Równiarki drogowe do zadań specjalnych

Równiarki drogowe firmy MISTA

Spółka MISTA ze Stalowej Woli jest związana z branżą maszyn budowlanych i drogowych od początków swego istnienia, od 1991 r. W początkowych latach swej działalności firma zajmowała się dystrybucją i obsługą posprzedażną równiarek drogowych, ładowarek kołowych, koparko-ładowarek produkcji rosyjskiej i białoruskiej, by od 1996 r. rozpocząć prace nad uruchomieniem własnej produkcji maszyn. Od ponad 20 lat firma jest producentem równiarek drogowych własnej konstrukcji i wg własnej dokumentacji technologicznej. Firma opracowała 8 modeli równiarek zróżnicowanych pod względem masy, mocy, rodzaju napędu oraz rynków przeznaczenia.

W produkcji swoich równiarek firma stawia na współpracę z uznanymi, gwarantującymi najwyższy poziom techniczny i jakościowy dostawcami rozwiązań i komponentów z Unii Europejskiej i Ameryki Północnej. Dzięki temu zapewnia swoim klientom produkt wysokiej wartości technicznej i niezawodności gwarantujący znakomite parametry produktywności.

Firma pochodzi indywidualnie do każdego potencjalnego odbiorcy i dzięki szerokiej gamie rozwiązań i wyposażenia do wyboru oferuje wyrób szyty na miarę dopasowany do zgłaszanych potrzeb.

Ważną częścią działalności firmy są prace badawczo-rozwojowe. To one mają zapewnić ciągły rozwój wyrobu tak, by sprostać nie tylko ostrej konkurencji, ale przede wszystkim rosnącym wymaganiom światowych rynków.

Obecnie Mista prowadzi projekt badawczo-rozwojowy pt. "Opracowanie innowacyjnej technologii systemu sterowania i układu chłodzenia silnika równiarki drogowej o napędzie hydrostatycznym – RD-165 FHAD (Full HydrostaticAdvance Drive)” realizowany w ramach działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój; Nr projektu: POIR.01.01.01-00-0236/15" zmierzający do wprowadzenia na rynek innowacyjnego produktu.

 

MISTAfot. MISTA

 

Równiarka RD-165 FHAD będzie posiadała pełny zaawansowany napęd hydrostatyczny z układem silnikowym dostosowanym do norm Tier 4 Final, dzięki czemu możliwe będzie ograniczenie zużycia paliwa, emisji spalin oraz emisji hałasu. Zwiększy to również siłę uciągu maszyny. W nowo powstałym modelu podniesiona zostanie również sprawności układu hydraulicznego maszyny przez zastosowanie nowoczesnego sterowania (oparte jest ono na zaprogramowanym indywidualnie sterowniku PLC).

Analiza rynków międzynarodowych oraz baz patentowych wskazuje, że obecnie brak jest rozwiązań zbliżonych do tego rozwiązania. Na podstawie analizy produktów konkurencyjnych firm o zasięgu globalnym można stwierdzić, że dostępne obecnie na rynku równiarki oparte są o klasyczny napęd mechaniczny. MISTA Sp. z o. o. jako jedyna firma rozpoczęła produkcję równiarki drogowej o pełnym napędzie hydrostatycznym. Nie są znane produkty klasy 160-230KM, które spełniają takie kryteria. Równiarka drogowa RD-165 FHAD będzie innowacyjną w skali światowej maszyną z zintegrowanym systemem sterowania optymalizującym pracę wszystkich układów maszyny, energooszczędną i o pozytywnym wpływie na środowisko.

 

MISTAfot. MISTA

 

Dzięki przeniesieniu napędu z silnika do kół z eliminacją skrzyni biegów, wałów napędowych, napęd jest zoptymalizowany pod względem zapotrzebowania na moc. Takie rozwiązanie pozwala też na wykorzystanie większego zakresu pracy silnika spalinowego, gwarantując stabilną pracę w całym zakresie, w tym przy niskich prędkościach, łatwiejsza też jest ochrona przed przeciążeniem. Hydrostatyczny układ napędu jazdy na wszystkie koła sprawdza się zwłaszcza przy pracy wymagającej stabilnej prędkości, umożliwiając jednocześnie pełną, dokładną i płynną zmianę jej wartości. Za ustalenie stałej prędkości odpowiada TEMPOMAT.

