Słońce to idealne źródło energii. Dostępne niemalże wszędzie, więc bardzo praktyczne. Nowoczesne instalacje pozwalają nie tylko na uzyskanie ze słońca zwykłej energii elektrycznej, ale także na ogrzanie wody. Najnowsze regulacje prawne w dziedzinie OZE dają też możliwość zarobienia na odsprzedaży nadwyżek energii po bardzo korzystnych, stałych cenach.

 

instalacje fotowoltaiczne eco voltaikafot. www.ecovoltaika.pl

 

Fotowoltaika – jak to działa?
Zasada działania ogniw fotowoltaicznych, które po połączeniu tworzą panele solarne, jest bardzo prosta. Polega na wykorzystaniu siły elektromotorycznej powstającej w materiale półprzewodnikowym pod wpływem promieniowania świetlnego. Dzięki temu panel solarny jest w stanie wytworzyć konkretną ilość energii, w zależności od możliwości i potrzeb instalacji.

Dzięki tej technologii możemy wytwarzać energię elektryczną bez konieczności dostarczania paliwa, jak ma to miejsce w konwencjonalnych elektrowniach. Dzięki temu nie generuje ona odpadów, które trzeba by było utylizować lub przechowywać. Jest zatem w pełni ekologiczna i przede wszystkim tania – mówi Marek Popowicz, właściciel firmy Ecovoltaica.

Dodatkową zaletą instalacji fotowoltaicznych jest ich niemalże bezobsługowy sposób działania – nie ma w nich części ruchomych, które wymagają konserwacji, a sprawność pracy instalacji można w każdej chwili i z każdego miejsca na świecie sprawdzić on-line. Poza tym panele solarne nie zabierają dodatkowego miejsca (montuje się je na dachach), nie emitują żadnych drgań i hałasów. Nie wytwarzają podczas pracy szkodliwych gazów czy niebezpiecznych substancji. Ekologia w czystej postaci.

Obalony także został mit, ze pozyskiwanie energii z paneli solarnych w naszych warunkach klimatycznych jest nieopłacalne ze względu na zbyt małe nasłonecznienie – okazało się, ze słońca wystarcza w zupełności na to, żeby montaż instalacji fotowoltaicznych był opłacalny.

 

instalacje fotowoltaiczne eco voltaika instalacje fotowoltaiczne eco voltaikafot. www.ecovoltaika.pl

 

Panele solarne – to się opłaca!
Jeszcze dwie dekady temu ogniwa fotowoltaiczne, ze względu na swoją ówczesną cenę, nie pozwalały na powszechne wykorzystanie słońca jako źródła energii elektrycznej. Wyczerpujące się zasoby paliw kopalnych zmusiły jednak producentów energii do zwrócenia się w kierunku źródeł odnawialnych, czyli przede wszystkim wody, wiatru i słońca. Wzrost popytu na „zieloną energię” oraz nowe możliwości techniczne zwiększające znacznie wydajność i możliwości wykorzystania paneli solarnych spowodowały spadek cen ogniw fotowoltaicznych, a w konsekwencji – wzrost popularności takiego rozwiązania. Dziś pozyskiwanie energii ze słońca jest opłacalne nawet w skali domu jednorodzinnego.

Do tej sytuacji w znacznej mierze przyczyniają się najnowsze regulacje prawne, które po pierwsze, umożliwiają dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych produkujących energię na użytek własny. Do 2020 działa w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej program PROSUMENT, z którego można ubiegać się o dofinansowanie do zakupu oraz montażu nowych instalacji fotowoltaicznych na potrzeby domów jedno- i wielorodzinnych. Ostatnie zmiany w tym programie wprowadziły zwiększenie maksymalnych kosztów kwalifikowanych na montaż akumulatorów do magazynowania energii elektrycznej (PV) z 3.000 zł/kW do 5.000zł/kW, oraz wprowadziły zasobniki c.w.u. dla pomp ciepła jako bufory magazynujące energię cieplną ze szczególnym wskazaniem na zasobniki powyżej 250 l – 8.000 zł. Bardzo pozytywną zmianą dla prosumentów jest też obniżenie maksymalnych kosztów kwalifikowanych na montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy poniżej 10 kW do 8 000 zł/kWp i dla instalacji o mocy od 10 do 40 kW do 6 000 zł/kWp.

