Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej

Organizacje branżowe mówią silniejszym głosem

Zrzeszanie się przedsiębiorców nie jest nową formą dbania o wspólne interesy. Stowarzyszenia i izby zawiązywane wśród firm jednej branży pozwala na silniejszą reprezentację interesów, ale również wspólną walkę z nieuczciwą konkurencją czy „szarą strefą”. W 2012 roku swoje stowarzyszeni postanowili założyć producenci chemii budowlanej. O Stowarzyszeniu Producentów Chemii Budowlanej rozmawiamy z Tadeuszem Wasągiem, Prezesem Zarządu Stowarzyszenia.

Lider Budowlany: W jakim celu zostało powołane Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej?
Tadeusz Wasąg: Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej powstało 15 marca 2012 roku. Spotkanie założycielskie członków założycieli odbyło się w Krakowie 30 września 2011 roku. Powołano na nim do życia Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej. Jednym z głównych motywów, który skłonił członków założycieli do utworzenia nowej organizacji była potrzeba legalnego monitorowania rynku domieszek do betonu. Dotychczasowe próby szacowania wielkości rynku nie były reprezentatywne. Trzeba też pamiętać, że zbieranie tego typu danych musi być transparentne i zgodne z prawem. Dlatego współpraca firm, które na co dzień ze sobą konkurują powinna się odbywać w sposób zgodny z prawem. Jedną z takich form jest stowarzyszenie.

Lider Budowlany: Czy w skład Stowarzyszenia wchodzą głównie producenci domieszek betonu?
Tadeusz Wasąg: Członkowie Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej, to nie tylko producenci domieszek do betonu. Niemniej, to właśnie problemy związane z chemią stosowaną do betonu stały się bezpośrednim powodem inspirującym do współpracy firmy, które na co dzień ze sobą konkurują. Dlatego tworząc statut SPChB jako główne cele zapisano reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim członków oraz wszechstronne działanie na rzecz podnoszenia poziomu produkcji, jakości i zbytu chemii budowlanej w Polsce.

 

stowarzyszenie producentów chemii budowlanej 

 

Lider Budowlany: Proszę o kilka słów na temat celi, jakie stawia sobie Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej?
Tadeusz Wasąg: Cele zostały sprecyzowane w statucie i konsekwentnie je realizujemy. Jednym z działań realizujących ten cel jest prowadzenie statystyk produkcji i sprzedaży domieszek do betonu w Polsce. Badanie prowadzone jest przez firmę PMR Research, która ma duże doświadczenie w tego rodzaju badaniach. Projekt badania produkcji i sprzedaży domieszek do betonu w Polsce jest pierwszym tak zaawansowanym i profesjonalnym przedsięwzięciem w branży chemii budowlanej.

Lider Budowlany: Czy tak jak w przypadku innych stowarzyszeń branżowych podejmujecie współpracę z uczelniami wyższymi i światem nauki?
Tadeusz Wasąg: Oczywiście, ze tak. Nasze kolejne działania, to szeroko pojęta edukacja nt. chemii budowlanej ze szczególnym nastawieniem na zagadnienia związane z domieszkami do betonu. Tu warto wspomnieć o tym, że SPChB zawarło umowę o współpracy z nowym kierunkiem studiów – Chemia Budowlana, który jest prowadzony równolegle przez trzy wydziały (Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej, Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH).

Lider Budowlany: Na czym polega ta współpraca?
Tadeusz Wasąg: Ma ona na celu swobodną wymianę poglądów i doświadczeń, wspieraniu edukacji studentów w obszarze teorii i praktyki. Dzięki naszej współpracy zapoczątkowano m.in. serię wykładów na temat domieszek chemicznych do betonu na Politechnice Łódzkiej. Przedstawiciele stowarzyszenia co roku przeprowadzają serię wykładów na temat domieszek do betonu (wykłady udostępniliśmy do pobrania za naszej stronie www.spchb.pl). Równocześnie studenci odwiedzili zakłady produkcyjne członków stowarzyszenia. Jesteśmy także otwarci na przyjmowanie studentów na praktyki i do współpracy przy pisaniu prac dyplomowych. Mamy nadzieję, że współpraca uczelni z przemysłem przyniesie bardzo wymierne korzyści dla obu stron. Planujemy także kolejne działania edukacyjno-szkoleniowe, które będą dedykowane pracownikom branży i będziemy je realizowali w formie szkoleń, konferencji i publikacji.