Maszyny mają wbudowane silniki marki Cummins – jednego ze światowych liderów wśród producentów silników i agregatów prądotwórczych – wyposażone w elektroniczny system sterowania i monitoringu funkcji pracy, a ich sprawność przy jednoczesnym zmniejszonym zużyciu paliwa zwiększa wysokociśnieniowy układ wtryskowy HP Common Rail. Są to jednostki wydajne i ekonomiczne, o konstrukcji maksymalnie uproszczonej – tak, by ograniczyć zakres codziennej obsługi, spełniające jednocześnie wszelkie obowiązujące normy i standardy zarówno odnośnie ochrony środowiska, jak i oferowanych użytkownikowi parametrów pracy.

Równiarka wyposażona jest w inteligentny układ hydrauliczny Load Sensing, oparty na osiowej pompie tłokowej o zmiennej wydajności współpracującej z czujnikami obciążenia i kierunkowymi zaworami kontrolnymi. Dzięki temu pompa dostarcza do odbiorników układu hydraulicznego dokładnie wymaganą ilość oleju o określonym ciśnieniu, co pozwala na oszczędzanie energii i zmniejszenie kosztów eksploatacji maszyny. Zaletą takiego rozwiązania jest też szybki czas reakcji cylindrów hydraulicznych układu roboczego nawet przy niskich obrotach silnika oraz możliwość jednoczesnej realizacji kilku ruchów roboczych, co skraca czas wykonania zadania.

Opatentowanym przez firmę Mista rozwiązaniem konstrukcyjnym jest układ obrotu lemiesza środkowego, gdzie siłą sprawczą obrotu są dwa siłowniki hydrauliczne umieszczone na obrotnicy, współpracujące z przekładnią zębatą.

 

MISTAfot. MISTA

 

Równiarka drogowa RD-165 FHAD może pracować w dwóch trybach: jazdy i roboczym (OFF-ROAD), z których każdy pozwala na optymalne wykorzystanie mocy silnika oraz uzyskanie optymalnych własności trakcyjnych i zużycia paliwa.

Innowacyjnym rozwiązaniem wprowadzonym przez producenta jest inteligentny system antypoślizgowy, który w przypadku utraty przyczepności przez którekolwiek z kół jezdnych automatycznie koryguje wartości przekazanej na nie mocy napędu, dzięki czemu równiarka drogowa jest lepiej przystosowana do pracy przy odśnieżaniu lub do niwelacji gruntu przy śliskim podłożu. Ponadto system elektroniczny automatycznie ogranicza i koryguje moment obrotowy poszczególnych kół jezdnych, który wspomaga „wykopywanie” się maszyny, która utknęła w grząskim lub piaszczystym terenie.

RD-165 FHAD gwarantuje znakomite wartości parametrów użytkowych: sprawności, optymalizacji zapotrzebowania na moc, zmniejszenie zużycia paliwa, płynną zmianę prędkości, pełną kontrolę trakcji, zwiększoną siłą uciągu. Nowy produkt jest innowacyjny również w aspekcie środowiskowym poprzez dostosowanie do wymagań normy TIER4 i niższą emisję spalin. W celu spełnienia norm środowiskowych jest wyposażony w specjalnie opracowany system umożliwiający selektywną redukcję katalityczną (SCR).

Poprawa parametrów w odniesieniu do RD165H Tier 3a i sterowaniu konwencjonalnym wygląda następująco:
1. Zwiększenie sprawności układu hydraulicznego maszyny z 80 do 95%
2. Przyśpieszenie reakcji funkcji sterujących układami z 3[s] do 1[s],
3. Redukcja o 5% odczuwalnego hałasu i drgań w kabinie operatora,
4. Zmniejszenie o 10% zużycia paliwa i emisji spalin do otoczenia.

 

MISTAfot. MISTA

 

Równiarki drogowe o tradycyjnym napędzie z ulepszeniami
W ofercie MISTY nadal pozostają równiarki o napędzie tradycyjnym – 6×4 i 6×6, które jednak zostały ulepszone technicznie, aby jeszcze lepiej niż dotychczas spełniać wymagania klientów.

