Wyczerpujące się zasoby paliw kopalnych stawiają świat przed koniecznością poszukiwania alternatywnych źródeł energii. Najlepiej, jeśli są to źródła odnawialne – jak światło słoneczne, wiatr czy woda. Instalowanie paneli oraz farm fotowoltaicznych jest coraz bardziej popularne, bo uniezależniając użytkowników od rosnących cen surowców, przynosi wymierne korzyści w postaci oszczędności, a nawet zysków z odsprzedaży nadprodukowanej energii. Jest przy tym nie tylko ekologiczne, ale i praktyczne, bo światło słoneczne jest dostępne niemalże wszędzie.

 

panele i farmy fotowoltaicznefot. Ecotec

 

Fotowoltaika - przetwarzanie światła słonecznego na prąd elektryczny
Ogniwa słoneczne wykorzystują efekt fotowoltaiczny, czyli zjawisko fizyczne polegające na powstaniu siły elektromotorycznej w ciele stałym pod wpływem promieniowania świetlnego. Połączenie ze sobą kilku, kilkudziesięciu czy nawet kilku tysięcy ogniw daje możliwość wytworzenia bardzo konkretnej ilości energii elektrycznej.
- Wkrótce panele fotowoltaiczne będą powszechnie montowane na dachach zwykłych domów, miejsc użyteczności publicznej i siedzib firm. Wspierane przez farmy solarne, będą produkowały czystą energię, ograniczając znacznie emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Dlatego wierzymy, że inwestowanie w energię słoneczną jest rozsądną i właściwą decyzją – mówi Jarosław Królak z firmy Ecotec.

 

panele i farmy fotowoltaicznefot. Ecotec

Ze względu na wysoką cenę, ogniwa fotowoltaiczne nie były w XX wieku masowo wykorzystywane jako źródło energii. Popyt na energię solarną sprawił, że cena ta jednak stopniowo spadała, a na początku XXI wieku wiele państw zaczęło wprowadzać dotacje na budowę przemysłowych instalacji słonecznych. Spowodowało to rozwój fotowoltaiki przemysłowej i dalszy spadek cen ogniw słonecznych.
W Polsce ważnym krokiem w kierunku rozwoju fotowoltaiki była nowelizacja ustawy Prawo energetyczne z 2013 r., która umożliwiła podłączenie systemu fotowoltaicznego (zdefiniowanego w ustawie jako "mikroinstalacja" o mocy do 40 kW) do sieci elektrycznej bez uzyskiwania zezwoleń – wystarczy zgłoszenie przyłączenia do sieci. Kolejnym krokiem milowym jest Ustawa o odnawialnych źródłach energii, która weszła w życie 4 maja 2015 r. i daje wytwórcom tzw. „zielonej energii” możliwość odsprzedaży jej nadwyżek po z góry ustalonych, bardzo korzystnych cenach.

 

panele i farmy fotowoltaicznefot. Ecotec

 

Ecotec – wsparcie od projektu po serwis
Założona w 2009 r. polsko-niemiecka firma Ecotec zapewnia swoim klientom szerokie wsparcie w procesie budowy paneli i farm słonecznych – od etapu projektu, przez montaż i podłączenie do sieci energetycznej, po zabezpieczenia i serwis. Kompleksowa obsługa w połączeniu z doświadczeniem daje gwarancję sukcesu w pozyskiwaniu energii słonecznej na użytek własny i przemysłowy.
- Zdecydowałeś się na montaż paneli solarnych lub budowę farmy słonecznej? My zajmiemy się realizacją twojego pomysłu! – zapewnia Jarosław Królak.

 

panele i farmy fotowoltaicznefot. Ecotec

 

Projekt
Pierwszym etapem realizacji zamierzenia jest stworzenie profesjonalnego projektu, uwzględniającego zapotrzebowanie klienta, warunki atmosferyczne panujące w danym regionie oraz warunki fizyczne danego terenu (rodzaj gleby, nachylenie terenu czy dachu itp.) Na tym etapie wybierany jest konkretny system solarny: z optymalnym inwerterem, odpowiednim do panujących warunków atmosferycznych szkłem, o stosownym nachyleniu i rozkładzie paneli. Ecotec sporządza również wszystkie niezbędne rysunki techniczne i przygotowuje kompletny biznesplan dla projektu, niezbędny przy staraniu się o różnego rodzaju subwencje. Każdy projekt jest jedyny w swoim rodzaju, bo od podstaw jest tworzony z myślą o konkretnym odbiorcy.

 

panele i farmy fotowoltaicznefot. Ecotec

 

Instalacja i podłączenie
Kolejnym etapem jest montaż wybranego systemu solarnego przez wyspecjalizowane ekipy techniczne. Firma Ecotec zajmuje się nawet odpowiednim przygotowanie gruntu i fundamentów pod budowę farmy solarnej: od wyrównanie terenu, przez odwierty, po budowę betonowych fundamentów. Specjaliści z firmy Ecotec zapewniają także podłączenie do sieci energetycznej oraz ewentualny montaż akumulatorów, magazynujących cześć wytworzonej energii.

 

panele i farmy fotowoltaicznefot. Ecotec

 

Serwis i konserwacja
Zapewnienie odpowiedniego serwisu i konserwacji systemu solarnego jest niezbędne dla zachowania jego efektywności w perspektywie długoterminowej. Standardowa obsługa farmy solarnej obejmuje m. in. bieżące monitorowanie wydajności, sprawdzenie wszystkich komponentów systemu bezpośrednio w miejscu montażu, dbanie o architekturę krajobrazu oraz niezbędne wsparcie techniczne, a także zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń farmy fotowoltaicznej.
- Energia słoneczna to dla nas nie tylko biznes – to przede wszystkim nasza misja. Rozpoznajemy potrzeby energetyczne wszystkich naszych klientów i każdego z nich z osobna, zapewniając najwyższy stopień profesjonalizmu i skuteczności.

Dane kontaktowe Firmy Ecotec Polska dostępne są na stronie internetowej: www.ecotec-polska.pl/en/

 

02-229 Warszawa, ul. Światowa 22, woj. mazowieckie
tel. 224 908 235, 691 301 240,