Izolacyjność akustyczna materiałów budowlanych
Pod względem akustyki materiały budowlane dostępne na rynku należy rozróżnić w zależności od spełnianej funkcji. Są to materiały absorbujące (wełny, gąbki itp.) oraz izolujące (beton, gips, metal itp.). Te pierwsze charakteryzuje lekkość, miękkość i porowatość, te drugie – duża gęstość i ciężar.
- Ogólną zasadą jest, że przegrody o dużej masywności dają lepszą izolacyjność akustyczną, co znajduje potwierdzenie w pomiarach. Jednak konstrukcje o dużej masywności są stosunkowo drogie, poza tym wymuszają konieczność uwzględnienia dodatkowych elementów budynku, takich jak podwaliny, rdzenie wzmacniające itp. – wyjaśnia Witold Gulczyński z firmy Paroc Panel System Oy Ab.
Trzeba też pamiętać o tym, że sama masa przegrody nie jest czynnikiem wystarczającym. Materiały o dużej masie, jak np. beton, dobrze izolują od dźwięków powietrznych, lecz także dobrze przewodzą dźwięki uderzeniowe, które wnikają w ich strukturę wewnętrzną, co pogarsza izolacyjność akustyczną.
Istotnym aspektem, który trzeba uwzględnić przy projektowaniu przegród o dobrej izolacyjności akustycznej jest szczelność. Hałas bardzo łatwo przedostaje się przez wszelkie szczeliny. Dlatego przy projektowaniu należy wyeliminować tzw. słabe punkty, czyli wszystkie miejsca połączeń przegrody z konstrukcją oraz otwory występujące w przegrodzie. Prawidłowo wykonane uszczelnienia pozwalają uniknąć konieczności podnoszenia izolacyjności akustycznej także w częściowym obszarze przegrody. Należy również pamiętać, że izolacyjność akustyczna zawsze zmienia się zależnie od częstotliwości dominującej źródła hałasu, co obrazuje poniższy wykres.

 

izolacyjność akustyczna przegród budowlanychrys. Paroc

 

- Jak z wynika z powyższego, masywność przegrody nie jest wystarczającym czynnikiem dla zapewnienia wymaganej izolacyjności akustycznej. Dlatego w praktyce coraz częściej stosuje się przegrody wielowarstwowe. Ich przewaga polega na jednoczesnym wykorzystaniu właściwości izolujących i absorbujących materiałów, które składają się na poszczególne warstwy – mówi Witold Gulczyński.

Płyty warstwowe z rdzeniem z wełny skalnej
Obecnie na rynku dostępne są specjalnie zaprojektowane materiały (kompozyty), które mają mniejszą masywność niż beton czy metal, lecz z powodzeniem nadają się do zastosowania jako przegrody o dobrej izolacyjności akustycznej. Są to płyty warstwowe Paroc z rdzeniem z wełny skalnej, stanowiące doskonałą alternatywę dla materiałów tradycyjnych. Oprócz dobrej izolacyjności akustycznej (Rw=32dB) posiadają szereg cech przydatnych w nowoczesnym budownictwie, takich jak stosunkowo nieduża masywność elementów, co umożliwia ich zastosowanie do zabudowy przegród o znacznej wysokości bez konieczności wykonywania podwaliny. Płyty warstwowe można też z powodzeniem stosować przy dużych rozpiętościach – nawet do 12 metrów – bez konstrukcji pośrednich, co nie jest możliwe w przypadku materiałów tradycyjnych.
- Płyty Paroc mają lepszą izolacyjność cieplną niż beton i nie wymagają one stosowania dodatkowych warstw izolacji termicznej. Mają też zdecydowanie lepszą izolacyjność od tzw. dźwięków uderzeniowych – podkreśla Witold Gulczyński.
Płyty warstwowe mogą być stosowane łącznie z dodatkowymi warstwami, których celem jest zwiększenie izolacyjności Rw samych płyt. W ofercie Paroc znajduje się kilkanaście przetestowanych modeli akustycznych, będących połączeniem płyty warstwowej jako warstwy nośnej z innymi materiałami stanowiącymi warstwy dodatkowe.
Wyniki testów laboratoryjnych poniżej pokazują, że dla układów wielowarstwowych zabudowanych na płytach warstwowych Paroc można uzyskać izolacyjność akustyczną znacznie powyżej Rw=32dB.

 

izolacyjność akustyczna przegród budowlanych izolacyjność akustyczna przegród budowlanych
izolacyjność akustyczna przegród budowlanych izolacyjność akustyczna przegród budowlanych izolacyjność akustyczna przegród budowlanychrys. Paroc

 

W artykule przedstawiono jedynie niektóre modele akustyczne dedykowane dla rozwiązań przemysłowych. W celu znalezienia rozwiązania optymalnego dla danego przypadku prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Paroc Panel System w Polsce.

Ze szczegółową ofertą firmy można zapoznać się na stronie: www.paroc.pl

 

21600 Parainen, Skräbbölentie 14-16 , woj.
tel. +48 632771203, 691701921,