Również w przypadku tych maszyn sercem każdej maszyny z serii RD marki MISTA jest silnik wysokoprężny marki Cummins wyposażony w wysokociśnieniowy układ wtryskowy HP Common Rail, elektroniczny system sterowania i monitoringu funkcji pracy. Na optymalną pracę silnika wpływa ponadto zintegrowany elektro-hydrauliczny system napędu wentylatora, który na podstawie odczytów elektronicznych dostosowuje prędkość obrotową wentylatora proporcjonalnie do temperatury płynu chłodzącego silnika oraz powietrza turbodoładowanego.

Automatyczne skrzynie przekładniowe typu „powershift” o ilości przełożeń 6/3 produkcji ZF Friedrichshaven AG posiadają elektroniczne sterownie i pełny monitoring funkcji pracy. Podstawowa automatyczna funkcja zmiany biegów może być przełączona na manualną poprzez wciśnięcie przycisku kolumny sterowania. Podczas pracy maszyny do komputera wczytywane są dane na temat charakterystyki pracy całego układu napędowego, na podstawie których skrzynia dopasowuje się do aktualnych warunków pracy.

Napęd przenoszony jest na koła poprzez tylny most napędowy wyposażony w automatycznie załączany i wyłączany mechanizm różnicowy typu No-Spin, przekładnie boczne zębate oraz przekładnie planetarne z układem hamulców wielotarczowych.

 

MISTAfot. MISTA

 

Producent, z myślą o pracy w ciężkich warunkach terenowych, np. przy niwelacji gruntu, zastosował dodatkowo w równiarkach samojezdnych hydrostatyczny napęd kół przedniej osi SMART DRIVE EASY SYSTEM firmy Poclain Hydraulics pełniący funkcję napędu pomocniczego. Oprogramowanie napędu SMART DRIVE EASY SYSTEM jest opracowane indywidualnie dla każdego modelu, dzięki czemu napędy poszczególnych osi są idealnie zsynchronizowane. Funkcje, jakie posiada napęd kół przednich to: praca z nadbiegiem w trybie agresywnym (stosowany w sytuacjach awaryjnych) oraz automatyczne rozłączenie w chwili przekroczenia granicznej prędkości uznanej za transportową (co niezwykle korzystnie wpływa na ekonomiczność i długowieczność rozwiązania). Napęd jest załączany indywidualnie przez operatora, niezależnie od podstawowego napędu kół tylnych.  

Projektując swoje równiarki drogowe, firma Mista położyła też nacisk na monitoring maszyn, umożliwiający szybką diagnostykę i obserwację ich stanu. Równiarki wyposażone są w układ zbierania danych (m.in. parametry pracy silnika, skrzyni przekładniowej i całej maszyny). Dostępny opcjonalnie interaktywny system monitoringu pozwala na zdalną kontrolę nad stopniem wykorzystania, wydajności, zużycia paliwa i innych parametrów, śledzi również lokalizację maszyny. Na życzenie użytkownika w równiarkach może zostać zamontowany automatyczny system kontroli pracy, realizowany za pomocą laserów, czujników ultradźwiękowych lub kombinacji tych elementów z wykorzystaniem technologii GPS lub optycznej (ATS). Wówczas wysyłane są sygnały do hydrauliki maszyny bez ingerencji operatora, który koncentruje się wyłącznie na utrzymywaniu właściwego kierunku jazdy.

Obok hydraulicznego układu hamulcowego z wielotarczowymi hamulcami na koła tylnego mostu, każda równiarka drogowa Mista posiada również hamulec awaryjny z akumulatorami, działający nawet przy wyłączonym silniku. Istnieje możliwość instalacji progresywnego układu centralnego smarowania z wbudowanym modułem kontrolno-sterującym, monitorującym hydraulicznie i elektronicznie.

