Firma Klaudia sp. z o.o. od 1989 roku prowadzi na polskim rynku produkcję i sprzedaż zestawów instalacji igłofiltrowych, a także dystrybucję agregatów pompowych, pomp zatapialnych i innych rozwiązań pompowych. Od 2009 roku firma ta świadczy także usługi w zakresie ogólnopolskiego wynajmu pomp, będąc jednym z kilku wiodących dostawców takich usług w Polsce.

Pompy do odwodnień i ścieków – wiele zastosowań
Oferowane przez firmę Klaudia sp. z o.o. agregaty pompowe do wody zanieczyszczonej i ścieków są często stosowane w celu odwadniania powierzchniowego wykopów budowlanych, kiedy występuje potrzeba wypompowania wody zgromadzonej w otwartym wykopie czy obniżania poziomu wody w kopalniach odkrywkowych np. piasku, żwiru i innych kruszyw. Stosuje się je także w trakcie prac budowlanych i remontowych obiektów inżynieryjnych na rzekach (np. przęsła mostów), gdzie mimo zamontowania ścianek szczelnych, następują duże przesiąki wody, którą trzeba odprowadzać. Jednostki te stosowane są także w formie tymczasowych pompowani ścieków, są to tzw. bypassy ściekowe używane przy remontach, renowacji linii kanalizacyjnych oraz obiektów oczyszczalni ścieków, kiedy to odcinek kanalizacji czy komora muszą być czasowo wyłączone z przepływu.

 

pompy do odwodnień i ściekówPompa samozasysająca przy odwadnianiu kopalni odkrywkowej / fot. Klaudia sp. z o.o.

 

Firma Klaudia sp. z o.o. oferuje wynajem pomp o wydajnościach maksymalnych od 45 do 1350 m3/godz. wody oraz możliwościach w zakresie wysokości podnoszenia sięgających 67 metrów przy agregatach pompowych, a ponad 150 metrów przy pompach zatapialnych.

Ryzyko zatkania pompy ściekowej
– Dość wymagającym zastosowaniem jest wykorzystywanie agregatów pompowych do pompowania ścieków z kanalizacji. Specyfika pompowanej cieczy wiąże się z tym, że występuje w niej wiele elementów, które niosą ryzyko zatkania się wirnika pompy, np. części włókniste, lepkie, kawałki drewna i inne. Dlatego też do tego typu zastosowań stosuje się pompy o odpowiedniej konstrukcji, posiadające wirniki o możliwie dużych przelotach zanieczyszczeń, w praktyce wynoszących od 75 mm do nawet 160 mm. Idealnie gdy konstrukcja wirnika pozwala zarówno na akceptację dużych zanieczyszczeń, jak i zachowuje wysoką sprawność hydrauliczną zapewniającą niskie zużycie paliwa – informuje Robert Kolud z firmy Klaudia sp. z o.o.
W tym zakresie cenione są m.in. pompy Hidrostal z wirnikiem śrubowo-odśrodkowym, a także pompy Flygt z samoczyszczącym się wirnikiem typu „N”

 

pompy do odwodnień i ściekówPrzekrój sekcji pompowej Hidrostal

 

Jak uzyskać realną wydajność pomp ściekowych?
– W zakresie pomp do ścieków, klienci najczęściej wynajmują i nabywają agregaty pompowe o wydajności maksymalnej ok. 300-400 m3/godz. Urządzenia tego typu po uwzględnieniu strat wynikających z fizyki – konieczności zasysania, oporów węży na tłoczeniu, wysokości podnoszenia cieczy – pozwalają najczęściej na uzyskiwanie realnej wydajności rzędu 200-250 m3/godz. Są to odpowiednie parametry dla większości średnich przepływów, np. przy pompowaniu ścieków w mniejszej i średniej wielkości miejscowościach. Jeśli wymagane przepływy są mniejsze, to nie jest to żaden kłopot – regulacja obrotów silnika spalinowego agregatu pompowego pozwala na dopasowanie jego możliwości do potrzeby zadania. Wśród tego typu wielkości agregatów pompowych, podstawowe oferowane modele to m.in.: Geco Power MPD 6/20, Hidrostal E125M, E125H, Flygt DWV 125, DWV 150, Global Pump 6GSTAP. Typowe średnice węży ssawnych i tłocznych stosowanych w tych jednostkach to 150mm – mówi Robert Kolud.

 

pompy do odwodnień i ściekówSpalinowe agregaty pompowe do ścieków Flygt DWV / fot. Klaudia sp. z o.o.

