Małe miasto, czyste powietrze. Czy rzeczywiście?
Głośna sprawa uchwały krakowskiej rady miasta, zakazująca palenia w piecach odpadami i węglem, przykuła uwagę mieszkańców wielu miast w całej Polsce. Okazuje się, że problem zanieczyszczonego powietrza to nie tylko problem dużych aglomeracji. To także, a może – przede wszystkim – problem małych miejscowości, w których dominuje zabudowa jednorodzinna. Każdy z tych budynków posiada indywidualny system ogrzewania, którym jest najczęściej przydomowa kotłownia opalana paliwem stałym (węglem lub drewnem pod różną postacią). Takie kotłownie ma też większość obiektów użyteczności publicznej, takich jak urzędy, szkoły, szpitale. Niestety, innowacyjność tych kotłowni pozostawia wiele do życzenia – zwykle są to przestarzałe technologicznie kotły, o niskim stopniu automatyzacji procesu produkcji energii i tym samym – z wysoką emisją spalin. Problem zanieczyszczenia powietrza potęguje dodatkowo brak wysokich emiterów (kominów). Kominy na domach jednorodzinnych z zasady wystają nad dachy zaledwie około jednego metra, przyczyniając do szybkiego opadania produktów spalania już w promieniu kilkunastu metrów. Warto podkreślić, że taka sytuacja wynika najczęściej ze zwykłej niewiedzy mieszkańców i władz miasta, a nie z ich celowego działania.

 

ekologiczne ogrzewanie budynkówfot. GRAS ENERGIA

 

Nowoczesność w walce ze smogiem
Efektem istniejącego stanu rzeczy jest emisja całej gamy substancji szkodliwych: pyłów zawieszonych PM 10, PM 2, 5, benzo(a)piranu, rakotwórczych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych oraz najgroźniejszych  trucizn – dioksyn, furanów, metali ciężkich, związków chloru i siarki, które łącząc się ze sobą  tworzą  „smog” – zawiesinę groźną dla zdrowia i życia ludzi. Pod wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych, np. dużej wilgotności powietrza czy niskiego ciśnienia, smog potrafi się utrzymywać nad osiedlem czy miasteczkiem nawet przez kilka tygodni.

Niestety proponowana przez krakowskich radnych rezygnacja ze spalania odpadów czy węgla i przejście  na spalanie czystego drewna czy innych rodzajów biomasy w rzeczywistości nie poprawi jakości lokalnego powietrza. Głównym problemem jest tutaj  sam proces spalania i to nad jego zmianą należy pracować. Kotły o prostej konstrukcji, czyli te najtańsze,  mają ograniczoną możliwości sterowania procesem spalania. Zapotrzebowanie na energię cieplną jest wielkością zmienną i wynika z warunków atmosferycznych, czyli ze zmian pogody – wahań temperatury i siły wiatru. Ilość ciepła niezbędna do zaspokojenia potrzeb mieszkańców okresie sezonu grzewczego ulega znacznym wahaniom,  a kotły zainstalowane  w domach dobierane są tak, aby  zapewniały niezbędną ilość ciepła w okresie najniższych temperatur.  Takie temperatury  występują w okresie zimy zaledwie na przestrzeni 20-30 dni –   pozostałe 200 dni to odbiór ciepła w ilości 30-60 % zdolności produkcyjnej kotłów. Bez płynnej automatycznej regulacji procesu spalania przestarzałe kotły przez cały ten okres produkują prawie wszystkie szkodliwe substancje wymienione wcześniej, zużywając do wytworzenia energii cieplnej duże ilości energii elektrycznej, co jest najzwyczajniej w świecie nieekonomiczne.

 

kotły na biomasę gras energiafot. GRAS ENERGIA

 

Rozwiązania proponowane przez firmę Gras Energia
Firma Gras Energia proponuje rozwiązania  zarówno techniczne, jak i organizacyjne  na miarę XXI wieku.
- Proponujemy budowę kotłowni obejmujących swoją produkcją energii całe miasteczka, a przynajmniej osiedla. Źródłem ciepła przy takich rozwiązaniach są produkowane przez nas kotły pracujące w systemie automatycznym, opalane biomasą dostępną w najbliższej okolicy – zapewnia Remigiusz Gostkowski z firmy Gras Energia.
Biomasa to ulegająca biodegradacji partia produktów, odpadów i pozostałości głównie z produkcji rolnej i leśnej, najczęściej pochodzenia roślinnego. Biomasa, odpowiednio przetworzona, staje się ekonomicznym i dużo bardziej ekologicznym niż węgiel czy koks źródłem energii. Wytwarzanie energii z biomasy jest bardzo popularne w krajach zalesionych (Szwajcaria), ale także w krajach o dobrze rozwiniętej produkcji rolniczej (jak Słowacja).

- Kotły firmy Gras Energia są produkowane do spalania konkretnego typu biomasy, więc łatwo dostosować je do rynku lokalnego – mówi Remigiusz Gostkowski.
Kotły do spalania biomasy doskonale sprawdzą się tam, gdzie jest ona wytwarzana jako efekt uboczny głównej produkcji, czyli np. w tartakach czy fabrykach mebli. Odpowiednio dobrany kocioł pozwala na spalanie trocin, wiórów, zrębków bez żadnej obróbki, nawet bez osuszenia. To czysty zysk, bo energię wytwarza się z produkowanych przez siebie odpadów. Na terenach zalesionych i rolniczych, na których takich odpadów jest bardzo dużo, warto zainwestować w ten typ ogrzewania na szerszą skalę. Kotły do spalania biomasy warto zamontować wówczas w lokalnych miejscach użyteczności publicznej, żeby jeszcze bardziej wykorzystać możliwości produkcyjne regionu. Możliwe jest nawet ogrzewanie za pomocą biomasy całych miejscowości, jak np. Biała Piska, Prostki czy Kisielice.

Kotły firmy Gras Energia są dodatkowo wyposażone w   sondę tlenu - stały monitoring zawartości tlenu w spalinach. W połączeniu z automatyczną regulacją podmuchu powietrza do paleniska, sonda daje stałą kontrolę nad ilością tlenu potrzebnego do spalania. Zbyt mała ilość tlenu powoduje powstawanie tlenku węgla. Sonda lambda, która gwarantuje całkowite spalanie sprawia, że nasze kotły nie emitują tlenku węgla. Dzięki temu produkcja energii cieplnej z biomasy jest jeszcze bardziej ekologiczna.

Budowa kotłowni produkujących energię cieplną nie dla pojedynczych obiektów, ale dla osiedli lub całych  miasteczek, jest rozwiązaniem przyszłościowym, ekologicznym i ekonomicznym jednocześnie. Koszty inwestycji, przypadające na jednostkę dostarczanej energii są wówczas znacznie niższe. Tak samo rozkładają się koszty obsługi kotłowni. Warto zaznaczyć, że możliwe jest uzyskanie dofinansowania do budowy lub modernizacji takich kotłowni ze środków unijnych nawet na poziomie 65-80% inwestycji.

- Przewidziane na tego typu inwestycje  środki finansowe są znaczne i -  jak przypominają instytucje nimi dysponujące -   ostatnie możliwe do uzyskania w tym obszarze działania - podsumowuje Remigiusz Gostkowski.

Oferta firmy Gras Energia dostępna jest na stronie www.grasenergia.pl

 

82-300 Elbląg, ul. Strażnicza 1, woj. warmińsko-mazurskie
tel. 552393837,