W XXI wieku, gdy wymagania dotyczące izolacyjności termicznej i akustycznej budynków są bardzo wysokie, uświęcone tradycją rozwiązania – jak polepa lub żużel w wypełnieniach stropów czy pod podłogę drewnianą na gruncie – odchodzą do lamusa. W ich miejsce wkraczają materiały lżejsze i lepiej izolujące. Jednym z nich jest keramzyt. Zalety tego lekkiego, ceramicznego kruszywa, którego ciężar wynosi od 290 do 500 kg/m³ (w zależności od frakcji), trudno przecenić zwłaszcza w obiektach remontowanych, gdzie z uwagi na wiek budynków, konieczne jest odciążenie całej konstrukcji.

Ponadto, dzięki swojej porowatej konstrukcji, keramzyt doskonale tłumi dźwięki poprzez wielokrotne odbicie fali dźwiękowej. Świetnie też izoluje od dźwięków uderzeniowych, co potwierdziły przeprowadzone badania.

fot. Leca 

Keramzyt pod podłogę drewnianą na gruncie

Drewniane podłogi na legarach, które znajdują się bezpośrednio na gruncie, to rozwiązanie kojarzące się nam z poprzednią epoką, jednak – wbrew pozorom – w wielu starych budynkach wciąż możemy je spotkać. Jednocześnie aktualne wymagania dotyczące termoizolacji budynków wymuszają na inwestorach zamianę starych materiałów (najczęściej są to gruz, polepa, żużel) na nowe, które mają o wiele lepsze parametry termoizolacyjne. Keramzyt pod podłogę drewnianą jest jednym z takich materiałów. Oprócz doskonałych parametrów izolacyjności cieplnej jest też niepalny, odporny na wilgoć, mróz i owady. Dzięki porowato-ściernej strukturze jest też nieatrakcyjny dla myszy, szczurów i kun, zniechęcając je do gniazdowania w takim wypełnieniu.

– Współczynnik przewodzenia ciepła lekkiego, ceramicznego kruszywa Leca® KERAMZYT wynosi 0,100 W/mK. Z kolei ok. 35 cm warstwa Leca KERAMZYTU impregnowanego lub Leca KERAMZYTU izolacyjnego L ułożonego na folii pozwala na osiągnięcie wymaganego współczynnika U < 0,3 W/m2K – mówi Andrzej Dobrowolski z firmy Leca Polska sp. z o.o.

fot. Leca 

Jak wyglądają prace remontowe, w których planujemy zastosowanie jako wypełnienia pod podłogę drewnianą keramzytu? Przede wszystkim należy ocenić stan konstrukcji i materiałów do rozbiórki. Optymalną sytuacją jest oczywiście drewno w dobrym stanie, bez śladów destrukcji, które dzięki możliwości ponownego wykorzystania pozwoli obniżyć cenę realizacji inwestycji. Jeśli jednak deski są zbutwiałe, uszkodzone i widać na nich ślady korników czy gryzoni, to należy je wymienić.

– Kolejny etap to pozbycie się z podłoża starej zasypki. Zazwyczaj usuwa się ją do głębokości ok. 35 cm, pamiętając, że jeśli spowoduje to odkrycie ław fundamentowych, konieczne będzie uzyskanie specjalnej ekspertyzy dotyczącej stabilności fundamentów. Następnie, po usunięciu części gruntu, wypoziomowaniu podłoża oraz jego zagęszczeniu, należy wymurować słupki podpory pod legary i można wysypać na nie Leca® KERAMZYT impregnowany, zabezpieczony fabrycznie środkiem, który ogranicza kapilarne podciąganie wilgoci – wyjaśnia Andrzej Dobrowolski.

Nieco inaczej postępuje się, gdy zamiast impregnowanego keramzytu pod podłogę drewnianą na gruncie zastosuje się suchy, gruboziarnisty Leca® KERAMZYT izolacyjny L. Wówczas na podłożu układa się folię, na niej muruje słupki, układa legary i wysypuje keramzyt. Warstwa keramzytu powinna sięgać około 1-2 cm poniżej górnej krawędzi legarów.

Na tak przygotowaną powierzchnię można już ułożyć podłogę z desek lub płyt. Przestrzeń, która znajduje się między warstwą keramzytu a spodem podłogi, dzięki zachowaniu odpowiedniego odstępu, umożliwi wentylowanie i wysuszanie podłogi. Z tego też względu powinno się zachować szczeliny również między listwami a ścianami.

Aby izolacyjna warstwa keramzytu pod podłogą drewnianą – a także sama podłoga – były właściwie wentylowane, wiertłami o średnicy 32-40 mm należy wykonać otwory w ścianie przez całą grubość muru. Od wewnętrznej strony otwory powinny się kończyć w górnej części warstwy keramzytu.

– Ważne jest, aby zabezpieczyć otwory przed owadami i gryzoniami za pomocą metalowej siatki, a także umożliwić zamykanie ich od zewnątrz. W celu optymalnej wentylacji, takie otwory powinno się zamykać od połowy października do kwietnia, a na ciepłe miesiące – otwierać – wyjaśnia Andrzej Dobrowolski.