 

Gdy potrzebna większa wydajność pompy ściekowej…
– Jeśli potrzebne są wyższe realne przepływy (np. po stratach 400 m3/godz. i więcej), stosowane są pompy z przyłączami i orurowaniem o średnicy 200-250 mm. Pozwalają one na uzyskiwanie maksymalnych wydajności rzędu 500-800 m3/godz., udostępniając najczęściej przelot zanieczyszczeń rzędu 75-120 mm. Tego typu pompy niezastąpione są przy bypassach ściekowych prowadzonych w większych miastach oraz w oczyszczalniach. Do najczęściej stosowanych marek i modeli w wynajmie i sprzedaży należą urządzenia: Global Pump 8GSTAP, Godwin CD225M, Flygt DWV 200, Flygt NWV 200 – mówi Robert Kolud.

 

pompy do odwodnień i ściekówPompa Global Pump 8GSTAP z koszem skrzyniowym obsługująca bypass ściekowy / fot. Klaudia sp. z o.o.

 

…i jeszcze więcej…
– Tam, gdzie wymagane są jeszcze większe przepływności (po stratach ponad 500 m3/godz.), przy jednocześnie dość dużych głębokościach zasysania (np. 5-6 m), odpowiednim rozwiązaniem będą zestawy pomp lub pompy o bardzo wysokiej wydajności maksymalnej przekraczającej 1000 m3/godz. wyposażone w przyłącza ssawne i tłoczne o średnicy 250-300 mm. W tym zakresie Klaudia sp. z o.o. stosuje agregaty pompowe oparte o pompy Hidrostal F10K oraz Flygt CWV. Zapewniają one wydajności maksymalne rzędu 1250-1350 m3/godz. oraz przeloty zanieczyszczeń 120-160 mm. Wirnik śrubowo-odśrodkowy w pompach Hidrostal F10K jest maksymalnie odporny na zatykanie się materiałami włóknistymi, co sprawia że pompy tego typu mogą pozwolić sobie na pompowanie ścieków bez żadnych filtrów i krat na przewodach ssawnych, co niesamowicie upraszcza obsługę – wyjaśnia Robert Kolud.

Bardzo wysoka wydajność wynajmowanych pomp ściekowych
Firma Klaudia, posiada doświadczenia w zakresie obsługi zadań, które wymagają bardzo wysokiej sumarycznej przepływności, np. rzędu 4000-5000 m3/godz.
– Tego typu problemy rozwiązywane są w oparciu o zestawy wielu pomp (np. 5-12 sztuk) posiadających odrębne linie ssawne. W przypadku, gdy wymagane jest tłoczenie na duże odległości (np. 200-300 metrów), zamiast stosować kilkanaście nitek węży tłocznych, wykonawcy niejednokrotnie stosują jedną linię o dużej średnicy (np. DN500-DN600) opartą o rury PE. Przy takiej konfiguracji każda z pomp wyposażona jest w krótki odcinek węża tłocznego, podłączany do zbiorczego kolektora, tzw. „manifoldu”. Wyjście manifoldu dostosowane jest do głównego przewodu rurociągu tłocznego. Aby można było dołączać i odłączać pompy z manifoldu (np. w celach serwisowych), jego przyłącza wyposażone są w zasuwy, przepustnice lub zawory zwrotne – mówi Robert Kolud.
W 2015 roku firma Klaudia sp. z o.o. obsługiwała 2 zadania wymagające zapewnienia przepływności ok. 5000 m3/godz. Pierwsze zadanie było związane z dwumiesięcznym pompowaniem wody przemysłowej na terenie dużego zakładu przemysłowego. Z uwagi na to, że woda nie posiadała istotnych zanieczyszczeń, udało się obsłużyć zadanie w oparciu o 9 pomp o wydajnościach maksymalnych w zakresie 550-1250 m3/godz.
Kolejne zadanie realizowane jesienią 2015 roku dotyczyło dostawy zestawu pomp do obsługi bypassu ścieków podczas realizacji renowacji kolektora ściekowego dużej średnicy w Poznaniu. Pompowanie mocno zanieczyszczonego medium powodującego częściowe przytykanie się pomp, wirników, filtrów ssawnych, wraz z zapewnieniem jednostek rezerwowych, wymagało zastosowania zespołu 11 pomp o wydajnościach maksymalnych 550-1350 m3/godz.

 

pompy do odwodnień i ściekówManifold zbiorczy z podłączonym zestawem pomp do ścieków / fot. Klaudia sp. z o.o.

