Pianobeton jest znany od 1923 roku, zaczął być wykorzystywany inżynieryjnie od lat 60-tych, ale prawdziwą popularność zyskał w latach 80-tych i 90-tych ubiegłego wieku i to zwłaszcza do podbudowy dróg oraz mostów. Trudno się temu dziwić. Utwardzanie drogi dojazdowej przy pomocy pianobetonu pozwala niezwykle szybko zakończyć wszelkie prace budowlane, co stanowi znaczną przewagę nad innymi alternatywnymi rozwiązaniami. Nie tylko czas jest tu zaletą. Warto zaznaczyć, że podbudowa z pianobetonu charakteryzuje się sztywnością, jest jednolita oraz nie wymaga dylatacji. Pianobeton potrzebuje zaledwie 24 - 48 godzin do utwardzenia pozwalającego na kontynuowanie prac. Mieszkankę wytwarza się łatwo, a prace przeprowadza niezwykle szybko, bez konieczności stosowania ciężkiego sprzętu, a to oszczędza czas, koszty i zmniejsza emisję szkodliwych związków do środowiska. Ten wytrzymały i lekki materiał pozwala obniżyć koszty budowy drogi o 30% oraz stworzyć solidne podbudowy. Pianobeton cechuje termoizolacyjność i mrozoodporność, co sprawia, że unikamy tak szkodliwej dla konstrukcji drogi penetracji wysokimi lub niskimi temperaturami.

fot. Pianobeton Wajm 

Nowe oraz remontowane drogi

Właściwości pianobetonu sprawiają, że z łatwością można go wykorzystać zarówno do nowych projektów drogowych, jak też przy okazji remontów. Zwłaszcza, gdy istnieje potrzeba zabudowania starych i zniszczonych konstrukcji drogowych zbudowanych z materiałów, których utylizacja jest niezwykle kosztowna i kłopotliwa (np. asfalty smołowe, instalacje z azbestu, itp.). Pianobeton doskonale zabezpieczy je, uszczelni i trwale odetnie od środowiska.

KR 3-4 (dwie warstwy Pianobetonu)

KR 1-2 (jedna warstwa Pianobetonu)

fot. Pianobeton Wajm 

Lekki pianobeton (objętość powietrza w pianobetonie wynosi nawet do 60%) pozwala szybko stworzyć fundament dla dróg, ale inwestorzy cenią sobie także możliwości, jakie daje ten materiał. Jak wiadomo, utwardzanie drogi dojazdowej może przebiegać sprawnie i gładko, jak też nieść za sobą znaczną ilość problemów i wyzwań. Wiedzą o tym planiści i wykonawcy, którzy zmagali się np. z budową drogi na podłożu bagiennym albo na miękkoplastycznych gruntach ograniczanych. W tym wypadku lekki pianobeton sprawdza się doskonale. Jest niezastąpiony przy skomplikowanych projektach budowy dróg dojazdowych. Cechuje go zdolność do samozagęszczania oraz samopoziomowania, a także tłumienia drgań i dźwięków. Ważną zaletą jest możliwość łatwej obróbki wiertnicami i dłutownicami.

Szerokie zastosowanie w drogownictwie

Pianobeton jest doskonały do utwardzania drogi dojazdowej, ale można go zastosować także do podbudowy parkingów, torowisk, remontu chodników, ścieżek rowerowych, a nawet umacniania skarp, nasypów i wykopów. Materiał nadaje się także do izolacji infrastruktury technicznej powyżej głębokości przemarzania gruntu. O jego uniwersalności może świadczyć fakt, że wykorzystuje się go nawet do wypełniania pustych przestrzeni w gruncie po trzęsieniu ziemi. To tanie rozwiązanie jest często wybierane także do dróg tymczasowych.

fot. Pianobeton Wajm

Utwardzanie drogi dojazdowej – podjazdy, drogi lokalne, a nawet autostrady

Zastosowanie pianobetonu nie ma praktycznie żadnych ograniczeń.

