Firma Polkont realizuje system zarządzania jakością wg ISO 9001:2015, posiada certyfikat systemu zarządzania środowiskiem wg ISO 14001:2015. Firma wdrożyła także zakładową kontrolę jakości produkcji EN 1090-1:2009+A1:2011, w zakresie wytwarzania stalowych elementów konstrukcyjnych wg wymagań EN 1090-2:2018 w klasach wykonania EXC1, EXC2 oraz posiada certyfikację procesów spawalniczych wg PN-EN ISO 3834-3:2007 w zakresie spawania kontenerowych konstrukcji stalowych i adaptacji kontenerów morskich. Jako członek Polskiej Izby konstrukcji Stalowych, posiada uprawnienia do napraw kontenerów stalowych wszystkich typów i rodzajów z wyjątkiem zbiorników w kontenerach zbiornikowych. Zespoły specjalistów posiadają też własne odrębne certyfikacje: spawacze (nadzór spawalniczy – EWE, IWE oraz EN ISO 9606-1 (141,135)), badacze (NDT – PN-EN ISO 9712:2012., stopień 2), inspektorzy malowania (NACE, FROSIO – NS476), elektrycy (SEP), serwis klimatyzacji (SZFO/F-GAZY). Wysokie, specjalistyczne umiejętności pozwalają na realizację zaawansowanych projektów technicznych o różnorakich zastosowaniach, bo…

fot. Polkont 

Kontener do przewozu ładunków to nie wszystko.

Kontenery morskie posiadają ważne certyfikaty CSC. Czym jest ten certyfikat? To gwarancja, że technicznie produkt odpowiada wymogom Konwencji o Bezpiecznych Kontenerach, posiada swoją metrykę, przeszedł należne przeglądy oraz jest właściwie zabezpieczony przed korozją i ogniem. W ten sposób inwestor ma pewność, że można w nich przewozić lub składować materiały i produkty. Bezpośrednio po załadowaniu nimi kontenera mogą one bezpieczne być transportowane do odbiorcy. Firmy logistyczne, spedycyjne, zajmujące się składowaniem towarów chętnie dają więc kontenerom drugie życie. Jednak ta ich podstawowa funkcjonalność nie wyczerpuje katalogu możliwości ich wykorzystania.

Wyspecjalizowane firmy takie jak POLKONT dostarczają solidnej, sprawdzonej konstrukcji kontenerów morskich dodatkowych możliwości. Adaptują kontenery morskie. Ich wnętrze wyposaża się w starannie dobrane instalacje i sprzęty, tak aby mogły one pełnić określone, wysokospecjalistyczne funkcje. Blachy zewnętrzne powlekane są dodatkowo powłokami antykorozyjnymi, co zapewnia wytrzymałość w nawet najbardziej trudnych warunkach. W tym w ewentualnie agresywnym chemicznie środowisku. A na tym lista zalet kontenerów Polkont się nie kończy. Mobilność, szczelność, możliwości rozbudowy i modułowość oraz związana z tym gwarancja oszczędności przestrzeni i kosztów trudno przecenić.

fot. Polkont 

Chłodnie i komory chłodnicze

W przechowywaniu, transporcie leków, żywności, wszelkich innych produktów wrażliwych na zmiany temperatury potrzebne są kontenery przekształcone w zaawansowane technologicznie komory chłodnicze. Wszystkie chłodnie w ofercie firmy POLKONT posiadają stosowną certyfikację oraz dopuszczenie do użytku z czynnikami zapewniającymi utrzymanie optymalnej temperatury.

Chłodnie POLKONT charakteryzują się wykonaniem z profili aluminiowych typu T, które są szczególnie odporne na uszkodzenia. Konstrukcja ścian jest warstwowa wypełniona pianką poliuretanową zamkniętokomórkową o wysokiej gęstości wynoszącej 40 kg/m³. Inwestor może dobrać parametry chłodni w taki sposób, aby urządzenie było jak najbardziej dopasowane do jego potrzeb. Personalizacja jest możliwa począwszy od wymiarów, a na rodzaju zasilania agregatów skończywszy.