Więcej na ten temat dowiesz się ze strony: www.mista.eu


Liczba odwiedzin: 28 | Data publikacji: 2018-04-17

Skontaktuj się z firmą


Chcesz zamówić produkt usługę tej firmy lub zapytać o więcej szczegółów?
Skorzystaj z formularza kontatowego poniżej:

Podobne artykuły


Spółka MISTA ze Stalowej Woli jest związana z branżą maszyn budowlanych i drogowych od początków swego istnienia, od 1991 r. W początkowych latach swej działalności firma zajmowała się dystrybucją i obsługą posprzedażną równiarek drogowych, ładowarek kołowych, koparko-ładowarek produkcji rosyjskiej i białoruskiej, by od 1996 r. rozpocząć prace nad uruchomieniem własnej produkcji maszyn. Od ponad 20 lat firma jest producentem równiarek drogowych własnej konstrukcji i wg własnej dokumentacji technologicznej. Firma opracowała 8 modeli równiarek zróżnicowanych pod względem masy, mocy, rodzaju napędu oraz rynków przeznaczenia.

Równiarka drogowa to podstawowa maszyna wykorzystywana przez służby drogowe i komunalne do niwelacji gruntu i profilowania podłoża. Obok znakomitych parametrów pracy, ważne jest też, aby urządzenia były ekonomiczne w eksploatacji i wygodne w obsłudze. Ciekawą propozycją na rynku są równiarki drogowe firmy Mista, produkowane są w 5 modelach reprezentujących 3 klasy pod względem ciężaru: lekkie RD130FHD, półciężkie RD165C, RD165H i ciężkie RD200C, RD200H. Dzięki automatycznym systemom sterowania maszyny są nie tylko wydajne, ale pozwalają też zminimalizować koszty pomiarów kontrolnych podczas niwelacji gruntu oraz zredukować koszty zużycia materiałów z dokładnością do milimetrów.

Rozmowa z Krzysztofem Madzińskim, Prezesem firmy MISTA – producenta równiarek będących podstawową maszyną dla służb drogowych i komunalnych.

Statystyki GUS-u dotyczące wypadków przy pracy są zatrważające: w 2017 r. ponad 30% wszystkich urazów nastąpiło na skutek uderzenia w nieruchomy obiekt (np. z powodu upadku z wysokości). Równie często dochodzi do porażenia prądem, uderzenia w obiekt będący w ruchu, czy z powodu niewłaściwej obsługi narzędzi i maszyn. Wszystkie przyczyny wypadków na budowach mają jeden wspólny mianownik: to pośpiech i rutyna, które obniżają koncentrację i usypiają czujność pracowników. Jak je wyeliminować, skoro terminy gonią, a za ich niedotrzymanie grożą kary finansowe? Receptę znaleźli specjaliści z wypożyczalni maszyn budowlanych CRAMO, którzy swoją wiedzą o bezpieczeństwie na budowie dzielą się na spotkaniach organizowanych w ramach „Tygodnia Bezpieczeństwa”.

Producenci maszyn budowlanych stoją dziś przed dużymi wyzwaniami, bo branża nieustannie ewoluuje, a klienci stają się coraz bardziej wymagający, oczekując rozwiązań efektywnych, ekonomicznych i wygodnych w obsłudze. W ciągu czteroletniego okresu rozwojowego firma JCB stosowała program intensywnego testowania komponentów oraz produktów, a cel był jeden: osiągnięcie podwyższonych poziomów jakości i niezawodności budowania z korzyścią dla klientów. W efekcie ten znany producent opracował nowe, zaawansowane koparki gąsienicowe 220X, pierwsze modele z nowej generacji maszyn gąsienicowych JCB dla globalnego rynku budowlanego.

Obok rynku IT jedną z najprężniej i najszybciej ewoluujących gałęzi przemysłu zdaje się być branża budowlana. To nie lada wyzwanie dla firm dostarczających sprzęt dla tego sektora. Dziś nie mogą one ograniczać się tylko do sprzedaży, bo klienci coraz częściej oczekują, że dostawca floty zaopatrzy ich też w części zamienne do maszyn budowlanych, że będzie w stanie zaproponować alternatywę dla drogiego, nowego sprzętu w postaci wysokiej jakości maszyny używanej lub wynajmu. Wszystkie te usługi znajdziemy w ofercie firmy Bellator Maszyny Budowlane Sp. z o.o., która doskonale zrozumiała potrzebę ciągłego rozwoju i doskonalenia w szybko zmieniającym się świecie.

