Komfort w hali produkcyjnej
Każdy z nas zna ten widok – ogromna, wysoka hala, u góry mnóstwo kabli, przewodów, rur. Poza tym w sezonie zimowym wyraźnie odczuwalne – mimo działającego ogrzewania – zimno, bo ciepło kumuluje się u góry, pod dachem. O ile estetyka jest kwestią gustu, o tyle nieuzasadnione koszty eksploatacyjne to już marnotrawstwo.
Rozwiązanie tego problemu opracowała firma Paroc Panel System Oy Ab. Bazuje ono na panelach PAROC AST® E, z których budować można lekkie sufity podwieszane. Jakie korzyści z tego płyną? Przede wszystkim znaczne zmniejszenie ogrzewanej kubatury dzięki obniżeniu sufitu, co zmniejsza zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzewania. Poza tym wykonany z paneli sufit pozawala ukryć całą instalację, nie ograniczając oczywiście dostępu do niej. Dla bardziej wymagających przedsiębiorców, czyli takich, którym zależy na poprawie parametrów akustycznych hali poprzez wyeliminowanie zjawiska odbijania dźwięku, firma Paroc Panel Oy Ab oferuje panele akustyczne. Sprawdzą się one szczególnie w tych obiektach, w których znajdują się głośno pracujące maszyny i urządzenia.

Niepalne i wytrzymałe sufity podwieszane
– Panele ognioodporne PAROC wykonane są z lekkich płyt warstwowych, gdzie okładziny z blachy stalowej są połączone trwale z rdzeniem z konstrukcyjnej wełny skalnej PAROC, co stanowi kompozyt o wysokiej wytrzymałości i trwałości – mówi Witold Gulczyński.

 

rozkład naprężeń

 

Technologia produkcji AST® (Advanced Structural Technology) stosowana przez Paroc Panel System zapewnia dobre właściwości wytrzymałościowe, niezawodność, długą żywotność i bezpieczeństwo ogniowe konstrukcji – mówi Witold Gulczyński. – To właśnie te cechy użytkowe paneli PAROC zadecydowały o ich zastosowaniu w konstrukcjach sufitów podwieszanych typu lekkiego – dodaje.

 

paroc porównanie

Panele PAROC były testowane i aprobowane przez niezależne instytucje badawczo-opiniujące oraz przez międzynarodowe firmy ubezpieczeniowe, takie jak LPCB i Factory Mutual Research. Panele są niepalne, oznaczone wg Euroclass A2-s1,d0 zgodnie z normą EN 13501-1. Odporność ogniowa dla konstrukcji stropów podwieszanych jest klasyfikowana zgodnie z normą EN 13501-2 i wynosi EI60 przy rozpiętościach do 6 metrów.
– Panele dla konstrukcji ognioodpornych nie potrzebują żadnych uszczelek w złączu, które jest wystarczająco szczelne na gorące gazy – dodaje Witold Gulczyński.

 

paroc

 

Lekkie sufity nieobciążane i obciążane
Sufity typu lekkiego wykonywane z paneli PAROC AST® E można podzielić na dwa rodzaje – obciążane i nieobciążane.
– Sufity nieobciążane nie są przeznaczone dla ruchu pieszego i są wymiarowane tylko z uwzględnieniem masy własnej panelu i obciążeń od elementów zawieszenia w panelach – wyjaśnia Witold Gulczyński.
Po tego typu stropach absolutnie nie wolno chodzić ani używać ich jako podparcia dla instalowanego nad nimi wyposażenia oraz przewodów i kanałów wentylacyjnych.
– Z kolei sufity obciążane (przeznaczone dla ruchu pieszego) są wymiarowane dla masy własnej panelu oraz skupionego obciążenia dla ruchu pieszego (120 kg = ciężar jednego człowieka wraz z narzędziami) i równomiernie rozłożonego obciążenia serwisowego 25 kg/m². Jeśli sufit przeznaczony dla ruchu pieszego ma spełnić warunki bezpieczeństwa, musi to być uwzględnione na etapie projektowania – podkreśla Witold Gulczyński.

 

paroc tabelkaRozpiętości dla paneli PAROC typu AST® E w sufitach obciążanych i nieobciążanych.

Nie oznacza to oczywiście, że stropy obciążane mogą być użytkowane tak jak np. podłoga w hali, nie ma natomiast przeciwwskazań, aby przemieszczały się po nich pojedyncze osoby dokonujące okresowego przeglądu czy napraw instalacji, ponieważ normalny, tymczasowy ruch pieszy nie powoduje uszkodzenia paneli. Panele PAROC nie mogą być przeznaczone do użytku jako powierzchnia do pracy ciągłej, a także jako podparcie dla maszyn, urządzeń i przewodów. Trzeba więc pamiętać, aby mocować tego typu elementy do oddzielnej konstrukcji przenoszącej ich ciężar na konstrukcję główną budynku.

