Pompy do odwodnień i ścieków Klaudia sp. z o.o.

Wynajem i sprzedaż pomp ściekowych i odwodnieniowych

Zakres stosowania agregatów pompowych jest bardzo szeroki, dlatego też ich oferta dostępna u producentów może powodować trudności w wyborze odpowiedniego modelu. Na szczęście są firmy, które świadczące bezpłatne kompleksowe doradztwo przy wyborze odpowiedniego urządzenia, a także, poza sprzedażą pomp oferują ich wynajem na terenie całej Polski. Firma Klaudia sp. z o.o. funkcjonując ponad 25 lat dostarcza na krajowy rynek pompy na potrzeby krótko- i długoterminowe.

Firma Klaudia sp. z o.o. od 1989 roku prowadzi na polskim rynku produkcję i sprzedaż zestawów instalacji igłofiltrowych, a także dystrybucję agregatów pompowych, pomp zatapialnych i innych rozwiązań pompowych. Od 2009 roku firma ta świadczy także usługi w zakresie ogólnopolskiego wynajmu pomp, będąc jednym z kilku wiodących dostawców takich usług w Polsce.

Pompy do odwodnień i ścieków – wiele zastosowań
Oferowane przez firmę Klaudia sp. z o.o. agregaty pompowe do wody zanieczyszczonej i ścieków są często stosowane w celu odwadniania powierzchniowego wykopów budowlanych, kiedy występuje potrzeba wypompowania wody zgromadzonej w otwartym wykopie czy obniżania poziomu wody w kopalniach odkrywkowych np. piasku, żwiru i innych kruszyw. Stosuje się je także w trakcie prac budowlanych i remontowych obiektów inżynieryjnych na rzekach (np. przęsła mostów), gdzie mimo zamontowania ścianek szczelnych, następują duże przesiąki wody, którą trzeba odprowadzać. Jednostki te stosowane są także w formie tymczasowych pompowani ścieków, są to tzw. bypassy ściekowe używane przy remontach, renowacji linii kanalizacyjnych oraz obiektów oczyszczalni ścieków, kiedy to odcinek kanalizacji czy komora muszą być czasowo wyłączone z przepływu.

 

pompy do odwodnień i ściekówPompa samozasysająca przy odwadnianiu kopalni odkrywkowej / fot. Klaudia sp. z o.o.

 

Firma Klaudia sp. z o.o. oferuje wynajem pomp o wydajnościach maksymalnych od 45 do 1350 m3/godz. wody oraz możliwościach w zakresie wysokości podnoszenia sięgających 67 metrów przy agregatach pompowych, a ponad 150 metrów przy pompach zatapialnych.

Ryzyko zatkania pompy ściekowej
– Dość wymagającym zastosowaniem jest wykorzystywanie agregatów pompowych do pompowania ścieków z kanalizacji. Specyfika pompowanej cieczy wiąże się z tym, że występuje w niej wiele elementów, które niosą ryzyko zatkania się wirnika pompy, np. części włókniste, lepkie, kawałki drewna i inne. Dlatego też do tego typu zastosowań stosuje się pompy o odpowiedniej konstrukcji, posiadające wirniki o możliwie dużych przelotach zanieczyszczeń, w praktyce wynoszących od 75 mm do nawet 160 mm. Idealnie gdy konstrukcja wirnika pozwala zarówno na akceptację dużych zanieczyszczeń, jak i zachowuje wysoką sprawność hydrauliczną zapewniającą niskie zużycie paliwa – informuje Robert Kolud z firmy Klaudia sp. z o.o.
W tym zakresie cenione są m.in. pompy Hidrostal z wirnikiem śrubowo-odśrodkowym, a także pompy Flygt z samoczyszczącym się wirnikiem typu „N”

 

pompy do odwodnień i ściekówPrzekrój sekcji pompowej Hidrostal

 

Jak uzyskać realną wydajność pomp ściekowych?
– W zakresie pomp do ścieków, klienci najczęściej wynajmują i nabywają agregaty pompowe o wydajności maksymalnej ok. 300-400 m3/godz. Urządzenia tego typu po uwzględnieniu strat wynikających z fizyki – konieczności zasysania, oporów węży na tłoczeniu, wysokości podnoszenia cieczy – pozwalają najczęściej na uzyskiwanie realnej wydajności rzędu 200-250 m3/godz. Są to odpowiednie parametry dla większości średnich przepływów, np. przy pompowaniu ścieków w mniejszej i średniej wielkości miejscowościach. Jeśli wymagane przepływy są mniejsze, to nie jest to żaden kłopot – regulacja obrotów silnika spalinowego agregatu pompowego pozwala na dopasowanie jego możliwości do potrzeby zadania. Wśród tego typu wielkości agregatów pompowych, podstawowe oferowane modele to m.in.: Geco Power MPD 6/20, Hidrostal E125M, E125H, Flygt DWV 125, DWV 150, Global Pump 6GSTAP. Typowe średnice węży ssawnych i tłocznych stosowanych w tych jednostkach to 150mm – mówi Robert Kolud.

