W produkcji swoich równiarek firma stawia na współpracę z uznanymi, gwarantującymi najwyższy poziom techniczny i jakościowy dostawcami rozwiązań i komponentów z Unii Europejskiej i Ameryki Północnej. Dzięki temu zapewnia swoim klientom produkt wysokiej wartości technicznej i niezawodności gwarantujący znakomite parametry produktywności.

Firma pochodzi indywidualnie do każdego potencjalnego odbiorcy i dzięki szerokiej gamie rozwiązań i wyposażenia do wyboru oferuje wyrób szyty na miarę dopasowany do zgłaszanych potrzeb.

Ważną częścią działalności firmy są prace badawczo-rozwojowe. To one mają zapewnić ciągły rozwój wyrobu tak, by sprostać nie tylko ostrej konkurencji, ale przede wszystkim rosnącym wymaganiom światowych rynków.

Obecnie Mista prowadzi projekt badawczo-rozwojowy pt. "Opracowanie innowacyjnej technologii systemu sterowania i układu chłodzenia silnika równiarki drogowej o napędzie hydrostatycznym – RD-165 FHAD (Full HydrostaticAdvance Drive)” realizowany w ramach działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój; Nr projektu: POIR.01.01.01-00-0236/15" zmierzający do wprowadzenia na rynek innowacyjnego produktu.

 

MISTAfot. MISTA

 

Równiarka RD-165 FHAD będzie posiadała pełny zaawansowany napęd hydrostatyczny z układem silnikowym dostosowanym do norm Tier 4 Final, dzięki czemu możliwe będzie ograniczenie zużycia paliwa, emisji spalin oraz emisji hałasu. Zwiększy to również siłę uciągu maszyny. W nowo powstałym modelu podniesiona zostanie również sprawności układu hydraulicznego maszyny przez zastosowanie nowoczesnego sterowania (oparte jest ono na zaprogramowanym indywidualnie sterowniku PLC).

Analiza rynków międzynarodowych oraz baz patentowych wskazuje, że obecnie brak jest rozwiązań zbliżonych do tego rozwiązania. Na podstawie analizy produktów konkurencyjnych firm o zasięgu globalnym można stwierdzić, że dostępne obecnie na rynku równiarki oparte są o klasyczny napęd mechaniczny. MISTA Sp. z o. o. jako jedyna firma rozpoczęła produkcję równiarki drogowej o pełnym napędzie hydrostatycznym. Nie są znane produkty klasy 160-230KM, które spełniają takie kryteria. Równiarka drogowa RD-165 FHAD będzie innowacyjną w skali światowej maszyną z zintegrowanym systemem sterowania optymalizującym pracę wszystkich układów maszyny, energooszczędną i o pozytywnym wpływie na środowisko.

 

MISTAfot. MISTA

 

Dzięki przeniesieniu napędu z silnika do kół z eliminacją skrzyni biegów, wałów napędowych, napęd jest zoptymalizowany pod względem zapotrzebowania na moc. Takie rozwiązanie pozwala też na wykorzystanie większego zakresu pracy silnika spalinowego, gwarantując stabilną pracę w całym zakresie, w tym przy niskich prędkościach, łatwiejsza też jest ochrona przed przeciążeniem. Hydrostatyczny układ napędu jazdy na wszystkie koła sprawdza się zwłaszcza przy pracy wymagającej stabilnej prędkości, umożliwiając jednocześnie pełną, dokładną i płynną zmianę jej wartości. Za ustalenie stałej prędkości odpowiada TEMPOMAT.

Maszyny mają wbudowane silniki marki Cummins – jednego ze światowych liderów wśród producentów silników i agregatów prądotwórczych – wyposażone w elektroniczny system sterowania i monitoringu funkcji pracy, a ich sprawność przy jednoczesnym zmniejszonym zużyciu paliwa zwiększa wysokociśnieniowy układ wtryskowy HP Common Rail. Są to jednostki wydajne i ekonomiczne, o konstrukcji maksymalnie uproszczonej – tak, by ograniczyć zakres codziennej obsługi, spełniające jednocześnie wszelkie obowiązujące normy i standardy zarówno odnośnie ochrony środowiska, jak i oferowanych użytkownikowi parametrów pracy.

