Selena jest ze swoimi projektami na dachach od 20 lat. Obecnie oferuje też usługę zarządzania pakietami robót tzw. construction manager. Firma rozpoznaje potrzeby klientów, ustala ich priorytety.

fot. SELENA 

Formuła „Zaprojektuj i Wybuduj”

W jej przypadku zamawiający nie musi dysponować planami czy szczególnymi opracowaniami dotyczącymi planowanej inwestycji. To firma na podstawie wizji lokalnej, audytu energetycznego dostarcza zamawiającemu projekt elektrowni słonecznej – najpierw oczywiście wstępny, a później wykonawczy. Jednak jego zakres nie obejmuje jedynie osprzętu instalacji. Jak sama nazwa wskazuje w dachach energetycznych istotny jest również sam dach i jego stan techniczny.

Po powstaniu projektu wybierani są wykonawcy, a inwestor może już poznać dokładne wyliczenia dotyczące czasookresu zwrotu z inwestycji.

Firma pomaga w dopełnieniu wszystkich formalności administracyjnych od wydania decyzji o warunkach zabudowy przez decyzje środowiskowe, pozwolenie operatora sieci dystrybucyjnej na przyłączenie po pozwolenie na budowę.

Gdy wszystkie te formalności są w toku inwestor może już zdecydować o podjęciu pierwszych działań i remoncie dachu.

fot. SELENA 

Prace hydroizolacyjne

Firma Selena proponuje swoim klientom dwa wyjątkowe, bo wyjątkowo skuteczne i nowoczesne oraz niosące ze sobą dodatkowe korzyści systemy hydroizolacyjne.

Powłoka COOL-R to płynna powłoka hydroizolacyjna, która oprócz wysokich parametrów izolacyjnych odbija promieniowanie słoneczne, co z kolei doprowadza do wymiernego obniżenia nie tylko temperatury dachu, ale temperatur wewnątrz pomieszczeń budynku. Swoisty mikroklimat w jakim znajduje się cała instalacja fotowoltaiczna ma istotne znaczenie. Skala temperatur w jakich pracują całe panele i ogniwa fotowoltaiczne przekłada się na ich efektywność. Im wyższa temperatura, tym niższa sprawność. Kiedy temperatury ogniwa przekroczy 25°C, sprawność modułów PV spada w stosunku do ich optymalnej pracy o nawet 10%. Przy 40°C ogniwo może rozgrzać się nawet do 70°C, co będzie owocowało spadkiem sprawności nawet o kilkanaście procent. „Zimny dach” to lepsze warunki pracy instalacji i stabilna produkcja prądu bez zbędnych strat.

„Zielony dach” efektywnie izoluje, wycisza, normalizuje temperaturę, a 50% jego powierzchni można zakwalifikować jako tzw. powierzchnię biologicznie czynną. Firma zyskuje więc nie tylko bezpieczne warunki pracy instalacji PV, ale optymalizuje wysokość odprowadzanego „podatku od deszczu” i wspomaga naturalną retencję, a to z kolei wpisuje się w społeczną odpowiedzialność organizacji.

fot. SELENA 

Ograniczenia systemu balastowego

Dlaczego 80% budynków w Europie de facto nie może przyjąć fotowoltaiki? System balastowy ma swoje ograniczenia. Instalacja fotowoltaiczna to konstrukcja, która składa się z szyn montażowych, stojaków, całość uzupełniają niezbędne akcesoria i systemy łączące. Wszystko to przymocowuje się do dachu z wykorzystaniem betonowych bloczków. To właśnie te bloczki mogą stanowić problem. Zdarza się, że nośność dachu, jak i budynku jest niewystarczająca. Dużych obciążeń nie przyjmują nie tylko konstrukcje budowlane o złym stanie technicznym, ale również niektóre rozwiązania budowlane i architektoniczne. Przykładem jest tutaj chociażby dach membranowy.

Co równie istotne każdy inny system montażowy dla PV także wymaga profesjonalnego wyliczenia obciążeń modułu, podkonstrukcji czy sił przenoszonych na powierzchnię dachu oraz sił dociskających oraz odrywających pochodzących od wiatru. Wszelkie niedopatrzenia w tym zakresie mogą być bardzo kosztowne. Tym bardziej, że obecnie mamy do czynienia z coraz większą skalą ekstremalnych zjawisk pogodowych. Dlatego potrzebna jest… zoptymalizowana konstrukcja. Formę zainstalowania i moc fotowoltaiki Selena ESG dobiera na podstawie dokumentacji technicznej budynku, własnego audytu i skrupulatnych wyliczeń doświadczonego zespołu inżynierów.

fot. SELENA 

Jeśli nie balast to co?

Na polskim rynku pojawił się już wybór bezbalastowych konstrukcji montażowa dla paneli fotowoltaicznych, które nie naruszają integralności powierzchni dachowej. Wykorzystują one technologie klejenia, zgrzewania i nie tylko. Aby nie zgubić się pośród niuansów technologicznych i nie popełnić kosztownych błędów, warto zdać się na kompleksową ofertę od profesjonalistów. Zawsze skrojoną na miarę budżetu oraz realnych potrzeb inwestora. Selena ESG zawsze dąży do tego, aby przyjęte rozwiązania gwarantowały bezpieczeństwo oraz zredukowanie obciążenia dachu do minimum.

Kultura techniczna wykonawstwa i kultura utrzymania

Selena ESG przez odpowiednie serwisowanie swoich instalacji zapewnia ich długotrwałe funkcjonowanie i dzięki temu wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, ale i tworzy wartość dodaną –chroni środowisko naturalne, bo stare instalacje nie trafiają szybko do utylizacji. Zgodnie z Agendą 2050 firma chce, aby 30% jej działalności i działalności jej dostawców było przyjaznej dla środowiska.
Czy fotowoltaika dla firm to dobre rozwiązanie?

fot. SELENA 

Selena ESG kieruje swą ofertę do podmiotów, które chcą posiadać własne źródła energii słonecznej zapewniające częściową lub całkowitą samowystarczalność energetyczną. Przy tej skali inwestycji mowa o korzyściach z fotowoltaiki w zupełnie innej skali niż niższe rachunki za prąd. Pojawia się bowiem możliwość odsprzedaży nadwyżek wyprodukowanego prądu. Firmy mogą to robić po podpisaniu stosownych umów z operatorem sieci i Urzędem Regulacji Energetyki w ramach kilku dostępnych mechanizmów jak sprzedaży na wolny rynek czy zakup przez tzw. sprzedawcę zobowiązanego.

Instalacja fotowoltaiczna daje możliwość wzięcia udziału w usłudze Direct Side Response (DSR), czyli regulacji poboru mocy przez dane przedsiębiorstwo w ciągu dnia. Za przystąpienie do usługi i samą gotowość do tego typu działań firma może otrzymać gratyfikację rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie.

Pozyskiwanie energii słonecznej to przedsięwzięcie, do którego należy podejść w sposób przemyślany i do współpracy zaprosić podmioty doświadczone, które dysponują najnowszym know-how i możliwością jego optymalizacji pod potrzeby swoich klientów. Wiedzą także jak zadbać o już istniejącą instalację fotowoltaiczną by działała sprawnie i przynosiła założone zyski.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę www.selenaesg.pl

54-202 Wrocław, ul. Legnicka 48A, woj. dolnośląskie
tel. +48 539 093 100,