 

pompy do odwodnień i ściekówSpalinowe agregaty pompowe do ścieków Flygt DWV / fot. Klaudia sp. z o.o.

 

Gdy potrzebna większa wydajność pompy ściekowej…
– Jeśli potrzebne są wyższe realne przepływy (np. po stratach 400 m3/godz. i więcej), stosowane są pompy z przyłączami i orurowaniem o średnicy 200-250 mm. Pozwalają one na uzyskiwanie maksymalnych wydajności rzędu 500-800 m3/godz., udostępniając najczęściej przelot zanieczyszczeń rzędu 75-120 mm. Tego typu pompy niezastąpione są przy bypassach ściekowych prowadzonych w większych miastach oraz w oczyszczalniach. Do najczęściej stosowanych marek i modeli w wynajmie i sprzedaży należą urządzenia: Global Pump 8GSTAP, Godwin CD225M, Flygt DWV 200, Flygt NWV 200 – mówi Robert Kolud.

 

pompy do odwodnień i ściekówPompa Global Pump 8GSTAP z koszem skrzyniowym obsługująca bypass ściekowy / fot. Klaudia sp. z o.o.

 

…i jeszcze więcej…
– Tam, gdzie wymagane są jeszcze większe przepływności (po stratach ponad 500 m3/godz.), przy jednocześnie dość dużych głębokościach zasysania (np. 5-6 m), odpowiednim rozwiązaniem będą zestawy pomp lub pompy o bardzo wysokiej wydajności maksymalnej przekraczającej 1000 m3/godz. wyposażone w przyłącza ssawne i tłoczne o średnicy 250-300 mm. W tym zakresie Klaudia sp. z o.o. stosuje agregaty pompowe oparte o pompy Hidrostal F10K oraz Flygt CWV. Zapewniają one wydajności maksymalne rzędu 1250-1350 m3/godz. oraz przeloty zanieczyszczeń 120-160 mm. Wirnik śrubowo-odśrodkowy w pompach Hidrostal F10K jest maksymalnie odporny na zatykanie się materiałami włóknistymi, co sprawia że pompy tego typu mogą pozwolić sobie na pompowanie ścieków bez żadnych filtrów i krat na przewodach ssawnych, co niesamowicie upraszcza obsługę – wyjaśnia Robert Kolud.

Bardzo wysoka wydajność wynajmowanych pomp ściekowych
Firma Klaudia, posiada doświadczenia w zakresie obsługi zadań, które wymagają bardzo wysokiej sumarycznej przepływności, np. rzędu 4000-5000 m3/godz.
– Tego typu problemy rozwiązywane są w oparciu o zestawy wielu pomp (np. 5-12 sztuk) posiadających odrębne linie ssawne. W przypadku, gdy wymagane jest tłoczenie na duże odległości (np. 200-300 metrów), zamiast stosować kilkanaście nitek węży tłocznych, wykonawcy niejednokrotnie stosują jedną linię o dużej średnicy (np. DN500-DN600) opartą o rury PE. Przy takiej konfiguracji każda z pomp wyposażona jest w krótki odcinek węża tłocznego, podłączany do zbiorczego kolektora, tzw. „manifoldu”. Wyjście manifoldu dostosowane jest do głównego przewodu rurociągu tłocznego. Aby można było dołączać i odłączać pompy z manifoldu (np. w celach serwisowych), jego przyłącza wyposażone są w zasuwy, przepustnice lub zawory zwrotne – mówi Robert Kolud.
W 2015 roku firma Klaudia sp. z o.o. obsługiwała 2 zadania wymagające zapewnienia przepływności ok. 5000 m3/godz. Pierwsze zadanie było związane z dwumiesięcznym pompowaniem wody przemysłowej na terenie dużego zakładu przemysłowego. Z uwagi na to, że woda nie posiadała istotnych zanieczyszczeń, udało się obsłużyć zadanie w oparciu o 9 pomp o wydajnościach maksymalnych w zakresie 550-1250 m3/godz.
Kolejne zadanie realizowane jesienią 2015 roku dotyczyło dostawy zestawu pomp do obsługi bypassu ścieków podczas realizacji renowacji kolektora ściekowego dużej średnicy w Poznaniu. Pompowanie mocno zanieczyszczonego medium powodującego częściowe przytykanie się pomp, wirników, filtrów ssawnych, wraz z zapewnieniem jednostek rezerwowych, wymagało zastosowania zespołu 11 pomp o wydajnościach maksymalnych 550-1350 m3/godz.

