Dodatek mineralny do betonu Astra Z-50

Większa trwałość i wytrzymałość betonów oraz poprawa parametrów wyrobów budowlanych.

Naturalny dodatek mineralny do betonów produkowany na bazie zeolitu, dzięki swym właściwościom chemicznym i fizycznym stał się poszukiwanym materiałem budowlanym, z którego chętnie korzysta dziś budownictwo i przemysł materiałów budowlanych. Doskonale sprawdza się on w przygotowaniu współczesnych betonów i wyrobów budowlanych, podnosząc ich parametry wytrzymałościowe i jakościowe oraz poprawiając urabialność.

Dodatki o właściwościach pucolanowych, czyli odpowiednio przetworzone materiały mineralne o właściwościach wiążących jak cement, czy wapno, znane są od wielu stuleci. Już w czasach starożytnych Rzymianie stosowali naturalne pucolany pochodzące z popiołów i tufów wulkanicznych, które w połączeniu z wapnem tworzyły ówczesny cement. To właśnie opanowanie sztuki wytwarzania „sztucznego kamienia” na bazie cementu pucolanowego przyczyniło się do powstania wielu budowli, które przetrwały do dnia dzisiejszego. Wymienić należy kopułę Panteonu, Koloseum, mosty, akwedukty, czy chociażby najstarszą drogę w Rzymie – Via Appia. Dodatki naturalnej pucolany zapewniały rzymskiemu betonowi trwałość i wodoszczelność, czego niestety często brakuje ówczesnym nowoczesnym konstrukcjom betonowym.

 

We współczesnej technologii cementu i betonu, konieczność stosowania dodatków pucolanowych, wynika ze względów ekonomicznych, polityki zrównoważonego rozwoju oraz coraz większej dbałości o środowisko naturalne. W zależności od przeznaczenia betonu stosuje się dodatki popiołów lotnych, pyłów krzemionkowych oraz granulowanych żużli wielkopiecowych. Są to odpowiednio przetworzone produkty uboczne pozyskiwane z przemysłu energetycznego i hutniczego. Powszechność ich stosowania nie jest jednak 100% gwarancją uzyskania betonu trwałego w czasie, nawet przy użyciu najnowszej generacji domieszek chemicznych. W wielu przypadkach istnieje konieczność zastosowania betonów o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych (udarność, rozłupywanie, zginanie), betonów wodoszczelnych, czy też odpornych na różne rodzaje korozji i agresji środowiskowej. Oczywiście przy uzasadnionych ekonomicznie kosztach produkcji i wbudowania betonu. Okazuje się, że w tych przypadkach jednym z najprostszych rozwiązań jest zastosowanie betonów modyfikowanych dodatkami pucolanowymi pochodzenia naturalnego. Należą do nich minerały z grupy zeolitów oraz metakaolinitów. Naturalne pucolany są materiałami bogatymi w krzemionkę (SiO2) i tlenek glinu (Al2O3) – stąd nazwa glinokrzemiany. Łączą się one z wodorotlenkiem wapnia w obecności wody, tworząc w ten sposób związki identyczne, jak w procesie hydratacji cementu. Procesy te wpływają korzystnie nie tylko na poprawę wytrzymałości na ściskanie i zginanie betonów. Modyfikacji ulega również wzrost wodoszczelności, mrozoodporności, odporności na agresywne oddziaływania chemiczne i biologiczne, ograniczenie potencjalnych wykwitów wapiennych oraz zmniejszenie skurczu. Dzięki temu możliwa jest produkcja betonów, które jak za czasów rzymskich z czasem stają się… CORAZ MOCNIEJSZE!

 

beton

fot. ASTRA

Drobnoziarnisty, aktywny dodatek mineralny do betonu Astra Z-50 z oferty firmy ASTRA, to odpowiednio przetworzony minerał z grupy glinokrzemianów. Wyrób ten według normy betonowej PN-EN 206 zaliczany jest do dodatków mineralnych typu II. Dzięki wykazanym właściwościom pucolanowym (wskaźnik aktywności > 100%) oraz pozytywnej ocenie właściwości użytkowych na dodatek Astra Z-50 wydana została Krajowa Ocena Techniczna, a następnie Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych w Systemie 1+. Pozwoliło to na wprowadzenie produktu do obrotu na rynku budowlanym oraz na jego szerokie zastosowanie w produkcji betonów i zapraw cementowych.

 

Dodatki do betonu zwiększające wytrzymałość
Jak działają dodatki do betonu zwiększające wytrzymałość? Ich skuteczność wynika ze specyficznej struktury oraz technologii produkcji. Astra Z-50 to dodatek mineralny do betonu, który po zmieszaniu z wodą sam nie twardnieje. Proces obróbki termicznej oraz przemiału dodatku Astra Z-50 sprawia, że w obecności wody reaguje on z rozpuszczalnym wodorotlenkiem wapnia i tworzy silne związki wapnia, silikatów wapiennych oraz glinianów wapnia, które wpływają na rosnące parametry wytrzymałościowe wytwarzanych betonów i zapraw.

