Korozję metali można podzielić na: chemiczną, elektrochemiczną, a korozję betonu i żelbetonu na: chemiczną, fizykochemiczne niszczenie i elektrochemiczną korozję zbrojenia.

W celu zwiększenia żywotności materiałów ulegających korozji można zastosować różne metody i systemy antykorozyjne, tj. ochronę galwaniczną, elektrolityczną, zastosować warstwę lub warstwy ochronne (powłoki antykorozyjne), izolujące korodujący materiał od negatywnych czynników, które zmniejszają jego żywotność.

Klasy korozyjności metali wg normy EN ISO 12944-2:2017 przedstawiają się następująco: C1 – bardzo mała korozyjność; C2 – mała korozyjność; C3 – średnia korozyjność; C4 – duża korozyjność; C5 – bardzo duża korozyjność; CX – ekstremalna korozyjność.

Trzeba pamiętać o jednym: aby ochronne powłoki antykorozyjne przyniosły oczekiwany efekt, podłoże, na które jest aplikowana dana powłoka lub system, należy dokładnie przygotować, zgodnie ze sztuką budowlaną. Aby osiągnąć odpowiednią klasę antykorozyjności, podłoże należy przygotować według normy: PN-EN ISO 8501-1.Alma-Color Sp. z o.o.

Powłoki antykorozyjne różnych klas

Firma ALMA COLOR posiada w swojej ofercie różne produkty, jak i systemy antykorozyjne do metali, betonu czy tworzyw sztucznych (portfolio dostępne na stronie www.almacolor.pl). Do zabezpieczenia antykorozyjnego firma proponuje następujące wyroby, wchodzące w skład różnych zestawów, dla osiągnięcia odpowiednich klas korozyjności zgodnie z Rekomendacją Techniczną wydaną przez Instytut Budowy Dróg i Mostów Nr RT/2015-02-0l57.

Wyroby objęte rekomendacją to: Almarust – farba epoksydowa do gruntowania, grubopowłokowa, pigmentowana aluminium, dwuskładnikowa; Almadur Universal Primer – farba epoksydowa, dwuskładnikowa; AlmadurZinc – dwuskładnikowa farba epoksydowa, wysoko pigmentowana cynkiem; AlmapurFinish – farba poliuretanowa, dwuskładnikowa, utwardzana izocyjanianami.

Zestawy do zabezpieczenia antykorozyjnego przedstawiają się następująco:

W skład zestawu 1 (całkowita grubość wszystkich warstw powłoki antykorozyjnej to co najmniej 240 µm) wchodzą:

- powłoka gruntująca AlmadurZinc o grubości od 80 µm do l2O µm;

- powłoka międzywarstwowa Almadur Universal Primer o grubości od 100 µm
do140 µm;

- powłoka nawierzchniowa AlmapurFinish o grubości od 60 µm do 80 µm.

Taki system zapewnia ochronę zgodnie z PN-EN ISO 12944-2:2001 C5-I o długim okresie trwałości (H), a podłoże przygotowane do tego zestawu musi być zgodne z co najmniej Sa2,5 według PN-EN ISO 8501-1.

Zestaw 2 (grubość całkowita wszystkich składowych tworzących powłokę antykorozyjną musi być na poziomie co najmniej 240 µm), a jego składniki to:

- powłoka gruntująca Almarust o grubości od 80 µm do 100 µm;

- powłoka międzywarstwowa Almadur Universal Primer o grubości od 100 µm do140 µm;

- powłoka nawierzchniowa AlmapurFinish o grubości od 60 µm do 80 µm.
Tak przygotowana powłoka antykorozyjna zabezpiecza zgodnie z normą klasę C4 (okres trwałości długi – H), a podłoże zgodnie z PN-EN ISO 8501-1 musi wynosić co najmniej St 3 lub Sa 2.

Zestaw 3 (powłoka metalizacyjna o grubości 150 µm);

- powłoka uszczelniająca Almarust o grubości od 20 µmdo40 µm;

- powłoka międzywarstwowa Almadur Universal Primer o grubości od 100 µm
do140 µm;

- powłoka nawierzchniowa AlmapurFinish o grubości od 60 µm do 80 µm.

Ten zestaw zapewnia ochronę na poziomie C5-I, o długim okresie trwałości (H), jeśli przygotujemy podłoże na poziomie co najmniej Sa 3 zgodnie z PN-EN ISO 8501-1.

fot. Alma-Color Sp. z o.o.

Farby alkidowe, systemy polimocznikowe

Systemy antykorozyjne marki Alma-Color są oparte nie tylko na farbach epoksydowych, poliuretanowych czy akrylowych. Firma posiada również w swojej ofercie farby jednoskładnikowe alkidowe: podkładowe jak np. Almakor Combi, który stanowi bardzo dobrą warstwę podkładową pod inne farby np. Almalux, który swoją powłoką zabezpiecza materiał przed różnymi czynnikami zewnętrznymi.

Dzięki odpowiednio dobranym farbom czy systemom powłok antykorozyjnych będziemy mieli pewność, że odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne uchroni przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi na długi okres.

Alma-Color dysponuje również ofertą produktów do ochrony betonu. Systemy polimocznikowe, które proponuje firma, doskonale zabezpieczają powierzchnię betonu, a ich powłoki tworzą elastyczne, trudnościeralne pokrycie posadzek betonowych, jak również hydroizolują fundamenty, piwnice, balkony, tarasy oraz baseny.

Alma Color może precyzyjnie odpowiedzieć na potrzeby branż, których specyfikacja nie pozwala na żadne kompromisy w zakresie skuteczności powłok antykorozyjnych i ochronnych, a wyspecjalizowani technolodzy w oparciu o wieloletnią wiedzę i doświadczenie sprostają każdemu wyzwaniu.

83-140 Gniew, ul. Krasickiego 8 , woj. pomorskie
tel. +48 (58) 535 22 85,