fot. SIMPSON Strong-Tie | Montaż wieszaka belki z użyciem wkrętu SSH

Systemowe łączniki do złączy

Decydując się na stosowanie różnego rodzaju złączy ciesielskich należy rygorystycznie przestrzegać wytycznych producenta danego wyrobu, który określa, jakie łączniki (zazwyczaj gwoździe pierścieniowe) są potrzebne do wykonania połączenia. Tylko użycie produktów wskazanych przez producenta pozwoli uzyskać deklarowaną przez niego nośność. Zazwyczaj metalowe złącza ciesielskie montuje się z wykorzystaniem systemowych gwoździ pierścieniowych.

fot. SIMPSON Strong-Tie | Systemowe gwoździe pierścieniowe do złączy ciesielskich

I choć stosowanie do montowania złączy ciesielskich tego rodzaju gwoździ jest wymogiem, to jednak nie należy do rzadkości sytuacja, w której wykorzystuje się inne, zazwyczaj przypadkowo dobierane łączniki. Efektem jest niestety utrata nośności połączenia, jaką producent deklaruje w katalogach technicznych. Dlatego podczas odbioru konstrukcji inspektorzy – jeśli tylko zauważą, że rodzaj łączników do złączy ciesielskich jest inny niż produkty wskazane w dokumentacji technicznej – powinni kwestionować poprawność montażu.

Dlaczego stosowanie systemowych łączników jest tak ważne? Otóż trzeba uświadomić sobie, że aby zdefiniować nośność połączenia wykonanego ze złączy ciesielskich, w laboratoriach przeprowadza się specjalne testy, w czasie których za pomocą maszyny wytrzymałościowej niszczy się całe serie takich połączeń.

W badaniach stosuje się różne rodzaje złączy ciesielskich, które przybija się łącznikami dostarczonymi przez producenta. Oznacza to, że po zakończeniu testów, producent może wziąć odpowiedzialność za połączenia wykonane tylko z użyciem konkretnych łączników – i to one gwarantują osiągnięcie w realnej konstrukcji nośności zdefiniowanej w katalogu technicznym.

Jak przyspieszyć montaż złączy ciesielskich?

W przypadku złączy ciesielskich, które mają przenosić bardzo duże obciążenia, konieczne jest czasem wbicie ponad stu gwoździ w jednym połączeniu, co oznacza długi czas pracy. Dlatego dla niektórych rodzajów złączy ciesielskich dopuszcza się użycie tzw. gwoździowania częściowego. W takim przypadku uzyskuje się mniejszą nośność połączenia, ale można zaoszczędzić cenny czas. Istotne jest jednak, aby decyzję o tym rozwiązaniu podjął nie montażysta na placu budowy, ale konstruktor. Zastosowanie gwoździowania częściowego wymaga bowiem wykonania analizy statyczno-wytrzymałościowej całej konstrukcji. Ważne jest, aby w takiej sytuacji na budowie skrupulatnie przestrzegano schematów gwoździowania częściowego, jakie znajdują się w katalogach technicznych producenta. Dobrą praktyką jest precyzyjne opisywanie szczegółów takiego połączenia – włącznie z informacjami o ilości i sposobie rozmieszczenia łączników, a także o ich rodzaju. Złącza ciesielskie można dzięki temu zamontować znacznie szybciej, zachowując jednocześnie wymagane nośności.

Oprócz gwoździowania częściowego istnieją też inne metody przyspieszania procesu montażu złączy ciesielskich. Jednym z nich jest zastosowanie zamiast gwoździ systemowych (CNA) wkrętów systemowych (CSA) lub też wykorzystanie gwoździ do gwoździarek (zamiast produktów sprzedawanych luzem). Również w takiej sytuacji należy przestrzegać wytycznych producenta złączy ciesielskich i rodzaj łączników dobierać z uwzględnieniem określonych zaleceń.

