Odliczenie od podatku fotowoltaiki, dotacja warszawska, Mój Prąd

Fotowoltaika z dofinansowaniem

Odliczenie od podatku fotowoltaiki (w 2019 i 2020 roku), dotacja warszawska czy program Mój Prąd to tylko niektóre z rozwiązań wpływających na rozwój rynku fotowoltaiki w naszym kraju. Zmiany w ustawie o OZE, które definicją prosumenta obejmują teraz również przedsiębiorców (wcześniej pozbawionych możliwości produkowania energii na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą) to dodatkowe argumenty przemawiające na korzyść instalacji fotowoltaicznych. Czym się kierować wybierając firmę, której powierzymy montaż paneli PV? Obok kwestii takich jak doświadczenie i portfolio, warto też zwrócić uwagę, czy instalator pomoże nam przebrnąć przez formalności związane z uzyskaniem dofinansowania.

Uniezależnienie od zewnętrznych dostawców i możliwość znacznego obniżenia rachunków za drożejącą energię elektryczną (nawet o 96%!) to tylko niektóre z motorów napędowych dla rynku fotowoltaiki.

 

Dla coraz większej liczby osób mocnym argumentem są też kwestie związane z ekologią, co nie dziwi w czasach, w których w każdym sezonie grzewczym nad naszymi głowami zawisa trująca chmura smogu,. Impulsów do zwiększania udziału OZE w krajowej produkcji energii dostarczają też kolejne zmiany w przepisach, które pozwalają – w zależności od uzyskanego dofinansowania – obniżyć koszt instalacji, np. Mój Prąd (do 5 tysięcy złotych zwrotu), dotacja warszawska (30% zwrotu, maksymalnie 15 tysięcy złotych) czy możliwość odliczenia od podatku fotowoltaiki w 2019, 2020 roku i kolejnych latach (łącznie do 53 tysięcy złotych). Z zalet instalacji fotowoltaicznych mogą też skorzystać rozliczający się w systemie opustów przedsiębiorcy, którzy mogą w ten sposób realnie obniżyć koszty prowadzonej działalności od pierwszego rachunku po założeniu instalacji fotowoltaicznej do 50 kWp.

 

Warto też pamiętać o tym, że w związku ze skokowo rosnącą popularnością fotowoltaiki w naszym kraju, na rynku pojawia się wiele nowych firm, które dopiero stawiają pierwsze kroki w branży. Zanim więc wybierzemy konkretnego dostawcę, sprawdźmy, jak duże ma on doświadczenie i na jakich komponentach pracuje. Warto też uwzględnić takie kwestie, jak np. pomoc w załatwianiu formalności związanych ze staraniami o dofinansowanie czy komunikacja z zakładem energetycznym. Firma Twoja Energia w branży OZE działa od 2007 roku, a kompleksową realizacją instalacji fotowoltaicznych zajmuje się od 2014 roku. Przedsiębiorstwo współtworzy grupa ekspertów i pasjonatów, którzy od 2007 roku aktywnie działają w branży energetyki odnawialnej. Poza realizacją mikroinstalacji do 50 kW, mają na swoim koncie potężne inwestycje budowy farm wiatrowych oraz fotowoltaicznych, o mocy ponad 9 MW.W ofercie firmy znajduje się nie tylko montaż instalacji, ale także pomoc w uzyskaniu finansowania w ramach leasingu, preferencyjnych kredytów i pożyczek oraz dofinansowania, co jest szczególnie istotne dla tych osób, które boją się zgubić w gąszczu procedur i formalności.

Firma specjalizuje się także w maksymalizacji korzyści z fotowoltaiki poprzez dobieranie optymalnych mocy instalacji – nieprzewymiarowanych, których koszt zwracałby się zbyt długo. Optymalnie dobierane do konkretnego klienta i jego potrzeb instalacje można ponadto rozbudowywać w przyszłości.

33 panele o jednostkowej mocy 310 kWp marki Boviet oraz falownik firmy Fronius (Ruda, woj. mazowieckie – 10,23 kWp).

Odliczenie od podatku fotowoltaiki w 2019 i 2020 roku

Ważną zmianą w przepisach, która ma dostarczyć impulsów do zwiększenia udziału OZE w krajowej produkcji energii jest możliwość odliczania od podatku fotowoltaiki (od 2019 roku). Każdy właściciel oraz współwłaściciel jednorodzinnego domu mieszkalnego może maksymalnie odliczyć do 53 tysięcy złotych poniesionych na zakup instalacji. Jeśli odliczenie od podatku fotowoltaiki za 2019 rok nie będzie możliwe w pełnej kwocie, to kolejne odliczenia mogą następować łącznie przez 6 lat, aż do uzyskania maksymalnej kwoty. Z ulgi mogą skorzystać osoby fizyczne, które rozliczają się w ramach podatku liniowego, według skali podatkowej oraz na zasadzie ryczałtu.

