System fotowoltaiczny dla domu
Eksperci są zgodni: za najlepsze rozwiązanie w zakresie generowania energii w systemie rozproszonym uznają energetykę prosumencką, czyli system, w którym energię elektryczną wytwarzają sami jej odbiorcy, zapewniający sobie niezależność energetyczną domu. Od pierwszego lipca zeszłego roku dla osób fizycznych posiadających małe instalacje fotowoltaiczne sporo się jednak zmieniło. Przed zmianami mogli oni odsprzedawać nadwyżki energii do elektrowni, przed rokiem regulację tę zastąpił tzw. „system opustów”, działający na zasadzie net-meringu. Na czym on polega?
Otóż posiadacze paneli fotowoltaicznych w domu jednorodzinnym rozliczają różnicę między energią wyprodukowaną przez przydomową elektrownię słoneczną a tą, która została pobrana z sieci elektrycznej w momencie, w którym panel nie produkował prądu. Nie oznacza to jednak, że na bieżąco wyprodukowane i oddane do sieci nadwyżki energii, powstające np. wtedy, gdy właścicieli nie ma w domu, nie mogą zostać z niej odebrane. Przepadają one dopiero po roku, przez ten czas posiadacze paneli fotowoltaicznych mogą je odebrać.

 

fotowoltaika goldsunfot. Goldsun

 

Jak dobrać moc systemu fotowoltaicznego dla domu?
Moduły fotowoltaiczne zamieniają na energią elektryczną energię promieniowania słonecznego, a prąd stały z modułów przekazywany jest specjalnymi kablami solarnymi do falownika – urządzenia, które zmienia prąd stały na prąd zmienny. Następnie prąd jest przekazywany bezpośrednio do sieci energetycznej. Specjalny dwukierunkowy licznik zlicza, ile energii jest zużywane – właśnie na tej podstawie można później rozliczyć się z zakładem energetycznym.
Ile paneli fotowoltaicznych na dom jest potrzebnych, aby zapewnić niezależność energetyczną? Ile kWh uzyskamy z 1 kW instalacji? Przyjmuje się, że skierowany na południe panel, mający 1 kWp, wyprodukuje w ciągu roku ok. 900-1100 kWh energii elektrycznej. Przez taki okres czasu czteroosobowa polska rodzina zużywa ok. 3000 kWh, dlatego optymalna instalacja fotowoltaiczna dla domu jednorodzinnego powinna mieć ok. 3 kWp. Aby dobrze dobrać rozwiązanie, na początku trzeba więc określić roczne zużycie energii elektrycznej, a informacje na ten temat znajdziemy na rachunku od dostawcy energii.
Co istotne, w dobie coraz szerszego otwierania się rynku polskiego na odnawialne źródła energii, uruchamianych jest też coraz więcej programów dofinansowań, przez co inwestycja w fotowoltaikę dla domu jednorodzinnego staje się jeszcze bardziej opłacalna. Niektórzy z dostawców elektrowni fotowoltaicznych pomagają w wypełnianiu wniosków. Taką firmą jest GoldSun – przedsiębiorstwo, które wyspecjalizowało się w rozwiązaniach z dziedziny energii odnawialnej dla klientów indywidualnych oraz dla przedsiębiorców. Dzięki doświadczonej i wyspecjalizowanej w branży OZE kadrze, firma jest w stanie fachowo doradzić – nie tylko ile paneli fotowoltaicznych na domu trzeba zainstalować i jaka powinna być ich moc, ale także skąd pozyskać środki na dofinansowanie i jakie rozwiązanie będzie najkorzystniejsze w danym wypadku.

 

fotowoltaika goldsunfot. Goldsun

 

Panele fotowoltaiczne na domu – ile można zyskać?
Z wykorzystania darmowej i prawie nieograniczonej energii słońca za pomocą systemów fotowoltaicznych płynie wiele korzyści. Przede wszystkim panele fotowoltaiczne dają nie tylko niezależność energetyczną domu. Podczas wytwarzania prądu nie emitują żadnych szkodliwych związków, dwutlenku węgla ani gazów cieplarnianych, a w odróżnieniu od systemów solarnych do ogrzewania wody, panele fotowoltaiczne przetwarzają nie tylko promieniowanie bezpośrednie, ale także odbite i rozproszone w pochmurny dzień.

 

fotowoltaika goldsunfot. Goldsun

 

Użytkownicy tego typu rozwiązania nie są też narażeni na duże wydatki związane z konserwacją systemu. Dzięki wykorzystaniu technologii półprzewodnikowej, braku elementów ruchomych i prostocie systemu, jest on praktycznie bezobsługowy. Dodatkowym atutem są długie okresy gwarancji na podzespoły – w firmie GoldSun jest to nawet 25 lat dla paneli fotowoltaicznych. Nie bez znaczenia jest też fakt, że w przypadku mikroinstalacji energia elektryczna powstaje blisko konsumenta, dzięki czemu zredukowane są straty związane z przesyłem energii na duże odległości. Produkcja energii elektrycznej dla domu z systemów fotowoltaicznych zachodzi w porze dnia, na którą przypada największe zapotrzebowanie na energię w kraju. Dzięki temu pokryte zostaje szczytowe zapotrzebowanie na prąd, co ułatwia integrację fotowoltaiki z systemem energetycznym, a ponadto odciąża elektrownie konwencjonalne.

Ze szczegółową ofertą firmy GoldSun można zapoznać się na stronie: www.goldsun.com.pl

22-400 Zamość, ul. Namysłowskiego 8, woj. lubelskie
tel. 790 334 649,