Ogrzewanie płaszczyznowe – czy to się opłaca?
Ogrzewanie płaszczyznowe może być jednym z tańszych sposobów ogrzewania pomieszczeń. Jak to możliwe?
– Temperaturę powietrza w pomieszczeniu można obniżyć dzięki jej optymalnemu rozkładowi, co skutkuje zmniejszeniem ilości dostarczanej energii cieplnej. Niska temperatura zasilania instalacji wpływa też na zmniejszenie strat ciepła – wyjaśnia Mariusz Choroszucha, Kierownik Działu Doradztwa Technicznego w firmie KAN, która w ciągu ponad 25 lat istnienia urosła do rangi znanego w całej Europie polskiego producenta nowoczesnych rozwiązań i systemów instalacji grzewczych i wodnych.
W praktyce oznacza to możliwość obniżenia temperatury powietrza w pomieszczeniu o 1÷2°C (w stosunku do ogrzewania grzejnikowego) i oszczędności rzędu około 5–10% energii cieplnej – oczywiście przy zachowaniu komfortu cieplnego. W efekcie koszty inwestycyjne mogą zamortyzować się już po dwóch latach eksploatacji. A o tym, że na etapie zakupu odpowiednich instalacji grzewczych i wodnych nie warto oszczędzać wiedzą ci, którzy decydując się na niskiej jakości materiały ponieśli ogromne straty z tytułu konieczności usuwania awarii.
– Koszty dobrych i odpowiednich instalacji tego typu nie przekraczają 2% wartości całej inwestycji, jest to więc naprawdę niewielka suma. Tym bardziej, że w przypadku zastosowania elementów o nieodpowiedniej jakości i ich awarii, usunięcie zniszczeń może wynieść nawet 70% wartości inwestycji – podkreśla Mariusz Choroszucha.
Nie bez znaczenia są też względy estetyczne ogrzewania płaszczyznowego. Dzięki temu, że jest ono niewidoczne, pozwala na dowolną aranżację pomieszczeń. Z kolei alergicy szczególnie doceniają walory prozdrowotne takiego rozwiązania, które jest „czyste”, bo poprzez ograniczenie prądów konwekcyjnych eliminuje krążenie i osiadanie kurzu. Ogrzewanie płaszczyznowe charakteryzuje się też właściwościami samoregulacyjnymi – w przypadku wzrostu temperatury w pomieszczeniu następuje spadek wydajności ogrzewania podłogowego, co po raz kolejny znajduje odzwierciedlenie w zasobności portfela inwestora.

Ogrzewanie płaszczyznowe ścienne
Płaszczyznowe ogrzewanie ścienne to innowacyjne rozwiązanie, które z powodzeniem może funkcjonować jako jedyne, samodzielne ogrzewanie pomieszczeń lub jako ogrzewanie uzupełniające. Sprawdza się zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jaki i w przemysłowym – w tym również w pomieszczeniach o ściankach skośnych (poddasza), gdzie występują duże problemy z zaaranżowaniem nietypowych powierzchni.

 

ogrzewanie płaszczyznowe ogrzewanie płaszczyznowefot. KAN

 

Wśród zalet ogrzewania ściennego na pierwszym miejscu wymienić trzeba wysoki komfort cieplny pomieszczeń dzięki idealnemu rozkładowi temperatury oraz oddawaniu ciepła przez promieniowanie, a także wyższą niż w przypadku ogrzewania podłogowego wydajność cieplną. Łatwiejsza jest też w tym wypadku regulacja temperatury pomieszczenia, ponieważ ze względu na mniejszą grubość płyty grzejnej oraz mały lub zerowy opór cieplny warstw zewnętrznych (okładzin) ścian, bezwładność cieplna jest mniejsza.
Instalację ogrzewania ściennego w Systemie KAN-therm można wykonać na dwa sposoby: metodą „mokrą” i „suchą”, co jest uzależnione od konstrukcji budynku i ścian oraz przeznaczenia pomieszczeń. W pierwszym wypadku rury grzewcze mocuje się do warstwy konstrukcyjnej i pokrywa tynkiem, w drugim – wewnętrzną powierzchnię ścian wykańcza się płytami gipsowymi z zatopionymi rurami grzewczymi.
– W obu konstrukcjach pętle grzewcze przyłącza się do rozdzielaczy ogrzewania podłogowego Systemu KAN-therm. Wężownice mogą być też być zasilane w układzie Tichelmanna, przy założeniu jednakowych długości poszczególnych obwodów grzewczych – wyjaśnia Mariusz Choroszucha.
Ważnym elementem systemów ogrzewania ściennego KAN-therm są precyzyjne urządzenia regulujące temperaturę w pomieszczeniach. Nie brakuje wśród nich zaawansowanych technicznie urządzeń bezprzewodowych, komunikujących się drogą radiową, które upraszczają znacznie montaż sterowania ogrzewania i eliminują koszty związane z rozprowadzeniem w budynku wielu metrów przewodów.

