Specjalistyczne kontenery techniczne Polkont

Podstawę kontenerów specjalistycznych tworzą standardowe ładunkowe kontenery morskie w popularnych wielkościach 10’DV, 20’DV, 40’DV, 40’HC, wykonane z wytrzymałych profili stalowych (rama i profile poprzeczne podłogi) oraz kortenowskiej blachy trapezowej (ściany). W dostosowaniu wykończenia i wyposażenia kontenerów technicznych pod specyfikę przechowywanego materiału wspierają inwestorów eksperci Polkont. Optymalne doposażenie mobilnego magazynu jest niezbędne także ze względów prawnych. Na każdym placu budowy, w fabryce, firmie produkcyjnej czy spedycji obowiązują określone zasady przechowywania lub transportu substancji niebezpiecznych, odpadów produkcyjnych oraz sprzętu technologicznego. Specjalistyczne kontenery Polkont modyfikowane są tak, by spełniać obowiązujące normy i standardy bezpieczeństwa dla każdego rodzaju zastosowania oraz odpowiadać indywidualnym potrzebom klientów.

fot. Polkont Sp. z o.o

Polkont oferuje kontenery techniczne w trzech wariantach: fabrycznie nowe, odnawiane lub używane. Wnętrze kontenerów wyposażane jest we właściwe do przewidywanego zadania instalacje i sprzęty, a blachy zewnętrzne lakierowane są na dowolny kolor z palety RAL, z precyzyjnie dobranymi powłokami antykorozyjnymi, zapewniającymi wytrzymałość w trudnych warunkach użytkowania kontenerów. Podstawowymi zaletami szerokiego zastosowania kontenerów Polkont jako powierzchni magazynowych i użytkowych są: mobilność, szczelność, możliwości rozbudowy i modułowość, a co za tym idzie, gwarancja oszczędności przestrzeni i kosztów dla inwestorów, zarówno lokalowych, eksploatacyjnych, jak i środowiskowych. www.polkont.pl

fot. Polkont Sp. z o.o

Kontenery Polkont – gwarancje bezpieczeństwa, certyfikaty

Firma Polkont oferuje kontenery i usługi najwyższej jakości, co weryfikują liczne certyfikaty i gwarancje bezpieczeństwa. Polkont realizuje systemu zarządza jakością wg ISO 9001:2015 oraz posiada certyfikat systemu zarządzania środowiskiem wg ISO 14001:2015. Firma wdrożyła także zakładowa kontrolę jakości produkcji EN 1090-1:2009+A1:2011, w zakresie wytwarzania stalowych elementów konstrukcyjnych wg wymagań EN 1090-2:2018 w klasach wykonania EXC1, EXC2 oraz posiada certyfikację procesów spawalniczych wg PN-EN ISO 3834-3:2007 w zakresie spawania kontenerowych konstrukcji stalowych i ich modyfikacji. Polkont jest członkiem Polskiej Izby konstrukcji Stalowych, posiada uprawnienia w zakresie prowadzenia napraw kontenerów stalowych wszystkich typów i rodzajów z wyjątkiem zbiorników w kontenerach zbiornikowych. Osobne certyfikaty i uznania posiada także personel firmy: spawacze (nadzór spawalniczy – EWE, IWE oraz EN ISO 9606-1 (141,135), badacze (NDT – PN-EN ISO 9712:2012., stopień 2), inspektorzy malowania (NACE, FROSIO – NS476), elektrycy (SEP), serwis klimatyzacji (SZFO/F-GAZY). Aktualizacja wysokich standardów jakości pozwala produkować kontenery techniczne do różnorodnych zastosowań.

fot. Polkont Sp. z o.o

Kontenery specjalistyczne – chemiczne i przeciwwybuchowe

Specjalistyczne kontenery chemiczne dostosowane są do magazynowania substancji niebezpiecznych i toksycznych używanych w procesach produkcji różnych gałęzi przemysłu. Materiały stanowiące zagrożenie dla ludzi oraz środowiska wymagają przechowywania w warunkach całkowitej szczelności, izolacji, z dala od hal i budynków, w których wykonywane są standardowe prace produkcyjne. Chemiczne kontenery Polkont służą między innymi do składowania farb, lakierów, olejów, smarów, substancji żrących, rozpuszczalników, paliw, soli, zasad czy odpadów. Dostępne są także w wariantach rozszerzonych o dodatkowe elementy wyposażenia oraz instalacje grzewcze lub wentylacyjne. Wykorzystanie kontenerów do magazynowania substancji chemicznych pozwala firmom szczelnie zabezpieczyć materiały niebezpieczne oraz przestawiać je w miejsca bezkolizyjne, w zależności od potrzeb.