Eksperci z firmy Twoja Energia szacują, że w przypadku instalacji dobieranej na potrzeby jednorodzinnego domu (zazwyczaj jest to instalacja o mocy ok. 7 kW) koszt inwestycji dzięki odliczeniu fotowoltaiki od podatku może zostać obniżony o 18, 19, a w niektórych przypadkach nawet o 33%.

Dotacja warszawska na fotowoltaikę w 2019/2020 roku

Już od 2012 roku mieszkańcy stolicy mogą ubiegać się o dofinansowanie do fotowoltaiki w ramach tzw. dotacji warszawskiej. Rok 2019 okazał się rekordowy jeśli chodzi o ilość złożonych wniosków, co doskonale odzwierciedla rosnącą popularność odnawialnych źródeł energii.

Warszawa, dotacja 30% z budżetu m.st. Warszawa – 6 kwp (po lewej) i Warszawa Białołęka – 7,2 kWp (po prawej).

Od 1 września 2019 można składać wnioski na 2020 rok w ramach dotacji warszawskiej. Urząd Miasta St. Warszawa udziela bezzwrotnych dotacji 30%, a maksymalna kwota dofinansowania to 15000 zł. Ze środków skorzystać mogą zarówno osoby prywatne, przedsiębiorcy, jak i spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe.

Wspólnota mieszkaniowa – Warszawa-Ochota – 16,78 kWp.

Twoja Energia pomaga klientom z Warszawy w załatwieniu wszystkich formalności związanych z dotacją warszawską, a ogromne doświadczenie pracowników firmy w tym zakresie (100% pozytywnie rozpatrzonych wniosków o dotację) gwarantuje wysoką skuteczność w ubieganiu się o zwrot poniesionych nakładów. Liczby mówią zresztą same za siebie, bo od 2017 roku do lata 2019 klienci Twojej Energii zaoszczędzili ponad milion złotych dzięki dotacji warszawskiej i innym programom dofinansowań.

Warszawa, inwestycja z dotacją miejską – 4,2 kWp (po lewej) i Warszawa-Wawer, dofinansowanie z budżetu m.st. Warszawa – 8,1 kWp (po prawej).

 

 

Dofinansowanie Mój Prąd – trzeba się pospieszyć!

Odliczenie od podatku fotowoltaiki czy dotacja warszawska dają możliwość uzyskania zwrotu części nakładów poniesionych z tytułu inwestycji w energię odnawialną obecnie i w nadchodzących latach. Pospieszyć się muszą natomiast te osoby, które chciałyby ubiegać się jeszcze w tym roku o dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd, w którym można otrzymać nawet 5 tysięcy złotych. Jest to realna kwota, nieobciążona podatkiem dochodowym, której nie trzeba będzie wykazywać w zeznaniu rocznym. Brak obciążenia podatkiem dochodowym jest dodatkowym ułatwieniem wprowadzonym w ostatnich miesiącach, co pokazuje trend wzrostowy, jeśli chodzi o narzędzia wsparcia dla fotowoltaiki. Polski rząd jest coraz bardziej przychylny mikroinstalacjom.
Wsparciem mogą zostać objęte instalacje fotowoltaiczne o mocy 2-10 kW, które spełniają potrzeby energetyczne nawet dużych gospodarstw domowych. Nabór prowadzi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW.

Firma Twoja Energia, aby odciążyć swoich klientów i umożliwić im uzyskanie dofinansowania Mój Prąd, podobnie jak w przypadku dotacji warszawskiej, bierze na siebie skompletowanie całej dokumentacji oraz formalności (faktura za zakup i montaż, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej). To świetne rozwiązanie zwłaszcza dla tych osób, które w ostatniej chwili zdecydują się na złożenie wniosku do tego programu jeszcze w tym roku. Kolejny nabór planowany jest od początku 2020 roku. Już teraz jednak składając wniosek i realizując inwestycję w programie można spodziewać się wypłaty środków nawet po 5 dniach – jak wynika z doświadczeń firmy Twoja Energia.


Mrozy, woj. mazowieckie – 10,92 kWp.