Równiarka wyposażona jest w inteligentny układ hydrauliczny Load Sensing, oparty na osiowej pompie tłokowej o zmiennej wydajności współpracującej z czujnikami obciążenia i kierunkowymi zaworami kontrolnymi. Dzięki temu pompa dostarcza do odbiorników układu hydraulicznego dokładnie wymaganą ilość oleju o określonym ciśnieniu, co pozwala na oszczędzanie energii i zmniejszenie kosztów eksploatacji maszyny. Zaletą takiego rozwiązania jest też szybki czas reakcji cylindrów hydraulicznych układu roboczego nawet przy niskich obrotach silnika oraz możliwość jednoczesnej realizacji kilku ruchów roboczych, co skraca czas wykonania zadania.

Opatentowanym przez firmę Mista rozwiązaniem konstrukcyjnym jest układ obrotu lemiesza środkowego, gdzie siłą sprawczą obrotu są dwa siłowniki hydrauliczne umieszczone na obrotnicy, współpracujące z przekładnią zębatą.

 

MISTAfot. MISTA

 

Równiarka drogowa RD-165 FHAD może pracować w dwóch trybach: jazdy i roboczym (OFF-ROAD), z których każdy pozwala na optymalne wykorzystanie mocy silnika oraz uzyskanie optymalnych własności trakcyjnych i zużycia paliwa.

Innowacyjnym rozwiązaniem wprowadzonym przez producenta jest inteligentny system antypoślizgowy, który w przypadku utraty przyczepności przez którekolwiek z kół jezdnych automatycznie koryguje wartości przekazanej na nie mocy napędu, dzięki czemu równiarka drogowa jest lepiej przystosowana do pracy przy odśnieżaniu lub do niwelacji gruntu przy śliskim podłożu. Ponadto system elektroniczny automatycznie ogranicza i koryguje moment obrotowy poszczególnych kół jezdnych, który wspomaga „wykopywanie” się maszyny, która utknęła w grząskim lub piaszczystym terenie.

RD-165 FHAD gwarantuje znakomite wartości parametrów użytkowych: sprawności, optymalizacji zapotrzebowania na moc, zmniejszenie zużycia paliwa, płynną zmianę prędkości, pełną kontrolę trakcji, zwiększoną siłą uciągu. Nowy produkt jest innowacyjny również w aspekcie środowiskowym poprzez dostosowanie do wymagań normy TIER4 i niższą emisję spalin. W celu spełnienia norm środowiskowych jest wyposażony w specjalnie opracowany system umożliwiający selektywną redukcję katalityczną (SCR).

Poprawa parametrów w odniesieniu do RD165H Tier 3a i sterowaniu konwencjonalnym wygląda następująco:
1. Zwiększenie sprawności układu hydraulicznego maszyny z 80 do 95%
2. Przyśpieszenie reakcji funkcji sterujących układami z 3[s] do 1[s],
3. Redukcja o 5% odczuwalnego hałasu i drgań w kabinie operatora,
4. Zmniejszenie o 10% zużycia paliwa i emisji spalin do otoczenia.

 

MISTAfot. MISTA

 

Równiarki drogowe o tradycyjnym napędzie z ulepszeniami
W ofercie MISTY nadal pozostają równiarki o napędzie tradycyjnym – 6×4 i 6×6, które jednak zostały ulepszone technicznie, aby jeszcze lepiej niż dotychczas spełniać wymagania klientów.

