Skąd wilgoć w domu i jak ją zlikwidować?
Odpowiadając na powyższe pytanie trzeba najpierw zrozumieć, jak „zachowuje” się woda w kontakcie z tzw. kapilarami, czyli np. rurami, szczelinami, pustymi przestrzeniami. Otóż ciecz „wędruje” nimi zawsze ku górze, i dzieje się tak wbrew sile grawitacji.

 

fot. BKM.Mannesmann Polska sp. z o.o.

 

Oznacza to, że gdy brakuje izolacji pomiędzy glebą a murem (lub izolacja jest przerwana), materiał budowlany chłonie wodę jak gąbka i rozprowadza nawet kilka metrów wzwyż. Efekty są wielu z nas znane, bo skutki tych fizycznych procesów obserwujemy w postaci wilgoci na ścianie przy podłodze, pleśni, zacieków. Jak zlikwidować wilgoć w ścianie? Są na to różne sposoby, przy czym sprowadzają się one zazwyczaj do konieczności wykonania poziomej przepony lub izolacji, która uniemożliwi kapilarne podciąganie wilgoci ku górze. Wykonywanie izolacji to oczywiście współczesny standard przy wznoszeniu budynków (w tym celu zazwyczaj stosowane są taśmy bitumiczne), jednak w starszych obiektach często zaniedbywano ten aspekt, lub też z biegiem czasu taśmy uległy uszkodzeniu. Wówczas, aby zlikwidować wilgoć w ścianie zewnętrznej oraz wewnętrznej, konieczne jest ponowne wykonanie przepony.
Inne problemy stwarzają podpiwniczone ściany zewnętrzne budynków, które oprócz przepony poziomej, eliminującej wilgoć na ścianie przy podłodze, wymagają też wykonania tzw. zewnętrznej blokady pionowej, stanowiącej ochronę przeciwko zawilgoceniu poprzecznemu muru przez przylegającą, wilgotną glebę. W przypadku brakującej, uszkodzonej lub niewłaściwie wykonanej izolacji woda przedostaje się do ścian, a następnie „wspina się” po nich, docierając nawet do znajdujących się powyżej mieszkań. Efekty są dostrzegalne gołym okiem: odpadający tynk zewnętrzny, odpadanie warstw farby lub tynku wewnętrznego, a nawet uszkodzenia sprzętów domowych i wyposażenia. W dalszej perspektywie na pewno też pojawi się pleśń, która stanowi zagrożenie nie tylko dla konstrukcji budynku, ale i dla naszego zdrowia.

Pozbyć się wilgoci w ścianie raz na zawsze
Na rynku nie brakuje dziś firm wykonujących iniekcje przeróżnymi metodami, które jednak mają jeden wspólny mianownik – mianowicie wysoką cenę. Obok samego materiału iniekcyjnego płacimy także za dojazd i zaangażowanie ekipy fachowców, co w sposób oczywisty podnosi koszt realizacji.
– Alternatywą jest NOVUREM – preparat, który pozwala na samodzielne uszczelnienie budynku i zlikwidowanie wilgoci w ścianie. Jedyne, czego potrzeba, to wiertarka do nawiercenia otworów i trochę wolnego czasu – mówi Grzegorz Marek Podstawa z firmy BKM.MANNESMANN Polska Sp. z o.o. – NOVUREM składa się w przeważającej części z rozpuszczonego w oleju parafinowym polimeru. Po iniekcji do muru nośnik odparowuje, a na porach ściany pozostaje jedynie hydrofobowy, podobny do lakieru film polimerowy – dodaje.
Co istotne – ponieważ NOVUREM nie jest rozpuszczalny w wodzie, rozprowadza się nawet po murze całkowicie przesiąkniętym wodą. Jednocześnie nie zatyka porów ściany (po odparowaniu są one ponownie wypełnione powietrzem), zachowując tym samym jej zdolności dyfuzyjne.

 

skuteczna hydroblokada mannesman skuteczna hydroblokada mannesmanfot. BKM.Mannesmann Polska sp. z o.o.

 

NOVUREM sprawdzi się też przy wykonywaniu obu typów izolacji (przepony poziomej i zewnętrznej blokady pionowej) podpiwniczonych ścian budynku, przy czym wyeliminowana jest konieczność czaso- i pracochłonnego odkrywania murów, bo nieszczelna ściana może być zaizolowana przed wnikającą wilgocią kapilarną od wewnątrz. W podpiwniczonym domu zlikwidujemy wilgoć aplikując NOVUREM na całej powierzchni ściany, tworząc zwartą blokadę – izolację powierzchniową.