Komory chłodnicze realizowane na indywidualne zamówienie wyposaża się m.in. w wymiennik ciepła typu microchannel; Wszystkie komory posiadają funkcję automatycznej diagnozy i wykrywania błędów w funkcjonowaniu agregatu chłodniczego. Co więcej można nimi sterować zdalnie poprzez podłączenie sterownika komory do internetu w celu przesyłania informacji o pracy komory i zmiany zadanych wartości oraz wyświetlania kodów błędów z funkcją pamięci błędów.

fot. Polkont 

Firma POLKONT dokonując adaptacji kontenerów morskich korzysta z najnowszych osiągnięć nauki i techniki. Grupa przewodności cieplnej stosowanych materiałów 025 wg DIN 4108. Klasa materiału wg DIN 4102, klasyfikacja wg B3. Osiągany współczynnik przewodności cieplnej U = 0,27 W/m²K, elementy komorowe pozbawione są jakichkolwiek mostków cieplnych. Rozwiązania techniczne gwarantują dopuszczalne obciążenie płaszczyznowe na poziomie Q = 30 kN/m². Ściany i podłogi chłodni wewnątrz pokrywa się opatentowaną powłoką Viessmann SilverProtec® Zapobiega ona przenoszeniu i rozprzestrzenianiu się niebezpiecznych drobnoustrojów chorobotwórczych poprzez ciągłe uwalnianie naturalnych jonów srebra o właściwościach antyseptycznych.

Drzwi chłodni wyposaża się w zamknięcie typu anty-panic. Mogą być one rozwierane, przylgowe otwierane na zewnątrz z uszczelką magnetyczną. Ich izolację stanowi sztywna pianka poliuretanowa spieniana cyklopentanem. Drzwi wyposaża się w panel sterowania, w skład którego wchodzi termometr, wyłącznik oświetlenia i zawór wyrównawczy ciśnienia z ogrzewaniem. Wszystko to w klasie ochrony przed cieczami i ciałami stałymi IP 44.

Kontenery techniczne i magazyny specjalistyczne

To kolejna grupa wysoce wyspecjalizowanych produktów od firmy POLKONT. Wśród nich znajduje się m.in. magazyn EX/ATEX. To magazyn chemiczny posiadający zaawansowane instalacje przeciwwybuchowe. Ten produkt również jest w pełni personalizowany. Przy prowadzeniu prac analizuje się specyfikacje i wytyczne dotyczące przechowywanych produktów (karty charakterystyk, analiza strefy zagrożenia wybuchem i inne normatywy. W opcjach znajdują się m.in. takie rozwiązania jak:

• Czujniki stężenia gazu
• Dodatkowe drzwi;
• Wentylacja, klimatyzacja i ogrzewanie w wariancie przeciwwybuchowym;
• Monitoring
• Rampy;
• Wanna wychwytowa

fot. Polkont 

Konstrukcję absolutnie unikatowego na rynku kontenera specjalistycznego EXBOX do przechowywania i transportu materiałów niebezpiecznych i łatwopalnych opracowano w ramach I Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). To największy w Unii Europejskiej program finansujący badania rozwojowe ze środków funduszy strukturalnych. W ramach tego programu powstają najbardziej złożone projekty na miarę Przemysłu 4.0.

Pierwszy etap prac wymagał skupienia się na doborze optymalnego rodzaju i grubości materiałów izolacji ogniowej dla elementów wewnętrznych kontenera. Jednym z najistotniejszych parametrów w opisywanym standardzie EX jest współczynnik przenikalności cieplnej. Dlatego przy jego wyliczaniu brały udział dwie niezależne jednostki Centrum Techniki Okrętowej oraz Laboratorium Techniki Budowlanej w oparciu o zapisy normy: PN-EN ISO 10077-2:2017-10. Analizy teoretyczne umożliwiły stworzenie dokumentacji wykonawczej dla budowy próbek elementów konstrukcyjnych do dalszych testów modelu EXBOX. Testowanie próbek ścian i sufitów, jeśli chodzi o spełnianie klasy odporności ogniowej A60 poprzedziło budowę prototypu całego kontenera EXBOX i jego pełne testy, które odbyły się na poligonie w porozumieniu z jednostką certyfikującą. W ten sposób inwestor zyskuje gwarancję kompletności, deklarowanej jakości i bezpieczeństwa przekazanych mu do użytkowania rozwiązań. Dotyczy to zarówno kontenera EXBOX, jak i innych kontenerów w portfolio firmy. Opisany wyżej proces prac obrazuje wysokie standardy POLKONT jako producenta.