Lider Budowlany: Dlaczego producenci chemii budowlanej powinni wstępować do Stowarzyszenia?
Tadeusz Wasąg: Ogólnie rzecz biorąc organizacje przedsiębiorców mają większą siłę przebicia, ponieważ mówią jednym głosem. W kontaktach z urzędami lub innymi organizacjami – wspólnie wypracowane stanowisko jest wywiera większą presję, a niekiedy jest jedynym sposobem żeby dbać o interes branży, a tym samym konkretnej firmy.

Lider Budowlany: Na jakich zasadach można przystępować do Stowarzyszenia?
Tadeusz Wasąg: Członkiem może zostać każda osoba fizyczna związana z branżą chemii budowlanej w Polsce. Podmioty prawne z branży są członkami wpierającymi stowarzyszenie. Zgodnie ze statutem zainteresowani powinni uzyskać rekomendacje co najmniej dwóch członków, a następnie być przyjętym przez Zarząd w poczet członków SPChB. Do obowiązków należy przestrzeganie statutu oraz uchwał władz stowarzyszenia, a wśród nich opłacanie składek.

 

stowarzyszenie producentów chemii budowlanej

 

Lider Budowlany: Jakie najważniejsze działania podejmuje Stowarzyszenia i w jakim celu?
Tadeusz Wasąg: Najważniejszym zadaniem Stowarzyszenia jest reprezentowanie branży wobec administracji rządowej i państwowej. Dobrym przykładem podejmowanych działań było wystąpienie SPChB do Prezydenta o nie podpisywanie ustawy o monitoringu a następnie wystąpienie do Ministerstwa Finansów o interpretację tejże Ustawy dotyczącą producentów chemii. Ministerstwo Finansów udzieliło wyczerpującej odpowiedzi Stowarzyszeniu a poszczególnym firmom wysłało w ramach odpowiedzi pismo do SPChB. Następnie zostaliśmy zaproszeni do konsultacji społecznych zmian w tej ustawie. Przykład ten pokazuje zasadność funkcjonowania Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie po raz pierwszy wydało biuletyn SPChB pt. „ABC prawidłowego składowania i dozowania domieszek do betonu” przygotowanym przez członków Stowarzyszenia w październiku 2016 roku, przy okazji Dni Betonu 2016. Biuletyn ma na celu przybliżenie tematu przechowywania i składowania domieszek do betonu i zapraw. Kolejne wydanie broszury pojawi się na jesieni w 2017 roku.
Stowarzyszenie ma również swój udział w przetłumaczeniu literatury obcojęzycznej. Do nich należą dwie niemieckie publikacje fachowe: „Einsatz von PCE-basierten Fließmitteln im Industriebodenbau” – w polskiej wersji „Lepsze niż się wydają. Domieszki upłynniające na bazie PCE do posadzek przemysłowych” oraz „Anwendung von Fließmitteln auf PCE-Basis im Industriebodenbau – w polskiej wersji „Zastosowanie superplastyfikatorów na bazie PCE w branży posadzek przemysłowych”.
Stowarzyszenie współorganizuje cykliczne konferencje naukowe, na które zapraszani są wybitni specjaliści Polski i za zagranicy. W ramach rozwijającej się działalności SPChB przyjęło patronat nad konferencją „Reologia w Technologii Betonu”, gdzie jest regularnym współorganizatorem Konferencji Naukowo-Technicznej poświęconej szeroko pojętej tematyce betonu, jak i również od kilku lat jest stałym Partnerem Programowy Konferencji DNI BETON, współtworzącym blok tematyczny „Rola domieszek chemicznych w technologii betonu”.
Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej zostało również powołane przez Polski Komitet Normalizujący na członka Komitetu Technicznego nr 274 ds. Betonu.

 

stowarzyszenie producentów chemii budowlanej stowarzyszenie producentów chemii budowlanej

 

Lider Budowlany: Czy wiadomo już co będzie priorytetem SPChB na rok 2018?
Tadeusz Wasąg: W 2018 roku odbędzie się kolejna edycja Dni Betonu, a SPChB jest merytorycznie odpowiedzialne za blok programowy – chemia budowlana i cieszące się wielką popularnością pokazy praktyczne. Kolejne wydanie broszury naukowo-technicznej.
Oczywiście dalszy rozwój. A konkretnie poprzez rozwijanie już rozpoczętych działań i wdrażanie nowych projektów. Uważamy, że warto angażować się w projekty już istniejące, ale nie od nas zależy, jak będą chcieli z nami współpracować organizatorzy konferencji, które już funkcjonują. My także liczymy na współpracę innych organizacji przy prowadzeniu naszych szkoleń lub konferencji.

 

stowarzyszenie producentów chemii budowlanej

 

Lider Budowlany: Dziękuję za rozmowę.
Tadeusz Wasąg: Dziękuję.