Jakość, kompleksowość, profesjonalizm – te trzy słowa idealnie opisują w skrócie firmę BAUKRANE, która stała się nowym liderem na rynku sprzedaży i wynajmu sprzętu budowlanego. Jest to niewątpliwy sukces firmy, która z lokalnej stała się dużym i znanym w skali całego kraju przedsiębiorstwem.

To, jak ważne jest efektywne i szybkie oddzielenie elementów metalowych od elementów niemetalowych wiedzą m.in. właściciele złomowisk, firm rozbiórkowych, czy pracownicy zajmujący się oczyszczaniem i rozbiórką torów kolejowych. Do tego typu prac wykorzystuje się już nie tylko zwykłe chwytaki, ale także elektromagnesy DYNASET, których dystrybutorem w Polsce jest firma Serafin Maszyny i które pozwalają na precyzyjną pracę w każdych warunkach.

Jeśli myślisz o otwarciu firmy rentalowej, albo jeśli już zajmujesz się wynajmowaniem profesjonalnych maszyn i urządzeń budowlanych, koniecznie zapoznaj się z ofertą firmy EuroGate International.

Firma JCB wprowadza na rynek nowy 18-metrowy model ładowarki teleskopowej — 540-180 HiViz. Rozszerza w ten sposób gamę oferowanych ładowarek teleskopowych, która już wcześniej była największa na świecie.

Naprawy i remonty są codziennością w naszym życiu. Coraz więcej osób, zamiast kupować sprzęt budowlany za duże pieniądze, udaje się do wypożyczalni. Tam mogą otrzymać specjalistyczny sprzęt wysokiej jakości, którego akurat potrzebują. Kwestia dotyczy nie tylko klientów indywidualnych, ale również firm i przedsiębiorstw. Dlaczego warto wynajmować sprzęt budowlany?

„Kto nie idzie do przodu, ten się cofa” – słowa Goethego, choć wypowiedziane już ponad 100 lat temu, w XXI wieku zyskują szczególny wymiar. W dobie intensywnego rozwoju technologii nadążanie za rosnącymi wymaganiami klientów jest często jedynym gwarantem utrzymania się na rynku. Wie o tym dobrze zarząd i pracownicy firmy STRASSMAYR Sp. z o.o., która po zmianie właścicielskiej w połowie 2012 roku i przeniesieniu siedziby, biura konstrukcyjnego i produkcji maszyn do naprawy nawierzchni drogowych z Austrii do Polski, nie tylko utrzymała wysoką jakość, ale i dokonała ogromnego skoku naprzód.

Podstawą wyposażenia firm budowlanych jest właściwie skompletowana flota maszyn. Brak odpowiedniego sprzętu uniemożliwia realizację projektów i zleceń klientów. Bywa jednak tak, że sytuacja finansowa nie pozwala przedsiębiorcy na zakup nowych pojazdów, których cena może znacznie przekraczać budżet firmy. W takim wypadku dobrym rozwiązaniem jest wynajem maszyn budowlanych. Dzięki temu inwestor ponosi dużo mniejsze koszty, mogąc pracować na sprzęcie wysokiej jakości.

Nowoczesne gospodarstwo rolne to obecnie dobrze zorganizowane przedsiębiorstwo, w którym wielofunkcyjna ładowarka może okazać się urządzeniem na wagę złota. Duża wydajność przy przewożeniu towarów z miejsca na miejsce, efektywne manewrowanie w ciasnych chlewniach, oborach i stodołach dzięki małemu promieniowi skrętu oraz łatwość poruszania się terenie to najbardziej pożądane cechy ładowarek wykorzystywanych w rolnictwie.

Cramo Group to wiodąca firma w branży wynajmu maszyn drogowych, maszyn budowlanych oraz wszelkiego typu sprzętu ciężkiego. Ideą firmy jest odrzucenie starych stereotypów i inwestowanie we wnikliwą analizę danych oraz szkolenia pracownicze. Nad wypełnianiem tej misji czuwa nowy Prezes Grupy Cramo, pan Leif Gustafsson, z którym mieliśmy przyjemność porozmawiać.

