City Multi Mitsubishi Electric – wybitne jednostki

Jednym z nowych rozwiązań jest zmiana rodzaju czynnika chłodniczego w systemach klimatyzacyjnych na te o niższym potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (GWP). Aktualnie w systemach VRF i VRV powszechnie wykorzystywany jest czynnik chłodniczy R410A o GWP równym 2088. Systemy Mitsubishi Electric City Multi R32 stosują z kolei czynnik R32 charakteryzujący się GWP równym 675 – ponad 3-krotnie niższym w porównaniu do R410A. Co więcej, zastosowanie czynnika R32 umożliwia zmniejszenie zładu czynnika chłodniczego w układzie, dzięki czemu dodatkowo obniża ekwiwalent CO2.

Dostępne warianty systemu Mitsubishi Electric City Multi R32

System dostępny jest w dwóch wariantach – w serii Y oraz R2. Seria Y to klasyczny, trójnikowy system VRF – grzanie lub chłodzenie. Z kolei seria R2 to unikalny 2-rurowy system odzysku ciepła, który umożliwia jednoczesne grzanie i chłodzenie.

W obu wariantach dostępne są dwie wersje agregatów: wersja standardowa (M) oraz wersja podwyższonej efektywności energetycznej (EM) z aluminiowym, płaskorurowym wymiennikiem ciepła. Modele wersji EM wykazują wyższą o ok. 30% sprawność, w porównaniu do standardowych agregatów. Wszystkie osiągają współczynniki efektywności energetycznej powyżej 4,0.

Dostępne jednostki wewnętrzne

System Mitsubishi Electric City Multi R32 VRF dedykowany jest do pomieszczeń o dużych kubaturach, dzięki czemu ryzyko związane z wyciekiem czynnika R32 jest zminimalizowane. Typoszereg urządzeń wewnętrznych został ograniczony do jednostek kasetonowych 840 x 840 mm PLFY-M VEM-E oraz jednostek kanałowych o średnim sprężu statycznym PEFY-M VMA-A. Oba warianty jednostek wewnętrznych dostępne są w przedziale od 2,2 kW do 7,1 kW mocy chłodniczej nominalnej. Urządzenia wewnętrzne City Multi charakteryzują się wysokimi współczynnikami mocy jawnej SHF. Przekłada się to na wyższą efektywność systemu i – w konsekwencji – na jego energooszczędność.

System sterowania pracą i temperaturą

Mitsubishi Electric oferuje szeroki wybór sterowników, umożliwiających efektywne zarządzanie klimatyzatorami. Sterowanie pracą systemu jest możliwe za pomocą pilotów bezprzewodowych, sterowników przewodowych, modułu Wi-Fi oraz adapterów komunikujących się z systemem BMS. Każdy ze sterowników jest w stanie sprawować funkcje sterowania urządzeniami wewnętrznymi oraz ich monitorowania.

W zależności od rodzaju zamontowanej instalacji klimatyzacyjnej, sterować można nie tylko temperaturą, ale i np. siłą nawiewu, kierunkiem nawiewu i funkcjami osuszania.

Poza sterownikami lokalnymi, Mitsubishi Electric oferuje szeroki wybór sterowników centralnych, umożliwiających m.in.:

  • zarządzanie / blokowanie grup urządzeń wewnętrznych,
  • tworzenie harmonogramów pracy,
  • wizualizację poboru energii,
  • proporcjonalny podział kosztów zużycia energii elektrycznej.

Czujnik temperatury, odpowiadający za kontrolę temperatury powietrza, umieszczony jest w jednostce wewnętrznej, przy czym można zmienić źródło odczytu na czujnik znajdujący się w sterowniku lokalnym lub dodatkowy, zewnętrzny czujnik temperatury.