 

instalacje fotowoltaiczne eco voltaikafot. www.ecovoltaika.pl

 

Po drugie, nowelizacja ustawy Prawo energetyczne z 2013 r. umożliwia podłączenie systemu fotowoltaicznego (zdefiniowanego w ustawie jako "mikroinstalacja" o mocy do 40 kW) do sieci elektrycznej bez uzyskiwania zezwoleń – wystarczy zgłoszenie przyłączenia do sieci. Zdecydowanie oszczędza to czas i pieniądze, a także do minimum ogranicza biurokrację związaną z instalacją paneli solarnych. Ponadto, 4 maja 2015 r. weszła w życie ustawa o odnawialnych źródłach energii. Do ustawy włączono tzw. „poprawkę prosumencką”. Zapis ten gwarantuje posiadaczom przydomowych mikroinstalacji solarnych o mocy do 10 kW odkupienie od nich „zielonej” energii po cenie gwarantowanej i wyższej niż rynkowa w cenie 0,75 zł/kWh przy instalacjach do 3 kW. Natomiast w grupie instalacji od 3 kW do 10 kW stawka wyniesie 0,65 zł/kWh. Daje to – oprócz oczywistych oszczędności wynikających ze zmniejszenia rachunków za prąd i ogrzewanie – możliwość dodatkowego zarobku na odsprzedaży nadprodukowanej energii. Podwójna efektywność takiej inwestycji czyni ją jeszcze bardziej korzystną.

 

instalacje fotowoltaiczne eco voltaikafot. www.ecovoltaika.pl

 

Montaż mikroinstalacji solarnych – Eco Voltaica
Mikroinstalacja fotowoltaiczna ma moc do 40kWp, przeznaczona jest dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a wyprodukowana z niej energia elektryczna powinna być wykorzystywana na potrzeby własne. Oprócz zwykłych instalacji produkujących zmienny prąd elektryczny, firma Eco Voltaica instaluje też systemy bardziej rozbudowane, z możliwością wykorzystania prądu stałego DC z paneli fotowoltaicznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej a następnie przekazywania prądu stałego do falownika i produkcji prądu zmiennego AC 230V. To kompleksowe i niezwykle opłacalne rozwiązanie.

Jednoczesne podgrzewanie wody i produkcję prądu zapewnia mikroinstalacja, w której instalujemy opatentowane hybrydowe bojlery Logitex. Pracują one zarówno z mikroinstalacją fotowoltaiczną, jak i tradycyjnymi źródłami energii takimi, jak kotłownia czy kominek. Dlatego ich działanie jest elastyczne – mówi Marek Popowicz.

 

instalacje fotowoltaiczne eco voltaikafot. www.ecovoltaika.pl

 

Ich mechanizm działania jest prosty: po podgrzaniu wody do żądanej temperatury podgrzewacz wyłączy się i przepływ energii elektrycznej zostanie automatycznie skierowany do falownika, w którym prąd stały (DC) zostanie przetworzony na prąd zmienny (AC), a wyprodukowany w ten sposób prąd zostanie dostarczony do wewnętrznej domowej instalacji elektrycznej. W mniej słonecznym okresie roku natomiast całą produkcję energii słonecznej można skierować na wytwarzanie prądu zmiennego do sieci wewnętrznej, a podgrzewanie wody pozostawić drugiemu tradycyjnemu systemowi ogrzewania. Wielofunkcyjność takiego rozwiązania niezaprzeczalnie powinna skłonić właścicieli domów do rozważenia zamontowania takiej mikroinstalacji.

Firma Eco Voltaika to solidny partner w budowie instalacji fotowoltaicznych, posiadający niezbędne doświadczenie z zakresu projektowania i budowy. Zespół złożony wyłącznie z profesjonalistów to gwarancja sukcesu i udanej inwestycji. Firma korzysta tylko i wyłącznie ze sprawdzonych i najwyższej klasy podzespołów. Firma wykonała już w Polsce 61 instalacji prosumenckich o mocy 3-20kW i łącznej mocy blisko 300kW.

Z ofertą firmy można zapoznać się na stronie www.ecovoltaika.pl

 

29-100 Kurzelów, ul. Sienkiewicza 6, woj. świętokrzyskie
tel. 41 367 95 55, +48 508 450 380,