Więcej informacji pod adresem www.spchb.pl

 


Liczba odwiedzin: 16 | Data publikacji: 2017-09-28

Skontaktuj się z firmą


Chcesz zamówić produkt usługę tej firmy lub zapytać o więcej szczegółów?
Skorzystaj z formularza kontatowego poniżej:

Podobne artykuły


25.06.2018 | Chemia budowlana

Końcowy efekt prac glazurniczych w kuchni lub łazience może zaskoczyć mieszkańców remontowanej przestrzeni. Czasem jest to miłe oczarowanie pięknem starych pomieszczeń w nowej odsłonie, jednak czasami zdarza się też nieprzyjemne i rozczarowujące uczucie fuszerki. Od czego zależy prawidłowe układanie płytek? Podpowiadają specjaliści z firmy Weber Saint-Gobain, która wyspecjalizowała się w dostarczaniu na rynek remontowy systemów i produktów, które są nie tylko funkcjonalne i trwałe, ale również łatwe i przyjazne w zastosowaniu.

25.05.2018 | Chemia budowlana

Jeśli zamieszkujesz stary dom, musisz liczyć się z tym, że w pewnym momencie będzie wymagał on remontu. Jedną z podstawowych kwestii są w takim wypadku prace termomodernizacyjne, a w szczególności docieplenie ścian zewnętrznych, które poprawi efektywność cieplną budynku i zapewni komfort mieszkańcom. Do ocieplenia starych domów wykorzystywany jest coraz częściej system ETICS. Na czym polega docieplenie budynku w tym systemie i dlaczego warto w niego zainwestować?

24.05.2018 | Chemia budowlana

Dokonując zakupu materiałów budowlanych do remontu łazienki, często skupiamy się na glazurze i terakocie, poszukujemy ciekawej wanny i funkcjonalnego prysznica. Pragniemy atrakcyjnego wnętrza, niestety zapominając o tym, jak istotne są niewidoczne elementy łazienki, które zapewnią możliwość bezawaryjnego korzystania z niej przez lata. To właśnie systemy izolacji są kluczowymi elementami każdego salonu kąpielowego. Odpowiednio dobrane oraz zainstalowane pozwolą cieszyć się ulubioną łazienką przez długi czas, ale co więcej, umożliwią jeszcze większą kreatywność przy jej aranżowaniu.

27.02.2018 | Chemia budowlana

Każdy wie, że najważniejsze jest pierwsze wrażenie. Dlatego mówi się, że elewacja jest wizytówką naszego domu – a przez to i naszą. Może być jego ozdobą, ale może też straszyć swoim wyglądem… Jeśli na elewacji twojego budynku pojawił się ohydny, zielony nalot, nie wpadaj w panikę – można z nim skutecznie walczyć produktami marki ADEXBUD.

14.02.2018 | Chemia budowlana

Dość powszechne jest przekonanie, że wilgoć na ścianach wewnętrznych czy wilgoć na ścianie przy podłodze to problem niemal nie do rozwiązania, a w każdym razie – na pewno nie na własną rękę. Wydawać by się mogło, że jedynym sposobem na skuteczne uszczelnienie jest zlecenie jego wykonania profesjonalnej firmie, a co za tym idzie – duży koszt. W tym przeświadczeniu zapominamy o jednym. Współczesny rynek budowlany rozwija się w błyskawicznym tempie, czyniąc niemożliwe możliwym. Przykład? Produkty, które pozwalają na samodzielne pozbycie się wilgoci w ścianie budynku, bez zatrudniania w tym celu ekipy specjalistów. Znajdziemy je w ofercie firmy BKM.Mannesmann Polska sp. z o.o., która oferuje środek NOVUSAN, który impregnuje wodoszczelnie ścianę, nie wypełniając i nie zatykając przy tym jej por

11.01.2018 | Chemia budowlana

Dachy zielone to nowoczesny i ekologiczny sposób na zagospodarowanie przestrzeni dachu płaskiego budynków w miejskiej infrastrukturze. Urozmaicają miejski krajobraz, wprowadzając do niego więcej koloru i naturalnej roślinności. Poza estetyką, systemy zielonych dachów przynoszą wiele korzyści użytkowych, m.in. poprawiając klimat i jakość powietrza w miastach.

