Jak działają detektory gazu LPG?
Detektory CO i LPG to urządzenia pozwalające bezpiecznie korzystać z garaży podziemnych. Jaka jest ich zasada działania?
Zadaniem detektorów jest uruchomienie w garażu wentylacji bytowej i przewietrzenie go w przypadku, gdy stężenie danego gazu, w tym przypadku CO lub LPG, przekroczy zadany poziom, przy czym progi alarmowe ustawiane są fabrycznie. Jeżeli w obiekcie wydzielone są strefy wentylacji, można połączyć detektory tak , aby sterowały wybranymi strefami. Gdy stężenie gazu wzrośnie, to wentylacja zostanie uruchomiona tylko w danej strefie, a nie w całym garażu, co oczywiście w prosty sposób przekłada się na oszczędność energii.
Elementem bezpośrednio odpowiedzialnym za wykrycie gazu jest sensor zamontowany wewnątrz obudowy detektora. Gaz musi do niego dotrzeć w drodze dyfuzji. W detektorach garażowych standardowo stosowane są sensory półprzewodnikowe, których zaletami są niezawodność i długowieczność.

 

detektory gazu lpg i co detektory gazu lpg i cofot. 1. Moduł z sensorem infra-red / fot. 2. Moduł z sensorem półprzewodnikowym

 

Stosowane są dwa rodzaje wentylacji bytowej: kanałowa lub strumieniowa. Niezależnie jednak od rodzaju zastosowanej wentylacji mechanicznej najprostszym i najbardziej niezawodnym rozwiązaniem są specjalnie zaprojektowane do tego typu obiektów detektory serii WG.EG – WG-15.EG wykrywający LPG i WG-22.EG wykrywający CO. Zaprojektowano je jako urządzenia o 3 progach alarmowych dla 3 poziomów stężenia gazów. W zależności od potrzeb detektory mogą być wykonane w wersji 230 V, 24 V lub 12 V. Elementem dodatkowym są tablice świetlne informujące użytkowników o potencjalnym zagrożeniu. Niewskazane jest natomiast stosowanie sygnalizatorów akustycznych lub optyczno-akustycznych, ponieważ ich dźwięk zazwyczaj jest kojarzony z samochodowymi alarmami przeciwwłamaniowymi.

 

detektory gazu lpg i co detektory gazu lpg i coAutonomiczny detektor typu WG.EG.

 

Dzięki zastosowaniu w detektorach serii WG.EG sensorów półprzewodnikowych, okres międzykalibracyjny jest wydłużony do trzech lat (dla porównania – w przypadku detektorów z sensorem elektrochemicznym, zaleca się przeprowadzanie kalibracji co pół roku).
Warto też podkreślić prostotę montażu czujników gazu LPG i CO. Zacisk typu samokleszczującego umożliwia podłączenie przewodem z żyłą wielodrutową (przewód typu linka) bez tulejki zaciskowej. Istnieje również możliwość podłączenia przewodem jednodrutowym.

 

detektory gazu lpg i co detektory gazu lpg i coRys. 2. Zacisk typu samokleszczującego.

 

Zgodnie z potrzebami użytkowników, system detekcji można skonfigurować jako 3-progowy lub 2-progowy (sygnalizacja przekroczenia dwóch lub trzech różnych stężeń gazu) z sygnalizacją AWARIA. Jeżeli monitorowany garaż jest zlokalizowany w obiekcie typu Inteligentny Budynek, informację o włączeniu wentylacji można przesłać do centrali BMS (Building Management System),  wykorzystując jej wejścia dwustanowe.
Ponieważ czujnik gazu LPG musi znajdować się nisko nad podłogą, firma Gazex oferuje wykonane ze stali nierdzewnej osłony rurowe, zabezpieczające urządzenie przed uszkodzeniem mechanicznym.

Kalibracja czujników gazu i tlenku węgla
Niezależnie od różnic w budowie, zakresach pomiarowych i żywotności, każdy z sensorów w miarę upływu czasu wymaga okresowych korekt wskazań, czyli kalibracji. Polega ona na poddaniu sensora działaniu odpowiedniej mieszaniny kalibracyjnej (gaz + powietrze).
Ważne, aby kalibracja była wykonana zgodnie z procedurą określoną przez producenta, bo tylko on wie, jaka jest konstrukcja i parametry pracy sensora, dzięki czemu jest też w stanie określić warunki kalibracji zapewniające prawidłowe wskazania. Ważne też, aby kalibrację wykonała osoba kompetentna, posiadająca nie tylko wiedzę i doświadczenie, ale także niezbędny sprzęt. Wybierając firmę, która ma wykonać kalibrację nie można więc kierować się tylko ceną. Powierzenie tego zadania niedoświadczonemu (często – najtańszemu) usługodawcy może skutkować niewłaściwym przeprowadzeniem kalibracji, a tym samym – utratą skuteczności detektora gazu LPG i tlenku węgla. Dlatego, jak radzą eksperci z firmy Gazex, warto dokładnie sprawdzać, komu powierzamy wykonanie obsługi.
Aby ułatwić kalibrację sensorów oraz obniżyć jej koszt, wszystkie detektory firmy Gazex wyposażone są w wymienny moduł sensora. Dzięki temu użytkownik może go samodzielnie wymontować i przekazać do kalibracji lub wymienić go na moduł już skalibrowany, bez konieczności demontażu detektora z instalacji. W przypadku detektorów WG.EG koszt zakupu nowego modułu sensora jest niższy od kosztu ponownej kalibracji zdemontowanego urządzenia.

Ze szczegółową ofertą firmy można zapoznać się na stronie: www.gazex.pl

 

02-867 Warszawa, ul. Baletowa 16 , woj. mazowieckie
tel. 22 644 25 11,