Przedsiębiorca prosumentem

W ostatnim czasie w prawodawstwie zaszły korzystne zmiany, które znacząco zwiększyły rentowność instalacji fotowoltaicznych do 50 kWp dla przedsiębiorców. Objęły one zarówno spółdzielnie na terenach wiejskich, zagrożone tzw. ubóstwem energetycznym, przedsiębiorców oraz rolników VAT-owców. Latem rząd przyjął nowelizację ustawy o OZE, która definicją prosumenta obejmuje małe i średnie firmy oraz wspomniane spółdzielnie na terenach wiejskich. Oznacza to, że firmy mogą wytwarzać energię elektryczną i bilansować / rozliczać wprowadzoną do sieci energię z energią pobraną. Zmiana dotyczy tych przedsiębiorstw, które posiadają mikroinstalacje (do 50 kW) i umożliwia im wejście do systemu opustów i bezgotówkowego rozliczenia energii elektrycznej pobranej przez prosumenta oraz wyprodukowanej w mikroinstalacji.

W praktyce oznacza to, że jeśli przedsiębiorca-prosument posiada nadwyżkę wyprodukowanej energii, to może ją wprowadzić do sieci elektroenergetycznej, a rachunek za prąd zostanie pomniejszony o wartość energii wprowadzonej do sieci. W sytuacji niedoborów w produkcji energii na potrzeby własne, prosument może wyprodukowane wcześniej nadwyżki wykorzystać.

Prosumenci nie będą też musieli przygotowywać projektu budowlanego dla mikroinstalacji do 6,5 kW.

Karczew, woj. mazowieckie, „Artek. Opakowania” – 49,875 kWp.

Mój Prąd, odliczanie od podatku fotowoltaiki, dotacja warszawska… W 2019 roku nie zabrakło inicjatyw, które wpływają na coraz prężniejszy rozwój rynku fotowoltaiki w Polsce, co przelicza się na setki tysięcy nowych użytkowników, zarówno osób prywatnych jak i przedsiębiorców, którzy w każdym miesiącu realnie oszczędzają na rachunkach za prąd, produkują własną energię i są chronieni przed podwyżkami energii, które ich po prostu nie dotyczą. Również 2020 rok i kolejne lata zapowiadają się w tym zakresie bardzo obiecująco. I choć podstawowym kryterium decydującym o inwestycji zazwyczaj jest chęć uniezależnienia się od zewnętrznych dostawców i podwyżek cen, to warto też pamiętać, że to ogromny krok w kierunku ekologiczności. Jak podają pracownicy Twojej Energii, łączna moc zainstalowanych przez nich paneli to 2,34 MW. Dzięki nim emisja dwutlenku węgla w Polsce została zredukowana o około 1888 ton. Dla porównania (jak podaje portal econologie), jeden litr benzyny uwalnia ok 2,3 kg CO2, co zależy oczywiście od warunków spalania. Jeśli jeździmy autem, które spala 6 l/100 km, to na dystansie 100 km wypuścimy do atmosfery ok. 13,8 kg CO2. Przyjmując, że rocznie przejedziemy 20 tysięcy km, to nasza produkcja CO2 wyniesie 2760 kg.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, Warszawa, ul. Domaniewska 40 – 25,28 kWp

Twoja Energia może pochwalić się instalacjami na obszarze nie tylko województwa mazowieckiego, ale także w innych regionach kraju, m.in. na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, Pomorzu, Wielkopolsce, woj. lubuskim czy świętokrzyskim.

 

Firma obsługuje zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstwa, gospodarstwa rolne, budynki użyteczności publicznej i inteligentne domy. W najbliższym czasie firma realizować będzie także kolejną inwestycję na zabytkowym budynku w warszawskich centrum. Jest ekspertem także w dziedzinie formalności z konserwatorem zabytków, co jest bardzo cennym doświadczeniem zwłaszcza przy realizacjach na terenie większych miast. Coraz częściej na inwestycję w fotowoltaikę decydują się też wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie, które mogą w ten sposób znacznie obniżyć rachunki za prąd zużywany w przestrzeniach wspólnych, np. do oświetlenia czy ogrzewania garaży lub klatek schodowych. W swoim portfolio Twoja Energia ma ponadto pierwszą w Polsce instalację o mocy 50 kWp, która zajmuje powierzchnię niemal 300 m², po której pojawiły się kolejne „pięćdziesiątki”.
Firma, obok wykonywania instalacji, pomaga też skompletować wszystkie potrzebne dokumenty wymagane do uzyskania dofinansowania, m.in. w programie Twój Prąd czy w ramach dotacji warszawskiej. Specjaliści z Twojej Energii udzielają ponadto wsparcia w zakresie leasingu i kredytów dedykowanych fotowoltaice, które dostępne są we wszystkich bankach w Polsce.