Jak montować sufity podwieszane?
W miejscach wzmożonego ruchu, szczególnie przy wejściach przy lokalizacjach zamontowanego wyposażenia, panele PAROC powinny być zabezpieczone za pomocą równomiernie rozłożonych płyt ze sztywnej wełny mineralnej o grubości 20 mm. Dla innych ścieżek i punktów instalacyjnych wystarczającym zabezpieczeniem są płyty ze sklejki 10-15 mm.
– Panele zawsze powinny być zabezpieczone podczas montażu poprzez równomiernie rozłożone płyty ze sklejki. Takie zabezpieczenie powinno być także używane dla drabin i innych obciążeń skupionych. Wycięcia i otwory w sufitach podwieszanych osłabiają wytrzymałość paneli. Ruch pieszy w pobliżu wycięć i otworów nie powinien się odbywać – mówi Witold Gulczyński.
Panele typu AST® E są montowane z profilami kapeluszowymi, które mocuje się do systemu nośnego. Dopuszczalne obciążenie typowego górnego profilu kapeluszowego KL12 wynosi 3.8 kN/stronę. W strefie górnej panele zawsze muszą być łączone między sobą po to, aby uzyskać ciągłość w sensie wytrzymałościowym także w przypadku pożaru. Łączące blachy stalowe mocowane są śrubami do okładzin panelu.

 

paroc

 

Izolacja dźwiękowa w hali produkcyjnej
Niektórzy przedsiębiorcy potrzebują jednak nie tylko rozwiązań, które pozwolą uniknąć strat ciepła w halach oraz ukryć wszystkie elementy instalacyjne. W wykonaniu standardowym panele PAROC stanowią ekran izolujący, jednak nie występuje efekt pochłaniania hałasu od strony źródła. Tam, gdzie w trybie ciągłym głośną pracują maszyny, konieczna jest dodatkowa izolacja dźwiękowa i pochłanianie dźwięków.
– Odpowiedzią na to wymaganie są panele PAROC z okładzinami perforowanymi. Panele PAROC acoustic mają perforowaną okładzinę z jednej strony, która polepsza właściwości panelu w zakresie pochłaniania dźwięku. Rozwiązanie to może być stosowane w normalnych i suchych warunkach klimatycznych – wyjaśnia Witold Gulczyński.

 

paroc

 
Higieniczne sufity podwieszane
W pomieszczeniach, w których występują wysokie wymagania w zakresie warunków higienicznych, specjalną uwagę należy zwrócić na właściwości materiału, połączenie z konstrukcją oraz szczegóły rozwiązań, jak również na mycie i konserwację podczas eksploatacji.
– Gładkie powierzchnie oraz szczelność złącz pomiędzy panelami PAROC pozwalają na wykonanie konstrukcji łatwych do utrzymania w czystości – podkreśla Witold Gulczyński.
Powłoki na powierzchniach paneli mogą być wykonane z różnych materiałów.
W suchych warunkach zazwyczaj używany jest poliester, który nie uwalnia żadnych cząstek. Z kolei powłoka FoodSafe jest używana, gdy konieczne jest częste mycie powierzchni (ma ona jednak ograniczony czas zwilżenia), w normalnych warunkach nie uwalnia też żadnych toksycznych substancji ani nie sprzyja rozwojowi mikroorganizmów. Wreszcie stal nierdzewna, która jest stosowana jako okładziny w warunkach o najwyższych wymaganiach.
Testy przeprowadzone przez VTT (Technical Research Centre of Finland) odnośnie mikrobiologicznych porostów w rdzeniu paneli PAROC potwierdzają, że pozwalają one na bezpieczne użytkowanie w zastosowaniach przemysłu spożywczego i nie stwarzają ryzyka zanieczyszczenia pochodzącego z samych paneli.
– W rdzeniu paneli Paroc nie wzrastają i nie rozprzestrzeniają się komórki bakteryjne takie jak Salmonella lub Listeria. Zanikają też bardzo szybko
zarodniki takie jak pleśń (Aspergillus). Rdzeń nie jest również środowiskiem sprzyjającym przetrwaniu mikrobów – podsumowuje Witold Gulczyński.

Ze szczegółową ofertą firmy można zapoznać się na stronie: www.paroc.pl

 

21600 Parainen, Skräbbölentie 14-16 , woj.
tel. +48 632771203, 691701921,