 

fot. ASTRA / Mikrostruktura zaczynu cementowego: z lewej bez Astra Z-50, z prawej z Astra Z-50.

Dodatkowo następuje zmniejszenie struktury porowatości betonu – podział nierównomiernych kapilar i porów powietrza na mniejsze, równomiernie rozłożone w mieszance. W rezultacie zachodzących procesów następuje wzmocnienie oraz uszczelnienie struktury betonu, co wpływa korzystnie na jego rozwój wytrzymałości i trwałości w czasie. Dzięki temu beton staje się odporny na wnikanie wody, gazów i wszelkich szkodliwych substancji.

Mnogość zalet dodatku mineralnego do betonu
Dodatek mineralny do betonu umożliwia stabilizację wody w mieszance betonowej, dzięki czemu ogranicza się jej segregację, a otrzymany produkt jest jednorodny w całej masie. Jest to możliwe przy produkcji betonów bez względu na rodzaj użytego cementu. Ogromną zaletą jest brak tzw. bleedingu czyli zjawiska odsączania wody podczas wbudowywania betonu, a tym samym ograniczenie powstawania słabej warstwy na jego powierzchni. Ułatwia to proces wykończenia powierzchni posadzek betonowych wzmacnianych różnego rodzaju posypkami cementowymi czy powłokami żywicznymi. Brak problemów związanych z odspajaniem, delaminacją wierzchniej warstwy.
Dzięki zastosowaniu Astra Z-50 woda zatrzymana we wbudowanym betonie sprawia, że nie wysycha on zbyt szybko i pielęgnuje się od środka, co pozwala na ograniczenie spadku wytrzymałości betonu wynikających często z niewłaściwej pielęgnacji na budowie.

 

fot. ASTRA / Stabilna mieszanka betonowa, brak odsączania wody na powierzchni betonu podczas jego zabudowywania

Stosując suszony i mielony zeolit, uzyskuje się znaczącą poprawę urabialności betonu. Dzieje się tak na skutek korzystnej struktury uziarnienia i właściwości plastycznych dodatku Astra Z-50, w połączeniu ze wspomnianym wcześniej tzw. procesem homogenizacji mieszanki betonowej (podział porów powietrza na mniejsze i równomiernie rozłożone). Ułatwia to uzyskanie wymaganej konsystencji (rozpływu) betonu w przypadku pompowania go na duże odległości oraz do miejsc trudno dostępnych. Co więcej, dodatek mineralny do betonu z uwagi na swoje uziarnienie pełni rolę mikrowypełniacza w strefie kontaktowej pomiędzy zaczynem cementowym, a kruszywem, włóknami czy prętami zbrojeniowymi – następuje uszczelnienie i dogęszczenie struktury betonu. Brak jest pustek, kawern i raków, a powierzchnia betonu po zdjęciu szalunków jest gładka i jednorodna.

fot. ASTRA

 

Dodatki do betonu zwiększają wytrzymałość na ściskanie, zginanie i rozłupywanie. Oprócz wymienionej wcześniej zmiany mikrostruktury zaczynu cementowego oraz poprawy strefy kontaktowej dodatek mineralny Astra Z-50 wiąże wolny wodorotlenek wapnia Ca(OH)2, który powstaje w procesie hydratacji cementu. Wymienione czynniki wpływają na znaczną poprawę parametrów wytrzymałościowych betonu w czasie oraz dodatkowo na ograniczenie powstawania rys skurczowych. Na ograniczenie powstawania rys skurczowych wpływa jeszcze jedna właściwość dodatku Astra Z-50. Dzięki jego zastosowaniu następuje obniżenie ogólnej ilości wytwarzanego ciepła w procesie hydratacji cementu. Ma to szczególne znaczenie podczas wykonywania: płyt i ścian fundamentowych, płyt garażowych, posadzek przemysłowych oraz stropodachów.

 

Ogromną zaletą Astra Z-50 jest również jego odporność na agresję środowiskową i chemiczną. Produkt posiada zdolność tzw. wymiany jonowej, która umożliwia mu neutralizowanie wolnych jonów związków (siarczany, chlorki, azotany) powodujących korozję betonu. W połączeniu ze szczelną i jednorodną strukturą betonu wpływa to znacząco na podwyższenie jego odporności na działanie środków odladzających, gazów i spalin oraz wpływ wody morskiej, a także wnikanie wodnych roztworów siarczanów (ścieki, opady, wody gruntowe), czy też korozję stali zbrojeniowej. Właściwości te są szczególnie wymagane dla betonów przeznaczonych na place składowe, terminale przeładunkowe, stacje paliw, oczyszczalnie ścieków oraz betonów w branży rolno-spożywczej (hodowla trzody chlewnej, bydła i drobiu, pieczarkarnie, uprawa pomidorów, przetwórstwo mleka, warzyw i owoców).