fot. Polkont Sp. z o.o

Osobną linię kontenerów, dedykowanych do magazynowania substancji łatwopalnych i wybuchowych, stanowią chemiczne kontenery specjalistyczne EX/ATEX wyposażone w zabezpieczające instalacje przeciwybuchowe. Kontenery techniczne tego typu znajdują zastosowanie w strefach zagrożenia uznanych za obszary niebezpieczne wedle dyrektywy ATEX 94/9/EC. Kontenery EX/ATEX zabezpieczają materiały i wyposażenie przestrzeni przemysłowych, w których może dojść do zapłonu nie tylko przez instalacje elektryczne, ale także obecność w powietrzu gazów, oparów, pyłów, iskier oraz prace urządzeń w wysokich temperaturach, Wyposażenie zgodne z dyrektywą ATEX 94/9/EC oznaczone jest symbolem EX. Kontenery Polkont z serii EX/ATEX, obok podstawowych instalacji zabezpieczających przed wybuchem, można doposażyć w izolację termiczną instalacje elektryczne, wentylację, klimatyzację, ogrzewanie, a także wannę wychwytową, dodatkowe wrota czy okna, rampy i podjazdy.

fot. Polkont Sp. z o.o

Kontenery techniczne, magazyny przenośne, pomieszczenia mobilne

Kontenery Polkont wykorzystywane są nie tylko do magazynowania substancji chemicznych. Odpowiednio zmodyfikowane i wyposażone oferują dodatkową przestrzeń do instalacji i magazynowania sprzętu, którego nie da się pomieścić w standardowych przestrzeniach produkcyjnych czy biurowych. Wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność wygospodarowania dodatkowego obszaru roboczego, sprawdzają się kontenery techniczne. www.polkont.pl

fot. Polkont Sp. z o.o

Każdy detal wykończenia ustalany jest z klientem indywidualnie, dzięki czemu kontenery techniczne Polkont służyć mogą zarówno jako obudowy dla specjalistycznego sprzętu technologicznego, takiego jak agregaty, kotły, serwery, chłodnie, urządzenia elektryczne, stacje redukcyjny gazu lub stanowić mogą osobną, w pełni funkcjonalną przestrzeń roboczą i warsztat techniczny. Gotowy kontener techniczny wysyłany jest do klienta z pełnym wyposażeniem.

Połączenia wysokich parametrów ochrony z funkcjonalnością mobilnego magazynowania oczekują od kontenerów specjalistycznych firmy, instytucje i jednostki związane z sektorem bezpieczeństwa państwowego, takie jak wojsko, służby celne, policja.

fot. Polkont Sp. z o.o

Kontenery Polkont z instalacją monitoringu, zdalnego dostępu oraz zabezpieczone przeciwwybuchowo pełnią rolę magazynów broni i amunicji, a kontenery techniczne zabezpieczają infrastrukturę technologiczną służb. Dodatkową funkcjonalnością specjalistycznych kontenerów Polkont jest możliwość dostosowania ich do pełnienia roli niezależnych pomieszczeń szerokiego zastosowania. Z możliwości tej korzystają nie tylko służby czy przemysł, ale branża handlowa, usługowa, sportowo-rekreacyjna, spożywcza. Kontener może pełnić funkcję siłowni, stoiska handlowego, punktu gastronomicznego i wielu innych przestrzeni codziennego użytkowania.

fot. Polkont Sp. z o.o

Kontenery Polkont – bezpieczne magazyny dla każdej branży

Polkont sp. z o.o. od prawie 20 lat świadczy kompleksowe usługi w zakresie sprzedaży, wynajmu, serwisu oraz modyfikacji różnego rodzaju kontenerów dla indywidualnych potrzeb inwestorów. To sprawdzony partner wielu firm budowlanych, transportowych, spedycyjnych oraz licznych branż specjalistycznych. Kontenery Polkont to bowiem nie tylko mobilne kontenery techniczne, ale także magazyny, biura, przestrzenie socjalne, ładunkowe, eventowe czy warsztatowe. Eksperci Polkont cenią wyzwania, realizując każdy projekt z precyzją i kreatywnym podejściem do potrzeb klienta, oferując bezpieczne mobilne magazyny od rzetelnego dostawcy.

fot. Polkont Sp. z o.o

Ze szczegółową ofertą kontenerów Polkont można zapoznać się na stronie www.polkont.pl.

85-105 Bydgoszcz, ul. Stary Rynek 15-21 lok. 3, woj. kujawsko-pomorskie
tel. +48 55 261 03 49, +48 602 709 600,