- Materiał świetnie sprawdza się jako podkonstrukcja przy wjeździe na posesję, ale także doskonale nadaje się do zastosowania na autostradach - mówi Łukasz Chady, Prezes Zarządu w firmie Wajm Sp. z o.o., produkującej pianobeton.

fot. Pianobeton Wajm

Utwardzanie drogi dojazdowej pianobetonem znane jest na całym świecie. Poznajmy kilka interesujących przykładów inwestycyjnych:

- Węzeł drogowy - Purmerend, Holandia (1997) – W tym projekcie modernizacyjnym niweleta dróg musiała zostać podniesiona o 2,5 m. Problemem okazało się zaleganie w podłożu gruntów słabonośnych. Dlatego inwestor zdecydował się na usunięcie istniejącego układu warstw nawierzchni drogowej i zastąpił ich przez pianobeton o gęstości 600 kg/m3 i wytrzymałość 1,00 MPa, a następnie wykonał nawierzchnię drogową.

fot. Pianobeton Wajm | Rys. Schemat konstrukcji nawierzchni autostrady.

- Łącznice na skrzyżowaniu dwupoziomowym - Logan International Airport, Boston, MA (2001-2002) – W tym przypadku, aby poradzić sobie z zalegającymi w podłożu gruntami ściśliwymi do budowy dróg został wykorzystany pianobeton o gęstości 400 kg/m3 i objętości ok. 90 000 m3. Kolejno na wykonanym podkładzie wyrównującym zostały zabudowane panele z gruntu stabilizowanego mechanicznie (MSE), które pełnią funkcję obudowy ścian oporowych, ochronę przed erozją, a na etapie budowy pełniły również funkcję deskowania. Wolna przestrzeń została wypełniona pianobetonem.

fot. Pianobeton Wajm | Rys. Schemat i dokumentacja fotograficzna zabudowy pianobetonu przy przebudowie układu komunikacyjnego w obrębie lotniska Logan.

- Estakada kolejowa Vancouver, Kanada - Utwardzenie drogi dojazdowej pianobetonem przeprowadzono także na zachodnim wybrzeżu Kanady, gdzie ze względu na teren górzysty, o dużej aktywności sejsmicznej, zamiast tradycyjnego metra podziemnego, miasto zostało oplecione siecią estakad kolejowych, po których kursują pociągi kolei miejskiej. Kielichy estakady wypełnione został pianobetonem o gęstości 1000 kg/m3. Oprócz odciążenia konstrukcji, uzyskano doskonały efekt wytłumienia drgań i hałasu generowanego przez przemieszczające się składy pociągów elektrycznych.

fot. Pianobeton Wajm | Rys. Zdjęcie z zastosowania pianobetonu w podbudowie linii kolejowej na estakadzie w Vancouver.

- Estakada kolejowa w Gorzowie Wielkopolskim – Na podobne rozwiązanie zdecydowano się, gdy ponad 150-letnia estakada kolejowa w Gorzowie Wielkopolskim wymagała gruntownego remontu. Starą ceglaną konstrukcję wzmocniono nowymi przęsłami żelbetowymi, zaś przestrzeń między przęsłami a torowiskiem wypełniono pianobetonem o gęstości 1300 kg/m3. Zabudowano ponad 5000 m3 pianobetonu.

fot. Pianobeton Wajm | Rys. Zastosowanie pianobetonu nad przęsłami ceglano-betonowymi.

Jak powstaje pianobeton?

Materiał powstaje przez wpompowanie do zaczynu cementowego lub mieszanki betonowej piany, wytwarzanej w sposób mechaniczny ze środka piano-twórczego pochodzenia syntetycznego lub organicznego. Parametry pianobetonu są ściśle związane ze składem jego mieszanki, jak również z warunkami wytwarzania (warunkami klimatycznymi oraz „sposobu spieniania”). Dlatego przed produkcją istotne jest przeprowadzenie analizy procesu technologicznego oraz samej mieszanki i powstałego pianobetonu.

Jeśli zastanawiasz się czy użyć pianobetonu do utwardzania drogi dojazdowej, skontaktuj się ze specjalistami i uzyskaj informacje z pierwszej ręki.

fot. Pianobeton Wajm

Z pełną ofertą firmy WAJM można zapoznać się na stronie: www.pianobeton.pl

62-052 Walerianowo, ul. Bukowa 9B, woj. wielkopolskie
tel. 618 990 115, 602 155 661,