Gwoździe i wkręty do złączy ciesielskich –rozwiązania systemowe

Gwoździe papiaki, wkręty do drewna z łbem stożkowym, a nawet… czarne wkręty do płyt gispowo-kartonowych – na polskich budowach można spotkać różne błędne sposoby łączenia konstrukcji drewnianych. Kwestia doboru odpowiednich produktów jest często bagatelizowana, choć konsekwencje mogą być naprawdę poważne.

Jedynym rozwiązaniem, które powinno być stosowane, są systemowe gwoździe i wkręty do złączy ciesielskich, użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta co do przeznaczenia i montażu.

fot. SIMPSON Strong-Tie

Co istotne, wszyscy producenci materiałów budowlanych – w tym również złączy ciesielskich do drewna – do swoich wyrobów dołączają dokumentację techniczną, w której sprecyzowane jest, jaki rodzaj i rozmiar łącznika należy stosować w konkretnym przypadku. To właśnie przestrzeganie tych instrukcji daje gwarancję, że uzyskane zostaną zadeklarowane nośności połączenia, co bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo użytkowników konstrukcji.

Nośność połączenia to kwestia kluczowa. Wiodący producenci deklarują ten parametr na podstawie badań wytrzymałościowych, przeprowadzanych w certyfikowanych laboratoriach badawczych. Wykonuje się je poprzez przygotowanie modeli połączeń z użyciem konkretnych gwoździ i wkrętów do złączy ciesielskich, które poddawane są obciążeniu aż do ich zniszczenia. Dlatego, gdy producent deklaruje konkretną nośność połączenia, wskazuje nie tylko typ złącza, ale także ilość i rodzaj złączników, jakich należy użyć. Jest więc oczywiste, że użycie innych łączników spowoduje uzyskanie wartości odmiennej od tej, która jest zadeklarowana w dokumentacji technicznej producenta.

Jakie gwoździe lub wkręty do złączy ciesielskich wybrać?

Odpowiedź na powyższe pytanie może być tylko jedna: należy wybierać takie łączniki, jakie producent wskazał w dokumentacji technicznej – dotyczy to zarówno typu łącznika, jak i jego parametrów (średnica, długość). W przypadku większości łączników do złączy ciesielskich marki Simpson Strong-Tie, są to systemowe gwoździe pierścieniowe CNA lub systemowe wkręty do złączy CSA.

fot. SIMPSON Strong-Tie | Gwoździe systemowe CNA | Wkręty systemowe CSA

Gwoździe CNA i systemowe wkręty do złączy CSA mają poszerzoną średnicę pod łbem. Taki typ konstrukcji sprawia, że łącznik całkowicie wypełnia otwór w złączu ciesielskim. Dzięki temu możliwe jest lepsze przenoszenie obciążeń między elementami, a ponadto zmniejszony jest poślizg w połączeniu.

fot. SIMPSON Strong-Tie

Łączniki do złączy ciesielskich z poszerzeniem pod łbem i cechą identyfikującą ten typ łączników.

Oprócz wymienionych powyżej gwoździ i wkrętów do złączy ciesielskich możliwe są też inne rozwiązania, np. montaż złączy przy użyciu specjalnych wkrętów samowiercących SSH lub SSF o średnicy 10 mm. Ich atutem – zwłaszcza gdy stosowane są duże złącza – jest znaczne przyspieszenie procesu montażu.

fot. SIMPSON Strong-Tie | Montaż złączy ciesielskich z użyciem wkrętów SSH.

Podobnie jak inne rozwiązania systemowe, również nowe łączniki do złączy zostały poddane badaniom wytrzymałościowym, które pozwoliły zdefiniować nośności dla takiego typu montażu.

Wkręty SSH i SSF należą do wkrętów samowiercących, co oznacza, że nawet gdy stosujemy średnicę 10 mm, to nie jest wymagane wstępne nawiercanie. W dużych połączeniach, gdzie należałoby zastosować kilkadziesiąt gwoździ systemowych, można więc zastąpić je kilkoma wkrętami, przyspieszając w ten sposób montaż.

Czy gwoździe trzeba wbijać we wszystkie otwory w złącze?

Redukcja ilości łączników wpływa negatywnie na uzyskiwaną nośność połączenia, rodzi się więc pytanie, czy trzeba wbijać gwoździe we wszystkie otwory w złączu? Otóż nie jest to konieczne, co nie oznacza, że wybór otworów można pozostawić przypadkowi.

fot. SIMPSON Strong-Tie | Błędne połączenie – zbyt mała ilość łączników w połączeniu.

Często możliwy jest montaż z wykorzystaniem tzw. gwoździowania częściowego, czyli z użyciem mniejszej ilości łączników. Nośność takiego połączenia będzie oczywiście mniejsza, jednak często w zupełności wystarczająca. Przyspieszenie czasu montażu łączników będzie szczególnie opłacalne tam, gdzie w jednej konstrukcji wielokrotnie wykonywane są powtarzające się połączenia. 

Podobnie jak w przypadku stosowania systemowych gwoździ i wkrętów do złączy ciesielskich, również gwoździowanie częściowe wymaga od wykonawcy rygorystycznego przestrzegania zaleceń producenta. Nie sprowadza się to jedynie do stosowania wskazanej ilości łączników, bo kluczową kwestią wpływającą na nośność połączenia, jest przede wszystkim ich rozmieszczenie.

Jeśli producent złącza dopuszcza zastosowanie gwoździowania częściowego, to w katalogu technicznym znajdziemy zarówno jego schemat, jak i tabele nośności tego typu połączenia.

fot. SIMPSON Strong-Tie

Ważną kwestią podczas montażu systemowych gwoździ i wkrętów do złączy ciesielskich jest też uwzględnienie kierunku włókien drewna, co wynika ze specyfiki tego naturalnego surowca jako materiału budowlanego. Ma to wpływ zarówno na minimalne odległości łączników od krawędzi elementu, jak również na minimalne rozstawy łączników wzdłuż lub w poprzek włókien drewna. Nieuwzględnienie minimalnych wartości normowych może doprowadzić do rozwarstwienia drewna, a w efekcie – do zmniejszenia nośności poszczególnych łączników i tym samym całego połączenia.

fot. SIMPSON Strong-Tie

Minimalne rozstawy łączników i odległości od krawędzi elementów w zależności od kierunku włókien drewna i kierunku działania sił (dotyczy łączników Simpson Strong-Tie – gwoździ CNA i wkrętów CSA).

W razie pytań dotyczących doboru gwoździ i wkrętów do złączy ciesielskich, firma Simpson Strong-Tie zachęca do kontaktu z inżynierami z działu wsparcia technicznego pod tel.: 22 865 22 00, e-mail: [email protected].

Więcej informacji na stronie: www.strongtie.pl

Na podstawie:
mgr inż. Tomasz Szczesiak
Inżynier wsparcia technicznego
Simpson Strong-Tie

02-234 Warszawa, ul. Działkowa 115a, woj. mazowieckie
tel. 22 865 22 00,