Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków – kanalizacja niskociśnieniowa
Pierwszy system kanalizacji niskociśnieniowej LPS (skrót od Low Pressure Sewer), został zbudowany przez firmę General Electric na początku lat sześćdziesiątych, a jej konstruktorem był Paul Farrell. Dzisiaj jest budowana przez Environmental One Corp. w Nowym Jorku, a dostarczająca ten system firma Skandinavisk Kommunaltechnik AB jako LPS działa w Skandynawii od 1975 roku i ma już ponad 2 miliony użytkowników swoich rozwiązań. Czym więc jest system kanalizacji niskociśnieniowej LPS, tak bardzo popularnej w krajach Skandynawskich?
- Jest to centralny systemem kanalizacyjny, który w odróżnieniu od systemów kanalizacji grawitacyjnej, przepompowuje ściek za pomocą małych przydomowych przepompowni ścieków. Wytwarzane ciśnienie pozwala przepompować ściek nawet do kilku kilometrów bez konieczności stosowania większych pompowni. Przydomową przepompownię ścieków można łatwo podłączyć do oczyszczalni miejskiej lub wpięciu się do istniejącej kanalizacji grawitacyjnej – nawet jeżeli warunki ku temu są złe, np. gdy kanalizacja jest powyżej działki lub w dużym oddaleniu – wyjaśnia Karol Sienkiewicz z firmy FANN POLSKA Sp. z o.o., za pośrednictwem której również w naszym kraju można nabyć system kanalizacji niskociśnieniowej LPS.

 

system oczyszczania ścieków

 

W przeciwieństwie do kanalizacji grawitacyjnej, w której rurociągi mają zazwyczaj średnice 200-400 mm, system LPS wymaga jedynie płytkich wykopów i małej średnicy rurociągów (40-90 mm), co pozwala na znacznie zredukowanie kosztów inwestycji. Rurociągi w tym systemie układane są z uwzględnieniem strefy przemarzania i zgodnie z ukształtowaniem terenu, co jest najistotniejszą różnicą pomiędzy kanalizację niskociśnieniową a systemami samoopadowymi. W LPS rury śledzą teren w górę i w dół w celu podłączenia do sieci kanalizacyjnej i nie muszą być układane ze spadkiem terenu. Przydomowa przepompownia ścieków umieszczona jest przy nieruchomości i wypycha wodę ściekową przy pomocy pompy obrotowej.

 

system oczyszczania ściekówrys. FANN POLSKA Sp. z o.o.

 

Przydomowe przepompownie - indywidualny systemem transportu ścieków
LPS2000E/Ex jest stacją pompową, którą umieszcza się w ziemi w sąsiedztwie z nieruchomością. Składa się ze zbiornika z pokrywą, jednej lub kilku pomp (zależnie od modelu) z rurą odpływową, liną podnośną i przewodem połączeniowym z wtyczką. Stacja wyposażona jest ponadto w całą niezbędną automatykę i skrzynkę sterowniczą ze śrubami mocującymi. Pojemność LPS2000E liczy się na1-2 normalne gospodarstwa domowe.

 

system oczyszczania ściekówZbiornik z pokrywą / rys. FANN POLSKA Sp. z o.o.

 

Jak działa przydomowa przepompownia?
- Woda ściekowa z nieruchomości prowadzona jest grawitacyjnie do wlotu stacji pompowej, skąd ścieki odprowadzane są przewodem ciśnieniowym do punktu podłączenia – mówi Karol Sienkiewicz.
Pompa posiada automatykę poziomową, która powoduje start, gdy woda w zbiorniku osiągnie dany poziom startowy i zatrzymuje się, gdy poziom opadnie do niższego poziomu stopu. W przypadku niedozwolonego wysokiego poziomu w zbiorniku włączony zostaje indykator alarmowy.
Zbiornik zbierający odprowadzone ścieki jest przewymiarowany na normalne użytkowanie wody i interwały operacyjne pompy, a jego wielkość umożliwia tymczasowe obciążenie szczytowe. Pompa wyposażona jest w zawór zwrotny, a jeżeli jest podłączona do ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, należy również zainstalować zawór zwrotny przy granicy nieruchomości. Takie rozwiązanie uniemożliwia zawracanie ścieków do nieruchomości lub do zbiornika zbiorczego.

Odprowadzanie ścieków w domu jednorodzinnym
System LPS sprawdza się doskonale na ternach mieszkaniowych, przeznaczony jest zwłaszcza do odprowadzania ścieków w domach jednorodzinnych, w pobliżu których znajdują się cieki wodne lub występuje wysoki poziom wód, a także w miejscach o rozproszonej zabudowie, w terenach skalistych, górzystych i płaskich. Z uwagi na małą ingerencję w środowisko, kanalizacja niskociśnieniowa jest też kierowana do obiektów usytuowanych na terenach ekologicznych, szczególnie wrażliwych na zanieczyszczenia.
Jednostka LPS może służyć do odprowadzania i oczyszczania ścieków z toalety, prania i zmywania, czyli takich, których odprowadzanie umożliwia normalne podłączenie lokalne. W przypadku podłączania większej kuchni żywieniowej, kawiarni lub podobnych zakładów należy zainstalować separator tłuszczu przed stacją pompową.
- Kanalizacja niskociśnienowa LPS jest rozwiązaniem bardzo uniwersalnym, bo można ją instalować jako indywidualny system odprowadzania ścieków w każdych warunkach terenowych. Niskie koszty inwestycji, łatwe projektowanie i obsługa ograniczona do minimum to zalety kanalizacji niskociśnieniowej, dzięki którym jest ona świetną alternatywą dla kanalizacji grawitacyjnej – mówi Karol Sienkiewicz.

 

system oczyszczania ściekówfot. FANN POLSKA Sp. z o.o.

 

Ekologiczne i ekonomiczne odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
Firma FANN POLSKA Sp. z o.o. działa jako oddział szwedzkiej firmy FANN VA-Teknik AB i specjalizuje się w dostarczaniu klientom nowoczesnych i ekologicznych systemów neutralizacji ścieków, przede wszystkim przydomowych przepompowni ścieków. Oferowane przez firmę systemy odpowiedzialne za neutralizację nieczystości opierają się na innowacyjnej technologii, wykorzystując moduł IN-DRÄN, dzięki czemu są nie tylko bezpieczne i ekologiczne, ale również ekonomiczne, bo poprzez minimalizację zanieczyszczeń utrzymanie oczyszczalni nie wiąże się z koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów. Każda realizacja FANN POLSKA jest szyta na miarę potrzeb klienta, po dokładnym sprawdzeniu ilości ścieków, przepuszczalności gruntu oraz charakterystyki terenu działki (ocena geologiczno-wodna, ukształtowanie oraz wielkość).
Systemy FANN idealnie sprawdzają się do odprowadzania ścieków w domach jednorodzinnych, jak i w większych obiektach.
- Wśród naszych klientów, zadowolonych z funkcjonalności nowoczesnych, biologicznych systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków znajdują się małopolskie szkoły, pensjonaty, hotele a nawet niewielkie osiedla mieszkaniowe – podsumowuje Karol Sienkiewicz.

Z ofertą firmy można zapoznać się na stronie: www.fann.pl

40-742 Katowice, ul. Śląska 88 , woj. śląskie
tel. 32 354 10 31,