Zarówno przydomowe przepompownie ścieków, jak i pionowe odwierty dolnego źródła ciepła oraz studnie wiercone potrzebują zakończenia w postaci solidnej i odpornej na uszkodzenia mechaniczne i czynniki chemiczne studzienki. Firma Conplast zajmuje się produkcją polietylenowych zbiorników takiego właśnie przeznaczenia.

 

zbiorniki z polietylenufot. Conplast

 

Studzienki przydomowych przepompowni ścieków
Przepompownie przydomowe są szczególnym przypadkiem przepompowni ścieków i służą do przetłaczania ścieków z pojedynczych gospodarstw położonych poniżej poziomu sieci grawitacyjnej bądź są stałym elementem kanalizacji ciśnieniowej. Przepompownie znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie ukształtowanie terenu, duże odległości do miejsca zrzutu lub wysoki poziom wód gruntowych (infiltracja) uniemożliwiają zastosowanie systemów grawitacyjnych. Przepompownia zbudowana jest z komory retencyjnej (zwanej studzienką), pompy, układu hydraulicznego i układu sterowania. Studzienkę przepompowni ścieków stanowi cylindryczna szczelna komora z dnem i włazem odpowiednim do terenu umiejscowienia. Wybór materiału zbiornika zależy od jego wielkości, warunków gruntowych oraz preferencji Zamawiającego. Studzienki przydomowych przepompowni ścieków firmy Conplast są wytwarzane z polietylenu PEHD metodą obrotową. Polega ona na rozprowadzeniu tworzywa umieszczonego wewnątrz rozgrzanej formy po jej wewnętrznej powierzchni. Wyroby wykonane tą technologią są wolne od naprężeń wewnętrznych (zniekształceń). Mają budowę monolityczną i posiadają usztywnienia pierścieniowe, które spełniają podwójną rolę - wzmacniają studzienkę i stanowią naturalne zakotwiczenie w gruncie; szczególnie tam, gdzie są wysokie wody gruntowe. Dno studzienki zostało skonstruowane w kształcie ściętego stożka, przeciwdziałając odkładaniu się ścieków i ich gniciu. Grubość ścianki studzienki wynosi   8 lub 10 mm. Górna część studzienki została tak ukształtowana, aby można było zamocować na niej właz żeliwny o średnicy 600 mm lub pokrywę z polietylenu. Firma Conplast produkuje studzienki o następujących rozmiarach: Ø 800 x 1800, Ø 800 x 2150 oraz Ø 1000 x 2200 mm. Jeżeli zachodzi potrzeba wyższej studzienki, przedłuża się ją nadstawkami. Zaprojektowanie za dużego zbiornika przepompowni może doprowadzić do zbyt długiego czasu przetrzymania ścieków, co wiąże się z ich zagniwaniem, a co za tym idzie uciążliwością w postaci nieprzyjemnych zapachów. Wszystkie studzienki przydomowych przepompowni ścieków firmy Conplast posiadają aprobatę techniczną Instytutu Techniki Budowlanej Nr AT-15-9102/2013.

 

zbiorniki z polietylenufot. Conplast

 

Studzienki rozdzielcze i zakończenie studni wierconej
Trudno znaleźć lepszy sposób na komfortowe ogrzewanie domu i przygotowanie ciepłej wody niż instalacja wykorzystująca energię, która jest zgromadzona w ziemi. Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych nie jest już bowiem kaprysem, a koniecznością. Rozwiązanie pozyskiwania energii cieplnej z ziemi wymaga zastosowania studzienki rozdzielczej. Te same studzienki znajdują również zastosowanie jako zakończenie studni wierconych. Wykonana z polietylenu PEHD w technologii formowania obrotowego (rotomoulding) studzienka jest bardzo trwałym zbiornikiem monolitycznym, zapewniającym szczelność i wysoką odporność mechaniczną i chemiczną.  

 

zbiorniki z polietylenufot. Conplast

 

Inne produkty firmy Conplast
Oprócz opisanych powyżej studzienek do przydomowych przepompowni ścieków i zakończeń studni wierconej firma Conplast oferuje wysokiej klasy zbiorniki na wodę deszczową, bezodpływowe zbiorniki na niewielkie szambo oraz kompletne zestawy przydomowych oczyszczalni i przepompowni ścieków.  

 

62-010 Pobiedziska, Pomarzanowice, woj. wielkopolskie
tel. 61 897 77 49, 602 314 690,