Roboty elektroenergetyczne, prace kontrolno-pomiarowe

ZUEL specjalizuje się w wykonawstwie oraz montażu instalacji elektrycznych, które jako część sieci niskiego napięcia, w połączeniu ze sprzętem elektroinstalacyjnym współtworzą układ przewodów w budynku. Podzielona na obwody sieć doprowadza prąd do gniazdek, punktów oświetleniowych i różnego rodzaju sprzętów, a także do urządzeń, które wymagają oddzielnego zasilania z uwagi na duże zapotrzebowanie na moc.

Nacisk na zapewnienie bezpiecznej, bezawaryjnej eksploatacji sprawia, że każda sieć domowa jest starannie projektowana oraz zabezpieczona na wypadek przeciążenia lub zwarcia.

Jako przedsiębiorstwo wykonujące roboty elektroenergetyczne, ZUEL świadczy też rozbudowany zakres usług dla odbiorców przemysłowych, wykonując nowe instalacje energetyczne lub przeprowadzając remonty i wymiany instalacji, które nie spełniają wymogów ekologicznych. Wykorzystywane są one najczęściej do zasilania różnorodnych procesów przemysłowych czy do napędzania parku maszynowego. Są to różnego rodzaju linie kablowe i napowietrzne nn i SN, złącza kablowe, tablice główne i licznikowe czy stacje transformatorowe.

Zakres usług świadczonych przez ZUEL jest bardzo rozbudowany, co umożliwia zatrudniona w tym przedsiębiorstwie kadra dziesięciu wykfalifikowanych pracowników, posiadających aktualne uprawnienia SEP do wykonywania zakresu prac firmy, aktualne szkolenia BHP i badania lekarskie wysokościowe.

Wśród robót elektroenergetycznych, jakie wykonuje to przedsiębiorstwo, znajduje się, m.in. budowa i remonty urządzeń stacji 15 (20 i 6)/0,4kV wnętrzowych i wolnostojących, przeglądy okresowe stacji transformatorowych z pomiarami, montaż, wymiana oraz pomiary transformatorów SN czy montaż i wymiana obwodów pierwotnych i wtórnych rozdzielni 110 i 15kV.

Firma podejmuje się też budowy, remontów oraz przeglądów okresowych instalacji elektroenergetycznych SN i nn w zakładach przemysłowych, wykonuje instalacje elektryczne i oświetleniowe beznapowietrzne oraz instalacje w budynkach jedno/wielorodzinnych i użyteczności publicznej (w tym również ich remonty oraz przeglądy).

Rozbudowany zakres usług z zakresu robót elektroenergetycznych i elektrycznych dotyczy również obiektów zabytkowych – są to montaże instalacji elektrycznych, jak również podświetlenia ruin, murów itp.

Duża część zleceń, jakie przyjmuje przedsiębiorstwo, pochodzi z zakładów przemysłowych. Oprócz wspominanych powyżej prac dotyczących budowy czy remontu różnego rodzaju instalacji czy stacji transformatorowych, zatrudnieni w firmie ZUEL fachowcy podejmują się też prowadzenia eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych .

Uzupełnieniem oferty jest termowizja urządzeń i instalacji elektrycznych oraz tzw. 5-letnie przeglądy okresowe, jakie muszą być wykonywane w budownictwie mieszkaniowych, zakładach i biurach. Ponadto firma świadczy usługę montażu cyfrowych instalacji domofonowych w budynkach.

fot. ZUEL 

Duże zlecenia, duża odpowiedzialność

Zdobywane przez lata doświadczenie, które poparte jest odpowiednimi kwalifikacjami, zaowocowało zleceniami na przeprowadzenie dużych robót elektroenergetycznych. Tylko w ubiegłym roku firma zrealizowała kilkanaście inwestycji, których wartości przekraczały 50 tysięcy zł. Były to m.in. montaż zasilania, rozdzielni, obwodów instalacji elektrycznej i oświetleniowej hal produkcyjnych dla zakładu Swimer Toruń, montaż instalacji LAN do maszyn produkcyjnych oraz placu odkładczego i przegląd instalacji elektroenergetycznej, elektrycznej oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego hal produkcyjnych, magazynowych i biur z termowizją dla Salamander SA Włocławek. Na swoim koncie przedsiębiorstwo ma też montaż obwodów pierwotnych i wtórnych rozdzielni110kV i 15kV w stacjach Gdańsk Zaspa, Gdańsk Lotnisko, Gorzkowice, Włocławek Zawiśle, Okonek, Wicko czy Miastko.

Dla sektora budownictwa wielorodzinnego firma wykonała m.in. montaż domofonów cyfrowych firmy Elfon w 10 budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej Górsk oraz w 2 budynkach wielorodzinnych w Toruniu na ul. Jagiellończyka, a także remont instalacji części wspólnej oraz zasilań przedlicznikowych w budynkach wielorodzinnych (Lindego i Łazienna Toruń).

fot. ZUEL 

Nacisk na rozwój oraz sukcesywne poszerzanie oferty sprawiło, że dziś ZUEL jest w stanie zaoferować profesjonalne usługi zarówno odbiorcom indywidualnym z sektora mieszkaniowego, jak również zakładom przemysłowym, rzetelnie i profesjonalnie wykonując dla nich roboty elektroenergetyczne.

Z ofertą firmy można zapoznać się na stronie: www.elektryk-torun.eu

87-100 Toruń, ul. Wita Stwosza 14 /2, woj. kujawsko-pomorskie
tel. 601 640 220,