Elementy jastrychowe mają wymiary 500 x 1500 mm i składają się z dwóch, połączonych fabrycznie ze sobą płyt gipsowo - włóknowych FERMACELL o gr. 10 mm każda. Płyty osadzone są jedna na drugiej i przesunięte względem siebie o 50 mm dla uzyskania szerokiej zakładki, która umożliwia sklejenie krawędzi kolejnych elementów, układanych na stropie „jednym ciągiem”. Pozwala to na uzyskanie równej, poziomej, jednolitej i wytrzymałej płaszczyzny pod każdy rodzaj posadzki (elementy jastrychowe FERMACELL przenoszą obciążenia 0,8–1,5 kN/punkt, czyli ok. 8000–15000 kN/m²). Sposób montażu i optymalny format płyt bardzo skracają czas wykonania podłogi, a dodatkową zaletą suchej technologii jest możliwość natychmiastowego poruszania się po powierzchni podłogi oraz przystąpienie do prac posadzkowych zaraz po stwardnieniu kleju łączącego poszczególne elementy.

 

 

Płyty izolowane termicznie i akustycznie
Poza płytami bez izolacji, w systemie występują też elementy z fabrycznie wbudowaną dodatkową warstwą izolacji akustycznej o gr. 10 mm z miękkiej płyty pilśniowej lub twardej wełny mineralnej oraz elementy z izolacją termiczną z pianki PS o grubości 20–60 mm. Ich zastosowanie eliminuje, występujące w innych technologiach, czynności związane z izolacją stropów i w istotny sposób zmniejsza nakład pracy. W zabudowie podłogowej FERMACELL wykorzystuje się także kruszywo z lekkiego gazobetonu. Stosowane jest ono do niwelacji nierównych powierzchni stropów oraz wyrównania różnic wysokości podłoża – bez ubijania i zagęszczania. Przy okazji ten lekki materiał o porowatej strukturze zwiększa ochronę stropów przed działaniem ognia od góry i przyczynia się do poprawy ich dźwiękochłonności. W przypadku lekkich drewnianych stropów belkowych często zachodzi potrzeba ich dociążenia w celu ograniczenia przenikania dźwięków mechanicznych. Tradycyjnie funkcję tę spełniały, kłopotliwe ze względu na czas i charakter robót, mokre wylewki cementowe. Ich zastosowanie często kolidowało z graniczną wytrzymałością stropów niedostosowanych do tak dużych obciążeń.

 

W systemie FERMACELL zoptymalizowano to zagadnienie. Tekturowa mata o strukturze plastra miodu i o wys. 30 mm z wypełnieniem kruszywem mineralnym dociąża drewniane stropy belkowe w sposób nie zagrażający ich wytrzymałości. Jednocześnie, zastosowanie jej wraz z systemowymi elementami podłogowymi izolowanymi akustycznie, poprawia efekt tłumienia dźwięków mechanicznych na drewnianych stropach belkowych nawet o 34 dB.

 

 

Suche jastrychy - montaż
Przy układaniu elementów jastrychowych FERMACELL wilgotność powietrza nie powinna przekraczać φ =70%. W celu uniknięcia powstawania mostków akustycznych na styku podłoża ze ścianami należy położyć dostępną w handlu taśmę do izolacji krawędzi (samoprzylepną taśmę PU, taśmę PS lub w przypadku szczególnych wymogów p.poż. paski wełny mineralnej o gr. 10 mm).

 

Elementy jastrychowe FERMACELL powinny opierać się całą powierzchnią na suchym, wytrzymałym, nośnym podłożu. Jeżeli masywny, świeży strop albo niedostatecznie zaizolowana płyta fundamentowa podłogi piwnicy lub przyziemia zawiera nadmierną ilość wilgoci, płyty FERMACELL należy zabezpieczyć wcześniejszym ułożeniem izolacji przeciwwilgociowej z folii PE 0,2 mm sklejanej na stykach i wywiniętej brzegami na ściany. Przed ułożeniem płyt na drewnianym stropie belkowym należy skontrolować stan jego konstrukcji i ustabilizować poszycie, które nie może uginać się i sprężynować. Stare, nierówne, ślepe podłogi drewniane można wyrównać, używając podsypki poziomującej FERMACELL. Wcześniejsze ułożenie warstwy z mocnego papieru bitumowanego stanowi zabezpieczenie przed „ucieczką” podsypki poziomującej w przestrzeń między belkami. Podsypkę można także wykorzystać do niwelacji stropów masywnych oraz umieścić w niej wszelkie przewody zasilające. W pierwszym elemencie pierwszego szeregu należy odciąć wystającą zakładkę po stronie wzdłużnej i poprzecznej. Z kolejnych elementów pierwszego rzędu odcinamy tylko zakładkę wzdłużną. Układanie elementów jastrychowych odbywa się jednym ciągiem od lewej strony do prawej.

