Wbrew pozorom wykończenie dachu to nie tylko pokrycie. Na skośnych połaciach powinny znaleźć się dodatkowe elementy wyposażenia i akcesoria gwarantujące pełną szczelność newralgicznych stref.

Jakie elementy wykończeniowe na dachu odpowiadają za odprowadzenie wody z połaci?

Jedną z podstawowych funkcji dachu jest ochrona wnętrza budynku przed działaniem warunków pogodowych. Najwyższa warstwowa przegroda każdego kubaturowego obiektu jest bezpośrednio wystawiona na kontakt z deszczem. Z tego względu podczas projektowania i wykonywania dachu należy zadbać o pełną szczelność układu, szczególnie w newralgicznych miejscach.

Warstwa dachu, która jest bezpośrednio wyeksponowana na wpływ mokrego środowiska, to pokrycie. Będąc na etapie realizowania robót związanych z wykończeniem połaci, należy dołożyć starań, aby wybrany materiał tworzył szczelną barierę dla wilgoci. Ze względu na występowanie na dachu newralgicznych miejsc, między innymi w postaci stref przyokapowych, szczytowych oraz przejść pionowych elementów przez połać, konieczne jest stosowanie obróbek blacharskich będących uzupełnieniem zasadniczych elementów wykończeniowych dachu.

Jeśli szukasz informacji na temat opierzenia, które powinno znajdować się w strefie przyokapowej dachu, wejdź na: https://budogram.pl/pas-nadrynnowy-wymiary-montaz-cena/. Znajdziesz tam szczegółowe informacje dotyczące fartuchów dachowych, zabezpieczających przed wnikaniem mokrych cząstek do znajdujących się w najniższych punktach połaci warstw szczytowej przegrody.

Jakie wewnętrzne warstwy dachu chronią wnętrze budynku przed wilgocią?

Jak już wspomniano, podstawową warstwą dachu chroniącą budynek przed działaniem wilgoci i wody jest pokrycie wraz z niezbędnymi elementami wyposażenia i akcesoriami. Warto jednak pamiętać, że w warstwach szczytowej przegrody budynku można znaleźć także inne materiały zabezpieczające przed mokrymi cząstkami, zarówno tymi, które mogą przeniknąć z otoczenia budynku, jak i tymi, które kumulują się w środku dachu.

Powłoka zapewniająca właściwą gospodarkę wilgotnościową w warstwach dachu to wiatroizolacja. Materiał ten może mieć formę folii lub membrany paroprzepuszczalnej. Pierwszy typ zabezpieczenia charakteryzuje się niskim stopniem paroprzepuszczalności i jest przeznaczony do budynków z nieużytkowym poddaszem. Membrany dachowe będące materiałami o wysokiej paroprzepuszczalności mogą być z powodzeniem stosowane w obiektach z poddaszem przeznaczonym na stały pobyt ludzi.

Wiatroizolacja jako wyrób jednostronnie paroprzepuszczalny chroni przed dostępem opadów z zewnątrz, a jednocześnie umożliwia wyprowadzenie wilgoci z wnętrza dachu do otoczenia.

15-232 Białystok, Mickiewicza 32/22, woj. podlaskie
tel. 698 026 353,