Dlaczego warto zainwestować w rekuperator?  
Korzyści płynące ze stosowania w domu systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła to przede wszystkim zdrowe, higieniczne środowisko, wolne od chorobotwórczych bakterii, roztoczy oraz pyłów zawieszonych wchodzących w skład smogu. Inwestycja w zdrowie jest zawsze opłacalna, więc już z tego powodu warto rozważyć instalację rekuperatora. Jednak rekuperacja to także zwiększenie efektywności energetycznej budynku dzięki zastosowaniu wysokosprawnego odzysku ciepła, pozwalającego na obniżenie zużycia energii o ok. 40%.

Należy przy tym pamiętać, iż centrala wentylacyjna, podobnie jak inne urządzenia domowe tj. lodówka, pralka, telewizor jest urządzeniem, które sezonowo zużywa pewną ilość energii elektrycznej. W standardowej centrali wentylacyjnej wyposażonej w przeciwprądowy wymiennik ciepła, głównym źródłem zużycia energii elektrycznej są:

– wentylatory zmiennoprądowe wraz z systemem automatyki, odpowiedzialne za zapewnienie odpowiedniej, projektowej wartości przepływu powietrza przez system wentylacyjny,

– nagrzewnica wstępna, służąca do ochronny wymiennika przeciwprądowego przed oblodzeniem w wypadku niskich temperatur zewnętrznych.

O ile spadną koszty zużycia energii, jeśli cała instalacja odzysku ciepłe nie będzie wymagała do pracy nagrzewnicy wstępnej? Łatwo porównać.

Ile kosztuje odzyskiwanie ciepła?
Koszty używania rekuperatora są różne dla różnych urządzeń. Jednymi z najefektywniejszych i najoszczędniejszych są urządzenia OnyX PREMIUM firmy Frapol.  Dla potrzeb porównania wykonaliśmy obliczenia całkowitego zużycia energii elektrycznej przez standardowy typ rekuperatora oraz generowaną przez niego oszczędność energii w porównaniu do innowacyjnego rozwiązania firmy Frapol.

 

frapol

 

Dane meteorologiczne
Liczba godzino-stopni występowania temperatury zewnętrznej określona została na podstawie danych statystycznych udostępnionych na stronie internetowej Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej. Temperatura graniczna ogrzewania budynku (temperatura, przy której następuje wyłączenie źródła ciepła) – 12°C

 

rekuperator frapol

 

Warianty instalacyjne
a) Wariant standardowy

W powszechnie stosowanych centralach wentylacyjnych – rekuperatorach, przy niskich temperaturach zewnętrznych (ok -3°C), gdy temperatura powietrza po stronie wyrzutowej wymienników rekuperacyjnych kształtuje się w okolicach 0-3°C, występuje bardzo wysokie prawdopodobieństwo oblodzenia wymiennika ciepła, skutkujące znacznym, lub nawet całkowitym spadkiem sprawności odzysku ciepła [rys. 1]

 

rekuperator frapolRys. 1 – Widok zaszronionego wymiennika ciepła

 

Tradycyjnie, procedura anty-zamrożeniowa, polega na zmianie prędkości wentylatora wywiewnego względem nawiewnego oraz aktywacji nagrzewnicy wstępnej [rys. 2], która dla rekuperatora o wydatku 350-400 m3/h posiada w większości przypadków moc 1000W, czyli blisko pięciokrotnie wyższą! od maksymalnej mocy zainstalowanych wentylatorów w typowej jednostce.

 

rekuperator frapolRys. 2 – Nagrzewnica wstępna

 

b) Wariant energooszczędny – Frapol OnyX Premium

Centrale wentylacyjne firmy Frapol, linii OnyX Premium, w odróżnieniu od standardowych rekuperatorów, wyposażone są w periodyczne wymienniki ciepła [rys. 3]. Konieczność instalowania nagrzewnicy wstępnej w celu zapobiegania szronieniu i zamarzaniu płyt wymiennika przeciwprądowego, została w nich całkowicie wyeliminowana. Dodatkowo, w odróżnieniu od standardowego typu rekuperatorów, cechują się one wyższą średnio sezonową sprawnością odzysku ciepła, niższą głośnością oraz odzyskiem wilgoci, które w zasadniczy sposób eliminuje zjawisko wysuszania budynku w okresach grzewczych.

 

rekuperator frapolRys. 3 – Centrala rekuperacyjna OnyX Premium wyposażona w periodyczny wymiennik ciepła

 

Porównanie
a) Rozkład sezonowego zużycia energii elektrycznej w centrali wentylacyjnej

 

rekuperator frapol

 

b) Sezonowe oszczędności w zużyciu gazu oraz kosztach ogrzewania wskutek zastosowania systemów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w różnych wariantach

 

rekuperator frapol

 

Dlaczego warto zainwestować w wentylację z odzyskiem ciepła firmy Frapol?
Powyższe dane i zestawienie wyników pozwalają na jednoznaczne stwierdzenie, iż standardowe centrale wentylacyjne wyposażone w nagrzewnicę wstępną zauważalnie obniżają sezonowe oszczędności zarówno energii, jak i kosztów w skutek inwestycji w system wentylacji mechanicznej.  Rozwiązanie zastosowane w rekuperatorach OnyX Premium wyposażonych w wymiennik periodyczny stanowi podręcznikowy przykład energooszczędnej centrali wentylacyjnej, której sprawność odzysku ciepła nie jest w żaden sposób zakłócana brakiem elektrycznej nagrzewnicy wstępnej, będącej przyczyną zużycia zwiększonych ilości energii elektrycznej.

Po szczegółowe informacje o rekuperatorach OnyX PREMIUM warto zajrzeć na stronę www.frapol.com.pl

30-832 Kraków, ul. Mierzeja Wiślana 8, woj. małopolskie
tel. 126532766,