Również w przypadku tych maszyn sercem każdej maszyny z serii RD marki MISTA jest silnik wysokoprężny marki Cummins wyposażony w wysokociśnieniowy układ wtryskowy HP Common Rail, elektroniczny system sterowania i monitoringu funkcji pracy. Na optymalną pracę silnika wpływa ponadto zintegrowany elektro-hydrauliczny system napędu wentylatora, który na podstawie odczytów elektronicznych dostosowuje prędkość obrotową wentylatora proporcjonalnie do temperatury płynu chłodzącego silnika oraz powietrza turbodoładowanego.

Automatyczne skrzynie przekładniowe typu „powershift” o ilości przełożeń 6/3 produkcji ZF Friedrichshaven AG posiadają elektroniczne sterownie i pełny monitoring funkcji pracy. Podstawowa automatyczna funkcja zmiany biegów może być przełączona na manualną poprzez wciśnięcie przycisku kolumny sterowania. Podczas pracy maszyny do komputera wczytywane są dane na temat charakterystyki pracy całego układu napędowego, na podstawie których skrzynia dopasowuje się do aktualnych warunków pracy.

Napęd przenoszony jest na koła poprzez tylny most napędowy wyposażony w automatycznie załączany i wyłączany mechanizm różnicowy typu No-Spin, przekładnie boczne zębate oraz przekładnie planetarne z układem hamulców wielotarczowych.

 

MISTAfot. MISTA

 

Producent, z myślą o pracy w ciężkich warunkach terenowych, np. przy niwelacji gruntu, zastosował dodatkowo w równiarkach samojezdnych hydrostatyczny napęd kół przedniej osi SMART DRIVE EASY SYSTEM firmy Poclain Hydraulics pełniący funkcję napędu pomocniczego. Oprogramowanie napędu SMART DRIVE EASY SYSTEM jest opracowane indywidualnie dla każdego modelu, dzięki czemu napędy poszczególnych osi są idealnie zsynchronizowane. Funkcje, jakie posiada napęd kół przednich to: praca z nadbiegiem w trybie agresywnym (stosowany w sytuacjach awaryjnych) oraz automatyczne rozłączenie w chwili przekroczenia granicznej prędkości uznanej za transportową (co niezwykle korzystnie wpływa na ekonomiczność i długowieczność rozwiązania). Napęd jest załączany indywidualnie przez operatora, niezależnie od podstawowego napędu kół tylnych.  

Projektując swoje równiarki drogowe, firma Mista położyła też nacisk na monitoring maszyn, umożliwiający szybką diagnostykę i obserwację ich stanu. Równiarki wyposażone są w układ zbierania danych (m.in. parametry pracy silnika, skrzyni przekładniowej i całej maszyny). Dostępny opcjonalnie interaktywny system monitoringu pozwala na zdalną kontrolę nad stopniem wykorzystania, wydajności, zużycia paliwa i innych parametrów, śledzi również lokalizację maszyny. Na życzenie użytkownika w równiarkach może zostać zamontowany automatyczny system kontroli pracy, realizowany za pomocą laserów, czujników ultradźwiękowych lub kombinacji tych elementów z wykorzystaniem technologii GPS lub optycznej (ATS). Wówczas wysyłane są sygnały do hydrauliki maszyny bez ingerencji operatora, który koncentruje się wyłącznie na utrzymywaniu właściwego kierunku jazdy.

Obok hydraulicznego układu hamulcowego z wielotarczowymi hamulcami na koła tylnego mostu, każda równiarka drogowa Mista posiada również hamulec awaryjny z akumulatorami, działający nawet przy wyłączonym silniku. Istnieje możliwość instalacji progresywnego układu centralnego smarowania z wbudowanym modułem kontrolno-sterującym, monitorującym hydraulicznie i elektronicznie.

Więcej na ten temat dowiesz się ze strony: www.mista.eu

37-450 Stalowa Wola, ul. W. Grabskiego 36, woj. podkarpackie
tel. 15 813 49 30, 15 844 03 52,