 

Sklejane krawędzie kolejnych płyt dociska się wkrętami lub zszywkami w celu właściwego, równomiernego rozprowadzenia kleju, który osiąga pełną wytrzymałość po ok. 20 godzinach.Po upływie tego czasu należy zerwać szpachelką nadmiar kleju, zaszpachlować styki płyt oraz miejsca po wkrętach lub klamrach i można natychmiast przystąpić do układania posadzki. Na suchych podłożach FERMACELL można wbudować posadzki drewniane, drewnopochodne, ceramiczne, wykładziny dywanowe oraz inne posadzki elastyczne.

 

fermacell

 

Płyty gipsowo – włóknowe – sufity i ściany
Systemy suchej zabudowy FERMACELL to także płyty gipsowo-włóknowe przeznaczone do budowy ścian i zabudowy poddaszy. Największymi zaletami płyt g-w są ich uniwersalne możliwości ochronne oraz konstrukcyjne, niskie koszty w porównaniu do innych rozwiązań budowlanych, a także wysoka trwałość i ogromny potencjał aranżacyjny. Konstrukcje wykonane z płyt gipsowo-włóknowych FERMACELL to optymalne rozwiązanie dla klienta ostatecznego, który może praktycznie w dowolny sposób kształtować wnętrze. Dodatkową zaletą systemów suchej zabudowy jest również szybki montaż.
Produkty te świetnie sprawdzą się jako ściany działowe i ściany konstrukcyjne Można je z powodzeniem stosować w przypadku adaptacji poddaszy oraz jako poszycie kanałów instalacyjnych. Bardzo dobrze sprawdzą się również w tzw. trudnych miejscach, czyli wszędzie tam gdzie występuje duże zawilgocenie i wysokie temperatury (płyty zapewniają wysokie właściwości ogniochronne i wodoodporne). Płyty gipsowo-włóknowe znakomicie sprawdzają się także jako sufity podwieszone i jastrychy. Wykończenie powierzchni produktami FERMACELL jest rozwiązaniem, które zapewni pełną ochronę podaną w estetycznej formule.

 

W ostatnim czasie w systemach suchej zabudowy pojawiło się sporo nowości produktowych. Najważniejszą z nich są płyty gipsowo-włóknowe z frezowaną krawędzią TB, które skracają radykalnie czas pracy wykonawcy, a co za tym idzie przyspieszają także termin ukończenia robót budowlanych. Można je montować na ruszcie drewnianym i stalowym. Ich profil tworzy lekko skośna powierzchnia oraz ścięcie na krawędzi płyty. Dwie płyty z krawędzią TB łączy się zawsze na styk. Mocowanie wykonuje się za pomocą wkrętów samogwintujących i w typowych, dla płyt gipsowo-włóknowych, rozstawach osiowych. Połączenie „zbroimy” taśmą wzmacniającą do płyt TB, którą nakleja się na spoinę. Następnie zastosować masę szpachlową - wciskając ją przez oka taśmy wzmacniającej do spoiny. W ten sposób frezowana krawędź płyty doskonale zapełni się masą szpachlową. Płyty FERMACELL z krawędzią TB, ze względu na swoją uniwersalność, mogą znaleźć zastosowanie praktycznie w całym procesie budowlanym, przebiegającym wewnątrz budynku.

Ze szczegółową ofertą marki FERMACELL można zapoznać się na stronach:
www.podlogi-kalkulator.pl www.budowaniedoskonale.pl www.fermacell.pl

02-796 Warszawa, Ul. Migdałowa 4, woj. mazowieckie
tel. 226451338,