Na cenę, jaką firmy budowlane płacą za użytkowanie maszyn, składają się nie tylko kwoty zakupu. Każdy przedsiębiorca wie, że sporo trzeba też płacić za utrzymywanie parku maszynowego, a lwią część kosztów pochłaniają przeglądy konserwacyjne i naprawy. Czy jedyną alternatywą jest leasing? Oczywiście nie! Z wielu względów firmy budowlane coraz częściej decydują się długoterminowy wynajem maszyn, który jest opcją zdecydowanie prostszą i tańszą.

Marka CAT wprowadziła na rynek nowe ładowarki kołowe o symbolach 966M XE i 972M XE. Maszyny zostały zaprojektowane tak, aby inwestycja w nie oznaczała oszczędności w zużyciu paliwa – nawet do 33%, tanią eksploatację oraz jak największą elastyczność funkcji oraz wykonywanych zadań.

Zastanawiałeś się kiedyś dlaczego przegrywasz kolejne przetargi? Chciałbyś zwiększyć konkurencyjność swojej firmy na polu usług maszynami budowlanymi, ale nie wiesz kto i jak może Ci pomóc w tej trudnej branży? Znamy odpowiedź na te pytania! Firma Serafin Maszyny pomogła już niejednej firmie, współpracując z setkami klientów, którzy zdecydowali się zakupić jeden z jej flagowych produktów – wiertnicę Digga!

Ceny maszyn budowlanych są na tyle wysokie, że niejedna firma przez długie lata boryka się z koniecznością spłacania wysokich rat leasingu lub kredytu. Jeśli doliczyć do tego koszty eksploatacyjne, koszty napraw oraz konieczność przestrzegania procedur dopuszczeniowych to okaże się, że maszynę z wielu względów bardziej opłaca się wynająć niż kupić.

Kolejny pokaz z serii „Drzwi Otwarte” odbył się na przełomie października i listopada w firmie Budmar MB. Tym razem, właściciel Mariusz Brumirski zaprosił do prezentacji firmy Putzmeister, Lomar oraz MC-Bauchemie. Przedstawiciele marek zaprezentowali agregat tynkarski, system specjalny do renowacji i zamykania powierzchni posadzek przemysłowych oraz roboty i urządzenia do poziomowania posadzek.

Współczesna tendencja do automatyzowania procesów produkcyjnych obejmuje różne branże, w tym również brukarską. Dzięki temu coraz rzadziej widzimy pracowników, którzy ręcznie układają kostkę brukową. Ich ciężką i żmudną pracę zastępują wydajne, precyzyjne układarki. Ale i dla tych ostatnich znaleźć można tańszą – choć wcale nie gorszą – alternatywę, jaką są chwytaki do kostki brukowej.

Koparek, ładowarek czy spycharek Komatsu nie trzeba nikomu przedstawiać. Podróżując po Polsce spotykamy je często na placach budowy, w miejscach gdzie powstają nowe obiekty czy prowadzone są wykopy. Aby ułatwić zarządzanie całą flotą maszyn przez internet, niemal wszystkie urządzenia producenta wyposażone są w system monitorowania KOMTRAX™, od czerwca tego roku dostępny również na smartfony i tablety.

Bezpośredni i stały kontakt z klientem to podstawa udanej sprzedaży i zadowolenia kontrahenta. Tą zasadę w pełni rozumie właściciel firmy Budmar-MB – Mariusz Brumirski. 14 czerwca br. odbyły się w firmie kolejna impreza pod nazwą „Drzwi Otwarte”, na której zaprezentowano nowości w zakresie agregatów tynkarskich i malarskich renomowanych producentów Graco i PFT.

Zwiększenie wydajności – ten cel przede wszystkim przyświeca firmom, których zlecenia dotyczą układania kostki brukowej na dużych powierzchniach. Mogą go osiągnąć, dzięki mechanizacji pracy przy pomocy maszyn Rollmops i Knikmops.

Firmy z tej branży


Szukasz innej firmy z Twojej okolicy, która działa w tej branży? Poniżej przedstawiliśmy wybrane firmy z tej branży.
woj. śląskie
woj.
woj. mazowieckie
woj. kujawsko-pomorskie
woj. podkarpackie
woj. małopolskie

Słowa kluczowe: równiarki drogowa, równiarka drogowa, rowniarka, rowniarki, maszyny mista, maszyna mista