Remont stropów na belkach stalowych i drewnianych

Zastosowanie keramzytu pod drewnianą podłogę to tylko jedna z możliwości wykorzystania tego lekkiego kruszywa w budynkach remontowanych. Z uwagi na jego niewielką wagę świetnie sprawdzi się też w przypadku remontu stropów Kleina i odcinkowych (belki stalowe z płytami ceglanymi). Również w takich stopach jako wypełnienie najczęściej stosowano polepy, żużel lub gruz, a więc materiały słabo izolujące akustycznie i ciężkie. Przystępując do remontu należy usunąć starą posadzkę, jastrych i wypełnienie oraz – po fachowej ocenie stanu konstrukcji – ponownie wypełnić przestrzenie między belkami na płycie ceglanej.

fot. Leca 

– W takich zastosowaniach szczególnie rekomendujemy Leca® KERAMZYT izolacyjny (M lub L), który jest trzy razy lżejszy od starego wypełnienia (ok. 300 kg/m³), co pozwala w znacznym stopniu odciążyć całą konstrukcję starego budynku – mówi Andrzej Dobrowolski.

Przed wysypaniem warstwy keramzytu do poziomu górnej płaszczyzny belki, na płycie z cegieł warto ułożyć paroizolację (nad pomieszczeniami mokrymi jest ona obowiązkowa). Keramzyt zagęszcza się powierzchniowo i wykonuje na nim szpryc cementowy (alternatywnie – układa warstwę geowłókniny). Następnie, z wykorzystaniem materiałów o zadeklarowanych parametrach akustycznych, układa się warstwę izolacji, która ograniczy przenoszenie tzw. dźwięków uderzeniowych z góry na dół. Ostatni etap prac obejmuje ułożenie warstwy poślizgowej z folii i wylewkę – jastrych cementowy zbrojony siatką lub włóknem rozproszonym. Trzeba pamiętać, aby oddzielić jastrych od ścian taśmami akustycznymi albo wkładkami z wełny czy styropianu oraz przeciąć go w progach, w linii skrzydła drzwiowego.

Keramzyt stosuje się też w przypadku renowacji stropów drewnianych, w których – podobnie jak przy remoncie podłogi drewnianej na gruncie czy stropów Kleina – zastępuje on ciężką polepę lub gruz, które doprowadzają z biegiem czasu do uginania się stropów. Leca KERAMZYT, dostępny w różnych granulacjach, pozwala odciążyć strop, wyrównać jego płaszczyznę, a jednocześnie zapewnia wysoką izolacyjność akustyczną.

fot. Leca 

Podobnie jak w przypadku remontu podłogi na gruncie czy stropów Kleina, na początku prac należy usunąć warstwy starego stropu – w tym przypadku aż do odsłonięcia drewnianej konstrukcji stropu ze ślepym pułapem. Na jego deskach należy umieścić warstwę papieru woskowanego lub folię wysoko paroprzepuszczalną, co zapobiegnie przesypywaniu się kruszywa pomiędzy deskami ślepego pułapu. Na tak przygotowane podłoże wysypuje się warstwę tłumiącego dźwięki powietrzne keramzytu izolacyjnego M (grubość warstwy do 9 cm) lub L (większe grubości warstwy). Kolejny krok to wykonanie szprycu cementowego o gr. 0,2-0,5 cm lub geowłókniny i wykonanie podkładu z Leca KERAMZYTU podsypkowego o grubości warstwy 2-10 cm, który poziomuje ugięty strop i wprowadza dodatkową masę, izolując od dźwięków powietrznych. Ponadto izoluje też od dźwięków uderzeniowych, a także przeciwogniowo.

Ostatnie etapy prac obejmują: ułożenie podłogi pływającej z płyt z suchego jastrychu, które izolują od dźwięków powietrznych i dodatkowo zabezpieczają przed rozprzestrzenianiem się ognia, a następnie wykonanie posadzki. Od spodu należy zamocować wełnę mineralną (która zlikwiduje pudło rezonansowe w stropie i zaizoluje przeciwogniowo) oraz ruszt metalowy, do którego zamontowane zostaną płyty g-k.

fot. Leca 

– Izolacyjność akustyczna takich stropów z nawiązką spełnia wartości dopuszczalne dla stropów między mieszkaniami, zgodnie z normą PN-B-02151-3:2015-10. Badania potwierdziły, że dla dźwięków powietrznych R’ A1 = 59dB (normowo dopuszczalna wartość R’A 1 powyżej 51 dB), zaś dla dźwięków uderzeniowych L’ nw = 48 dB (normowo dopuszczalna wartość L’nw poniżej 55 dB) – podsumowuje Andrzej Dobrowolski.

Z ofertą firmy można zapoznać się na stronie: www.leca.pl

83-140 Gniew, ul. Krasickiego 9, woj. pomorskie
tel. +48 58 772 24 10,