O mobilności raz jeszcze, czyli przenośne warsztaty

POLKONT dostarcza miejsce mobilne do pracy ślusarza, stolarza czy lakiernika w pełni wyposażone i w pełni dopasowane do wymagań prawnych i potrzeb zamawiającego. Adaptacja kontenerów morskich i ich wyposażenie przygotowywane są zgodnie z dokumentacją projektowo-wykonawczą. Wielkość również dostosowywana jest do indywidualnych preferencji. Podobnie zresztą jak instalacja elektryczna, zabezpieczenie ścian i podłogi czy montaż dodatkowych drzwi i innego wyposażenia.

Kontenery biurowe i socjalne

Tu pierwszoplanową rolę odgrywa konstrukcja modułowa, która gwarantuje możliwość szybkiej rozbudowy i optymalizacji wielkości pomieszczeń, a także ich mobilność. Pomieszczenia szybko zamieniają się w komfortowe pokoje wyposażone w sanitariaty, a nawet zabudowy kuchenne. Z kontenerów morskich w sposób ciekawy i funkcjonalny buduje się obecnie całe domy. Łatwo je przystosować do celów mieszkalnych, nie rezygnując przy tym z rozwiązań typowych nawet dla najwyższych standardów. Z tego względu kontenery sprawdzają się doskonale także jako tymczasowe obiekty eventowe.

fot. Polkont 

Wynajem kontenerów

Ze wszystkich kontenerów w ofercie firmy POLKONT można korzystać również w ramach procedury najmu. W ten sposób firmy logistyczne, spedycyjne, transportowe, te związane z produkcją rolniczą oraz wojsko zyskują jeszcze większe możliwości wykorzystywania w swej działalności rozwiązań zaawansowanych technologicznie, optymalizując przy tym jej koszty.

Podstawą najmu jest umowa. Jej zapisy stanowią, że przedmiot najmu stanowi własność Wynajmującego, lub Wynajmujący posiada inny tytuł prawny umożliwiający mu dysponowaniem Przedmiotem Najmu, a przedmiot ten jest wolny od wad prawnych i osoby trzecie nie mają do niego roszczeń.

Najemca jest zobowiązany do użytkowania przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz obowiązującymi przepisami i (…) do utrzymania go w należytym stanie

Możliwe jest dokonanie zmian w przedmiocie najmu, takich jak jego przebudowa, montaż dodatkowego wyposażenia czy ingerencja w elementy konstrukcyjne, jednak jedynie za zgodą Wynajmującego oraz jedynie na okres przewidzianego najmu.

Firma POLKONT rozumie potrzebę indywidualizacji rozwiązań technicznych, tal aby spełniały one potrzeby inwestorów, bez względu na to czy zakupią oni specjalistyczny kontener, czy pozostaną jedynie jego najemcami.

Aby mieć pewność jakości i bezpieczeństwa oferowanych rozwiązań po kontenery morskie należy sięgać korzystając z oferty uznanych i szanowanych na rynku specjalistów, którzy dysponują wiedzą i umiejętnościami. Wszystkie modyfikacje i przystosowania do nowych funkcjonalności muszą być wykonywane przez fachowców na podstawie profesjonalnie przygotowanych projektów zgodnych z wymogami prawnymi. Końcowe produkty muszą posiadać niezbędne certyfikacje.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na www.polkont.pl

85-105 Bydgoszcz, ul. Stary Rynek 15-21 lok. 3, woj. kujawsko-pomorskie
tel. +48 55 261 03 49, +48 602 709 600,