 

pompy do odwodnień i ściekówManifold zbiorczy z podłączonym zestawem pomp do ścieków / fot. Klaudia sp. z o.o.

 

Ważny etap – analiza kosztów
Firma Klaudia sp. z o.o. aktywnie włącza się w zadanie już na etapie wstępnej analizy i doboru sprzętu. Na podstawie wywiadu z klientem, a czasami wizji lokalnej rekomendowany jest odpowiedni  zestaw urządzeń i armatury. W oparciu o doświadczenie, nomogramy, metody inżynierskie, a także specjalistyczne oprogramowanie jest możliwe określenie realnych spodziewanych po stratach przepływności, rekomendacji co do ustawienia obrotów roboczych, czy także symulacje zużycia paliwa.
– Dostawca sprzętu jest w stanie zapewnić także praktyczne wsparcie na etapie montażu systemu. W przypadku zapotrzebowania doświadczeni pracownicy są w stanie zorganizować lub skoordynować montaż i demontaż zestawów pompowych, a także przeprowadzić szkolenie w zakresie obsługi i konserwacji. Jeśli stosowane są odwodnienia za pomocą igłofiltrów, możliwe jest ich wypłukanie, ułożenie instalacji i uruchomienie odwodnienia – informuje Robert Kolud.

Węże, pompy zatapialne i igłofiltry
W ofercie firmy Klaudia sp. z o.o. znajdują się także inne urządzenia, dostępne zarówno do sprzedaży, jak i wynajmu, wśród których znajdziemy:
– Igłofiltry, a w zasadzie instalacje igłofiltrowe – zestawy akcesoriów pozwalających na tymczasowe obniżanie wody gruntowej, przede wszystkim przy pracach związanych z osuszaniem wykopów budowlanych. Igłofiltry podłączane są do kolektorów ssących, ciąg kolektorów z kolei do agregatu pompowego. Agregat pompowy wytwarzając podciśnienie, umożliwia zassanie wody z igłofiltrów z poziomu filtra i następnie bieżące odprowadzanie jej z układu. Sukcesywnie prowadzi to do obniżenia wody z gruncie, pozwalając np. na prace w wykopach, układanie rur kanalizacyjnych czy wodociągowych i inne.

 

pompy do odwodnień i ściekówInstalacja igłofiltrowa z agregatem pompowym elektrycznym / fot. Klaudia sp. z o.o.

 

– Pompy do igłofiltrów – w zakresie agregatów pompowych znajdziemy pompy tłokowe (marki BBA, MB oraz Geho) i pompy wirowe ze wspomaganiem próżniowym. Pompy tłokowe posiadają wydajność do 100m3/godz. wody lub powietrza, co sprawia że są odpowiednie dla obsługi systemów igłofiltrowych składających się z maksymalnie 50 do 80 igłofiltrów. Pompy ze wspomaganiem próżniowym cechują się maksymalną wydajnością od 70 do 470 m3/godz., co w praktyce przekłada się na możliwość obsługi przez nie systemów odwadniających składających się z 30 do 150 igłofiltrów.

 

pompy do odwodnień i ściekówPompa tłokowa MB C 175 współpracująca z instalacją igłofiltrową / fot. Klaudia sp. z o.o.

 

– Pompy zatapialne – sprawdzą się szczególnie gdy użytkownik posiada dostęp do energii elektrycznej w odpowiednim zakresie mocy. W zakresie oferty wypożyczalni Klaudia sp. o.o. do dyspozycji klientów udostępnia pompy zatapialne o mocy w zakresie 0,75 – 90 kW, o wydajnościach sięgających 1400 m3/godz. i wysokościach podnoszenia sięgających 150 m.

