Specjaliści ds. BHP

Bezpieczeństwo i higiena pracy to dziś nie tylko puste slogany. Zaostrzające się przepisy prawa w tym zakresie nie są jednak wcale przejawem urzędniczej złośliwości, ale mają na celu realną poprawę warunków pracy zatrudnionych w różnych sektorach ludzi oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa. Choć więc prawodawstwo zmierza do tego, aby zredukować ilość wypadków, to efektem są jednak skomplikowane procedury, którym muszą sprostać przedsiębiorcy. Firma Safety Vision powstała w odpowiedzi na ich potrzeby, odciążając pracodawców w zakresie obowiązków, jakie spoczywają na nich w dziedzinie BHP. Firma oferuje szeroki wachlarz usług BHP zarówno w zakresie organizacyjnego, jak i technicznego bezpieczeństwa pracy. Są to m.in. szkolenia okresowe bhp dla pracowników na stanowiskach robotniczych, analiza oraz ocena dokumentacji BHP wymaganej do realizacji projektów budowlanych czy nadzorowanie podwykonawców realizujących dany projekt. Zatrudnieni w Safety Vision eksperci świadczą także rozbudowane usługi doradcze dla firm posiadających lub chcących wprowadzić system zarządzania BHP ISO 45001:2018

Firma, na podstawie przeprowadzonych ze zleceniodawcą konsultacji, opracowuje instrukcję BHP dla maszyn i pracowników oraz przygotowuje listę dokumentów, które są niezbędne do rozpoczęcia działalności przez dane przedsiębiorstwo.

fot. Safety Vision | Wśród klientów firmy znajdują się m.in. pracownicy farm wiatrowych, serwerowni i elektrowni

Szkolenia okresowe bhp dla pracowników na stanowiskach robotniczych, administracyjno-biurowych, specjalistów ds. BHP oraz osób kierujących pracownikami

Oprócz powyższych zadań, Safety Vision świadczy rozbudowane usługi w zakresie szkoleń BHP. Są to zarówno szkolenia wstępne, jak i szkolenia okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych, które organizowane są w postaci seminarium z dojazdem do klienta. Szkolenia okresowe dla pozostałych grup pracowniczych (pracodawców, kierowników, specjalistów ds. BHP, pracowników biurowych, lekarzy, przedstawicieli handlowych itd.) można zrealizować w postaci samokształcenia kierowanego (np. e-learing) na stronie www.safetyvision.pl, rozwiązanie to jest wygodne ponieważ przystąpić do takiego szkolenia można w każdej wolnej chwili w dowolnym miejscu, wystarczy tylko dostęp do internetu. Firma prowadzi także szkolenia dla osób anglojęzycznych (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym), a także przeprowadza szkolenia i audyty PPOŻ.

Zakres świadczonych usług nie ogranicza się jedynie do szkoleń. To także regularne przygotowywanie analiz stanu BHP, prowadzenie rejestrów BHP, audyty, doradztwo w zakresie aktualizacji i zmian w przepisach. Fachowe doradztwo i wsparcie obejmuje też proces uzyskiwania przez obsługiwane przedsiębiorstwo certyfikatów bezpieczeństwa.

Nie może być mowy o kompromisach w kwestii BHP, zwłaszcza dla pracowników na stanowiskach robotniczych. Szkolenia okresowe to nie wszystko, równie ważne jest monitorowanie i kontrola poziomu bezpieczeństwa w miarę postępu prac. Eksperci z Safety Vision mają bogate doświadczenie, które jest efektem pracy z przedsiębiorstwami z różnych sektorów, m.in. z rafineriami, farmami wiatrowymi, firmami produkcyjnymi, serwerowniami czy elektrowniami, a więc z branżami, które do kwestii bezpieczeństwa muszą podchodzić bardzo restrykcyjnie. Dogodne formy współpracy z klientem (zarówno z dojazdem, jak i w formie e-learningu) sprawiają, że wywiązywanie się z obowiązków ciążących na pracodawcy w związku z prowadzoną działalnością przestaje być uciążliwą koniecznością, a staje się jednym z realizowanych na co dzień zadań.

Pszczółki, ul. Witosa 12 , woj. pomorskie
tel. 570 999 915,