Uniwersalny dodatek mineralny do betonu poprawia jakość produktów
Dodatek mineralny do betonu o zawartości klinoptilolitu powyżej 70% pozwala na zwiększenie plastyczności tynków, szpachli i zapraw, a także zgęstnienie struktury cementu i minerałów. Astra Z-50 to dodatek do betonu zwiększający jego wytrzymałość, ale stosowany jest także w produkcji dachów, prefabrykatów, czy też wylewanych podłóg. Dzięki funkcji stabilizacji, dodatki do betonu przyspieszające wiązanie pozwalają na łatwiejsze wbudowanie mieszanek, które nie są już tak podatne na rozlewanie. Cement z dodatkiem zeolitu charakteryzuje się również lepszą odpornością na siarczyny, dlatego doskonale nadaje się do stosowania w wymagającym środowisku. Obszary zastosowań Astra Z-50 są bardzo szerokie – od posadzek i jastrychów w różnorodnych halach i budynkach, poprzez tworzenie mas samopoziomujących, tynków wapiennych, cementowych i gipsowych, klejów, betonów konstrukcyjnych i specjalistycznych oraz nawierzchniowych, jak również prefabrykatów betonowych. Dzięki tak szerokiemu spektrum zastosowań, dodatek mineralny do betonu produkcji polskiej firmy ASTRA wybierany jest przez firmy z różnych sektorów.

 

fot. ASTRA

Z pełną ofertą firmy można zapoznać się na stronie: www.astra-polska.com

83-010 Straszyn , ul. Starogardzka 77, woj. pomorskie
tel. 58 692 00 96,


Liczba odwiedzin: 1765 | Data publikacji: 2019-05-16

Skontaktuj się z firmą


Chcesz zamówić produkt usługę tej firmy lub zapytać o więcej szczegółów?
Skorzystaj z formularza kontatowego poniżej:

Podobne artykuły


23.03.2021 | Domy prefabrykowane
Beton to wyjątkowy materiał: niedrogi, lekki, uniwersalny,...
02.03.2021 | Beton komórkowy
Jaki beton na strop wybrać, gdy konstrukcja...
08.02.2021 | Galanteria ogrodowa
Beton architektoniczny to rozwiązanie, które cieszy się...
11.01.2021 | Galanteria ogrodowa
Beton drewnopodobny na taras, ścieżkę ogrodową czy...
15.12.2020 | Schody, akcesoria
Nowoczesne schody drewniane marki Brysch Treppen to...
Jeszcze do niedawna ogrodzenia betonowe kojarzyły się...
12.11.2020 | Uzdatnianie wody
Zbieranie wody deszczowej, która posłuży np. do...
09.11.2020 | Beton
Myślisz o niepowtarzalnym wykończeniu swoich wnętrz oraz...
28.10.2020 | Beton
Jak łatwo zbudować solidne schody zewnętrzne? Odpowiedź...
21.10.2020 | Domy prefabrykowane
Prefabrykacja niejedno ma oblicze, o czym przekonuje...
04.08.2020 | Chemia budowlana
Odpowiedni impregnat hydrofobowy do betonu, jak też...
02.07.2020 | Beton
Beton architektoniczny to gwarancja łatwego i szybkiego...
25.06.2020 | Techniki zamocowań
Jak ułatwić sobie prace montażowe i zapewnić...
10.06.2020 | Beton komórkowy
Lekki, wytrzymały, o wszechstronnym zastosowaniu. Pianobeton –...
09.06.2020 | Beton
Od ponad 25 lat producenci prefabrykatów betonowych...
Ogrodzenia betonowe to przede wszystkim ponadczasowa estetyka,...
27.04.2020 | Systemy budowlane
Prefabrykacja betonowa to hasło wywoławcze, charakteryzujące nowoczesne...
27.03.2020 | Beton komórkowy
Pianobeton powstaje przez dodanie piany technicznej do...
19.03.2020 | Beton
W projektowaniu nowoczesnych wnętrz każdy element ma...
17.03.2020 | Meble
Beton architektoniczny do łazienki, kuchni, salonu jako...
21.02.2020 | Galanteria ogrodowa
W ostatnich latach beton architektoniczny stał się...
Płytki, tapety czy ściana pomalowana na dowolny...

Firmy z tej branży


Szukasz innej firmy z Twojej okolicy, która działa w tej branży? Poniżej przedstawiliśmy wybrane firmy z tej branży.
woj. śląskie
woj. opolskie
woj. dolnośląskie
woj. mazowieckie
woj. lubuskie
woj. opolskie
woj. mazowieckie
woj. mazowieckie

Słowa kluczowe: dodatki do betonu zwiększające wytrzymałość, beton, astra, wyroby budowlane, uniwersalny dodatek mineralny do betonu
porozmawiaj
z ekspertem
Chcesz porozmawiać z ekspertem?
Zostaw swój numer a oddzwonimy