 

Ważny etap – analiza kosztów
Firma Klaudia sp. z o.o. aktywnie włącza się w zadanie już na etapie wstępnej analizy i doboru sprzętu. Na podstawie wywiadu z klientem, a czasami wizji lokalnej rekomendowany jest odpowiedni  zestaw urządzeń i armatury. W oparciu o doświadczenie, nomogramy, metody inżynierskie, a także specjalistyczne oprogramowanie jest możliwe określenie realnych spodziewanych po stratach przepływności, rekomendacji co do ustawienia obrotów roboczych, czy także symulacje zużycia paliwa.
– Dostawca sprzętu jest w stanie zapewnić także praktyczne wsparcie na etapie montażu systemu. W przypadku zapotrzebowania doświadczeni pracownicy są w stanie zorganizować lub skoordynować montaż i demontaż zestawów pompowych, a także przeprowadzić szkolenie w zakresie obsługi i konserwacji. Jeśli stosowane są odwodnienia za pomocą igłofiltrów, możliwe jest ich wypłukanie, ułożenie instalacji i uruchomienie odwodnienia – informuje Robert Kolud.

Węże, pompy zatapialne i igłofiltry
W ofercie firmy Klaudia sp. z o.o. znajdują się także inne urządzenia, dostępne zarówno do sprzedaży, jak i wynajmu, wśród których znajdziemy:
– Igłofiltry, a w zasadzie instalacje igłofiltrowe – zestawy akcesoriów pozwalających na tymczasowe obniżanie wody gruntowej, przede wszystkim przy pracach związanych z osuszaniem wykopów budowlanych. Igłofiltry podłączane są do kolektorów ssących, ciąg kolektorów z kolei do agregatu pompowego. Agregat pompowy wytwarzając podciśnienie, umożliwia zassanie wody z igłofiltrów z poziomu filtra i następnie bieżące odprowadzanie jej z układu. Sukcesywnie prowadzi to do obniżenia wody z gruncie, pozwalając np. na prace w wykopach, układanie rur kanalizacyjnych czy wodociągowych i inne.

 

pompy do odwodnień i ściekówInstalacja igłofiltrowa z agregatem pompowym elektrycznym / fot. Klaudia sp. z o.o.

 

– Pompy do igłofiltrów – w zakresie agregatów pompowych znajdziemy pompy tłokowe (marki BBA, MB oraz Geho) i pompy wirowe ze wspomaganiem próżniowym. Pompy tłokowe posiadają wydajność do 100m3/godz. wody lub powietrza, co sprawia że są odpowiednie dla obsługi systemów igłofiltrowych składających się z maksymalnie 50 do 80 igłofiltrów. Pompy ze wspomaganiem próżniowym cechują się maksymalną wydajnością od 70 do 470 m3/godz., co w praktyce przekłada się na możliwość obsługi przez nie systemów odwadniających składających się z 30 do 150 igłofiltrów.

 

pompy do odwodnień i ściekówPompa tłokowa MB C 175 współpracująca z instalacją igłofiltrową / fot. Klaudia sp. z o.o.

 

– Pompy zatapialne – sprawdzą się szczególnie gdy użytkownik posiada dostęp do energii elektrycznej w odpowiednim zakresie mocy. W zakresie oferty wypożyczalni Klaudia sp. o.o. do dyspozycji klientów udostępnia pompy zatapialne o mocy w zakresie 0,75 – 90 kW, o wydajnościach sięgających 1400 m3/godz. i wysokościach podnoszenia sięgających 150 m.

 

pompy do odwodnień i ścieków pompy do odwodnień i ściekówfot. 1. Pompy zatapialne do odwadniania / fot. 2. Pompa zatapialna do ścieków Flygt

 

– Węże i armaturę pompową – odpowiednio do rodzaju pompy i pompowanego medium proponowane są kosze ssawne klasyczne oraz separatory skrzyniowe, węże ssawne i tłoczne, kolana, rury przelotowe, rozdzielacze, trójniki, adaptery itp. Elementy są zwykle złączne na szybkozłączach klamrowych lub strażackich.

 

pompy do odwodnień i ściekówPrzykładowe akcesoria pompowe / fot. Klaudia sp. z o.o.

 

Ze szczegółową ofertą firmy Klaudia w zakresie rozwiązań związanych z igłofiltrami, odwodnieniami, sprzętem do pompowania ścieków możesz zapoznać się na stronie: www.klaudia.eu, natomiast serwis wynajempomp.pl, dedykowany jest usługom wypożyczalni sprzętu.
Dodatkową specjalnością firmy jest także dobór i dostawy pomp dla przemysłu. Tym zastosowaniom dedykowany jest obszerny serwis strefapomp.pl.

 

43-450 Ustroń, ul. Józefa Kreta 24, woj. śląskie
tel. 338 547 436, 606 355 238,