 

skuteczna hydroblokada mannesmanfot. BKM.Mannesmann Polska sp. z o.o.

 

Likwidacja wilgoci w domu krok po kroku
Jak pozbyć się wilgoci w ścianie z wykorzystaniem preparatu NOVUREM i wykonać poziomą blokadę przeciwwilgociową? Na początku należy odrysować na ścianie wysokość pierwszej linii wierconych otworów.
– Zazwyczaj jest to ok. 10-15 cm nad posadzką, a optymalne odległości pomiędzy otworami to 12,5 cm. Pierwszy otwór powinien się znajdować w odległości 5 cm od narożnika ścian. Następnie wiertarką (z wiertłem o średnicy 12-14 mm) należy nawiercić otwory pod kątem ok. 45 stopni w dół, zwracając uwagę na to, aby w miarę możliwości przykładać wiertło do cegły, a nie do fugi. Koniec wierconego otworu powinien się znajdować mniej więcej w połowie grubości ściany i ok. 10 cm poniżej poziomu posadzki – wyjaśnia Grzegorz Marek Podstawa.
Po zebraniu odkurzaczem pyłu, można rozpocząć aplikację środka NOVUREM. Po obliczeniu w oparciu o specjalny, opracowany przez producenta wzór zużycia płynu dla danego przypadku, można umieścić butelki z preparatem w wywierconych kanalikach (butelki dostarczone przez producenta są pełne, a precyzyjne dozowanie ułatwia umieszczona na nich miarka).

 

skuteczna hydroblokada mannesman skuteczna hydroblokada mannesmanfot. BKM.Mannesmann Polska sp. z o.o.

 

Kontrolujemy zawartość butelki, po jej całkowitym opróżnieniu usuwamy z otworu, zabezpieczając odwiert odrobiną zaprawy (bez gipsu). Można więc usunąć butelkę i zabezpieczyć kanaliki odrobiną zaprawy (bez gipsu).
– Nieco inaczej wykonuje się izolację pionową przeciwko zawilgoceniu poprzecznemu powierzchni częściowo podpiwniczonych , ścian zewnętrznych z nadbudową lub innych ścian, których nie można odkryć. Wówczas całą operację należy przeprowadzić powierzchniowo od wewnątrz, aplikując NOVUREM na całej powierzchni ściany – mówi Grzegorz Marek Podstawa.
Wysokość linii odwiertów w takiej sytuacji należy ustalić zwracając uwagę na wysokość gruntu za ścianą oraz przewidziane dodatkowe działania uzupełniające, przy czym odległości między nimi są analogiczne do tych, jakie wykonuje się przy blokadach poziomych. Kąt wiercenia powinien wynieść od 30 do 50 stopni, a w narożnikach należy wywiercić po skosie dwa otwory, jeden nad drugim. Kolejne linie otworów z przesunięciem wynoszącym połowę odległości między dwoma otworami należy wykonać każdorazowo 25 cm nad poprzednią. Ostatni rząd otworów znajduje się ok. 15 cm powyżej zewnętrznego poziomu gruntu. W przypadku częściowych izolacji powierzchniowych otwory wykonuje się do wysokości ok. 50 cm powyżej ostatniego widocznego defektu ściany.

 

skuteczna hydroblokada mannesmanfot. BKM.Mannesmann Polska sp. z o.o.

 

Aby zlikwidować wilgoć w domu i pozbyć się wilgoci na ścianie przy podłodze, nie musimy wcale ponosić z tego tytułu ogromnych wydatków. Samodzielne wykonywanie uszczelnień dzięki preparatom takim jak NOVUREM jest dziś nie tylko możliwe, ale ponadto bardzo skuteczne. Nie bez znaczenia jest też fakt, że NOVUREM może być stosowany z cegłą, klinkierem, kamieniem naturalnym (tłuczniem), piaskowcem, wapieniem i gazobetonem, pustakami, ażurami, ubijanym betonem, a więc z większością materiałów budowlanych, co w sposób oczywisty zwiększa uniwersalność jego zastosowań.

Z ofertą firmy można zapoznać się na stronie: www.novurem.pl

 

41-703 Ruda Śląska, ul. Karola Goduli 36, woj. śląskie
tel. +48 518 891 040,