W związku z tym, że gwoździarki zyskują na popularności, producenci oferują coraz częściej współpracujące z nimi gwoździe systemowe łączone w paski.

fot. SIMPSON Strong-Tie | Montaż złącza ciesielskiego przy użyciu gwoździarki

Złącza ciesielskie – rodzaje wkrętów stosowanych do montażu

Na rynku dostępne są też inne rozwiązania przyspieszające montaż złączy ciesielskich. Świetnym przykładem są opracowane przez Simpson Strong-Tie wkręty SSH i SSF – wkręcenie kilku z nich pozwala zastąpić kilkanaście lub kilkadziesiąt gwoździ. Mają średnice 8 lub 10 mm i wkręca się je w duże otwory, które przeznaczone są do montażu kotew chemicznych lub mechanicznych.

Wkręty nie wymagają wstępnego nawiercania, co bardzo przyspiesza prace monterów. Dzięki poszerzeniu średnicy trzpienia pod łbem do średnicy otworu w złączu, większa jest powierzchnia kontaktu między złączem a trzpieniem wkrętu. Gwarantuje to poprawne przenoszenie obciążeń miedzy łączonymi elementami.

Pierwszy z wymienionych rodzajów wkrętów do złączy ciesielskich – wkręt SSH ma sześciokątny łeb z gniazdem TX-40, co pozwala na montaż z użyciem wkrętarki z bitem lub sześciokątną nakładką. Z kolei Wkręty SSF mają łeb płaski lub okrągły z gniazdem TX-40.

fot. SIMPSON Strong-Tie | Zdj. 4. Wkręty SSH i SSF do szybkiego montażu złączy ciesielskich

Opracowane przez Simpson Strong-Tie wkręty są zabezpieczone antykorozyjną powłoką Impreg+, co pozwala stosować je także na zewnątrz wraz ze złączami przeznaczonemu do środowiska z bezpośrednim oddziaływaniem czynników atmosferycznych (3. Klasa użytkowania wg. Eurokodu 5).

To jedyne na rynku łączniki o dużej średnicy, które przeznaczone są do złączy ciesielskich. W ostatnim katalogu tego producenta można zapoznać się z nośnościami połączeń wykonanych z użyciem złączy z wkrętami SSH i SSF. Świetnie sprawdzą się one np. w przypadku połączeń belek drewnianych z użyciem wieszaka belki – ten rodzaj połączenia ciesielskiego można wykonać za pomocą techniki gwoździowania pełnego, częściowego lub za pomocą wkrętów SSH/SSF.

fot. SIMPSON Strong-Tie | Dopuszczalne sposoby montażu wieszaków belek.

Każda z wymienionych technik jest poprawna i ma określone w katalogu technicznym i Europejskiej Ocenie Technicznej nośności.

Z powyższej tabeli wynika, że dzięki zastosowaniu wkrętów SSH/SSF można znacznie zredukować ilość montowanych łączników, a tym samym – skrócić czas potrzebny na wykonanie prac. W przypadku przybicia wieszaka do belki drugorzędnej w zakładzie prefabrykacji i dostarczeniu takiego elementu na budowę, czas ten będzie jeszcze krótszy. W takiej sytuacji konieczne będzie jedynie przykręcenie 4 wkrętów SSH/SSF, co pod względem czasu montażu deklasuje tradycyjne metody, jak gwoździowanie pełne, wymuszające użycie kilkudziesięciu gwoździ.

Nowe wkręty można też stosować z innymi rodzajami złączy ciesielskich Simpson Strong-Tie.

fot. SIMPSON Strong-Tie | Zastosowanie wkrętów SSH/SSF z różnym typem złączy ciesielskich.

Producent zapowiada systematyczne poszerzanie oferty złączy ciesielskich, jakie będzie można stosować z wkrętami SSH/SSF. Będą one wchodzić na rynek po pozytywnym przejściu badań laboratoryjnych z udziałem maszyn wytrzymałościowych i aktualizowania Europejskich Ocen Technicznych.

Pomocą w razie pytań dotyczących poprawności wykonania lub sposobów montażu różnego rodzaju złączy ciesielskich służą inżynierowie z działu wsparcia technicznego Simpson Strong-Tie (tel: 22 865 22 00; e-mail: [email protected]).

Źródło:
Mgr inż. Tomasz Szczesiak, kierownik techniczny oddziału Simpson Strong-Tie

Więcej informacji na stronie: https://www.strongtie.pl/pl-PL

02-234 Warszawa, ul. Działkowa 115a, woj. mazowieckie
tel. 22 865 22 00,