Z ofertą firmy można zapoznać się na stronie: www.twojaenergia.pl

 

01-571 Warszawa, ul. J. Kozietulskiego 4A lok. 1, woj. mazowieckie
tel. 228 396 838, 511 834 195,


Liczba odwiedzin: 1311 | Data publikacji: 2019-11-06

Skontaktuj się z firmą


Chcesz zamówić produkt usługę tej firmy lub zapytać o więcej szczegółów?
Skorzystaj z formularza kontatowego poniżej:

Podobne artykuły


07.10.2013 | Energia ekologiczna
Inwestycje w odnawialne źródła energii, a w...
11.01.2016 | Stolarka otworowa
Drzwi wewnętrzne w domu i mieszkaniu pełnią...
13.08.2015 | Piece, kotły
Mieszkańcy Krakowa, Dolnego i Górnego Śląska, Warszawy...
30.06.2021 | Altany, pergole
COCOSHELL to ekologiczna osłona przed wiatrem i...
08.06.2021 | Energia ekologiczna
Fotowoltaika to najszybciej rozwijający się sektor OZE...
30.03.2021 | Energia ekologiczna
Niezawodne, trwałe pokrycia dachowe – to pierwsze...
09.03.2021 | Energia ekologiczna
W Polsce nie istnieją żadne przepisy prawne,...
01.03.2021 | Energia ekologiczna
Obowiązująca od 2021 roku obowiązkowa opłata mocowa,...
27.05.2020 | Energia ekologiczna
Od jakiegoś czasu branża fotowoltaiczna przeżywa nieustanny...
08.04.2020 | Energia ekologiczna
Choć czerpanie energii odnawialnej wprost ze słońca,...
29.01.2020 | Energia ekologiczna
Malborska firma KDP jest znana ze swojego...
14.10.2019 | Energia ekologiczna
Wzrost cen energii, rozwój technologii, nowe przepisy...
30.08.2019 | Energia ekologiczna
Firma LMV Group dostarcza kompleksowe rozwiązania z...
Branża Odnawialnych Źródeł Energii nieustannie rośnie w...
30.05.2019 | Energia ekologiczna
Wydajne systemy fotowoltaiczne pozwalają wykorzystywać darmowe źródło...
25.05.2017 | Piece, kotły
Trująca chmura smogu, która wisi nad naszymi...
23.11.2016 | Energia ekologiczna
Prosty rachunek ekonomiczny jest czynnikiem, który w...
28.07.2016 | Ogrzewanie
Wybierając rodzaj ogrzewania i klimatyzacji warto mieć...
09.12.2015 | Energia ekologiczna
Tania energia! Jeszcze kilka lat temu słysząc...
20.07.2015 | Energia ekologiczna
Panele solarne na dachach domów mieszkalnych są...
16.07.2015 | Energia ekologiczna
Produkcja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych nie...
10.10.2014 | Energia ekologiczna
Najważniejszym argumentem przemawiającym za odnawialnymi źródłami energii...
06.12.2013 | Ogrzewanie
W ogrzewaniu budynków wielkokubaturowych bardzo dobrze sprawdzają...
30.10.2013 | Energia ekologiczna
W związku z rosnącymi cenami energii, stale...

Firmy z tej branży


Szukasz innej firmy z Twojej okolicy, która działa w tej branży? Poniżej przedstawiliśmy wybrane firmy z tej branży.
woj. mazowieckie
woj. lubelskie
woj. pomorskie
woj. pomorskie
woj. lubelskie
woj. pomorskie
woj. warmińsko-mazurskie
woj. mazowieckie
woj. mazowieckie
woj. podkarpackie
woj. mazowieckie
woj. małopolskie

Słowa kluczowe: pro futuro, energia ekologiczna, cena energii ekologicznej, koszty energii ekologicznej, ceny energii wiatru, cena wiatru, koszty energii, odliczenie od podatku fotowoltaiki, dofinansowanie do fotowoltaiki, fotowoltaika dofinansowanie, dotacja warszawska,
porozmawiaj
z ekspertem
Chcesz porozmawiać z ekspertem?
Zostaw swój numer a oddzwonimy