11.12.2017 | Chemia budowlana

Czy styl industrialny, który ostatnimi laty zdominował niezliczoną liczbę wnętrz, ma rację bytu tylko w pewnego typu przestrzeniach? Pytając inaczej: czy mają rację osoby, które twierdzą, że ten surowy sposób aranżacji zyskuje należytą oprawę jedynie w loftach i wysokich pomieszczeniach ze starą cegłą/betonem na ścianie? Zdaje się, że nie. Dzięki niezliczonej ilości materiałów wykończeniowych, możliwość stworzenia industrialnej aranżacji mają dziś też ci, którzy dysponują stosunkowo niewielkim metrażem. Jednym z takich materiałów jest mikrocement dekoracyjny – rodzaj bardzo cienkiej powłoki, która w nawet najbardziej niepozornym mieszkaniu pozwoli wyczarować industrialnego ducha.

30.11.2017 | Chemia budowlana

Jesień to czas, gdy nawet najmniejsze ubytki w pokryciach dachowych dają o sobie znać, a sytuacja jeszcze bardziej pogarsza się po zimie, gdy topniejący śnieg uwydatnia każdą nieszczelność. W takiej sytuacji tylko szybkie działanie uratuje nas przed zalaniem mieszkania i ogromnymi wydatkami na remont. Warto sięgnąć wówczas po bitumiczny/ kauczukowy uszczelniacz dekarski, który możemy zaaplikować sami, nie czekając na ekipę budowlaną. Najwyższej jakości uszczelniacze, a także pianki montażowe na pistolet, kleje do styropianu i inne akcesoria budowlane znajdziemy w ofercie firmy Knaufmann International Sp. z o.o., która już od ponad 15 lat jest cenionym na rynkach polskim i zagranicznym producentem chemii budowlanej.

06.06.2016 | Chemia budowlana

Na rynku produktów chemii budowlanej pojawił się nowy producent – firma Eksil. Co ją wyróżnia wśród innych producentów? Unikatowa oferta, innowacyjność i dbałość o środowisko.

19.01.2016 | Chemia budowlana

Drewno – ten najszlachetniejszy i zawsze modny materiał wykończeniowy – jest atrakcyjne samo w sobie, ale jeśli nie pokryjemy wykonanych z niego elementów odpowiednim preparatem, to będą one jak obraz bez ram, pozbawione należytej oprawy. W przypadku podłóg drewnianych dobrze dobrany preparat wydobędzie i uwypukli naturalne piękno surowca, nie maskując przy tym rysunku jego słojów, a jednocześnie zapewni trwałość podłogi na długie lata. Z myślą o zaspokojeniu tych potrzeb konsumentów opracowany został system olejów do podłóg drewnianych Domalux Professional.

16.06.2015 | Chemia budowlana

Trudno dziś znaleźć dom czy ogród bez klinkieru, kamienia czy kostki brukowej. To materiały bardzo popularne, a jednocześnie trwałe i piękne. Jednak wszyscy użytkownicy kamiennych schodów, klinkierowych elewacji czy brukowych podjazdów prędzej czy później muszą je wyczyścić i zakonserwować. Jak to zrobić szybko i skutecznie? Z pomocą przychodzą preparaty do czyszczenia i impregnacji firmy Zakład Chemiczny „Silikony Polskie” Sp. z o. o.

01.09.2014 | Chemia budowlana

W dzisiejszych czasach budownictwu stawia się bardzo wysokie wymagania zarówno ze strony europejskich norm budowlanych, środowiska naturalnego, a przede wszystkim prywatnych inwestorów. Dodatkowo nowoczesne budownictwo zakłada szybkie, efektowne, trwałe i oszczędne wykonywanie prac remontowo-budowlanych. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom firma EKOMAS opracowała system innowacyjnych produktów do wykonywania kompleksowych prac wykończeniowych wewnątrz budynków.

06.06.2014 | Chemia budowlana

Kostka brukowa, klinkier oraz różnego rodzaju kamienie naturalne to materiały, które koło drewna najczęściej spotykamy w polskich ogrodach i na elewacjach budynków. Niestety wystawione na oddziaływanie warunków atmosferycznych mogą po jakimś czasie tracić swój urok. Na ratunek przychodzą im systemy impregnatów produkowanych przez firmę Zakład Chemiczny Silikony Polskie Sp. z o. o..

Firmy z tej branży


Szukasz innej firmy z Twojej okolicy, która działa w tej branży? Poniżej przedstawiliśmy wybrane firmy z tej branży.
woj. wielkopolskie
woj. wielkopolskie
woj. mazowieckie
woj. dolnośląskie
woj. wielkopolskie
woj. wielkopolskie
woj. małopolskie
woj. opolskie
woj. mazowieckie
woj. dolnośląskie
woj. łódzkie
woj. pomorskie

Słowa kluczowe: stowarzyszenie producentów chemii budowlanej, chemia budowlana, producenci chemii