 

ogrzewanie płaszczyznowerys. KAN

 

Ogrzewanie podłogowe skrojone na miarę
Rozwiązaniem doskonale znanym polskim klientom są systemy ogrzewania podłogowego, popularne z uwagi na optymalny rozkład temperatury, który daje wysoki komfort cieplny, a także ze względu na energooszczędność.
– Podobnie jak w przypadku płaszczyznowego ogrzewania ściennego, również przy stosowaniu ogrzewania podłogowego można obniżyć temperaturę powietrza oraz zmniejszyć straty ciepła dzięki niskiej temperaturze zasilania instalacji – mówi Mariusz Choroszucha.

 

ogrzewanie płaszczyznowe ogrzewanie płaszczyznowe
ogrzewanie płaszczyznowefot. KAN

 

W zależności od techniki mocowania rur, rodzaju i konstrukcji izolacji termicznej oraz przeznaczenia wyróżnić można kilka kompletnych rozwiązań. W Systemie KAN-thermTacker do ogrzewania i chłodzenia podłogowego wykonywanego metodą mokrą w budownictwie mieszkaniowym i ogólnym, rury grzewcze mocowane są do izolacji spinkami tworzywowymi, a następnie zalewane płynnym jastrychem. Po okresie wiązania, a następnie wygrzewania, na jastrychu układa się posadzkę docelową (parkiet, terakota itp.). Podobne zastosowanie ma System KAN-therm Profil, w którym rury grzewcze mocuje się poprzez wciśnięcie ich między specjalne wypustkiwyprofilowane na izolacji.
W budownictwie mieszkaniowym i ogólnym, a także w obiektach remontowanych, w przypadku stropów i konstrukcji lekkich drewnianych o niskiej nośności, sprawdzi się System KAN-therm TBS.
– Jest to wodne ogrzewanie podłogowe oparte na płytach Systemu KAN‑therm TBS (metoda „sucha”). Rury grzewcze umieszczone są w specjalnie profilowanych płytach izolacyjnych i przykryte płytami suchego jastrychu o grubości zależnej od projektowanego obciążenia użytkowego podłogi. Ciepło od rur grzewczych jest równomiernie przekazywane do płyt suchego jastrychu poprzez stalowe lamele promieniujące, umieszczone w rowkach płyt – wyjaśnia Mariusz Choroszucha.

Ogrzewanie powierzchni zewnętrznych
Posypywanie podjazdów, chodników i schodów piaskiem lub solą to już przeszłość. Współczesna technologia dostarcza skutecznych narzędzi do tego, aby zalegające na powierzchni ciągów komunikacyjnych śnieg i lód nie stanowiły problemu. Opracowany przez firmę KAN system elementów wodnego ogrzewania płaszczyznowego umożliwia wykonanie instalacji podgrzewania powierzchni zewnętrznych, którą można precyzyjnie sterować.
Nowoczesny kontroler oblodzenia ogrzewanych powierzchni otwartych KAN-therm za pośrednictwem czujników wykrywa lód i śnieg i aktywuje pompę wprowadzającą do obiegu pętli czynnik grzewczy. Po wykonaniu zadania urządzenie automatycznie wyłączy obieg grzewczy.

 

ogrzewanie płaszczyznowefot. KAN

 

Dom to inwestycja na długie lata, często na kilka pokoleń. Musi więc nie tylko cieszyć oko, ale także być ekonomiczny w utrzymaniu. Instalacja wodna i grzewcza jest jednym z elementów, które – choć niewidoczne – są kluczowe dla komfortu mieszkańców. Dobrze zaprojektowane i wykonane z wysokiej jakości podzespołów instalacje szybko się też zamortyzują. Dlatego nie warto na nich oszczędzać.

Ze szczegółową ofertą firmy można zapoznać się na stronie: www.pl.kan-therm.com

16-001 Białystok-Kleosin, ul. Zdrojowa 51, woj. podlaskie
tel. +48 85 74 99 200 ,