wykonanie instalacji do zasilania, sterowania i nadzorowania pracy maszyn w przemyśle, będzie doświadczenie elektryków z Torunia w tej dziedzinie.

Instalacje energetyczne

Ze względu na intensywny rozwój energetyki oraz coraz bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące wykorzystania energii w kontekście ekologii, wiele przedsiębiorstw produkcyjnych szuka rozwiązań w tym zakresie. Firma Zuel, świadcząca usługi elektryczne w Toruniu i w regionie kujawsko-pomorskim, dostarcza rozwiązania dla energetyki, przede wszystkim modernizując istniejące układy, ale również budując nowe instalacje.

Prace kontrolno-pomiarowe w Toruniu i okolicach

Przeglądy pięcioletnie

Bezpieczeństwo pożarowe w budynkach zależy w dużej mierze od jakości wykonania instalacji oraz od regularnego przeprowadzenia prac kontrolno-pomiarowych. Zgodnie z przepisami prawa budowlanego takie przeglądy powinny zostać wykonane co 5 lat, ale należy wziąć pod uwagę, że w niektórych sytuacjach, na przykład, gdy w budynku panują szkodliwe dla instalacji warunki, prace te należy wykonywać nawet raz w roku. Regularne wykonywanie przeglądów jest istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa osób przebywających w budynkach. Firmy, zarządcy nieruchomości oraz klienci indywidualni poszukujący elektryka z Torunia, który wykona prace kontrolno-pomiarowe, zainteresowani będą ofertą firmy Zuel. Pomiary wykonywane są z dużą staranności, a pracownicy posiadają wszelkie narzędzia wymagane do takich zadań. Po wykonaniu prac firma Zuel wystawia dokument potwierdzający realizację pomiarów.

fot. ZUEL 

Kompleksowe pomiary

Oprócz obowiązkowych przeglądów 5-letnich, zakład usług eklektycznych z Torunia wykonuje również pomiary elektryczne, w tym: pomiary instalacji odgromowej, rezystencji izolacji przewodów, pomiary uziemienia, pomiary pętli zwarcia, testy i pomiary włączników różnicowo-prądowych, pomiary natężenia oświetlenia i inne usługi na życzenie klienta.

Usługi elektryczne w Toruniu w zakresie remontów instalacji

Najważniejsze jest bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznej, dlatego nie wolno bagatelizować konieczności wykonania jej remontu. Często problem wymiany instalacji pojawia się w budynkach z lat 90-tych, w których zastosowano przewody dwużyłowe wykonane z aluminium, są one niebezpieczne – łamią się, utleniają i luzują w miejscach połączeń. Zakład usług elektrycznych z Torunia zastępuje stare przewody nowymi – wykonanymi z miedzi. W zakresie zadań elektryków z Torunia, które wynikają z konieczności remontów instalacji, znajduje się rozbudowa istniejących systemów. Inwestor, który potrzebuje przyłączyć urządzenie o większej mocy, musi pomyśleć o rozbudowaniu instalacji o nowe, kolejne obwody z przewodami 5-żyłowymi. Może również zlecić firmie Zuel dodanie lub przeniesienie oświetlenia, zwiększenie liczby gniazdek oraz zainstalowanie nowoczesnych zabezpieczeń.

fot. ZUEL 

Pogotowie elektryczne – usługi elektryczne – Toruń

Czasami instalacja elektryczna zawodzi w najmniej odpowiednim momencie, wtedy z pomocą przychodzą elektrycy z Torunia. Naprawę awarii trzeba powierzyć specjalistom. Firma Zuel podejmie się napraw całodobowo 7 dni w tygodniu w Toruniu i w okolicach. Interweniuje w przypadku usunięcia usterek w budynku oraz kiedy uszkodzeniu uległy linie, wejścia lub liczniki. W ramach usługi pogotowia elektrycznego są przyjmowane zgłoszenia zakładające pomoc fachowca, który zdiagnozuje i usunie usterkę w jak najkrótszym czasie.

Szczegóły kompleksowej oferty firmy Zuel dostępne są na stronie www.elektryk-torun.eu.

87-100 Toruń, ul. Wita Stwosza 14 /2, woj. kujawsko-pomorskie
tel. 601 640 220,