Idealnym rozwiązaniem w przypadku jednostek kasetonowych jest czujnik 3D i-see. Inteligentny algorytm sensora 3D i-see ustala liczbę i położenie osób w pomieszczeniu. W oparciu o te informacje uruchamia optymalny tryb pracy. Czujnik 3D i-see mierzy temperaturę w bezpośrednim otoczeniu osób obecnych w pomieszczeniu i w odpowiednim miejscu dostosowuje moc grzewczą / chłodniczą. Gdy tylko jest to możliwe, urządzenia przechodzą na tryb energooszczędny lub całkowicie się wyłączają. Istnieje tez możliwość wyboru optymalnego sposobu nawiewu strumienia powietrza (pośredni lub bezpośredni), według preferencji użytkownika.

Optymalne dostosowanie mocy agregatu do aktualnego zapotrzebowania budynku umożliwia inwerterowa sprężarka typu scroll. Wyposażona jest ona w port wtrysku czynnika chłodniczego, który pozwala na obniżenie temperatury tłoczonego gazu. Taka metoda wspomaga pracę w szerokim zakresie temperatur i pozwala na rozwiązanie problemu związanego z wyższą temperaturą tłoczenia czynnika R32, w porównaniu do R410A.

Zakres i tryby pracy systemu City Multi R32 Mitsubishi Electric

Systemy Mitsubishi Electric City Multi R32 mogą pracować w szerokim przedziale temperatur powietrza zewnętrznego. Rekomendowany przedział w trybie chłodzenia wynosi od -5,0°C do 52,0°C, zaś w trybie grzania – od -20°C do 15,5°C. Agregaty z czynnikiem R32 utrzymują moc grzewczą w niskich temperaturach dłużej niż agregaty R410A i zachowują nominalną wydajność grzewczą do -4°C.

Urządzenia wewnętrzne systemu mogą pracować w trybie grzania, chłodzenia, osuszania, auto, a także w trybie wentylacji.

Wydajność i system odszraniania

Nowe urządzenia zewnętrzne Mitsubishi Electric z czynnikiem chłodniczym R32 są dostępne w mocach: 200, 250 oraz 300. Wydajność chłodnicza wynosi od 22,4 do 33,5 kW, zaś grzewcza – od 25,0 do 37,5 kW.

Dzięki funkcji „Continous heating” system osiąga do 50% wydajności grzewczej podczas odszraniania. Wymiennik ciepła jednostki zewnętrznej został podzielony na sekcje, które naprzemiennie przeprowadzają proces odszraniania. W trakcie defrostu, część czynnika kierowana jest do wymiennika jednostki zewnętrznej w celu odszronienia, a pozostała część trafia do jednostek wewnętrznych. To rozwiązanie pozwala na skuteczne usuwanie szronu z agregatu, jednocześnie zapewniając ciągłość dostarczania ciepła do pomieszczeń i utrzymanie komfortowej temperatury wewnątrz. Dodatkowo, urządzenie zewnętrzne wyposażone jest w funkcję podgrzewania, która zwiększa temperaturę powietrza nawiewanego przed rozpoczęciem procesu odszraniania. Dzięki temu skutecznie zapobiega spadkowi komfortowej temperatury wnętrza.

System diagnozy pracy

Systemy City Multi Mitsubishi Electric R32 samodzielnie diagnozują błędy oraz usterki i za pomocą kodów błędów informują o nich użytkownika. Kody te widoczne są na sterownikach lokalnych oraz centralnych. Można również ustawić funkcję otrzymywania informacji o błędzie w postaci maila. Co ważne, system zachowuje ciągłość pracy nawet w przypadku awarii jednostki wewnętrznej, za sprawą unikalnej architektury komunikacji M-Net między urządzeniami.

Charakterystyczne elementy dla danego typoszeregu to:

  • wymiennik ciepła jednostki zewnętrznej w technologii 360°,
  • aluminiowy, płaskorurowy wymiennik ciepła w jednostce zewnętrznej o podwyższonej efektywności.

Więcej informacji na temat City Multi Mitsubishi Electric R32 można uzyskać na stronie: https://mitsubishi-les.pl/

02-255 Warszawa, ul. Krakowiaków 44, woj. mazowieckie
tel. +48 22 468 27 50,