Zalewarki szczelin i spoin to podstawowe urządzenia, jakie znajdziemy we flocie maszynowej każdego szanującego się przedsiębiorstwa, które zajmuje się budową i remontami dróg. Ważnym kryterium doboru zalewarek szczelin jest cena, ale przecież świadomi inwestorzy zwracają uwagę również na inne aspekty, jak na przykład pojemność zbiornika (im większy, tym mniejsze przestoje w pracy wynikające z konieczności jego uzupełnienia) czy sposób jego napełniania.
– Oferowana przez nas zalewarka szczelin dylatacyjnych i spoin BPM-500 posiada zbiornik o pojemności 500 litrów. Jego napełnianie odbywa się poprzez ergonomiczny właz górny z bezpieczną pokrywą. Masa zalewowa może być ładowana do zbiornika w formie stałej (kostki), a także w formie płynnej – mówi Helena Goriaczko z firmy Trade Industrial Company AB Sp. z o.o.

Zalewarka do szczelin dla wymagających
Maszyna wyposażona jest w palnik dieslowski. Jest on odpowiedzialny za ogrzewanie, którym steruje się automatycznie. Z kolei do podgrzewania masy służy olej termalny (maksymalna temperatura grzania masy wynosi 200 °C), a płaszcz olejowy również znajduje się w zamkniętej obudowie. Dzięki temu, że masa jest rozpuszczana do postaci roboczej poprzez podgrzewanie w sposób pośredni oraz dzięki wyposażeniu zbiornika w specjalne mieszadło, wyeliminowane jest ryzyko przegrzania lub przypalenia.
Wąż, którym podawana jest masa, jest ogrzewany elektrycznie, a za jej płynne podawanie odpowiada pompa z napędem hydraulicznym. Również mieszadło pionowe, które służy do mieszania masy, wyposażone jest w napęd hydrauliczny.

 

fot. TICAB LTD

Precyzyjne zalewanie szczelin
Masa zalewowa jest rozgrzewana w zbiorniku, a następnie podawana pompą przez przewód (ogrzewany elektrycznie wąż). Precyzyjne podawanie masy do szczeliny odbywa się z wykorzystaniem lancy, która ma wbudowany zawór wydajności przepływu.
– Dzięki zaworowi operator zalewarki do szczelin dylatacyjnych może bardzo dokładnie regulować ilość masy wypływającej z lancy – podkreśla Helena Goriaczko.
Źródłem sprężonego powietrza w zalewarce do szczelin BPM-500 jest sprężarka z rozłączalnym napędem. Opcjonalnie maszyna może być wyposażona we wbudowany kompresor służący do czyszczenia sprężonym powietrzem szczelin przed zalewaniem.
Zalewarka ma konstrukcję samonośną i jest wyposażona w specjalną ramę, która ułatwia montaż na przykład na skrzyni samochodu ciężarowego lub na przyczepie.

 

fot. TICAB LTD

Ukłonem w stronę klientów, którzy poszukują rozwiązań efektywnych i wydajnych, a zarazem – opłacalnych, jest cena zalewarki do szczelin BPM-500. Maszyna kosztuje 94 600 PLN i już w standardowym wyposażeniu umożliwia realizację różnych zadań. Można ją wykorzystać jako maszynę do napraw i remontów utwardzonych nawierzchni dróg (zalewanie spękań). Sprawdzi się też podczas budowy nowych dróg – jako zalewarka do szczelin dylatacyjnych, do wykonywania łączeń pomiędzy pasami mas bitumicznych czy zamykania struktury ich krawędzi, a także do uszczelniania krawędzi elementów wbudowywanych w drogi (np. połączeń szyn tramwajowych z betonem czy pętli indukcyjnych).

Z ofertą firmy można zapoznać się na stronie: www.ticabltd.com

30-081 Kraków, Królewska 65A/1, woj. małopolskie
tel. ‎+48 123 966 438, +48 534 206 258,