 

pompy do odwodnień i ścieków pompy do odwodnień i ściekówfot. 1. Pompy zatapialne do odwadniania / fot. 2. Pompa zatapialna do ścieków Flygt

 

– Węże i armaturę pompową – odpowiednio do rodzaju pompy i pompowanego medium proponowane są kosze ssawne klasyczne oraz separatory skrzyniowe, węże ssawne i tłoczne, kolana, rury przelotowe, rozdzielacze, trójniki, adaptery itp. Elementy są zwykle złączne na szybkozłączach klamrowych lub strażackich.

 

pompy do odwodnień i ściekówPrzykładowe akcesoria pompowe / fot. Klaudia sp. z o.o.

 

Ze szczegółową ofertą firmy Klaudia w zakresie rozwiązań związanych z igłofiltrami, odwodnieniami, sprzętem do pompowania ścieków możesz zapoznać się na stronie: www.klaudia.eu, natomiast serwis wynajempomp.pl, dedykowany jest usługom wypożyczalni sprzętu.
Dodatkową specjalnością firmy jest także dobór i dostawy pomp dla przemysłu. Tym zastosowaniom dedykowany jest obszerny serwis strefapomp.pl.

 

43-450 Ustroń, ul. Józefa Kreta 24, woj. śląskie
tel. 338 547 436, 606 355 238,


Liczba odwiedzin: 1472 | Data publikacji: 2016-02-03

Skontaktuj się z firmą


Chcesz zamówić produkt usługę tej firmy lub zapytać o więcej szczegółów?
Skorzystaj z formularza kontatowego poniżej:

Podobne artykuły


10.02.2020 | Pompy
Nowoczesne systemy pompowe mogą znaleźć zastosowanie w...
Rosnąca świadomość ekologiczna polskiego społeczeństwa sprawia, że...
14.10.2014 | Pompy
Na każdym etapie budowy, a także w...
Wymuszone odgórnie przepisami prawa unijnego zmiany w...
09.03.2017 | Pompy
Zakłady komunalne, oczyszczalnie ścieków, zakłady przemysłowe, spożywcze,...
15.06.2021 | Pompy
Esybox Diver od DAB to rozwiązanie, które...
15.06.2021 | Pompy
Dostęp do wody z własnego ujęcia jest...
09.06.2021 | Uzdatnianie wody
Brak dostępu do kanalizacji nie zmusza już...
Na terenach mieszkalnych nieprzyłączonych do sieci kanalizacyjnej...
Przydomowe przepompownie ścieków mają za zadanie transportowanie...
31.10.2017 | Pompy
Instalacja kanalizacyjna w budynkach jest zwykle projektowana...
Najpopularniejszym sposobem odprowadzania ścieków na terenach, które...
Przyłączenie domowej sieci wodno-kanalizacyjnej do sieci miejskiej...
29.06.2021 | Studnie
Własne ujęcie wody pitnej to coraz częściej...
26.11.2020 | Ogrzewanie
Inwestycja w energooszczędne pompy obiegowe oraz naczynia...
27.03.2020 | Inwestycje budowlane
Budownictwo zrównoważone, ekologiczne, pasywne – to słowa,...
08.06.2016 | Pompy
Niewykorzystywanie wszystkich pomieszczeń w budynku uznaje się...
Statystyki pokazują, że dzienne zużycie wody kranowej...
03.01.2020 | Posadzki przemysłowe
Najczęstszym elementem w obiekcie, który jest wykonywany...
08.07.2021 | Pompy
Pompa obiegowa to urządzenie służące do wzbudzenia...
29.06.2021 | Pompy
Jeśli chcemy mieć niezależne źródło stałego dostępu...
29.06.2021 | Pompy
Zasada działania pompy z falownikiem polega na...

Firmy z tej branży


Szukasz innej firmy z Twojej okolicy, która działa w tej branży? Poniżej przedstawiliśmy wybrane firmy z tej branży.
woj. śląskie
woj. śląskie
woj. mazowieckie
woj. wielkopolskie

Słowa kluczowe: pompa ściekowa, pompa odwodnieniowa, pompy ściekowe, pompy ściekowe, pompy zatapialne, pompy do ścieków, pompa ściekowa, pompy zatapialne do ścieków, pompa ścieków, pompa do ścieków, pompy do odwodnień, pompy zatapialne do wody brudnej, pompy zatapialne do wody, pompa odwodnieniowa, pompy odwodnieniowe
porozmawiaj
z ekspertem
Chcesz porozmawiać z ekspertem?
Zostaw swój numer a oddzwonimy